Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thirukural puthiya urai

768 views

Published on

Thiruvalluvar

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Thirukural puthiya urai

 1. 1. .'- xx . —. I I I9 u, III|1.I) l, l_l, l_IlJ}’nll . — DU 0
 2. 2. ‘*5-4-"°”5”" W’/7' J5mw'.4'-avalri/ .0; étoéaomsit L. |;Ef)lllJ 9__6lDlI 9_6mIrItIrrc¥lrfiuJrr : I_I5tSltg, r°ré3 flfiesélaaeir O P g, L'IILI5.IrIi u, $lL'Iua5L°II 127 (LI. stsfittt. 63), I5lIte. rr&L'n errrsmsu (I_filItrrI. '.(3su) Colasitrsmsnr - 600 108. ®§_r, rr6msu(3ur§l : 25267543
 3. 3. ofiletneo (I5. 10.00 (aim. -vt7u3°L‘_(b7 amt : 006 @@u§, @ Cf: )$‘I_T)lTLb r_I§? r_°rr4 : Ijlfirrjarrfl, 2009 @q5u;5@ ggorrrb u§,7i_'n_; : I_‘I7I_'rJ<s1rrfi, 2010 Q, o@ arfismo . ' I5r, Lbr_; a;rrI'T ufirju. -.%§_‘r, g7p'@ P. C.: 98103712 cg4.é. §?7I'_r_6ur‘rcss6ir : @5760 dlcrsiv, Qacatsrmm — 600 013.
 4. 4. eoetrezrmr §, u57g3 ®LorrgS7.§; @ armsmo C3a= rir§, ,5 gag grist); _e_ir, Lr95pria'; @ arngboflmsb . o_<; a'tsrsIs)rDa6znm 9_6mrrr'T§, g,}Lb 9Q; QJIGLJ; gait G_<; !;fl"Q')'I1): g'; §.! T6i) gnL@$(§ . o_6u&L'r ®l_lQ§l. b . L45§6‘tl)lpL'J' ®um'.0I9aLo'§'> 50055 with @®6W"@6vr96='W §tc0=%'@m6W-' §7@a'; ©;pc'rr I_r; b;_r5?rJ Guarrg, r_; evc1IrFJa')6ma), ' 6T(L£)§l'l'§; cgtrgjlgfr, crgpggnmrt Qabmm. I_re'Ir6rt7I_'r ugrgarggggrtb §,7@a's@rI)6iT uLq_a'sa5(Ju@. fi7cEs1_r; r)g; I. uqyoiib c; ura1rr, r rmerrg . g); _.g, Im; rb g;1I'_uLDrTa; .9'i .5p'J. r_'Iu@§l6irr{_ng, ;. . g,1;§; _f; @6irm §7;pIJC3u grgrgrreir. grgy embevrrd uq5arg3g, IT@a‘; @5Lb C3c1I6a'mIpu 6:9l(g>LL57ILr 3;/ rd). glrgeueirgsycarrt §l§5gr'7,' amen @§i"l'6bT(5pl_b ®§, cIfi;5g, grmrfl; 2_Q)é£Lb 2_u1ru_; r_'o arms; ggafilw , g;(r5mrr51rr'r; 6jg)a'; @6Is>g)ru 2000 , ,o56ziaT®a: @§¢9'5@ Qjpsirrurra. 6)JI'Tg')'! f)§61Jf‘l. @@a's@; o@ya$*. @IJ ucvfr . e.>_mrruJrr§? rfiuJI°m; o'rr. uamgoru 2_6tnrjII. Im€r7r‘flIur'r u§g. Ir_'r Guri; 1.97557 o1r5§, s>rr'raiC3crrrr erra’. I6vrarrC3cur7 Quit. Qjwfraafidrr é_5mr, r&; q.EGIrr Qurrgeir cmfilerrrirgtb 6U6tDJ»tUffg, )jLb &61DlJ'6"n. QjLb g5uJ§r, ,5rrg, yLb Elgmisggemsu usv. , _£7Q5a's(.5g;61fi6bcurrg gI_r. S75pr'r eI9’@ g7([f; c.‘iéJ5<9°-3:99z. L.. lT§]! @@és@g)6ir r_IIg. uJI1,g, g, Lr57g>§’zs; }I. b @@. i.M'; <9P1l. _l'T§; ]." s'rcIr'ar6mG'I_o Qjsgfir qgru amgwmtoodlmm argigg é51T“"L9—‘“§1f' @, _55ecnczrr . §[l. p&fT.95 cgqs%. ‘ilr'_@, gnrmmmrgtb gigjlggr urucirr u®g3g,1Lb mre'Ina; u5?6i) 5LbL]. $!T! 'l' u@L'1ua; §', g,rTr'r Glsu61fiu§l@é7e‘é‘r; _r)cawi. greurtaaficfit ¢<= ,1;6I'I1I_; a'i(§ ; r;6t'rrm'7; Q, otum'Qa%@ 67637 ; r;6iJa1rr5b§g, ;a'; .56"rr. §, u57g>r'r aveisturrrt §f6il)6‘tlT61lffiL. ... (5DLb @; I'5grrr_r') L9a§, l®wnsirIrggI @@a'; @Lb [$76‘6)6U ejr_r')uL'_I_n6b, g; grG<su errsfrr a6In5oI_'rL; a'; @ ;5a')6v urusuma; 6}5l61Til7il@Lb. rsurrgaas g, I_rSl5'p! armrm @r, r_r)sir®g; ;_r5l. t.’ T161976
 5. 5. i'IIflIi¥'I|40iii‘~t§Iifi$I! =i| %Ofi't&Ii-Iltfi TEXT-BOOK ON MORAL LIFE It is a text-book of indispensable Valluvar has touched my soul % D S It '3 It '3» E ii 5 it *3 IE it -i an authority on moral life. The maxim of at fit S I! ¥ I! fi . . - Mahatma Gandhi . . tit Q fl ll» "5 iii i-fiititfiliiiflfififitiitifirlaitifi-iiifltl-ti
 6. 6. assi1aunI_r'r ‘gasp Calunrrfilansnflsfir (361IGlr_t]6EITufr, ' " (fisufiilgnirflsitt gtIsinGIr3a'Irun 359] atniiifigggrtri — I_t, a'IT(I3lr_r]6ar sruunsusurgih @si0iuu(3rnJ 6ll6IT@561J6l‘lTlTil Qpuunsu ®L0ngglL't, g; Calinrrfl
 7. 7. u§;7r. ZrL[62m7 Qgéigmeir §LL950l’I'i6t'l'l' g, cofiI'J6luq5Lb Qaeizeurb, @; r3§a'= Qaziientb. I. J6il6Yfit. 'J ugwggré filggjmri 57Q]LL9uJfHl__(gpLb @rr5a‘; a: C3ar6n'iar@Lb; @aa)5rr@ri' (y: x§,7GtuITr'r c9f6tl)6bT6)JrIlL-(g)l_I), gtammmrir . o_cirarr§'&g,2ILb pjlevar G’ar6*o'tI7®I. b. @$§ cg6t$)<9-'tl§iG6l’ff6‘iJ g>_qr, arIT6a1G§ @;5§I_'I L490; . o_amj. @q5&@5;t)@r§$@I_'r Lieu .9_6‘6)f, T<$6iT adrmm‘. 6T6i)6UIT@Lb ggoair Qggjlmw aa'rem_rL9_ gigflfigr l_l£l. l6'5'rQlJ; D @[5gI_'r Lréitu £6670 agcytb. egfilrfiwfr qaflggfié G<93§I$6‘IlT arTg, rrg6tIwI. oaa; ;5 g, u$7ga . §;; r§7,r5§;61Jr'r. ‘T‘b‘””(5G¢° U‘-ll-§>§l -= °*l¢7‘1!‘”""’(‘:0lb 55i’5””'éb"7i'~b GU! -03.3 ‘W-94“ euamaguflsi; gm; gas>I; tumLoI_'reor_I Glgfirficurras ggrmmggzreirmnfi. I= _;r_bL; a;rTr'r u§, lL'1uai_a3@6I'rr . gqcI'rrI_; t'J urfiarra; @§;66>6W§' ,5Ldl5pe5'ruria; @'§<9's(§ g, I6rfir_‘Iu@a'J gsrrriiessir ®u@6ti>Lot_'Iu®@G’rprTI. b. uflrjuazggynri
