¥ÁþÁ ÁÆë¡÷ ¨Í ‚Ϭɬ÷Û ¡ËþÁ ü§ÁŏÁÅœÁÅþÁä úÁ§ÁÖ €þÁ©Á¬Á§Á¥ÁÅ€þáìÁÅàþÁäžÃ. ÁœÁÏ ¨Í þçÁíÿÃÏúÃþÁ ±Í¨÷ §Éü¨÷Ûð úÁƬÊà žÂžÂ...
þÊþÁÅ œÁëÏ €›ÅúÁōͨʍÁ  úÂý÷ §ÁÆÏ ¨ÍÃ ©É®Ãò úÁƳÂþÁÅ.žÂžÂ¡Áô €ÏžÁ§ÁÆ ÁŧÂë®Êò. ™Á©Â§ÁÅ ¨ÊÁÅþÂä ‚Áљʥà úʬÁÅàþÂä§Á...
2.€¡Áôå™Á¡Áô™ÁÅ ¥Á  €¥Áé úħÁ £Ì™ÁÅÝ Â¬Áà ÁþáÃÏúʨ©ʬÁōÁÅÏýÅÏžÃ: œÁ¨Åì¨Æ Â¬Áà Á®ÁÅò œÉ§Á©ÁÏ™Ã. ú¨ ¥ÁϞà €¥Áé¨ÅœÁ...
‚©Ã ú¨ ÁŧÂë®ÁÅò úÉ¡ÃåþÁ ¬Á¥Á ŸÂþ¨Å.žÄþÄ Á¥ÁþÃÏúà úÁƬÊà œÁ¡Áôå ÁŧÂë®ÁòžÊ ÂžÁÅ. ‡žÃÃþÁ Ì™ÁōÁÅ €þÁä¬ÁϏÁœÃ Á¥Á...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

025 discussion

884 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
884
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

025 discussion

  1. 1. ¥ÁþÁ ÁÆë¡÷ ¨Í ‚Ϭɬ÷Û ¡ËþÁ ü§ÁŏÁÅœÁÅþÁä úÁ§ÁÖ €þÁ©Á¬Á§Á¥ÁÅ€þáìÁÅàþÁäžÃ. ÁœÁÏ ¨Í þçÁíÿÃÏúÃþÁ ±Í¨÷ §Éü¨÷Ûð úÁƬÊà žÂžÂ¡Áô¬ÁÂþÍà €ýÅ ‚ýÆ ±Â˜ÁÁŨŠ€¥Áé Ì™ÁōÁŨ ÁÁ¨Å Â©Â¨Ã €þéÍýÅ ©Ê³Â§ÁÅ. ¡ËÂ ¡ÁëœÃ ÁÁ ÁÅ ýËýè÷ ¨ÍþÊ €žÃ ˆ §ÁÁ¥Á¦þÁžÍúÉ¡Áå™Á¥ÁÅ ü§ÁŏÁÅœÁÅþÁäžÃ.‚Á ±ÍœÊ €¬Á¨Å ƒ ‚Ϭɬ÷Û ¥ÁÅŽê¥Áŏ œÁ¨Äì Ì™ÁōÁŨ ÁÁ¨þÁÅ úÁžÃ©ÃÌÏžÁ§ÁÅ "œÁ¡ÁåϜ Ì™ÁōÁŨžÊ" "‚ýÅ©ÁÏýà ÁÁ¨Å úÁžÃ©Ã ÁŧÂë®ÁÅò±Â™Á©ÁôœÁÅþ§ÁÅ" "ÁŧÂë®Áò ¥ÁþÁ¬ÁŨŠ¥Á¨ÃþÁÏ úʦÁÁÏ™Ã" €þêɨ©Ã¬ÁÅàþÂä§ÁÅ. £ÂÂþÊ ©ÁôÏžÃ.Â¬Áà Á®ÁÅò œÉ§Ãúà ¥Á§Í ©Ë¡Áô úÁÆ™Á©Á¨¬ÃþÁžÃÂ ¥ÁþÁ©Ã. ‡ÏžÁōÁÅúÉ¡ÁôàþÂäþÁÏýÊ ÁÆë±Íì ƒ §Á¤Á¬Á ¥ÉÅžÁ¨¦þÁ ÌžÃâ §ÍüŨÁÅ þÁÅ€þáÃÏúÃÏžÃ."