Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tafelgesprek loopbaanbeleid jonge wetenschappers

568 views

Published on

Presentatie gehouden tijdens de discussiemiddag ´Loopbaanbeleid: kansen en knelpunten´ op 18 maart 2011.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tafelgesprek loopbaanbeleid jonge wetenschappers

  1. 1. Tafelgesprek Jonge Wetenschappers18 maart 2011-Rondje: wie is wie?-Korte introductie (bron: Inge van der Weijden, Dick de Gilder, PeterGroenewegen en Maaike Geerling. 2008. Culture, performance and career choices ofPhD’s: A case study of Dutch medical researchers. Higher Education Policy. 21, p.305-321)-Reactie/interactie van deelnemers-Formuleren van drie kansen en drie knelpuntenInge van der Weijden | 1 | Tafelgesprek Jonge Wetenschappers
  2. 2. Om te beginnen18 maart 2011Feiten en cijfers (bron: VSNU)Aantal promoties stijgt:In 2000: 2360 promotiesIn 2006: 3140 promoties30% van de promovendi heeft kans op een carrière in de wetenschap
  3. 3. Korte Introductie I: onderzoeksvragen18 maart 20111. Waarom kiezen jonge wetenschappers voor een wetenschappelijke (loop)baan na de promotie?2. Welke verschillen bestaan er tussen jonge wetenschappers die na de promotie kiezen voor een wetenschappelijke (loop)baan en degene die wetenschap verlaten? -begeleiding -ervaren onderzoekscultuur -wetenschappelijke prestaties -individuele factoren (leeftijd, geslacht) Inge van der Weijden | 3 | Tafelgesprek Jonge Wetenschappers
  4. 4. Korte introductie II18 maart 2011Algemene informatie studie:-respondenten: 230 net-gepromoveerde (bio)medici-8 Universitair Medische Centra-mannen 61%; vrouwen 39%-46%: wetenschappelijke (loop)baan-54%: niet-wetenschappelijke (loop)baan-redelijk tevreden met begeleiders (3.6 op 5 puntsschaal)Inge van der Weijden | 4 | Tafelgesprek Jonge Wetenschappers
  5. 5. Korte Introductie III: resultaten studie18 maart 2011Keuze voor wetenschappelijke (loop)baan:1. Persoonlijke motivatie (98%)2. Motivatie door mensen vanuit eigen netwerk (50%)3. Vacature (29%)4. Verkrijgen van financiering/grant (8.3%)Inge van der Weijden | 5 | Tafelgesprek Jonge Wetenscahppers
  6. 6. Korte Introductie IV: resultaten studie18 maart 2011(bio)Medici die na hun promotie doorgaan in onderzoek:-zijn jonger-ondervonden een ondersteunde onderzoekscultuur in groep-waren meer tevreden met hun begeleider(s)-verkregen meer onderzoeksprijzen-publiceerden in tijdschriften met hogere impact factorvergeleken met (bio)medici die na de promotie de wetenschap verlietenInge van der Weijden | 6 | tafelgesprek Jonge Wetenschappers
  7. 7. Discussiepunten18 maart 2011Onderwerpen voor discussie in tafelgesprek:-Belang van mentor en cultuur onderzoeksgroep: hoe (en voldoende) in beleid toepassen?-(Ontwikkelen van) breder jong talentbeleid: o.a. traineeship, behalen lesbevoegdheid-(Ontwikkelen van) loopbaanbeleid van postdocs-(Ontwikkelen van) uitstroom beleid jonge wetenschappers-Wetenschappelijke loopbaan aantrekkelijk(er) maken voor zij-instromers?Inge van der Weijden | 7 | tafelgesprek Jonge Wetenschappers

×