 8. 8. tfil. g$. ®u. 61§I6i6)Jl_F, ll§LI) mmgnmnmgt Lnéaassit (3ung')g3(3m6u'trrLpu. I 6_96itTg]_| . stfolairsnflsii, gig] 9.sIi'tIrg9y. 'n Qunqgsirastiiart Lahruaéaéalé. Qa. rr@t§, g,I. j, g, a§_gJIh a €tt'tl'l’6'1JfT65 Lflll'[gjé£Ig)§}[. (. .lI_rfl(3uIrrr°re3smsItt'J (3Uri[i_}g1]l‘3J656iT. Liismsurstil, In€5s. (3arIr® aurrngréieisit. etfilqguu, Qweibu sitter 6v"Lt. flF= ‘W= ir- @991 as Glenatlu. ‘Dip, uI; té= ,e3(35ustitrrI; ruJ6mtuaa6marIJ L| l.y. .’ (t§fiJ{_T]L£lfl)El Lila, ‘ I_Ii; uI't. Ie}'. nIi)5lt'_I_ng, ;|L'I1 (ii6B0'll, ' uigggi, (3a3I_'_® g, i@_r_'r, §5I_IIp gr’ star as Gereuu. ‘@, §trL_rr(‘S§; .’ Gluntu Q&rrahaurr(3g. ! usuttsii 9_sIi'tsrIrIitrrn(3g. ’ Mir @u; utIr(3g, ! 516TT6). | (ol&II'_IuIIrG§, ! 6). lq;3E&ll) Glesn6itsIrIr(3§! §tusI: t 6T6Ull'f6€flTl'| 'Gi§)! Qgi q‘; rr_r, Qgnrguu. “g. L°_LL$ (3§, an5v, ° ggtsmgg ggnniugbgrtfllaindrl $Iu5ur'r amsmsu (E; r,nGlt1Im 615I6Ué'; @! Glrflfifiuinsmné; gubtitsirutés Qesrrait! I5lm(Bnrr®L'rJ g;6iItLIrrIL‘ilq5! mrmmroilsnuw Ingfil! Lnriiaaaiistru Gum]! ggrgfilsmsu gI6tnI_! Q&W6U5U®§)5U5UWm §,6iJau§, rrsa @@éaa»L®th. ' C. leiIiIsuGlgaiJ6unLh glmantnulrraa @Q5é,6aI'_®Lb! gtmgélsirr 6Ul: fiIl'_i'; IEtTlQ; ]j QLllT@6'tl)6TT§3 GQI9. @6'5tLI§_i,6In§5ILI GU13]! 6:50] 9_sti'tm_rrsIrrrr6i) gig] a_a'it0ti>6aT§ (3§, I9t 6uQ5L°iI” sTsI°rru(3g, . @6lD6lJ§)fl'6iiT 61J6iTQ‘t_'§6lJQ§ElI)LllJ Glenarame. gtmgggnsfir firtiiansir urrriéiei rgJu, zII. IL°Ii. Q-fig] srggg Lr, rrI. '.I; t;'n@, suite wéi6=@黩: Erie Lf>lflJ§§3i5“L'55=©» was Qmngfiltulmnésrg, 6r; 'r, g,é stnuiggfylsorriéag (‘3s1IguLIrr® 9_€tl)l_U_iQ| .7 Qrrrrgul gisiisusirsu Glurfltu a. uJI”rr'5g, aaQt, §3g;1é= .s; snméa ®&. n6Ii'iirI. .rn. It'r susir@56uIi. ____j______/
 9. 9. COSMOPOLITAN OUTLOOK Tirukkuarl is the well known literary composition in the Sangam classics. This work proclaims the basic principles for the moral and material life of the people. The aphoirsms about ‘loving-kindness’ reveal the humane approach of the poet to the problems of life. The lofty ideals that are enshrined in thus didactic work transcends the barriers of race, creed, place and time. Besides, this universal and cosmopolitan outlook, Tirukkural shines supreme in its poetic excel lences. - Dr: Wz'lfirt'ed Noelle
 10. 10. ‘gpgysiirrmtututn, Gl§; lT6lll'6ti)lI]lL]Ll] 6Ll| Tlll_| '_l, Q3 galtltpti Li6a'tItI. ItrL’_. :;taii 9.503; mrrtjgéasmaaéa aitglieisir 8;Ql)él»G: l3zlT6tlll'll_6'tlT. &; (l5éSC: l&: ll6lT£lT6i] @Iu5°uI4. Cgtéaeiqg, (ol§lLlt:1Jl: lL| b1)6lJlIlTIEl; ll1J gslrigsusitqgsurrgéragu umsurniulfitggt. gginestfim, gisuriurrsu 9_riuesg, ItaiJ 63_)6'ltT[_l)] in6uI'rfi, §,Q§, aiirai’ suairggsurflsiir Lurisumiulait mitten ‘9_0ua. I'n sprig @6uIii’ 6'l6'5'TU(ii§; . 9_6U&Ll] gprrg @61}Lll srsirrugri Lll3[_ll'15,§; Llllg]ll' LIsIi'trrunL'_Ipsnfla°trrgILii Llptfiltlléygg tlllfl-5 goimmnm @rfilé. (Ee. rrsItrrrg, Lh. gqéa@filt'r. (Beatrsir g§l(I_r, au5ir@s‘urflaiJ uIp; i,g, I r_f, lsfiTg; I susIrr'r_[t, g;I mg §IflIu L606: I_5n5untuln'rr__nI. ,gqIj, ;r, Irafil6Etr L6iT@56'til[_I) g, I6It'Irr6IIiIfluJg, ntiI£I um (8urIr_tSl@IflL_Ih ure_r, fi,gI ugggi U61) Glmngfileanflsu I_IrflsIiIrrLfil§g, g,I. Qjmmnrgi a‘; lQr,6u6ir@sur'r eagggiu Quriyafilu Gluqgésl @t_'r, ;r, rrsIfl6iJ 615l@:5@§ll'6'tll§‘; §;lElJ siilrmil Innt'réssrtSluJLnrr5ssI4Lb, (Iilg, Iuo5’e3;5§laiJ e. aufi, g,| I-5rr, I:t, _t£lLtIL0tta. suL'Ii uirsuliuairstrgt. 6)5l€§@lT6'ttT Lnnriésarfiluirgtih, Qgyiioisa e. rrfi, ;f; luJ[IJ0Lh epsiirgjlui guqg C: l&; lT6lT6ll)5a(3lU @é. a.rrriu asustna) I§pr5rmInt'JLI®§; g,ILh g; t_l’fi][_fJ6l) ‘ ' 0 c 0 0 I 6urriiIr_'i, _q, §J. gjsmg; 9_atIIirIrI1,g. I Qg, rrsatiTL_rrmI_y Lr, L0r5rr(, l Q,0fi]uL'_I_rr6iJ LGIJEJIII l_56'0Ll] Gluggjth’ stringy 9_gu; _#, l emrgtsunii §§lrI_5.s)Sl. &».
