Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konsep tolak

34,624 views

Published on

 • kaedah pelengkap tajuk kajian tindakan saya.
  Carta Pelengkap 10
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Konsep tolak

 1. 1. Operasi tolak biasanya diajar selepas operasi tambah. Ini kerana operasi tambah melibatkan penggabungan atau penyatuan dua set, sedangkan operasi Tolak pula berhubung dengan pengasingan atau pengurangan sesuatu set kepada set-set yang kecil. Pendek kata operasi tolak merupakan proses songsangan (menterbalikkan ) operasi tambah.
 2. 2. Bermula dengan sesuatu set. Kemudian mengeluarkan satu subset daripada set berkenaan Di dalam sebuah bikar, terdapat 7 biji guli. 3 biji guli dikeluarkan dari bikar. Berapa biji guli yang tinggal di dalam bikar?
 3. 3. Dua set yang berasingan diberi. Kemudian menyusun semula serta padankan set pertama dengan set kedua. Ahli yang tidak ada pasangannya dikenali baki atau beza.
 4. 4. Dalam sebuah taman rama-rama terdapat 10 ekor rama-rama dan 6 kuntum bunga. Berapa banyakkah rama-rama dari kuntum bunga
 5. 5. Bermula dengan satu set. Kemudian perlu tambah berapa lagi supaya dapat set keseluruhan. Saya ada 8 ekor ayam dalam sebuah kandang yang boleh menampung 12 ekor ayam. Berapa ayam lagi saya boleh masukkan ke dalam kandang. Contoh
 6. 6. Dalam konsep tambah, dua set objek dicantumkan untuk menghasilkan satu set yang lebih besar,kemudian bilangan objek dalam set baru ditentukan. Jika kita bermula dengan set yang besar dan mengasingkannya kepada dua set serta mencari berapa banyak objek dalam setiap set itu, inilah operasi tolak. Proses yang terlibat disini ialah songsangan proses untuk tambah.
 7. 7. 5 3 5 3 Cantumkan Tambah Asingkan Tolak 5 + 3 = 8 kanankiri 8 - 5 = 3 8 - 3 = 5
 8. 8. Maka bagi setiap ayat Matematik bagi tambah terdapat dua ayat matematik bagi tolak 5 + 3 = 8 8 - 3 = 5 8 - 5 = 3 3 85 Tolak 5 5 83 Tolak Tambah 3 Tambah Perkaitan antara operasi tambah dan operasi tolak
 9. 9. + 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 7 Perkenalkan ini. 4 + 3 = Tambah Sama dengan
 10. 10. + 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 7 Sama dengan Tolak 7 - 3 = 4
 11. 11. + 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 7 Sama dengan Tolak 7 - 4 = 3
 12. 12. Dalam konsep ini ahli-ahli dalam sesuatu set tidak dikeluarkan tetapi perlu diubahsuaikan kedudukannya untuk menepati sesuatu syarat. Konsep set pelengkap biasanya dikaitkan dengan model ini. (Objek tidak diasingkan, tidak dibandingkan dan tidak ditambah. Objek dalam set berkekalan tetapi boleh dikumpulkan mengikut sesuatu yang diberi. Lepas itu murid perlu mengira pelengkap set. Set pelengkapSet berkenaan Terdapat 5 buah kereta dalam satu tempat letak kereta. 2 buah kereta ialah kereta sport dan yang lain ialah van. Berapakah buah kereta van? Contoh
 13. 13. Aktiviti-aktiviti untukAktiviti-aktiviti untuk memupuk Konsep Penolakanmemupuk Konsep Penolakan 1.1 Konsep : Mengambil Keluar atau Pengasingan. Dalam aktiviti untuk konsep ini murid-murid akan: * mengambil serta membilang objek-objek yang konkrit (satu- satu,dua-dua dan sebagainya) untuk menjadi satu set objek. * membilang serta mengeluarkan beberapa objek dari sesuatu set berkenaan. * membilang objek yang tertinggal ( dalam satu-satu, dua-dua dan sebagainya) ketika tamat proses pengasingan. * menyatakan secara lisan dalam bahasa komunikasi keseluruhan proses yang telah berlaku, seperti “ Tujuh diasingkan tiga tinggal empat” “ Tujuh kurang tiga bakinya empat”
 14. 14. Guru menyerapkan bahasa dan istilah matematik dalam proses pengasingan Simbol tolak (-) dikaitkan dengan “asingkan”,“ kurang ” atau “ keluarkan ” dan “ sama ” ( = ) dikaitkan dengan tinggal atau baki. Kemudian dibimbing menulis ayat matematik bagi keseluruhan proses pengasingan 7 - 3 = 4 Sebagai langkah lanjutan, murid boleh memperihalkan atau menceritakan sesuatu ayat berkenaan untuk memberi pengertian bagi ayat matematik berkenaan serta mengaitkannya dengan peristiwa-peristiwa seharian.
