Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop social media windesheim

913 views

Published on

Deze presentatie is gebruikt bij de SEN (Special Educational Needs) master opleiding van de pabo Windesheim. Deze presentatie biedt een handig naslagwerk omdat natuurlijk niet alle elementen in alle workshops aan de orde zijn geweest. De workshop leidde tot interessante bespiegelingen, boeiende discussies en werkt motiverend om het op te willen pakken. Iets waar scholen m.i. veel voordeel van kunnen hebben. De workshop werd gewaardeerd met een gemiddelde van een 8,5!
Wij begeleiden scholen bij de invoering van sociale media, geven workshops voor docenten en begeleiden hen met hun vraagstukken rond digitale weerbaarheid.
Meer informatie? benader Augustus consultancy 06-820.70.190, of check onze website: http://augustusconsultancy.wordpress.com/

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Workshop social media windesheim

 1. 1. Een (zeer) snelle introductiesocial mediaIn relatie tot onderwijs
 2. 2. Kan deze moderne/nieuwe website wordengezien als een vorm van social media?
 3. 3. Social media definitie Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers onderling. (Wikipedia)
 4. 4. WAAROM SOCIAL MEDIA?1. De leerlingen van onze studenten zitten er dagelijks op!!2. Ze komen van alles tegen en hebben ook hierin begeleiding nodig!3. Toegang tot een wereld aan lesmateriaal1. Je kunt er niet omheen.2. Als je niet meedoet, loop je achter3. Het kan een effectieve manier zijn om je aanbod/ deskundigheid onder de aandacht te brengen of te laten blijken4. Past bij een moderne uitstraling5. Biedt de gelegenheid om interactie aan te gaan6. Houd je scherp ten aanzien van ontwikkelingen op het vakgebied7. Je doet ideeën op aan de hand van anderen, die met gelijke vraagstukken als jij worstelen8. Toegang tot een schat aan informatie9. Mogelijkheden voor Co-creation
 5. 5. Sociale media: veelgebruikte kanalen•You tube (films) Kindsoldaten,•Picasa (foto‟s) Ideaal voor uitjes, bijzonderegelegenheden•Facebook (contacten) Familie, vrienden, zakelijkeprofilering•LinkedIN (zakelijke contacten) Banen, discussies,profilering, info,•Hyves (contacten) Vooral jeugdigen, spelletjes, Habbohotel•Twitter (informatie delen)Youp van „t Hek (T- mobile)•Blogs (artikelen, ervaringen delen) André Kuipers•Eigen appsPolitie Burgernet, Appie, reclamefolders
 6. 6. Wie gebruikt welke kanalen? Multiscope; social media around the world 2011Hyves: wordt vooral gebruikt door jongeren tussen 12-19 jaar.Bron: social media in Nederland in Cijfers
 7. 7. Redenen gebruik sociale media(Onderzoeksbureau Multiscope, 2010) Contact te onderhouden met vrienden en familie (74%), Als aangenaam tijdverdrijf (45%), Delen van een hobby of interesse (24%), Ontmoeten nieuwe mensen (15%). Van de respondenten is 61% het oneens met de stelling dat je door het gebruik van sociale media minder echt contact met mensen hebt.
 8. 8. Hoe gebruiken kinderen socialemedia? •Hyves populairst (79%) •Facebook ook populair (49%) •Twitter en andere kanalen worden ook gebruikt •4-7 updates/week en 40 tweets •79% van 8-18jarige heeft een mobiele telefoon
 9. 9. GEVOLGEN SOCIALMEDIA Informatie/gebeurtenissen wordt(en) nog sneller te volgen of naar je gebracht Privacy-gebied wordt steeds kleiner Onderlinge sociale verbanden worden verstevigd Nieuwe sociale verbanden komen makkelijker tot stand Organisatievermogen wordt enorm vergroot (evenement organiseren) Kansen voor degenen die er effectief op inspelen Tijd-plaats-taal onafhankelijker