þÃü¥Ê ÁŧÂë®ÁòÁÅ ‚«ÁÛÏ ¨ÊÁÅþÂä §ÁúÁ¦œÁ¨Å£¨©ÁÏœÁ¥Áŏ §ÁÅžÁÅâœÁÅþÂä§Â" €þÃ. ÁþÁōÁÅÑϞ¥ÁÅ €þà ¨ÍúÁþÁ©ÁúÃÖ ¦Á ÂÿÁÆ ûÂý÷ §ÁÆϨÍìÃ €™ÁŏÉýÂÛþÁÅ.§ÉϙʮÁò ÃëœÁÏ ŠÁ ³Â§Ã "¥Á ÂÏ ¬Áþ÷ ¬É÷ð" €þÁä ûÂý÷ §ÁÆÏ úÁƬÃ"‚žÊ¥Ã ±Í¦Ê Â¨¥ÁÅ" €þÁōÌþà  §ÁÆÏ ©Ë¡Áô ÁþÉäœÃà ÁÆ™ÂúÁÆ™Á¨ÊžÁÅ.¥ÉÅžÁýÍì €™ÁŏÁÅþÁ  §ÁÆ¥ÁÅ Áë¥Á Áë¥Á¥Áŏ ¡ËÃ ‡Á£ÂÃ ŠÁ ¬ÊÛüà ¨Í‡¡Áôå™ÁÆ ý¡÷ 5 ¡Êì¬÷ ¬ÁŬÃá§ÁÏ úʬÁōÁÅÏžÃ.ÌþÂä®ÁòÁÅ ¥Á§Í §ÁÆ¥ÁÅ Áƙ ¥ÉÅžÁ¨¦ €žÄ ý¡÷ 10 ¨Í Ã€™ÁŏÉýÃÛÏžÃ.
  2. 2. þÊþÁÅ œÁëÏ €›ÅúÁōͨʍÁ  úÂý÷ §ÁÆÏ ¨ÍÃ ©É®Ãò úÁƳÂþÁÅ.žÂžÂ¡Áô €ÏžÁ§ÁÆ ÁŧÂë®Êò. ™Á©Â§ÁÅ ¨ÊÁÅþÂä ‚Áљʥà úʬÁÅàþÂä§Á£Âç€þÁōÁÅþÂäþÁÅ.ÌžÃâ §ÍüŨÁÅ Á¥ÁþÃÏúÃþÁžÃ ˆ¥Ãýà €ÏýÊ, ú¨ ¥ÁϞà ÁŧÂë®ÁòÁŬɍ÷ð úÂý÷ ÁÅ ™ÁžÊ €©Á¬Á§ÁÏ ¨ÊžÁÅ. œÁþÁ œÁ¨Ãì ÁŧÃÏúà ¡ÁúÃ֏¥Á Âý™Á¥Áþà ¥Á§Í ÁŧÂë™Ãþà €™ÁŏÁÅœÁÅþÂä§ÁÅ!!!!!ÌžÃâ §ÍüŨ ±ÂýÅ ú¨ ¥ÁϞà ÁŧÂë®ÁòœÍ úÂý÷ úʳÁ þÊþÁŜɨŬÁōÌþÁä ©Ã«Á¦Á ¨éÃ.1.þÁÅ ¥Á  €¥Áé ¡ËþÁ €¬Á¨Å Í§ÃÁ ¨ÊžÁÅ. ˆžÍ ¬Á§ÁžÂÃ ûÂý÷úʬÁÅàþÂäþÁÅ.2.þÉý÷ ¨Í £ÆœÁÅ ÁÁ¨Å úÁžÃ©Ã ‚¨Â ûÂý÷ úʬÁÅàþÂä.3.þÉý÷ ¨Í ³ÍۧĬ÷ úÁžÃ©ÂÁ þ ÁÅ ¥Á  €¥Áé ¡ËþÁ ¥ÁþÁ¬Áű͜ÁÅþÁäžÃ.¡Ë ©Â§ÁÅ €ÏœÂ ˆžÍ ©Áô£Å¬Áű͍Á ûÂý÷ úʬÁÅàþÁä ©Â§Ê.¥Á§Í œÁ§ÁÁœÃ ÁŧÂë®ÁÅò:1. ¥Á  €¥Áé ‡¡Áôå™ÁÆ úħÁ ÁýÅۍÁÅþÂä ¡Ëý ¡Ãþ÷ ¡ÉýÅۍÁÅÏýÅÏžÃ: ƒ©Ã«Á¦Á¥ÁÅ¨Í ˆ¥Ã úÉ¡Áå©Á¨ÉþÍ œÉ¨Ã¦Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ.úħÁ ¡Ëý ü§ñ͍ÁÅϙ™Á©Â§ÁÅ ¡Ãþ÷ ¡ÉýÅۍͩÁ™ÁÏ ¬ÁÿÁü¥Ê. ÂþÄ ÌÏžÁ§ÁÅ œÁ¨Åì¨Å ¡Ãþ÷©ÁôϞà ÁžÂ €þà ¬ÁÁÏ ¡Ëý ü§Ãþ ¡ÁýÃÛÏúÁō͍ÁÅϙ ÌϏÁÅ úÂýŀϞ¨ŠÌ™ÁōÁŨÁÅ úÁÆ¡ÃÏúà ÁþÁÅ ©ÃÏžÁÅ úʬÁÅàþÂä§ÁÅ.
