Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 2 5è, Funció de Relació

9,380 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tema 2 5è, Funció de Relació

 1. 1. La Funció de Relació Tema 2. 5è Primària
 2. 2. Com fem la funció derelació?• La funció de relació és com responem als canvis del medi extern.• Rebem la informació a travès dels òrgans dels sentits.• La informació la rep el cervell, la interpreta i decideix com actuar.• Els músculs reben lordre del cervell de com sha dactuar.
 3. 3. SISTEMA Cervell NERVIÒS SISTEMA Músculs MUSCULAR Ossos SISTEMA OSSISistema muscular i APARELL sistema ossi LOCOMOTOR
 4. 4. Els òrgans delssentits• Capten la informació gràcies a unes cel.lules que són capaces de percebre estímuls de lexterior.• Aquestes cel.lules envien la informació al cervell a travès dels nervis.
 5. 5. Exemples de nervis Nervis òptics Nervis auditius Nervis gustatius Nervis olfactius
 6. 6. El sistema nerviós• És lencarregat de dirigir la funció de relació.• Lòrgan més important és el cervell.
 7. 7. Les neurones• El COS, on hi ha el nucli i els orgànuls.• Les DENDRITES, a través seu les neurones reben linformació dels òrgans dels sentits o daltres neurones.• LAXÒ, té la funció de transmetre linformació fins altres parts del cos.
 8. 8. Sistema nervióscentral• ENCÈFAL• Cervell, controla actes voluntaris.• Cerebel, coordina moviments i manté lequilibri.• Bulb raquidi, regula activitats de molts dels nostres òrgans.• Medul.la espinal.
 9. 9. Sistema nerviósperifèric• Està format pels nervis, hi ha de dos tipus:• NERVIS SENSITIUS, porten la informació dels sentits cap al sistema nerviós central.• NERVIS MOTORS, porten les ordres des del sistema nerviós central fins a laparell locomotor.
 10. 10. El sistema nerviós iels seus moviments• Moviments voluntaris.• Moviments reflexos.• El funcionament de laparell locomotor.
 11. 11. Moviments voluntaris• Són els que fem voluntàriament i de manera conscient.• Les ordres per a aquests moviments provenen del cervell.• Per ordenar aquests moviments el cervell disposa de la informació de lexterior que rep a través dels òrgans dels sentits.
 12. 12. Els movimentsreflexos• Són moviments involuntaris.• Tenen la funció protectora.• En els mov. reflexos, no intervé el cervell, sinó que els controla la mèdul.la espinal, que rep la informació i ordena la resposta.• Lordre viatja als músculs pels nervis motors que executen lacció.
 13. 13. La coordinacióinterna• Tot el què hi ha al cos, sang, ronyons,...constitueix el medi intern.• Perquè el nostre cos funcioni correctament és necessari que tots aquests processos es facin de manera coordinada.• Per fer la coordinació interna, el sistema nerviós actua sobreels músculs involuntaris i sobre el sistema endocrí.
 14. 14. Els músculsinvoluntaris• No formen part de laparell locomotor.• Funcionen independentment de les nostres decisions.• Els músculs del cor, es contrauen i es relaxen, i provoquen els batecs sense que nosaltres li donem lordre.• Els músculs de laparell digestiu, fan que laliment es mogui des de la boca fins al final de lintestí gros.
 15. 15. Raúl CastilloConeixement del Medi 5è

×