 11. 11. c9;p§5g, ;I_'IuI‘r6i) 7 ggaggci) 40 : I_rrnL9?III_b 47 (gusset) 240 : @6i)r. vrr) @tuet') 247 Qpgei) 370 : gargparm @tu6i) 377 Quad) 380 : @u_I6i)
 12. 12. .__9;; p§, g.rIIIurr6i) - urrufilgrl) 6 guest; §po5?GuJ r5m‘)5urr 6T(g)§§]c9E@§éi@Lb Qpgssi); ,, gIr<. s;u(3urrei), ggfluaiorcit g; .6t)filg; ya'rrm .1l_ll. §ll'l': '£G‘lT r. ‘rcba)rT61Ig')gr5lrb@5I. b gpgwwmaa g1)@$§l6t3TgD! TGt'sT. l , q.rrtur ganglia; 6IJLq. .6U! TGtlT , @ern, r_r)o. rasfla'sr rseirsmm g, Q§I. t) §,7q5aILa aaamsrrgs Co7§rr5prr, e_r;6uI'T sr6t'rrr_t)rr6i), =ga{6ur'r aijjgpgerrrrei) . e_6ttIrrI__rmiT urueit IuITg,1Ir5la')6osu. 2 . :9{6‘5'lLll'T Glggermrrélur I. om)rfi6z'IrC3mei) QJWQI oimgfilgflummgt @795; glqgmtaammé G’a= rir; r3§orr'raiC3ar, a_a)&let') rfilmevuana orrrgjborrrrtaieir. 3 o§l(I5r_'rI_; I.b Guyana @e1')ez)rr;5armrr. @7tu @mgpor6ofla'n 5l@o1tq_assmerra'r Garrtgggmrtagyaig, a'rc: 'teI9lI. _gi. @g3); tb, Gra’; a;rrcv§55lgyIb g, r6t's7I_ILb @si)6mcu. 4 Qleisipoisafleirt ®mu'rLhati)u)C3turT@ Gartrig t. ;asets)5pGtu o§I‘(r5LbI_‘ilr; areuIfir__; §'gI, gzrgfilmamm eretsrgytb @@rmm1a'F .5=rirrirg’, g, Qrgareoai oSI7aneaM. @_5r. b arggg Gaga. 5 g9Ib@I_IrT_r_dl argfilrurrai crgpfileirgy , g3eIs>a= aicIi)eIr ggaflggmerfleh, Galuntlrtbemto @6t)curr§ @Q£$$@lfiIfilu§l6b l§lG5T_! _i)61lGU rfilmwwrrm ernrabailaarri cgeuri. 6 gmég uJrr®,5rr68r_gyIb §>DL]6‘tDLD @6i)at)rT§eusz>f? sirr §l(l§611Lq_:936'6)6TTdl‘ Gar'r5'§rrriei@ . gv, re1')e1)rrr_o6iJ. I_9l, g)r'r.9'5@5, Loarrataioremvemur mrrg')gzrp_r, a') , grtrfl§3rr@, tb. 7 gamut &§L_6‘tJlT6'l! T , gx, I$g,6Istrreiit76z'rr §7(5cuLr; I_aezs)ar. a'r C3ari5,5mr'ré; @ cercbwnmeb, I_97g)r'r.5§@3, @a‘sn_r(g)r_b ®urrq5@g; tb . §$57tlJ a: r.4zt)ammai asI_§'g;6i) @II_ro. )rrg, ;. 8 srcnisroiemaié; ggeruriiasafiei) . ~;@r. urraar glsmrncusit Qrgmtaaemerr orearrirang, garnet), Cfiaterrrrat esrrgtb asrrmrrrai e5as'zrr@ru') C3I.1rTeur_’r uII. r6'6ll6t')6uIr§g, ;. 9 Qjmpmmfldr §l(56uIq_5ezs)6rra’-' Gerrir5§6urir<5C3srr I_§7_I_r)aSlr‘J GlI. rq§rt's1.$I_6mva': am_ILII. Irr'r‘n5se'rr, ' Garp'rrg.6ur'ra:6rrrT6i) .5r_asat @u_rm)rTg, ;, IO
 13. 13. 7 1. asr_6y6'rr e1rI1gg)§, g,1 guest} ggogaeo e'rQpg3®§m‘)rsvrrIi) 539 Llc9561!G3’l’ (g)55p'Gp : D_6u(c5. I asfitrppgezrrrr evmu urI_rG»‘. st76irr®a5rr6i) atrrcvfilcueir g5;bg)rreir ®§fTg)fTé]l'l' arezrfleir. 2 I_o6ur'ruS76ma= gélezrtrrafit r_orT6znrrLq_ C3ar'r§§m'T flcvtdlema $(r3‘laJrT5b evrrrt. 3 Gr; i.rea'tsT@g,5i) C3enrszs'uTr__ITc»'ci)r_o Qeurreitr gym. G'air'r;5g, rTr'ré; @ tLrIT6zi3T(i, lt2) @@r_br56)L_I glen. 4 @(r5eirG‘>’ar'T @@e)§lets)6trrIL; tb Gaga Qampenrrirr G7urr@a'rrGaI'r qagpqrflggnfr LDrrI_'_@. 5 Qurrgfieurruflsi) gfigoflggnaa ®r_Irru'J@r'r gn(g)a'; a; Glggilfiairgrirrri ; §@ra)rr5b eumi. 6 g36itT<§5@6)J61DLD @a')et)rT§, rr6z'n §rreirC3arr'r; I'5;. r,rrr'T¢£ 5rsi)svrrsi) mearésasojemev mnr_i)g)6i) gtrrflgu. 7 . g>{, l1)611rTg5l Uour5,1_I,6titsT6t'sr ,5rre'rrG’e= r'r5g. rrr'Ta'; a56i)6vrT6i) Ltlméwsél bipteaéb atria I 8 Giasrrerlisi) Qurtgflrtilei) @etnITLL57rsuC36n aresa'tIT@r; zstIrg’grraI‘sr ggarrazmitr eu6zrzrrIfiIa5r'rg3 §;6m6U. 9 I_9l{_r)@5lr_'r (Za7u(r)rréra. t_-e'I) figgrarrrri §r_r, '"§, rtr'r @ets)g)6u6z'iir . §]Lq, G<THl'l' grnir. 70
 14. 14. &L! _l)§:5g; _IL: lU! T6i) - urru57JLb 8 LDGG350 G7uu°16ug,6uTnG6v§: m's1 gens; auflfiascsir mrgL, b.§? c;8qnm, ' §<5g. a)n6iJ, LD6'tDcl. ’0GUJ auilfragyézg ‘g; L:57g; bg, Lb' arcing; 2s: rzs1gr§, g,@3Lb. If g>.6zs'z<rumr'r: .15;@§, ggfig Qun@dr&mm aflmmmflgggg §55g, ;, °a, »,umg')mg)u uqggaxrrfiasgg, g, rTgg)yLb gt? gmsurcurrai (uqygw fimras) mflmrfigmgjm LomgpGu_: oc-5@Lb. I2 Loacngp anmggnsb Glutinurrg; ®urTzL': eis(<5LorTs'6rrreiJ, a'. L_6urTGiJ @%o: _'Iu: ;@a~'nm QM; ugrfig, .o_6v5;? §_g1;6~? r :45? flmav®ugbg; auflfiaemm mm'_@Lb. I3 ‘Loemgf GrsisrgyLb eu@6urru576fi7 csvcrnb Q56m; o;5g, g.r, n6Urnei), uu5)r'r G)5u'uqLb abowggnb (a976m61r®un@e'nasem67r a§76msvmS7a's¢6) cjarrei) . z>_(gJ556m6va'= G?5uJuJmrrL'_L. .rrfrasc'n. I4 a; :r6v§3g5rr6i) Guaixwng; 2=_6v576i) 6)}IT@Lb 2_u5L"ra;6m1rai; G7as®: _': ugw. b mango, ‘ <9;L: lUL9_ ®a; L‘_L_oJ; ')6'5>; r)U Gluzixgu axngaai G7a= :L':6ug,1Lb Lo6zn5pC§Lu C<3@Lb. 75 aurrcnflc157q5{_fi 35; mm; /oggjafi G1?5bg', g,rr6i) cggeimvnmeiy. 9315.761), uemb qabaflsér ,56maJ6muJé'. a; :T6a'1s7:_; g1ri1a'uL. _ gmrgemmtunfi G>§}®Lb. I6 Gmasmnmg a; L_6iJ fawn Q, oas§g,1 Qmfircrm u5'Ga'"or®Lb, Lo6m5puJ: Tem_°; G>7u: £:uJ! m1‘17:'_: _n6iJ, él; l_°! QLi! ‘filU asz__<_gyLb gain mm6mmu_976iJ (gmpgg; Gurr@Lb. I7 mmgnmnmgj (gomgnujnazfl G7ucL'uun6197:'_a_rr6iJ, &6Ué}'>§9G6U, 6nrrC36zs7rr: 'u'wTaa g; t_g', g5:Ju@Lb §7(§6)§75o! T<9.S&5@Lb, gacmmasgyb ;5<; cm_®ug)mrrL'_L, _rr. I8 mambo ®uu'; g,; 9_g5mrTa9LLrrciJ, @§§U uggg a6‘oa; §_'r, @G6v Lfipggéanaé ®au'JuJLI/ u@Lb g'; !T6ii1(g)Lb, ;56u1a'55rr5 Gwg§®&fldT@_T§Lb §;61J(gJLb @g6a"aT@GLo fimmwrrwgi) C3urru'1a97@Lb. 19 $13‘ Qjsbcvnmeb 6r§'§,6ma£C3u. :rr@$@r_b genes 6urrg')eisc: a).9s cmmmrung evafimaneb, mcmegp @6i)6vm. o6i> g>@ai. ;as(gJLb $?6mev®u; nrrg,1. 20
