Guia didàctica - Avaluació Inicial

4,027 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Guia didàctica - Avaluació Inicial

  1. 1. GUIA DIDÀCTICA AVALUACIÓ INICIALTítolLa volta al món en 80 dies.AutorGrup La volta al món en 80 dies.IdiomaLlengua catalanaTemaGeografia i multiculturalitat, respecte i tolerància a altres cultures.DestinatarisAlumnes de segon cicle de primària.Àrees curricularsConeixement del medi, llengua catalana i castellana.Descripció breuEs tracta d’un Powerpoint que permetrà donar començ al projecte i queavaluarà els coneixements inicials dels alumnes, negociar continguts iplanificar-nos. Es presenten una sèrie d’activitats per avaluar-ho.Objectiu generalAvaluar els coneixements inicials dels alumnes sobre les cultures i els païsosespecificats, que seran els que després treballarem a la resta del projecte,negociar els continguts que es portaran a terme i planificar les nostresactuacions.Objectius específics- Fer una avaluació sobre els coneixements inicials i que els alumnes se’nadonin del que saben de moment (així es podran autorregular i a l’activitat finalcomprovaran tot el que han après i si ha estat satisfactori el procésd’aprenentatge).- Reflexionar sobre l’entorn.- Treballar conjuntament.- Organitzar la informació.
  2. 2. - Negociació de continguts amb l’alumne per afavorir el procés d’aprendre aaprendre.Continguts- Identificació i descripció de característiques pròpies d’altres països.- Reflexió crítica.- Treball cooperatiu amb els altres per trobar respostes. Aportacions de tothom iparticipació activa.- Respecte cap a les altres cultures.- Valoració de la diversitat cultural com una font d’enriquiment personal i social.- Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per organitzar elsnostres coneixements.- Negociació de continguts.- Planificació d’actuacions.Competències-Competència en coneixement i interacció amb el món físic-Competència social i ciutadana-Competència en aprendre a aprendre-Competència en comunicació lingüística-Competència digital i en el tractament de la informació-Competència cultural i artísticaDescripció detallada-Activitat 1. Consisteix a una taula amb els noms dels països a treballar idiverses caselles per a cada un. El mestre demanarà a tota la classe quinescoses sabem d’aquests països (si fa fred, si té desert, quin idioma parlen...qualsevol cosa que coneguin). Es triaran alguns alumnes voluntaris per esciurea la pissarra les aportacions que es recullin dels companys.-Activitat 2. Algunes paraules clau estan desordenades dins bombolles i elsalumnes les hauran d’arrossegar cap al país corresponent. També es farà ambvoluntaris, diferents de l’activitat anterior.-Activitat 3. Els noms dels països estan col·locats dins bombolles que elsalumnes hauran d’arrossegar fins al lloc que toca per localitzar-ne la situaciógeogràfica. També amb voluntaris diferents.-Activitat 4. Activitat sobre l’idioma que es parla a cada país i el genticili que esdona a les persones d’aquella nacionalitat. També s’han d’arrossegar al lloccorresponent i també es farà amb voluntaris, però sempre donant la respostaentre tota la classe.-Què més volem saber? Escriurem a la pissarra quines coses ens interessasaber sobre aquests països i a on volem aprofundir més. Així negociarem elscontinguts.-Planificació. S’anotaran els llocs on creiem que podem trobar informació.Organització dels alumnes
  3. 3. El powerpoint es projectarà per a que el vegi tota la classe, i es realitzarà demanera conjunta a través de la pissarra digital interactiva. El mestre serà eldinamitzador i aniran sortint voluntaris per emprar la pissarra. S’aniran rotantels voluntaris perque tots els alumnes la puguin emprar. Encara que hi hagiaquests alumnes que recullin les respostes, tota la classe ha de participar fentaportacions.TemporalitzacióAquesta activitat tindrà una durada equivalent a una sessió.Recursos necessarisEs necessitarà una PDI, ordinador i projector connectat per poder projectar elpowerpoint. També es necessita tenir instal·lat el programa de powerpoint pervisualitzar-lo i emprar-lo. (S’ha de tenir en compte que per poder interactuaramb ell a la pissarra digital no s’ha de posar en mode presentació).AvaluacióL’activitat en sí mateixa ha de servir per avaluar de manera inicial el que jasaben els alumnes sobre aquests indrets i per tant, saber de quin nivellpartirem per desenvolupar la resta de les activitats.Orientacions per al desenvolupament: abans, durant i després del’activitatDurant l’activitat els alumnes aniran trobant les respostes conjuntament i enacabar es decidiran aquells aspectes que els interessa conèixer sobre aquestspaïsos, i conjuntament es decidiran els aspectes que es volen veure.Farem també una posada en comú dels llocs que coneixem on podríem trobarinformació sobre aquests països (revistes de viatges, google, blogs deviatgers...)Després d’aquestes activitats, els alumnes començaran amb les activitats ambPDI de cada país, podent-ne triar l’ordre.Webgrafia o http://img843.imageshack.us/img843/4062/mapamundigifsaxeigvl6t5.gif o http://es.123rf.com/photo_6104163_par-de-botas-de-fieltro-bajo-el-fondo- blanco.html o http://sobre-japon.com/wp-content/uploads/geta1.jpg o http://es.123rf.com/photo_8851301_zapatos-de-madera-procedentes-de-holanda- calzado-holandes-tradicional-para-los-agricultores.html
  4. 4. o http://4.bp.blogspot.com/_yKyhFiS1Ulw/TLga552DucI/AAAAAAAAAAQ/RtVlBrKK7yw/s 1600/babucha.jpgo http://farm9.staticflickr.com/8325/8100055475_5a65e0c17c.jpgo http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/26d5c027-9e27-4f0f-811a- 164824366b7f/Fotos/Clase%20Primaria.jpgo http://blog.presupueston.com/wp-content/uploads/2011/03/color-presupuesto- pintura.gif

×