  3. 3. 2.€¡Áôå™Á¡Áô™ÁÅ ¥Á  €¥Áé úħÁ £Ì™ÁÅÝ Â¬Áà ÁþáÃÏúʨ©ʬÁōÁÅÏýÅÏžÃ: œÁ¨Åì¨Æ Â¬Áà Á®ÁÅò œÉ§Á©ÁÏ™Ã. ú¨ ¥ÁϞà €¥Áé¨ÅœÁ¥Á Ì™ÁōÁÅþÁÅ ‚ύ €™Âݨ ©Â™Ê €þÁōÁÅÏý§ÁÅ ÂþÄ ©Â™ÃÃ Á™Âݨłύ ˆ©Í ©ÁúÂÖ¦ €þà Á¥ÁþÃÏúÁ™ÁÏ ¨ÊžÁÅ.3. ¥Á  €¥Áé £Âœ÷ §ÁÆÏ ¨Í ³ÂäþÁÏ úʳÁ £Âë þÁÅ €ÁÑ™Ê ©Ê¬ÁÅàÏžÃ.€žÃ úÁƬÊà þÁÅ ˆžÍ¨Â ©ÁôÏýÅÏžÃ: ¬ÊÏ ¦Á Âü÷ €£©÷.40 ©Á¦Á¬ÁÅ žÂýÃþ ÌÏžÁ§ÁÅ œÁ¨Åì¨Å £Âë ©Ê¬ÁōÁÅÏý§ÁÅ. œÁ¥Á ±Â¨±ÌϏÁŨ £ÃÁÅ©ÁôþÁÅ Â±Â™ÁōͩÁ™ÂþÍà €žÃ €©Á¬Á§Á¥Ê ÂþÄ ‡ýÅ©ÁÏýÍÁŧÂë™ÃÁ¦þ Í§ÃÁ¨Å §Ê¡Ê ¬ÁœÂà £ÂëÁÅ ©ÁôϞà €þà œÉ¨Å¬ÁōÌþÃ¥Á¬Á¨ÅÍ©Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ.4.¥Á  €¥Áé þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¥Á™ÁœÁ¨þÁÅ úÁƬÊà þÁÅ ˆžÍ¨Â ©ÁôÏýÅÏžÃ.5.€¡Áôå™Á¡Áô™ÁÆ œÁþÁÅ úħÁ ü§ñͦþ ¡ÁýÃÛÏúÁō͞ÁÅ.6.œÁþÁÅ öÁ¨÷ ¨Í ¡Á™ÁōÌþà ©ÁôþÁä¡Áô™ÁÅ úħÁ/þËýÄ ¥É®Áò žÂÂ ¨ÊúéÁôÏýÊ þÁÅ ˆžÍ¨Â €þáìÁÅàÏžÃ.7.¥Á  ™Â™Ä ¡ÁÁ¨Ê ¥Á  ¥Á¥ÄéþÁÅ œÂÁÅœÁÆ ¥ÁÅžÁÅâ ¡É™ÁÅœÁÅÏý™ÁÅ.8. ¥Á¥Äé ™Â™Ä¨ £É™÷ §ÁÆÏ ¨Í €¡Áôå™Á¡Áô™ÁÅ þÁ©Áôí¨Å ¥ÁƨŏÁŨũÃþáìÁÅàÏý¦.9.¥Á¥Äé üÉý÷ ¨ÍþÁÅϙà £Âë ÁþáìÊà þÁÅ ¡ÃúÉ֍Ãѱ͜ÁÅÏžÃ.10.¥Á¥Ãé þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¡ÁýÃÛþÁ §ÍüŨÂì þÊþÁÅ 2-3 ³Â§ÁÅì Â§ÁÅ֍ÁÅÏýÂþÁÅ.