 15. 15. _ . j.. .j_. ._. jj. __. ..__. ... T,. _ 9 2. 611N631 Qplhq —-. j.. __. .—, . ' 6un‘sz's7§76&rgj s_>_6uasLb mgprixfi mgygsvneb §; fT'55'! '¢.9]L£9g)'é_T; Lb a'G&rg1;mTrJg1'9 ungbgy. 71 guflunfiésgg, g, /Ljurrzu g; L'1urréfi? ;_i, g, u_': urrfi'a'; @§, gwfijunm gj1.o_Lb Lomgp. 12 m976‘é5r@G&7gy ®: _uTu. '1z_'M.976z'n e57rfl$r'r oflwgyjsvagg; aasir; f,7a&rg, y .2.t_p'_g11Lb LJQ. I3 sj/ fies? .9_5p! Tc°1;fi 9.596111? ! _[u1®a>6irr@; Lb amrfi marréxgcgsfivgflés axrrsi). 14 ®a; @L'1u 9112131 67asL'_: __nI'7a‘; @e% anfisunubwfi) ; _r)rr! i1Ga; err®L'Ju g, ;rg>_1b -a'r6iJ6vrTL'o mmgo. I5 6)‘17aH. bL9)65'r éguaflmfifldr c°y61'. J6UlT6i)t1J[_? ') ;1)mfi1G’a5 ua9LbL; Gb §5Gm6vé5!T6?§'bTL{ gyfig. 16 ®[_r, @r"31&1_g, gub §,6z‘rr5:i‘6mLo @6z'nrg_yLb §zq_§®g)gS7aS? g_r, rrrs875siJam 515:7 6x97Lq_68r. 77 §? ;r): _': ®un'® l= __£c‘F6U)6‘dT C>7ara')6urrg,1 ewrcmiz 6u{_I)d; (c5C3Lod> 6urrC5’6avnT. rire£@5Lb / -r6a'1rr®. 18 gnmm g,5w: _b@; reu'w@: b gyfirwr o§hu6&1'. e>_svasLb evrremb mgprfijan G7g,6nflc;81. 19 fid'@6isrg; y <g! [GIDLD[L! !T'§[ 2..6u®a55nfl637 mn'd'mrrr°ra'; @r, :JJ 6urr6f5r@6isr_gy g{6rs>Lou_uTg, ; §p@a'; (—.5. 20
 16. 16. gypgguflunei) — urru. ‘t7JL'o 10 Qggaiasgflci) gfikmevujnas gficfircrgj, u_rb= /gwscmsvr a5?LL_611r'r5afi6é'r Qugmmmwa Gunfbgflé’ §7[_r): _'n57g'3 51$ ®a= rTei)6uC3§, g. /ra'Ja; <s1flc8I éggavafiq. 2? ugjguaamm a§7L' -t__a1rfic? rr Quggcmmmcu , =g; m;r3g, ; Ggndimgnmnsb, g2_6u57a: 'u @g;6u6m; r ‘@, r_r), /_r3556ur'Ta; au>5vrJ; 5caw. %®ex®§', ;5rr; _r') GLIfT6‘3Tp§J'f@Lb. 22 Qubsmua, Logysmm a‘r6t°sTgyLb Q)J6b'5TLq,6‘5T ahgyasmmg ®;5rfi§_g,1, @a'16a;6u&7dJ , gm@;5_r_r$)6zs>u. : C3wgb®.5n6iurL_a; rfia's7 ®u@cm_oC8w . <2_wx'T; f3§g, n(§Lb. 23 1gqg57m; ' e'rG8r@1Lb &}! fi!@J§; '_I, rT6iJ ggLbG7urTg57a561rrr57u_: £UfT6'lS)6!!7c‘566)GTT g; L_a's&7& 5m_': u6vG51 errevG'mrr, ., vqmG’6zrr Gwwnsm Q9°: '_@sv&7_r_z')@ gggr @953); Ocgmncérr. 24 g3:_b®um__r57 cug5?uJna; <rrQ_95?6fi7;p cgmaamm g;6>§? ,;! ',_<; r;<-; ug);6u7:_u. x sua576rm. oé; @, §{&G5T{_! ) 6urrgyeroC3’a; nr’r Ga; rrLorrmn§JaJ C3:_; rr§7uJ Jrrckrgy. 25 G7JzL'mJg; f)@§ c°z; @6mLouJrrm6vg')6m; oé Qarujusuri G7urfiGuJrrr'r, ' §)g$}C3uJnr’r, G7&u'Jeug, ;f)@ g; rfiuJcu; r')a'a)g). # ®eru3uJwrn'_: _ng, aur'r cggeufi. 26 awmw, @679, 9517 gy, 989$, ;5rr[_f); pLb 616731 Q1 aagJUu(: ,7@;7e87g; gggicfir GU6TD<936§6'b')GfTU. ]Lb ®g, rf{r_r}g;1 ; _r; :_L'Ju<; u6nfl: _C3Lo acvamb adrmgz. 27 [flmpmnm ®Lorrg, ($J.5au>a17C. '>’uJ GDa= ,7ciJgyLb &fT63TGf_I)ffffiG3T G‘. -uq5e1s>Lo6muJ, :J_6va; ,a_a'r, @6iJ fiemrsvmrra; aflmrizrgcb . =9[G1J! 'T$Q7§6'b'>I_flJ Lo6mg)G7wrr56?&C3err J. rrLI_Lq_619?(5?Lb. 28 ; _r, siJ6v @6flUTLb 6m'rr§768r; D @6t'$I; fl76fi7Gm5iJ 61597 ficfifig arrrGiTG’g3m; rrreiJ, §?6uTg36zs>,5 gpq5a56mG'LrJgguLb Cfiuccrrrfiei anggw &{(§6‘5)LD£lJ: T@Lb. 29 6T61'J6usmas: _'ruL'. L_ 2.u§? @a'; @Lb Qgeflmmmnm gqqgcaum C3Lo; _r')®.5nr6a‘a7@ ;5:_: .'u_1¢5mn6iJ, .; gq; r3gso*a7r‘r e'r6zrrL’; u@C3<surrC3a gz; pG6unfi qgayfi. 30
 17. 17. 1 1 3. fi; $;_r, rrr'r Quqganw @@<9'5&§»gu fiéwrr? 67u@6m0 6197@L'! ué»gv C36u6o"aT@Lb ugu61:6iJ gyszszrfley. 27 g. }{g;5;5:T: 'T Quqjmm g,1e. 'a)5nzsré5sem_/ _157«zErr 6mcauuJ, §g.1 Qpfignma 6r6zs'muufla'sG7a5rT6zs'zrr L41.) Q}. 22 Qqgemm G)J6'6):9$®§Ifi[j3Q] FF6zfUr®O°; ;g)Lb 56zs'aTL_rrfi‘ G7u@6mo L9;ori157_:1')g1; . o_6v@. 23 . o_IjCo7m6z'rrgyLb C§_¢_r, mL. rq_uJrr61's7 §, _)6U)J5§jLb asrr: _'u_: nr65'r ewJC¢Dm6z'rrguLb 6m6u: _'; L_97_rf)C3asm'r mflgggj. 24 g; ;5§,619?§;5IT6z'sT c°5;_r')g)6i> . ,°: {a66iJ«a§7a+Lb1_; g2.6rrrrr'rC3a; rrLorr6£ir @§§7JG6zsr arrgyri; a; rfi. 25 ®6=u. qf)&rfiw G7JzL'16wTr'r Qurfimfr élrfilmfi CEDa= (u;1')a5rfluJ Ciflcsruiascvrr ;5rrr'r. 26 asmwguevfi awgjgnmar grT; _r')p®w6isrgu g3;_r3@c; EsI 6uma5G7g5rfie1rT68I a; :'_GL_. Q_61J@. 27 fi?6mg)@Long5) LorT; r3§r'r Quqgmw fievggj Lo<; a>g_r)®Lonr5;57 a; m'_Lxp 6z97@Lb. 28 @6zmT67Lo5z's7@; Lb (5e. ‘67C3;gg$? @6z'rrg)rrri' Gsugafl a; mrC5’LolL; Lb anggeb cagrfigy. 29 U°I{§§)6‘6'oTF°f e‘r6z‘srGumir :9{; nC36urrfiLog') ®; ns1':6yxL9?r'T¢9'; (5@' 6‘Ja= ;_T', §62s'2s16m: .o g_: ;6v'ar®z_. n@5 avmisr. 30
