Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Iii sinif

Dərslik

  • Login to see the comments

Iii sinif

  1. 1. Necə edək aldanmayaq?
  2. 2. 1 2 3 4 I 5 6 7 8 9
  3. 3. Yüzlüklər onluqlarla əmələ gəlir .Buna görə də yüzlüyə yuvarlaqlaşdırma zamanı onluq mərtəbəsindəki ədədə nəzər salmaq lazımdır
  4. 4. Bir gün mən çöldə oynayırdım.Gördüm ki, Pişiklər miyoldayır.Biz yuvarlaqlaşdırmaq mövzusunu keçmişdik. Yadıma düşdü.Başladım pişikləri saymağa.Pişiklərin sayı 7 idi. Onluğa yuvarlaqlaşdırdım oldu 10 pişik.
  5. 5. Gülləri çox sevirəm.Bağçamızda gəzəndə açmış gülləri yuvarlaqlaşdırmaq istədim.Saydım,gördum ki,6 gül var. Onluğa yuvarlaqlaşdırdım oldu 10 gül..Dedim ki,indidə yüzlüyə yuvarlaqlaşdıracam , . a a gördüm ki, 6 yüzlüyə yuvarlaqlaşa bilməz .

×