Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diferentele de gen in starile deprersive

328 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Diferentele de gen in starile deprersive

  1. 1.  Depresia este cea mai raspandita stare psihica patologica. Se manifesta ca stare de tristete, pesimism, dezinteres generalizat, lipsa puterii dar si a dorintei de concentrare si de comunicare.
  2. 2.  Depresia rămâne a fi una dintre cele mai importante probleme ale sănătăţii mintale: - prin prevalenţa sa atât în adolescenţă, cât şi ulterior, la vârsta adultă, - prin efectele negative asupra funcţionalităţii generale şi asocierea acesteia cu alte tulburări, cum ar fi tulburările anxioase, consumul de droguri, comportamentul antisocial, alcoolismul, suicidul.
  3. 3.  Ipotezele cercetării: 1. Diferenţele de gen în stările depresive la adolescenţii din Republica Moldova prezintă o preponderenţă feminină. 2. Subiecţii de sex masculin prezintă tendinţe alexitimice mai pronunţate şi atitudine refractară faţă de solicitarea suportului social emoţional, descărcarea emoţională şi solicitarea asistenţei psihologice. 3. Subiecţii de sex masculin şi subiecţii de sex feminin prezintă o etiologie psihosocială diferită a depresiei, ceea ce se concretizeazăîn vulnerabilitatea masculină şi vulnerabilitatea feminină pentru depresie. 4. Interiorizarea/gestionarea destereotipizată a caraceristicilor instrumentale şi expresive condiţionează funcţionarea nondepresivă a adolescenţilor.
  4. 4.  Obiective ale cercetării: Identificarea diferenţelor de gen în stările depresive şi în exteriorizarea simptomelor depresive la vârsta adolescentină. Delimitarea factorilor psihosociali ce determină vulnerabilitatea pentru depresie specifică fiecărui sex la vârsta adolescentină şi definirea vulnerabilităţii feminine şi a vulnerabilităţii masculine pentru depresie la această vârstă. Identificarea rolului interiorizării/gestionării destereotipizate a caracteristicilor instrumentale şi a caracteristicilor expresive pentru o funcţionare nondepresivă a adolescenţilor. Elaborarea, implementarea şi evaluarea unui program complex psihocorecţional pentru adolescenţii depresivi.
  5. 5.  Realizarea obiectivelor cercetării s-a produs: 1)în cadrul experimentului constatativ care a inclus 533 de subiecţi, distribuiţi egal în două categorii de vârstă (14-15 ani şi 17-18 ani) şi de sex; 2)în cadrul experimentului formativ în care au fost incluşi 40 de adolescenţi de 17-18 ani. Subiecţii incluşi în eşantion sunt elevi ai liceelor “Gheorghe Asachi”, “Spiru Haret” şi “Iulia Hasdeu” din Chişinău.
  6. 6.  Etapele cercetării: Etapa I (2000-2003) – cercetarea teoretică a problemei diferenţelor de gen în depresie. Etapa II (2003-2004) – realizarea experimentului constatativ şi analiza rezultatelor. Etapa III (2004-2005) – elaborarea şi implementarea experimentului formativ. Etapa IV (2005-2006) – retestarea subiecţilor şi analiza rezultatelor obţinute.
  7. 7.  Valoarea practică a cercetării: -Rezultatele cercetării pot fi incluse: în activităţile de psihocorecţie şi trainingurile efectuate cu adolescenţiiîn cadrul instituţiilor de asistenţă psihologică din Republica Moldova; în activităţile de prevenţie a depresiei adolescentine şi a problemelor asociate stărilor depresive; în elaborarea materialelor informative pentru specialişti, parinţi, profesori privind specificul stărilor depresive la adolescenţi; în elaborarea cursurilor universitare ce includ tematica respectivă.
  8. 8. Depresiareprezintăincapacitatea de aconstrui un viitor.(Rollo May)

×