 10. 10. Privacy wordt kleiner…. Watvinden we daar van?
 11. 11. Dilemma‟s Identiteit versus privacy Beschikbaarheid informatie versus betrouwbaarheid Veel informatie versus relevante informatie Internet realiteit versus reallife werkelijkheid Sociale contacten onderhouden versus Cyberpesten Bereikbaarheid versus disrespect door “afstand” Snelle communicatie versus nuance “Eeuwigheidswaarde” versus “vergeten” Ontwikkeling versus “bijblijven”
 12. 12. SOCIALE MEDIA OPSCHOOL Stiefkind of oogappel?
 13. 13. De school en social media Zie: socialmediaopschool.orgComponenten: De school als werkgever De rol van ICT/social media in de klas De relatie met de ouders Profilering van de school
 14. 14. DE SCHOOL ALSWERKGEVERWat zou de werkgever moeten regelen omsocial media verantwoord in te voeren?
 15. 15. Heeft een leraar iets te zoeken op socialemedia?
 16. 16. http://kassa.vara.nl/radio/afspeelpagina/fragment/docent-moet- zich-op-twitter-niet-bemoeien-met-privezaken/speel/1/Eventueel laten zien. Eerste anderhalf minuut, en vanaf 3:30-4:45 Joop Debat. Zes op de tien scholieren vindt dat er regels moeten komen over wat docenten wel en niet op social media tegen hen mogen zeggen. Docenten volgen leerlingen actief om bijvoorbeeld ◦ cyberpesterijtjes op tijd in het vizier te krijgen, ◦ leerlingen te stimuleren ◦ online spreekuur te houden Wanneer docenten zich met privézaken gaan bemoeien vinden scholieren dat ze te ver gaan. Bovenstaande blijkt uit Onderzoek van Scholieren.com en het 1V Jongerenpanel.
 17. 17. Docent ontslagen om tweetWie heeft dat meegekregen?
 18. 18. Voorbeeld basisschool die zelf isbegonnen
 19. 19. Een school maak je aan inpageshttp://www.facebook.com/pages/OBS-de-pukkepuk/406837836021075
 20. 20. Wat zou de school als werkgever moetenregelen?1. Visie op gebruik social media2. Onderschrijven policy van de aanbieders zoals facebook3. Opleidingen faciliteren/ actief social media bespreken in de teamsessies4. Duidelijkheid over do’s en don’tsverschaffen (protocol)5. Investeren in het digitaal weerbaar maken van leerlingen6. Voorbeeldgedrag naar leerlingen7. Ruimte geven voor experimenten8. Social media concept
 21. 21. SOCIAL MEDIA IN DEKLASLeren met social media in de klas Eric Bolhuis
 22. 22. Dat leidt alleen maar af…TWITTER EN LEREN?
 23. 23. Leerlingen zijn er dol op..Maar om er mee te leren? Hou toch op
 24. 24. Twitter Bron van informatie ◦ Je moet wel weten wie je volgt ◦ Je moet ook weten wie jou volgt Bron om samen kennis op te bouwen ◦ Je moet wel actief er op zijn ◦ Je moet weten wat wel en wat niet mag Bron om buitenstaanders bij onderwijs te betrekken ◦ Die moet je wel van het nut overtuigen ◦ Moet ook iets voor hun opleveren
 25. 25. YouTube Bron van informatie ◦ Wel weten hoe je zoekt (en niet door blijft zoeken) ◦ Zelf informatie er op zetten? Bron om samen kennis op te bouwen ◦ Integreren op een andere website (embedden) ◦ Voor iedereen zichtbaar? Mag dat? Middel om buitenstaanders er bij te betrekken ◦ Ook hier van nut overtuigen ◦ Moet ook iets opleveren
 26. 26. Websites Bron van informatie ◦ Maar hoe hou je dit bij ◦ Hoe beoordeel je websites? Bron om kennis op te bouwen ◦ Samenbrengen in bijvoorbeeld LiveBinders ◦ Zichtbaar voor iedereen? Middel om buitenstaanders er bij te betrekken ◦ Nut ◦ Whta‟s in form me
 27. 27. Sociale media Vraagt kennis van tools (wijzigt snel, onmerkbaar..)