 15. 15. 2.1 Konsep : Perbandingan. Dalam aktiviti untuk konsep ini murid-murid akan: * mengambil dua objek yang berasingan. * menyusun dalam sebaris dan membilang objek dalam setiap set. * padankan satu dengan satu objek set pertama kepada objek set kedua. * membilang objek dalam mana-mana set yang tidak ada padanan yang juga dipanggil perbezaan antara kedua-dua set
 16. 16. Ali ada 8 batang pensel. Bakar ada 5 batang pensel. Ali ada berapa batang pensel lebih daripada Bakar? Guru bersoaljawap dengan pelajar Siapakah yang lebih banyak pensel? Berapa banyak batang pensel lebih? Bagaimanakah kamu mendapat 3? Apakah bezanya bilangan pensel yang dipunyai Ali dan Bakar? Ali 3 8 - 5 = Beza = 3 8 - 5 = 3 Beza
 17. 17. 3.1 Konsep : Berapa banyak lagi yang perlu ditambah. Dalam aktiviti untuk konsep ini murid-murid akan: * menyusun dalam sebaris dan membilang objek yang diperlukan. * teruskan menyusun proses membilang serta sambung baris objek itu sehingga jumlah yang dinyatakan. * menjelaskan bahawa operasi tambah itu sebenarnya ialah tolak dengan mengambil balik objek asal. * membilang objek yang tertinggal itu.
 18. 18. Contoh soalan. Salmah ingin melekatkan setem pada sehelai kad yang ada ruang untuk 10 keping setem. Jika Salmah telah mempunyai 6 keping setem, berapa keping setem lagi perlu Salmah kutip sebelum dia boleh melengkapkan kad itu. Guru membimbing pelajar menyatakan ayat matematik. 6 + = 10
 19. 19. 1 2 3 4 5 6 7 Bilang berapa blok di sini “ 1 ”, “ 2 ”, “ 3 ”, “ 4 ” Oleh itu 6 + 4 = 10 6 + 4 = 10 10 - 6 = 4 7 8 9 10 ( a ) ( b ) ( c )
 20. 20. 7 - 3 = 4 penolak yang ditolak hasil tolak Ada perhubungan Murid biasanya akan menumpukan perhatian kepada pengasingan sehala sahaja,iaitu menolak ke kanan. Oleh itu, mereka tidak dapat melihat perhubungan di antara hasil tolak dengan nombor yang ditolak.
 21. 21. Perhubungan diantara nombor yang ditolak dan hasil tolak, akan ketara jika kaedah pengasingan dilakukan secara dua hala . (Pengasingan Dua Hala.) Dengan cara pengasingan dua hala, murid dapat merumuskan dua ayat matematik bagi operasi tolak. Maka jadual rekod akan berubah. 7 - 3 = 4 7 - 4 = 3 Aktiviti yang boleh dikaitkan dalam PNP Matematik. 8 - = 1 8 - 1 = 7
 22. 22. Kaedah-kaedah lainKaedah-kaedah lain penolakanpenolakan • Kaedah Pelengkap Nombor Y ialah pelengkap bagi nombor X X + Y = 10 di mana N = 1,2,3… iaitu hasil tambah kedua-dua nombor berkenaan adalah gandaan puluh, ratus atau ribu dan sebagainya N Contoh Nombor Pelengkap Jumlah 3 14 56 137 7 86 44 863 10 100 100 1000
 23. 23. Contoh 43 – 26 17 Pelengkap bagi 26 ialah 74 Tambah pelengkap kepada nombor hasil tambah 43 + 74 117 (Buang nombor pada tempat ratus) Jawapan = 17
 24. 24. 587 - 139 Pelengkap bagi 139 ialah 861 Tambah pelengkap kepada nombor hasil tambah. 587 + 861 1448 Buang nombor pada tempat puluh ribu. Jawapan = 448 Maka 587 - 139 = 448
 25. 25. • Kaedah Gantirugi (Compensation) 43 – 9 Nilai puluh yang terhampir bagi 9 ialah 10 Jadi nombor gantirugi ialah 1 i. 43 – 9 = 43 – 9 Tambah nombor gantirugi iaitu 1 pada kedua-dua nombor berkenaan +1+1 = (43 + 1) – (9 + 1 ) = 44 – 10 = 34
 26. 26. ii. 163 – 97 = _____ Nilai gandaan puluh yang terhampir bagi 97 ialah 100. Maka nombor gantirugi ialah 3 163 - 97 = (163 + 3 ) - ( 97 + 3 ) = 166 - 100 = 66
 27. 27. iii. 8434 – 4996 = _____ Nilai gandaan puluh yang terhampir bagi 4996 ialah 5000. Maka nombor gantirugi ialah 4 8434 - 4996 = (8434 + 4 ) - ( 4996 + 4 ) = 8438 - 5000 = 3438
 28. 28. • Permainan Petak-petak 23 19 Contoh 23 - 19 =__ Ruang ini diisikan dengan 2 nombor untuk menghasilkan 23 11 8 Ruang ini diisikan dengan 2 nombor untuk menghasilkan 19 12 11 1 0 4 3 1 + 3 atau 4 + 0 = 4 Maka 23 -19 = 4

×