Successfully reported this slideshow.

Power point filosofia

693 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Power point filosofia

 1. 1. Cos i ànima<br />
 2. 2. Teories sobre el cervell i la ment<br />Monistesmaterialistes<br />Materialisme fisicalista o fisicalisme<br />Materialisme emergentista<br />Dualistes<br />Dualisme platònicHilemorfisme<br />Dualisme cartesià<br />Dualisme interaccionista<br />Mésenllà del monisme i el dualisme<br />Interaccionisme emergentista<br />
 3. 3. Teories monistes materialistes<br />
 4. 4. Materialisme fisicalista o fisicalisme<br />Activitats mentals processos fisicoquímics<br />Altra forma materialisme cibernètic<br />José Ferrater Mora<br />Paul Feyerabend <br />Materialisme emergentista<br />Mario Bunge<br />Considera alló mental queno redueix alló físic <br />Sí emergeix evolutivament del que és físic<br />
 5. 5. Teoriesdualistes<br />
 6. 6. Dualisme platònic<br />Esser humà compost cos i ànima accident<br />Ànima immortal i immaterial<br />existeix abans d’unir-se al cos Dues realitats <br />Cos material i mortal diferents<br />Platò<br />Hilemorfisme<br />Anima, Cos complementaris i inseparables<br />La matèria no existeix sense una forma (cos) (ànima)<br />Tomàs d’ Aquino: L’ànimaés la forma del cos<br />Aristòtil<br /> Defensa una teoría complexa: intel·lecteagent<br />
 7. 7. Dualisme cartesià<br />Manté un dualisme radical coneixementscientífics<br />confiança absoluta en la capacitat de la raó<br />Ésser humà unió de dues substàncies completament diferentscos: substància extensaànima: substància pesant <br />Dualisme interaccionista <br />Descartes<br />Ment i cervell dues realitats diferents<br />Hi ha fets reclamen una ment autoconscient<br />Cervellinsuficient per donar raò<br />La interacció entre el que ésfisic i el que és mental passa en l’escorça cerebral<br />Eccles<br />
 8. 8. Mésenllà del monisme i el dualisme<br />
 9. 9. Interaccionismeemergentista<br />Afirma l’existència d’actes mentals (dualisme)<br />Ment producte evolutiu emergent del cervell (monisme)<br />El món 1 cossos físics<br />El món 2 estats mentals<br />El món 3 ciberespai <br />Karl Popper<br />

×