 28. 28. SCHOOL IN RELATIE TOTOUDERSHoe kan de driehoek ouder-school-leerlingeffectief vorm worden gegeven?
 29. 29. Leerling heeft begeleidingnodig : De hoeveelheid informatie neemt gigantisch toe en is veel toegankelijker geworden. Hoe kunnen jongeren zinnig zoeken binnen die stroom aan informatie? Hoe leren ze zin en onzin schiften? Hoe kunnen ze kritisch omgaan met de seks en het geweld die ze ongetwijfeld tegen zullen komen? Daarin moeten ouders en leraren jongeren begeleiden.Bron: “de effecten van nieuwe media op jongeren”http://www.mijndigitalewereld.nl/index.php/pagina/algemeen3Filmpje duur 1:15 minuten
 30. 30. Voorbeeld Habbo hotelSchijn van een Vertrouwd begripSchijn van veiligheid Zeer grootSchijn van controleSchijn van leeftijdsbeperking veiligheidsrisicSchijn van regels o
 31. 31. Mijn digitale wereld.nlHoe begeleiden?Weet de docent wat hij moetdoen?• Bespreken tijdens teamsessies• Kennis nemen van vindplaatsenvoor hulp/ brochures• Ouders betrekken• Ouders wijzen op (digitaal)foldermateriaal
 32. 32. De rol van de docent bij socialemedia in de klas Voorbeeldmateriaal Lesmateriaal; beschikbaar voor groep 5+6 en 7+8 Bespreken wat ze op internet doen Laten zien wat ze doen met sociale media Gewenst en ongewenst gedrag bespreken Wat kun je van gaming leren? Omgangsregels opstellen (bijv geen foto‟s plaatsen zonder toestemming) Digitaal pesten expliciteren in pest- protocol Meningsvorming stimuleren. (Bijv. wat vind je van de vraag om je borsten te laten zien) Voorlichting over cyberpesten en grooming: voorlichtingsfilmpjes laten zien!
 33. 33. De rol van de ouders In contact blijven met het eigen kind Gedragsregels bespreken Beperken, maar op positieve manier Vrienden van de eigen kinderen op hyves, etc Computer in de woonkamer Contact houden met de school Kennis nemen van digitaal foldermateriaal
 34. 34. Aanbieders van sociale mediadenken zelf ook actief mee
 35. 35. SOCIAL MEDIA VOORPROFILERING VAN DESCHOOLDe maatschappij vraagt transparantie,betrokkenheid, resultaatgerichtheid,kindgerichtheid en een school die opleidt voorde wereld van morgen Uitstroomcijfers VWO HAVO VMBO in % 2010 XX XX XX 2011 XX XX XX
 36. 36. Toegenomen concurrentie door bezuinigingenen demografische ontwikkelingen Laat zien wat de school te bieden heeft en hoe leuk het er is! Voorbeelden: ◦ Digitaal klasseverslag ◦ Blogs docenten ◦ Openbare discussies over onderwerpen die de school aangaan ◦ Fotorapportages ◦ Plan Evenementen en vraag hulp via twitter/facebook ◦ Gebruik deskundigheid ouders, bijv via LinkedIN
 37. 37. Voorbeeld: OBS de pukkepuk https://www.facebook.com/pages/OBS -de-pukkepuk/406837836021075
 38. 38. Leuk om na te kijkenDe presentatie zelf http://www.slideshare.net/Ramau012/work shop-social-media-windesheimDe visie op social http://www.socialmediaopschool.orgmedia op schoolDigitale weerbaarheid http://hermakooke.nl http://www.mijndigitalewereld.nl/index.php /pagina/algemeen3De kracht van twitter (film Youp van ‟t http://www.youtube.com/watch?v=JFBNovHek); naast een goede illustratie ook HIxQQgewoon leukVoorbeeld goede blog (Andre Kuipers) http://blogs.esa.int/andre-kuipers“Flipping” the clasroom, de leerlingen http://www.leraar24.nl/video/3353blijven lekker thuis (leraar 24)
 39. 39. Deze presentatie werd verzorgddoor:Peter Ramautarsing Erik BolhuisAugustus consultancy, Hogeschoolhoofddocentwww.augustusconsultancy.wordpress.c School of Educationom /onderzoeker Windesheim http://erikbolhuis.net/

×