Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Don Draper og Mad Men-ledelse

1,303 views

Published on

Foredrag holdt på Kultur og Næringslivsdagen på Handelshøyskolen BI, sammen med næringsminister Trond Giske. Blogg om samme tema her: http://rakkenes.ipublish.no/don-draper-og-mad-men-ledelse/

  • Be the first to comment

Don Draper og Mad Men-ledelse

  1. 1. PR Reklame Ledelse  av  krea+ve  –  eller  krea+v  ledelse?   Kjell  S.  Rakkenes   Adm.  Dir.   Creo  Communica7on  AS   +47  905  52  956   kjell.rakkenes@creooslo.no  08.02.11   Creo  Communica7on   1  
  2. 2. PR Reklame “You came here because we do this better than you, and part of that is letting our creatives be unproductive until they are”08.02.11   Creo  Communica7on   2  
  3. 3. PR Reklame Hvordan  skape  rom  for  krea+vitet?  08.02.11   Creo  Communica7on   3  
  4. 4. PR ReklameLa kreative være uproduktive ! helt til de ikke er det! En absolutt nødvendighet, men et mareritt for de ! prosess- og oppgaveorienterte lederne. Creo  Communica7on  
  5. 5. PR Reklame Rom som reflekterer den kreative stemningen En tennisball, et vindu, en pen lampe eller en god kopp kaffe. Ofte ikke mye som skal til Omgivelser stimulerer kreativitet08.02.11   Creo  Communica7on   5  
  6. 6. PR Reklame Anerkjennelse er bedre betalt enn penger 20 prosent av fredager bør brukes til litt ville ideer Kreative motiveres av interessen for, tilfredsstillelsen fra og utfordringene for jobben i seg selv  08.02.11   Creo  Communica7on   6  
  7. 7. PR Reklame Kreative bør overse sjefen Hvis de tror hun tar feil! Berømmings- system for godt utførte tabber og feil Gi vide rammer, gode føringer og sky detaljstyring av" kreative mennesker og prosesser08.02.11   Creo  Communica7on   7  
  8. 8. PR Reklame Kreative forlanger å bli sett og hørt! Well done! Vær storsinnet i din tilbakemelding, og uforbeholden" i hyllest av godt utført arbeid08.02.11   Creo  Communica7on   8  
  9. 9. PR Reklame

×