 18. 18. .= g;{_r_r); $g;1L'1un5i) - ur7u57gL'o 12 ‘$}; DLDfTCb1€§] Efigpzjmugs ggua; QJsiJat§'6mgu4Lb §(f5Lb; J{§GdT/ T63 . =gqg)g3smg, m9:_ aufkgég, $341511‘) ggaigd Gen 3; wnguufibbmsv. 3? g4p®g; d7Gmn@ mngbmmgé asm_'_Lq_gg1Lb au.9?@a'; @ gahmw zu. rrawg1Lb Qeisezswo; ao2Lr_r)G7g5;_r576mu1zJ GtJ! Tjf)[_DH'LD6‘D wgggmevés er'. rr: '_Lg__gg/ Lb GasL. _rrmg, ;Lb @ci>6mcv. 32 5L1:w. 'TG’ev (gJLQ_; j§ suamazezcsvfieij ¢rra')svrrL‘o, (t, oLq. u.za'aamq_u1 mgfiiasrflsb 6ra'Jc; urrLb, .: <;: ;;_r)a' Qamcbaamm @6zm_a§? L._m. oeiJ G7g, rrz__r‘r§gu Qguhgu «nugget Gm6‘a'2:r@? Lb. 33 gain Lo6w§@L__c§, g.1$ (c5{_i); mh Qsbwrrgwmnggsb crefirgz/ Lb . =9¢61'm1ra1rC36u ¢9{Q)Lb eTGaT1.'1u@Lb, ' L97[D gigrmrrgg ;563T6lDLfl G? amca'm_. a'o)6u. 34 Qurrgjnemm, cgsmar, Elezsnb, $®@®asHT6iJ 6'! '6&1@yLb [_r, rrcz'sr&7{_r')@Lb @Q5§}; p7g: _b @L_J. b garrmcia @(1§&7eJQ5suC3g_r, ggpnh %@1b. 35 ‘d766T&: T6vg3§,76iJ unml/ C3urrLb’ 676373; geimfi smmaianwsb, g; p,$6m55 =9;6&rGg) ®Ju'Ja; ; cgyg; @[_r)$'@u'o arr6vg', @Gev g; g57u_: rr, dj; gymmarmrrgtb. 36 5t7a§76meMmu. :.9°= (ue*'oava'; @) a: Lo: _': u6uC36am®, Qgqgacaflsia gpwfifigy G)a=6iJ1_m: a's7 = g;I£g)lU61lffl6iS}l_GllJ, ‘g; g)g', @s31 @156? @gj; §nGz'rr' crcfivgy &1.; DGG)J6'o: oTL_fTLb. 37 Qauhmg, g,6ug57zu [_r, :Tm'r creisrgjieijcvrrmcb 9(9r6uGi7 .9;, rgLb Garulexrrmnewflcb, gqg; C3s>. : mrrgbgneir (g, oLq_u4Lb a1g576muJ c9;smL. ._§; @§Lh 5%1'Jcun@Lh. 38 _.9;; p mngbafilsb mrqfimgmnsb au@<mC3g_5 @sz's7u: .orr@Lb; m. _rf)Gm; p1_': G7urr@@: .b @eEsIuq, oLb @m': ruLo: Ta; n; . g;@. :_r_I'){_: )n'6iJ L; .9.@1b @@mev. ' 39 gpqgaxafiv gas? mrrgvgnafid) ®aru3uJC3m1cu'wLq_u: _.g, ; 6raiJsvrrLb . ;9;g)Gw; woqcwz's1 @artL': ummeiJ asrrésas Geueu'1rrLq_uJg1 eTaiJevmIo u957.#®JwGev. 40
 19. 19. 13 4. g; [_r)a':1 61161570.] giggé) . -—u— -1.. . —n_; .— 1.3 §7jDL'JL]f~F@ILb ®ar6i)5uq, oLb FF§: u_uLb <g1{@§@@/ T£’3_!7_. i}(5 ¢_. ga'5a; u'3 a‘ra; C36n'rrr 2_U57I'7<§5@. 31 g{_r19g3@g1rr2_I$: (5 . g$a'5&; (5oLb @6iJ6zs)6v ¢<: z;g,6zn6zrr m; _r),5°g,61576fiT 9_6.mfiz8‘.7eiJ6m6v Ga; @. 32 gaebgmb memaswndrr . g4g9a§7m6zsI gueunflg, ®a%‘bgyLba1/Tu] 6T61°}6UIT@j G7Ju_:6iJ. 33 : _om§'g,1a'; a;6zs'“a1 LozT§7cus8r eggssi) cg. ;6mw5§, g,1c°: ;;p6fiT gggw jg dim. 34 cg2;@aT; a;: T:r, ry g, >;mn®m@6fi @a's7arrrra'rG7arn6iJ gnsirrgtb @@.9'; a;rr @tu6z'rrm§1 9{mLb. 35 §]63T]Dfl76‘)J! TLb crakrsarrrgy . ,oqg9@G7a= u'1a; mg')g)g;1 Qumfiv 51/rimncb G7urrsi1;_r)n§, gmmr. 36 = a.z; p§55rr<g)1 @§1G:76u6zrr (36uas'm If §7Q976zna; 67urrg)1§g5rrG6zs7rr@ 2>_a: rrir_; _r'; ,5rr<: z'sr ‘@6511.. . 37 afibgndr LlL_IT. =g. [6b')LD g65'rg)rr_r_f)g'5768T =9{o%G7_. :5n'Q§6}J6‘6l' 6)JIT5b§IT6i'T 6ug57uJmL_. ai; @5Lb mi). 38 , oq; D§'g, rr6z'sr m1q5<mC5’§ g765TIJlJ'JLD‘/1.) G7g_r)6i)6vrrLb '—I£'J. <5">. i7> LI<5(£f: ’Lb @611 39 ®Ju_: ;_r')urr6v C5’g, nr@Lb = gzyg}G6zs1 goqgsugbg . -z_= ,u. q_f)urrev Ggrrqydn 1.1567. 40
 20. 20. g{[_I);2'3g,1L'1un5'v - Qévevg) @uJ6'v 14 @6i: mg; §,§,7si: wnyaumssr creisrusmisr, L979) .9739 @uJcbmuu. ;6mL_w (g>§§,7;r)§, §,rTfia's@: .b ;56iJaJ567a97Gb ; f;7smauuJrrcar gjmamwnmrrsfir. 4? g_§; ;om97uJfié; @Lb, 6)J__; Q1»zu>LoL'1ua'_C§’L_. Trir.9'; ¢5zi; , g_r,6u1a'; (§g'; . G7§rrL_rirL4amL JU @g); _13§o: .ri*a;1_' @113 @ei)6urrg>e57Gu1G6u7 gmcmwnmnm. 42 ®§G5'rqcv§3g, n.r'T, 67§u'JGuu'1, m§7@;5§76a'ni', a9;_i)g)g', g.rTr'r, .43-3237 @@l. bLILb €r6z'sI§gyLb g3[f)§;7(_. §g_fL'D GLJ@]§G7.) Qsbmngaumgyégé §7g)L'Jurr(§Lb. 43 ug57a°; @:_': uu; @p: .b, .9_c'rmrrcmg, :J : _97g). "Ta's@51_‘: u@5§_g1$ G7aarr@, $g; ; 2,6Z$7ff@)]Lb @euGi): _;: .b a6m. _m§, nmrr6i>, QIfl'5bJ56'0')6S 915678535 e'rL. ':Gung, yC3Lo gsmrpa; Qeimvcv. 44 as6m: T6u637 : .n6m65r«a§7uJ@a%@e'tr = gq6z'sn_; z'J L§7cm6wszrr: .': L.; Lb, .; gzu_T)®g; _rS7L': uLq_Gzu , r57a; g,b§ 3.1 6U(! §6)J§]Lb 9_6mL. _:ug, rrmrm'J, @61'Jmrr5,ba’sma; zL57687 uas'zrn_; Lb utuggmb cgmg, am5'pG6u = .g@Lb. 45 =9{gI)®]I)[L57l. :!L1Lq_GHJ @6iJwrT5ba's6mas6mu. : gqgmefir g: _,$§,7 mggwnmnmncb, &{G116‘£°! T Geugy G7;_r; g57tL§7G6v C3urTuJL'; (Du 31m 51 GIGBTGUI? 46 e-, qg_r)Co7gg57@6z'17 §6in6wmC. '>’uJrr@ Qjcbsungbafima 6ung, bu6uC’6Ur, snngamg (g)u1;_r')§7u§7siJ r-r@u®aJrrq56irr 6TGi)6U! TI. b gmmfipfigmeér cggmnatr. 47 1_97gj6mmqLb g; gnQr5g§7z_'; uLq_ 5:_$$a'= 675713;}, §5FT@]Lb gym gmgzlrrg @ci)6nrT5,'oé;5mas wnsbsugrrmgy, 55615-'7£L! f7763T G;5rr68T6mua'17:_ mmflwmwnmg; Q%£@Lb. 48 ¢9{[DLb asfirgu &rTa$1G; ynmre1'> 67.9-'rrdJ6vLJLu_'. :_. gy tunG7g,6zrf76i>, @aiJsu: rg, ba's6ma; C3u_z, ' cggqm ! .57[1’)65T ug,67§§; L'J C3ua;6u§76iJ6zn6v wnczrrnsb §7g)1_'u_rrr@Lb. 49 gmaggjdr wrr@Lb G75;rS7:_'n_: Lq_C3tu mrrbbusuefir, eurrma, $G,5 emT@u'J Qgufisuggyair gqgevcmrnasé a; (r5§7 geing uJ§la’; e£L'J u®6mT63r. 50
