Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power point filosofia

543 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Power point filosofia

 1. 1. Cos i ànima<br />
 2. 2. Teories sobre el cervell i la ment<br />Monistesmaterialistes<br />Materialisme fisicalista o fisicalisme<br />Materialisme emergentista<br />Dualistes<br />Dualisme platònicHilemorfisme<br />Dualisme cartesià<br />Dualisme interaccionista<br />Mésenllà del monisme i el dualisme<br />Interaccionisme emergentista<br />
 3. 3. Teories monistes materialistes<br />
 4. 4. Materialisme fisicalista o fisicalisme<br />Activitats mentals processos fisicoquímics<br />Altra forma materialisme cibernètic<br />José Ferrater Mora<br />Paul Feyerabend <br />Materialisme emergentista<br />Mario Bunge<br />Considera alló mental queno redueix alló físic <br />Sí emergeix evolutivament del que és físic<br />
 5. 5. Teoriesdualistes<br />
 6. 6. Dualisme platònic<br />Esser humà compost cos i ànima accident<br />Ànima immortal i immaterial<br />existeix abans d’unir-se al cos Dues realitats <br />Cos material i mortal diferents<br />Platò<br />Hilemorfisme<br />Anima, Cos complementaris i inseparables<br />La matèria no existeix sense una forma (cos) (ànima)<br />Tomàs d’ Aquino: L’ànimaés la forma del cos<br />Aristòtil<br /> Defensa una teoría complexa: intel·lecteagent<br />
 7. 7. Dualisme cartesià<br />Manté un dualisme radical coneixementscientífics<br />confiança absoluta en la capacitat de la raó<br />Ésser humà unió de dues substàncies completament diferentscos: substància extensaànima: substància pesant <br />Dualisme interaccionista <br />Descartes<br />Ment i cervell dues realitats diferents<br />Hi ha fets reclamen una ment autoconscient<br />Cervellinsuficient per donar raò<br />La interacció entre el que ésfisic i el que és mental passa en l’escorça cerebral<br />Eccles<br />
 8. 8. Mésenllà del monisme i el dualisme<br />
 9. 9. Interaccionismeemergentista<br />Afirma l’existència d’actes mentals (dualisme)<br />Ment producte evolutiu emergent del cervell (monisme)<br />El món 1 cossos físics<br />El món 2 estats mentals<br />El món 3 ciberespai <br />Karl Popper<br />

×