  4. 4. ‚©Ã ú¨ ÁŧÂë®ÁÅò úÉ¡ÃåþÁ ¬Á¥Á ŸÂþ¨Å.žÄþÄ Á¥ÁþÃÏúà úÁƬÊà œÁ¡Áôå ÁŧÂë®ÁòžÊ ÂžÁÅ. ‡žÃÃþÁ Ì™ÁōÁÅ €þÁä¬ÁϏÁœÃ Á¥ÁþÃÏúÁÁÅϙ ‚ύ ±ÂœÃÊ®Áò ¡Á™ÁÅúÁšèì¨Â ¥Á¨Éì¡Áõ¨Å¡ÉýÅۍÌþÊ œÁ¨Å쨞à œÁ¡Áôå ©ÁôÏžÁÏý§Â?‚Á ¬ÃþÃ¥Á ¨ ¬ÁϏÁœÃ ÌžÂâ¥ÁÅ:ŠÁ¡Áôå™ÁÅ €¥Áé €ÏýÊ €þÁä¡Áõ§Áß þÊ úÁÆ¡ÃÏúʩ§ÁÅ. €¥Áé €ÏýÊ €¨Â©Áôϙ¨à €þáÃÏúÊžÃ. ‚¡Áôå™ÁÅ ÁŧÁë ÿħͨŠ€¦þÁ œÁ§ÁÅ›÷ ©ÁôžÁ¦÷Ã§Á›÷ ¨ÁÅ œÁ¨Åì¨ÅÂ ©Ê¬ÁÅàþÁä ©Â§Ãþà úÁƬÊà ‡©Á§ÃÁ¦þ ˆžÍ€þÁÅ¥Á ÂþÁÏ ©Á¬ÁÅàÏžÃ.¬ÁÅŸÁ ÏýÄ Í¬Á¥Ê ¥Ê¥ÁÅ ¬ÃþÃ¥Á ¨ŠúÁƳÂà¥ÁÅ €Ïý§ÁÅ ÌÏžÁ§ÁōÁŧÂë®ÁÅò. "€¥Á Âé ˆÏýÊ ‚©Â®Á ¤Á¨Ê ©ÁôþÂä©Áô. ™Â™ÄÃ ¡ÁÏ™ÁÊ"€Ïý™ÁÅ ŠÁ ¬ÃþÃ¥Á Â¨Í ÿħÍ. ¥Á§Í ¬ÃþÃ¥Á Â¨Í ÿÄ§Í œÁ¨Ãìþà ¡Ê§ÁŜ͡èųÂà™ÁÅ. €žÃ ©ÃÏýÊ ÿÄ§Í Â§ÁÅ ¡Ã¨Å¬ÁÅàþÁäžÃ œÁ¨Ãìþ ¡É®ÂòþÂä¨ÊÁ..... €þà ¡Ã¬ÁÅàÏžÃ.Â£ýÃÛ œÁ¡Áôå ‡ÏœÁ ¬Ê¡Áô ÁŧÂë®ÁòžÊ ÂžÁÅ €þà þ €¤Ã±Âë¦Á¥ÁÅ. žÂþͨÅì,¥ÃœÁÅë¨Å, ¬Á¥Á ÂüÏ, ¬ÃþÃ¥Á ¨Å.. ‚¨Â ‡þÍä Â§Á›Â¨ÅþÂä¦.Í§ÃÁ¨Å €›ÅúÁōͨʍÁ, ¥Á§Í ¥Á §ÁÓÏ ¨ÊÁ ûÂý÷ úʬÁÆà, £ÆœÁÅ ÁÁ¨ÅúÁžÁÅ©ÁôœÁÆ,  ÁÁ¨Íþà ±ÂœÁë¨Íì œÁ¥ÁþÁÅ œÁ¥Á €¥Áé þÁÅ©ÁõÿÃÏúÁōÁÅÏýÆ ‡ÏžÁ§Í ÁŧÂë®ÁÅò œÁÅë¡Ãà ¡Á™ÁÅœÁÅþÂä§ÁÅ.Â©ÁôþÁ, ¥ÄÁÅ þÁúÁ֍Á±ÍœÊ úÁžÁ©ÁÁÏ™Ã. €þÁ©Á¬Á§ÁϏ Ì™Á©ÁúʦÁÁÏ™Ã.

×