 21. 21. 15 5. @a'J6ungg)és6m& @6b6unyb6un67h 6r6z'mJrr6z'rr @tu6iJL;6m: ._. u_: (Lp61:rira'; (<5Lb 56i)6vt7_/ M57631 $76379 g;16zn6m. 41 g; p;_r3§_r, nfié; (§Lb g, ;6i16urr g_r,6urira's@Lb @g; §§rrr'n5'@u'J @6iJ6m'rg, b6urr62's1 6'r6z‘snJrr6z's1 gyemaw. 42 (o7;56iirq6v§§rr. "T G>7;5u'1wLb 6)97(g_f_f°; G7§IT: §i«556iJ §ff®6'fiT63T gabqwggngzy §’_DLbL!65) gcznvsv. [_rgmfi: @ 43 ug57m@§7LJ urrg°, g,1r61s'n 9_6m: _,5§, rru§76z’5r 6mI5b5'6me5 61rg576r@'J6iJ 67@'@/76‘37guzb @613. 44 c°1[Gl°i'fL[L7J , ,oq‘/ g)gyLb a6m_g_r', ,5rru576t’s7 @6iJ6urr5ba's65)a5 u6a'zm_; Lb utugmb gg. 45 aimééfiww @6*’W"9'><*'W’«'* vZ‘£. ’—’3L'57‘3T L/ m§£»r@a576iJ Gungxitfl 67L: 316): Q] 6‘r6u6z's1. 46 @tu6D: _9766nm's1 @6iJ6nrr5ba';6ma 6un'5'ou6116z'rr 6T6'z‘rrurT61's7 (yJuJ6i)6urrq56'rr 6r6iJwrnb , g56m6v. 47 @Q9a’5§;7 g{{D6b‘flQ9éi5<. ‘5IT @6iJ6mrg)a';6znas C3§rr_r_i)umf76z‘sr C35n'6z‘sr6mLo :2_6m: _g', g;; . 48 ,9;g)G766r6m_': uL'_L_C3g @6‘b6vrr5b$6me6 g; o%g,1Lb : _97;r)6r'sru567:_'Iug,1 @6‘b6vrru576z‘sr 56313;. 49 6m611uJ_<§3g16iT 6nrrg)mrrrfi; (¢_s§ 6mTgJu6v68r 61u7@;6zn; _mL; Lb Co7,5:L’161:§' gcir 6zn6u$au_‘1 : _:@: _b. 50
 22. 22. gq_rp§, gm_': urr6*'u - @6iJ6v_/ n @m6'v 16 @6bmn5b6yJs(.5,é, ggfig 57975; u6:fa7L; 9_6m7_u. :6u67n7§;7§5 §G3T6‘6}6‘6T Lo6u67§g,6u6nf76z'r7 61161r6moa'; @g'5 §@; fig, uu; . [_T; L_L: !UQJG61T, §7g7;r3§ mr7g>$6m5§ g6zs)6a’o761§7 17776170677. 57 @6iJ6m7g)6ya'scm76:r7 §7;_ru_'7qas6i7 g;6m6zr7§§n. b w6cn67s76)57u57:_1b @61'J6o)6uu. :r76a7r76i), =<= ,z; ;_r', g, @6iJaJ77g3a36masu576‘b 6761761161761; §r7g): JL57(5g3 g, rrg3yLb 94$; 6)17Tg7b6), / , =ga: .r7§; . 52 @6'u6vrr6"rr 6=7g3;_r3§6umrr6o7rr6b @6i)6vrrg_g, ; 6'r687ugu 676237677? @6b6v6u677 §7;o§gr,6u6i*r cgz;6b6v7755Gung. ; 9_6*'rr67rg. ;g577657 676737677? 53 5.731.; 676z's7g; u.b Lo6zs76ygy§. ', @6'o6vrrai7:__u'J . o_6*o'77L_I7u.97q§§§rr6iJ, 375513 G7u6zs‘6r6m6m:761§71_-7_'7 ®u(7§6a)mL67a'; as66>6u a6u876iJ tu776zs>6u am? 6p6r's7gyu576iJ6zn6v. 54 G7§u'J6uLb Q§7'T| [;p7T§Q! GTT7'7’f1.J§. ,56z's7 ®as. '7@g156m6u7GuJ ®, g,r7q; pg, ; g1tL57®6u@fi76z's7g) as; '9q6zm_u_:6u677 ‘Quit’ 6r6z's7;p:76iJ, LD61$}£Qll. {Lb G7uu_': u4Lb. 55 g,6is7 agtbq 6v(gJ6ur7Ln6iJ anggzg 5637 a. '6m'61:6m6n7u; Lb Gumflg, g_7;(5§7uJ67nw;5§, L. ]c9§6li)g. ’DlL[lb a. 'z7g_r3g, ;a'r G? Jr7r'r6y =21{6‘tnL_uJff§G). IGGY7‘ Ca71_:61s’7sr. 56 5767971) 6m617§'§[$ asrre%&76z's7;_r) <5fT6). lG7) 67637667 uuJ61n67s7a'r Qarulzg; 6)§7(, ‘!u°3? Loa;67’r7r'7, ‘fi6zn{_r)’ 6'TS5'7’@{L7) LJ6zia766>ué; a;77L'. tuG§ §7;mJurr657g77@Lb. 57 ®u6*a'n7aa677 a;6m6176mI7:J Gu77;b¢7§ gm’) au_6mLoas6zn677u; Lb Co7Ju‘J61:m; r76zs7r76"o, ®L! @Lb §7p: _°u_;6zm__uJ 14;52C3§,6rflr7 6m7(g)Lh g61J£s761n6m_'7 G7LJ£[6). ffT. "7’&6‘7T. 58 L; a56m5pa's a; rn_'n_mg')g) 61S7q5LbL; u'J Lo67s>6zr76)§7 @61'J6vI75561:q5a°5@, @a;5bJ'@uJ7rm_'7 Gua9u6u7'7 (7,06‘5TG6‘6T 6jg, yGurr6iJ ; r;: _a5*. (5Lb ®uq5L157g, 56zm__zqLb @6iJ6m6v. 59 Lo6m6v76:§7u576is7 . §r7;_r);5§ u6U'zrrC§u @6i)6)1.rrgg>62;. s7:(g3 Lorir6s6vLb, ' gcba; mafiastl Gugmb s2_6mL-uJ§I7u. '1 @Q5g'3,561'J, gqggbg ;56'u6u §]6UU7‘76;6lJ65T @3915. 60
 23. 23. 17 6. 6urrg>a'56m<5§, g,16m6o'a7;56vLb Lo6o76z77§, §,a'sas Lo7766'zs7q6zm_. zu677 eg57g', §,r_f) (87a;776u'zs7L 77657 6u677§'§, a'sa; rr6i*r 617/75ba’s6mas¢§ _g516‘o'>66u7. 57 Lo6zn6morr7'_§r7 @6i76vr76i7a;6zs'7s7 @61'J6v77u57637 6)7rr5b. s%6ma; 6766>6zs7Lnrn'_§7§ g, r7u57gg7Lb 52 @6i>6vG7g,6ir7 @6i)6v6u6?7 m776&67u77657776'o 2.m'7677®55,6é7 @6i)6v6u67r Lo7767szs7rra's .56m_. 53 ®u6zs'zs76zsz5f7;fJ Ca7u@g3;_7,a'sas u_n761/677 as@®u6%7gg); Lb §,766'a76mmq66'a7 L_rra; L'; G71 @7657. 54 G7§uL'6v§ (o7§! T£_’p! T§_. gL]6‘7’T Qa;77:£p,56E57 (37g_r, .T@@§, (§p6wr7677 G7uuIIG7tu6zm_'7 Guditqtb u_76zs)g>. 55 - . g@a;77§§; §', g; g')®a; rr6u'b7L_77;r') Gumafig §;6U)&3J-'. fT63T{[) Ca7Jrrf_h5rr, $§1a'= G’ar77r'r6)976vr7677 ®u6o'67. 56 a7.7767s7g)esrr6's@. r&7 asrrL'u. ;6'r611657 (37e. n£1rL; LIc- u; a;6v’f7r'r $76mg)a; rra'9@: fi; a: rr7_'; G’u g_r,6m6v. 57 G7u; _i)g)rr6fs7 $7ug576&7G7u; Q16u7'r ®u67s'mq_r'r ®uQ5g6f5<§7;7)L'JL;7_': L4§G’5567f7r'r aurrggub 3-‘2.GU@. 58 L]<9$7_’bL[ffi[B_¢'_7; @6i. »@C36v77r'r${5 @6i)6m6v @asg36m7r7Q, o6is7 QQJGUWGU 7_'7°@ ;567m_. 59 LoLi7a;6vLb 6T63TLJ w67r76?57u3r7L'_Q mfg g11c9(g,687 35-587as6vu'J j)6‘3TLDc9'5:$L. _ Qu Q1. 60
