Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 3 Planeta Tierra. 5è

1,066 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tema 3 Planeta Tierra. 5è

 1. 1. El Planeta Terra
 2. 2. Lestructura de la Terra La Terra està formada per diverses capes:A. La geosfera (escorça, mantell i nucli)B. La hidrosfera (aigua, glaç i vapor daigua)C. Latmosfera (troposfera i lestratosfera)
 3. 3. La geosferaÉs la part rocosadel nostre planeta.Lescorça és la partmés externa,sòlida i formadaper roques. Aprox.50km de gruix.
 4. 4. La geosferaEl mantell, és una capaduns 3000km de gruix.Temperatura moltelevada, hi ha roquesfosses, el magma.El nucli és la part mésinterna i està formadaper ferro. Latemperatura és més altaque la del mantell.
 5. 5. La hidrosferaÉs el conjunt total daiguadel planeta.La major part daigua éstroba als mars i oceans, i éssalada.Aigua dolça als continents,rius i llacs.Glaç es troba a regionspolars.Vapor daigua es troba alatmosfera.
 6. 6. LatmosferaÉs la capa mésexterna del nostreplaneta.Latmosfera esdivideix en diversescapes.La troposfera ilestratosfera.
 7. 7. La troposferaÉs la capa delatmosfera on esdesenvolupa lavida.La majoria delsgasos són enaquesta capa.
 8. 8. LestratosferaComença desprésde la troposfera iarriba a uns 50 kmde la superfície.A la part més altahi ha la capadozó.
 9. 9. Lescorça canviaLerosió té lloc quansarroseguen matials de lesroques, a causa de laiguadels rius, el vent o el mar.Laigua i el vent, fan eltransport dels materials quehan estat erosionats.La sedimentació té llocquan laigua i el vent perdenvelocitat i sacumulen elsmaterials erosionats.
 10. 10. Components del sòlComponent sòlid,components orgànics,restes dèssers vius,components minerals,...Component líquid, éslaigua amb les salsminerals que duudissoltes.Component gasòs, estracta de laire atmosfèric.
 11. 11. Els volcansÉs una obertura delescorça terrestreper la qual surt elmagma de linteriorde la Terra cap alexterior.
 12. 12. El sistema solarEl sistema solarestà format pel Soli tots els astres quegiren al seuvoltant.
 13. 13. Els planetes Planetes interiors1. Són els més propers al Sol.2. Superfície rocosa3. Mercuri, Venus, la Terra i Mart.
 14. 14. Els planetes Els planetes exteriors.1. Estan més allunyats del Sol.2. La seva naturalessa és gasosa.3. Júpiter, Saturn, Urà i Neptú.
 15. 15. Cossos petits del Sistema SolarEls asteroides sóncossos petits que girenal voltant del Sol.Els cometes són astresglaçats que giren alvoltant del Sol amb unaòrbita el.líptica moltallargada. Quansapropen al Sol mostrenuna cua brillant.
 16. 16. Els estels. Són grans esferes de gas a linterior dels quals es produeix una gran quantitat denergía. Les propietats són:1. El color depèn de la Temperatura.2. La mida, hi ha diferents3. La lluminositat quantitat denergía que emet un estel.4. La brillantor, la llum que es rep des de la Terra.
 17. 17. Coneixement del medi. Raúl Castillo

×