Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Viestintästrategia: Paluu reaktiiviseen

535 views

Published on

 • Be the first to comment

Viestintästrategia: Paluu reaktiiviseen

 1. 1. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OYPALUU REAKTIIVISEEN VIESTINTÄÄNRAMI SAARELA
 2. 2. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OYMAAILMA MUUTTUU
 3. 3. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OYLähetysvirtaPuheJohtaminenProjektiPääviestiProaktiivisuusKampanjaVuorovaikutusKuunteluOsallistuminenProsessiAgendaReagointiLäsnäoloENNEN OLIENNENNYT ONNYT
 4. 4. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OYENTISEN MAAILMANAJATUKSETVAIKUTTAVAT NYKYPÄIVÄNSTRATEGIAAN
 5. 5. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OYresurssit ProaktReaktUlkoinenSisäinenOrganisaatioiden johtamisen vanha perimä yrittää pakottaa viestinnänsuuntaamaan resurssinsa proaktiiviseen tekemiseen.Ympäristö onkuitenkin jatkuvassavuorovaikutuksessa,joka vaatii reagointia.
 6. 6. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OYONNISTUMINEN VAATIIMONTA TAKTIIKAA JAMONTA KANAVAA
 7. 7. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OYT o p o fM i n d -a g e n d a l l aP r o a k t i i v i n e n• Pyrimme aktiivisesti jasuunnitelmallisestikeskustelemaanfoorumeille, joillatavoitetaan meilletärkeät ihmiset.R e a k t i i v i n e n• Tartumme esiinnouseviin agendaammeliittyviin aiheisiin heti.Kun kiinnostus herää, onreagoitava nopeasti.• kiinnostus kestää yleensävain hetkenL a t e n t t i• Tuotamme sisältöäodottamaan ihmistentarpeista nouseviakysymyksiä vartenParas tulos syntyy useamman taktiikan yhteisvaikutuksella,Proaktiivisuutta ei pidä ylipainottaa.
 8. 8. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OYOTA HETKESI
 9. 9. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OYMIKSI USEAT YRITYKSET PYSTYVÄTVIESTIMÄÄN KRIISITILANTEISSANOPEASTI, MUTTA MAHDOLLISUUDETJÄÄVÄT HYÖDYNTÄMÄTTÄ?
 10. 10. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OYKOSKA YHTEISÖT OVAT PÄÄTTÄNEETPYSTYÄ VIESTIMÄÄN JA VASTAAMAANKRIISITILANTEISSA NOPEASTI, KUNHEIHIN KOHDISTUU SUURIMIELENKIINTO,MUTTA KÄYTTÄVÄT MUUN AJAN OMIENASIOIDENSA KERTOMISEEN, VAIKKAKIINNOSTUSTA EI OLE?
 11. 11. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OYKRIISIVIESTINTÄ JA MUUVIESTINTÄNÄHDÄÄN VASTAKKAISINA:TUOTTAA MAHDOLLISIMMAN VÄHÄN JULKISUUTTAVS.TUOTTAA MAHDOLLISIMMAN PALJON JULKISUUTTATEHDÄÄN MAHDOLLISIMMAN KESKITETYSTI JA ITSEVS.TEHDÄÄN HYVIN VAIHTELEVASTI OMANA TYÖNÄ TAIULKOISTETTUNAVOIMME KUITENKIN TEHDÄ PÄÄTÖKSEN, ETTÄASIA EI ENÄÄ OLE NÄIN
 12. 12. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OYPROSESSIT VOIVAT OLLA SAMAT!OTETAAN MOLEMMAT PUOLETKÄYTTÖÖN YHDELLÄSUUNNITTELULLA, OLLAAN LÄSNÄ.KRIISIVIESTINTÄ ON KUITENKINTEHOSTETTUA VUOROVAIKUTUSTAYMPÄRISTÖN KANSSA, OLIKYSEESSÄ UHKA TAIMAHDOLLISUUS. TOIMINTATAPAVOI OLLA JATKUVA.OLEVALMISJA KUUNTELE HARJOITTELE TOIMINOPEASTI LOPETA OTA OPIKSI SEURAA &TUKAHDUTA SEURAA &PITKITÄ Lisäämmevain yhdenpalan tuttuunprosessiin.
 13. 13. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OYProaktReaktUlkoinenSisäinenJatkuvasti käytössäoleva prosessi on eriasia kuin käyttämätönresurssi. Senolemassaolo onhelpompi perustellastrategiassa, asiaa voiverrata vaikkaasiakaspalvelunresursointiin.
 14. 14. VAIKUTUSTOIMISTO FREUD OYKAUNIS KIITOS!Rami SaarelaCEO, Founding Partner / toimitusjohtaja, perustajaosakasVaikutustoimisto Freud Oy / Vaikutustoimisto Zipipop+358 50 5252 173rami.saarela@freud.fiIso Roobertinkatu 39, 00120 HELSINKIskype: R_Saarelawww.freud.fi

×