 24. 24. g7_7_Q$g.77Ju77éJ - @63J6v_7_7) @7116i) 18 G7ug7@7637p ®a=6i7617737a;6777r877u c976177bg176*'77, . :97f_Ifl76)7[[57[7'j§; f; 7oa': as6'. n6‘r77_'7 67L7_Q[6)JG6')§$ .767rL'_7.c7_g. z77.b 5=77pg3;5g7'ra; , 7.9771) 6'r756m637u77_b 77.77777) a; @g576)7§76iJ6m6v. 67 ug57.#Co7ar776i) 6,7_7buLr7§ 7577')7_7633rL76m7_7u m6'w;6m67n’J G7u7f7757cr57r'>7.W'v: 96%-.2746 6769 L9?77L'7L9g. =.2ub §6fi763)637L’7uw63756777rS77u g76377_7737a5637 .97@7a;7r. 62 2,5577) G77_777@637’ 6TGl°$7’_; I)] Gu77_7Qg17_«5_rf)@5 £JfiUJ61If'7' gtb 7.oa'mGm7u7r6uf7; 7.oa'sas6777r. ‘.7E7u.7 . g761777,57.b ®7_7rr@6i7.5637 676iJ6ur7Lb . =97617g76177'7 619767576377’; 7_77u6377761'J 6]J§§;6Im_u. [Lb. 63 g7b(5p6zn7_77J 7073756777637 §76376777@§7g37 6‘6)<$&i6‘fl’! TG61) . ;9]6Tl'! T61H_'! G77_77f)7_ng7, u57a;6)77.b 6761f76mLou76m7_77.7 &; G9:7777776377rgg77.b, .=97g.7 Co7u7_7')G7p77Q563@ g77.d75b§7gu7.b @63fi6mm7u776u7§,77u.37(5J5@Lb. 64 75723 70767756177637 agtbmugj, G7§'; fl@; ;f; G‘b . -J_7_g; ya'; @ @G'3TI. .lLD. ‘T@Lb. ' = g!76)! F7'56‘! f765'7' LDgp6'G)6Uc§'G7J7T7f)¢5i6mGfld°£ G'.77.'7'_7_6i7 G7ar61§7a'; (5 u57@5§g, @6377..7uJr7(57.b. 65 957.7) 7.oai36s6*7f7637 7.o5p67776vL'J G'u#67Ma'; G6'.7'_(7', ‘7 @G5TL777)fT§;611f7$G67T7 ‘@g)6I576ma= @6uf7777g,7’, 'llJfT5676U)J @66f77ug, )’ 6763737 7_7a;5b§_g7 aag776m777a;677. 66 gg g7i56zn_<5 75637 7.oas6_317a': @5a'r G7a=7L‘77L7Lb 75637617 g>_g6)97, &7GU6m6U$ 7$_7_i; G7nrr7’7 é76m617u57G6v Qpgcirmw G7u77')7p6176u7rr5 @q5a7°sasair 67a=7£7§, G6v = «g7(57.b. 67 ,5u'J67m. oa's 7.5rr7_'__777gp7Lb, 75717 Lo6i'. a;637 . :«;77_77576)763>7_77.7617J77.9s 6)§7m7.'sasLb Ca77_7g7_<56i7, (. Dug‘)C37p77(5a'; @, 7o7'_(7,7uJ6i>6v77Ln6i: , Gurfizu 2.617679376377617 9_u577'75@ga'5G7as6i)6v77Lb @67s7767n7.o77.7776u7g7 ctggzb. 68 §6757' masmmé a= rr637g776776'37 0637737 uevggzb C37_7rr77')g176)767n§a'; C. ?a;6‘7r6z‘77u7_7_7')_7_r) 757770, . g:76176m6377.°7 G7L771‘)77)G7u7r(gp@gy7.b Co7urf7,5rra; Lo&77j36177763r. 69 7.05637, g,7$67n§, a'; @a'r G7a=7L'7u.77.b 2_g6)§7 ‘@617637 g7_r',67ng. @6176zn637 LD<$63TfTc‘£CI 677.777) 67637637 Ggrr6377_7 G7.7r77_'7§77G'6u77r‘ 67637g177.b 7_7a; ¢L, ba‘r G7J776iJG6v g;7@7.b. 70
 25. 25. 19 7. 70é; as7.'. C37.797 Co77797706)79976'77 7u777097617_g,7 @6i763)6v .97gf7a77;7)7g'5§ 70a'sa;7.'. G?7J97 . _g:76i76u 7.979. 6'7@7579L'77.77b 5777637677 363377. .77 777,677.979737a;777_‘7 7.763o77_767m_ 7063657’- 67717157637. ;57bG77.7r7q5637 €7'6"5'7'7.J g57b70a'sa56i7 . :g7761777(o7u77(.5677 ;57b§;7_b 6)§76‘6)GO'7'£7J! T6i3T W@Lb. = e=7u5’7;b§7@7U'J -= %77'3m . @6°’77C3667b 704769677 §7976m&; g76TT7T6)§7lL7 a97c7,b. 70é;6s6'77G77077'7 $677377 .63) .27.. ..97§76377.77.'0 709 97Cg>76m'7 G7ar779C3a;7.'_7._6i) @6377_77b G7=9=629a'; @. @96i)@63f7g;7 7777777b@63f7g,7 6'TG3TLJ§L70 LD793&dT 707,p6m6v. #G7a=776i) 86767777 §)Q77'7. 6756777» L05L? '9@%EJQJLb 6637757 = -9I6‘9W“J§'. é§l (70997 @([57'77.7é ®JUJ6‘7.). 9707757637977» LD<5§c9i6‘7T . g:79761762s77_63770 L07"fé76‘U§'3§l 70637g)7u977&'; Co76;6bm)r77b @6373}. 776379 ®7J77Q9@9 G77_7rf7g76‘77a's@7b §,63770aa63>637a‘7 er77637C3977637 67637$C3a;7'_7_ 5577777. 705637§;756m§,6i; (§ 9770 &§36)97 @6u637996m9 6'7637C397799r7637 G7&776i)67g3_7q: 'j ®dF7T67J. 62 63 64 65 66 67 68 69 70
 26. 26. c9;; p§, g,u_': uneiJ - @ei)wg) Qtusi: 20 g: ;s3n_; $@ gq6mr_§, gu 6mv. és(§Lb grrgb Grgusytb 9_6n’o'rC3:_n? gt}Gf'flq6mL_UJfl! ‘fl63T Qgy a;6u'zsraru)"Gcr = <a, !6Ur'r g; e‘? crz_‘flsmarr: _': uevfr . :=; qgj7u_: ®6uGrfit_': u®§, @6)97®Lb. 7? . __;9;eisrL5?ai)6urr, ¢55ur'r 6“r6iJ6vrrC? Lo §Lo¢3’. @ grfismw a‘r6z'srg11 fl6m6znrL': ur'r; .g; ;e*31L; 2_21m_tu6uC3crn g_r, u': ) mrggn. bmuu4Lb : .97m(/5515 . =o_rfiuJg; 'na'; &§7 mficgbmfi. 72 caggmmtunm . o_u§7Q5a'; @ 2_r_. LbC3unr® GH_HT@[_r3@uJ G7,5rr1__t'T un'6a7g, ;, , :e: {61'rrC5’urT@ Qurrqmfig surr@u'3 eun5ba'; cma; a';5na; Gm am's7ur'r arrm31C§'; prrr'r. 73 gwunmg L§? ;nr'mrrci: ¢gr'rcuLb . ?L6b')l_HJ61!U'! T@jl. b uafiwmug‘, g5(5Lb. g, ¢;r'; §,D usfiwurrmgu §: '_L; eTe7'on§76isrg; g{5VQJfbm Gmskrsmmmwgrp §; q5Lb. 74 @a’Jsywa; ,g3§, ‘ICo°6v @61'rru: .b g;6mL. ._; $;_r; eur'r gz¢mz_wLb §r7g)L'n_; , emu’? c9.1[G3Tq6Dl_.1UQJJN5U Qurrqgfifi mrrgbfig 6urTg3ate"o)«5u§?6z'n uuJC36zs7 6r6%71_M'T. 75 §; g), :_r3§7_r_f)Ga5 Ooqeiirq _g, ;Gm‘uarzuzT@Lb Grsérgy ®. :riTdJu6ur'r . =gyg5iuJrr§6m'T; %I]: 'TlL°l; $§ff6iJ m; p#®JzL': ma; ea@; .ai; @Lh , :;9;az'srGu gumawwnfifgégm. 76 a1§g; LbL§? e‘bsurr§ qgpugéfiamm G7am_‘t76i) csrruhgfig; mgggaug Guam, g{6l'$': 'L(I761'J6I)fI§61!6ZD6b'r GoqgnLon<; z:1g, ; anujfig mggjgé ®a= u'Ju_; Lb. 77 2_ss‘irs1r§§? G’6u <9;sz'sn_; @a'J6vn'§5n@m: _uJ @dJmn5ba§cm5wnmg1, axsfiremwmrrsur urT6zn6ufi6v§, §7Gsv a; rruJg'§, LoI}Lb §e: fir'T§'grrg')(}’urr6v ;576mavw; j)g)g, nLb. - 78 .9.eirm§_'5§.7687 g;5§§1 g>_Q1Dun&7uJ ¢_.9{63TL{ @6i)evr7g6vq5a'@, a; as'urguua'; @g_r', 6)§rflu; Lb sJ_z_ J_b: _§?63r qgp . =D_gy: _'11_; a'; a;6ir arcimvmb sreisrsur uwmmai ®eHL'uqLb? 79 auflfifimw Grdsrugj g;637L§?6is7 511g5?uJnas . ;9]6U)LD_. ‘fi§5G§, ' , aqo%g, ; @6iJaurga1@$@5 sT_gyu'J6mu§3 Ggrrevneb Gurr. -"'rg‘, ,<_s5 . °=>_t_LbL; u): '_(57GLouJrr@: _b. 80
 27. 27. 21 8. 95311.; 2;_6zm__6mo o°l{G3'fl_(!7[3_')@L'D .9_6n’zrrG1_rr , ;g; ;6m: .-a%@g°5,5rrg7b §_. <,: I£f5’6}J(iU! 'T qefiraeiarfiri 5561') g, @Lb. 77 :9]6‘3TL. ’176UITfi' m; iJsvrrLb §; u;a'; @rfiuJr'r Rg1[6"(‘f7'L(66)L_lUFTl"! ' 6T6‘3TL[Lb g>_rfiuJr'r r_9?g)r'ré; @. 72 g, ns1'srC3urr® @6muJ'/ I35 aJgpa'5®<mz'mJ _;25@u9?r'ra's@ 6T63TC3urr@ Qmtufig C-o7g, nz. ._r'rz4. 73 Q9;<s1°sn. ;5rgg1;Lb <g3."rcs>JLb z>_m: _5mm ggygn-gyrb ; _r, a;z§zsICo7uc: Errg)1Lb [5nL, rr# @g): .'JL; . 74 U°2,I6z'5rL4g')_. _5;/ c9;Lor'r{_r'; g, 6n5o. §'; Co7a;68Tu ammmagégy @65TL; g')g)rrI'T €rt£; g,1@ §7g): _': L;. 75 . gqg)§, @{_r')C§a; c9{6ffl’L_f¢¥! TF'T Qursfsru . :9.[_! fi7£u. Fffi' Lng)§; £§7g')@Lb c"! {o%G§) ggmmr. 76 e‘r6z'm_9} svgmew ®6uu_9P6iJC3un6v«9'; «. %ffU_[GLD gzgefivzj svgmm ; g2;, rpLb. 77 g, (62'rrua; §, Qsbwrr 2_u_‘i. ?r'rm; rT5ba';6mas suafin. Jn; _f)a; w'aI wbméb LoU$; :I><~*“? ?r°r, «s's s6m'£.1I- 7 8 :49; gr); gym ®ueiv61)rTLb 6rsu5z'srG7a= uJrL; u'r3 u_: rra's<m<9; 3:15;) 3/ 31131.; 3166713? sv@J: i'5%@5. 79 gz;63n_97-: ::'sr su35?u_rg, j 9_u57fi;5)msv : «p; o%@mrrr'ra's@ 6r6Errl_; C3g_r, rr5iJ Gunfrgg . z>_L_. _LbL4. 80
 28. 28. gq; _7)§, g,1:_': ur76'v - @6i)6vg) g)uJ6'v 22 @a'm; aJ5;? siJ @@3jg/ , Qurrgcmmfl Guasufi, @6iJ6unrg, ba'; Gmas ; r;z__§, g.m1®gsb6vrTLb mflgggfiflmmgfl C3urrg'); r57 ageygaflsiv ®urrq5:'_G’: _ g$@Lb. 81 s1‘DQ§§§, rra5 611g3§mrir ®e1161fiG’z: .: 6): ?-'61'1T‘! _Yf7(§$J-', ,5rT6isnoL°. @Lb aezfisrgyggai), arrrwrr Loq5;$g, rT8'57uJ c. °![Ll575b§GLD creiirgprr Q3111) m57(51bug'5 géagz; .g; sr'ngy. 82 ;5lT6?fG§I1'Q]Lb §G3T6ED6?1T ,5rru; _ eu(gLb a§? (I§['5§7eUr6ma£1 Gungbg; §7;n6u_g)16m: __m @6i: aJrT5b$6ma _§; sfi1u§gncb u: T5Z>u@§eiJ m1's1gyLb @6iJam6vuJrr@Lb. 83 (g).9;Loevr'1.¢§= ?GuJn@ ; r,6fsr(5p6mgpu5?a') a§? @;5@6vrmm_'; Gugzyfimwsiv s>‘1"z‘_Lg_G6v, 2.arwsvr'nJ'=5=7C3uJrr(57 Skgzomir gqamng; g5zi: &7u5J@: _': urrsir. 84 a. ‘t7q5;'5@w6mrj: _': ('£’urr; b;[)7(L1L97G81, aggfimmgg §, rr6z'rr . o_sIs'zrr@y67g) m_gycs>: _uJ fisvgflab, m§? mg, u;Lb aflmgjéwzs C3sn6rr'rrr®C3Lorr? 85 ®ér6iJgyLb a§? q5;5§, ?6zsr5mmqLb Gu. T_: z')g57, 6u@Lb 6)97([§$6II)§lL]Lb 5T@r'r urrrir§', §7@Du6u6f5r, mrr6ur, $_g, ;_$ Ggmfiég gsbev 6)§7(’§_{E@6bT65T cggmrrcirr. 86 a97q5§C3,. ;J, rrLbu6v: T5.? uJ Galeirafluflcfii ucucirr @6z'rr6a7 gqmafimgy mm! 9*= JJ3§. ~5<9'5<5:! aI 416314.91: aw! e5’@5§7wr9a'rr :5(¢E-9457i’) «I239 , =9;ma5?mgu Q5512). 87 Qurrqgansvr auq5§'g. §G§, n@ asnggj, g; _g, } C3unu'Ja97:'_: _G’: _uTg, y ‘§, rn. b umflmwngmfi’ crsirueufraseir, aflgfimgu Gum? ) ggjg Gsucimfihfiisiz FF(i, ‘luz_. .rrg, axC3J uJrrew'T! 88 Qunggdr : n_<;5>: __smLou; sir@5:_b ‘gjsbcurrcmm’ ndrrugay, aflqgjs G§! TLbU6’fl6UD Gusawrrg, uJ: _6mLoC3tu; g; o%g, ; , gq, r_r)7s1;; z')r_z)6urfl: _GLn asvrgsrrgyb. 89 . =9;m‘? a°rar went‘? GLDfT§§6)}L_G6UT 6w'rLq_a§7Gn. b,' @}. '>c95Lb LorrgyuLI. ® C3gITa's6s7uJ 2_: __C. '>’m aflqygficavqgzb 2_61°rr51n_b smug. m§? ®6urrri'$sir. 90
 29. 29. 23 9. §_)LbL! G'I) @q5;i, C3;; r,rrLbL§7 @6iJcsurrg, bGu G7§,6iJ6vnrLb 6157@[_f; C355nLb1_‘t7 Geumrrsflmamm G7aruJg, g') G7urr@L. '_@. 81 5‘57®L’3éfzJ '—ID: $§7:5”. <$ §rr@I66'WL-6% WW Lo@;3®556zrflg)}Lb C36zm‘uT: _g')urT[b [1)63'I£1]. 82 m(56fi7Q5;r3g; smcuasgmb @LbL[G). HTGf5T smxrrgrbaiszswas uggwfigzy urrg3u@§ 615)6!°ffg1]. 83 c-'. 'qa£66rLor'r§g; ; ®JuJuJrrG':7 29.6'6)fl)u_[Lb ggpasmwfifigj ; r;ai)aS7@§g,1 @LbL]G)JfT6'3T 84 o§)§', g.uj3 @: _m')CB6u6zfaT@rfi: ®c9SfT6‘I)G6UfT m§? (§5g3G§, nLbL9 L157a'= §Jm'J Ll96'63J6)HTG5‘I L]6ULb. 85 Gasbmfiggfigy gpLbz_§7 6)J{@6)9(@[Eg] urrr‘r§§D@1'Jurra'rr ;5GiJa§7Q5§g,1 sunczsrgj; g, sur'ra': @. 86 @5mm§, g,; mmrg', ®§, a'sru®g, mrfsr gfiebsmm a§7@; r3§,7ca'sr gjmaaggjmm C36u6iI61§7LJ uu. rr56'r. 87 urfl; _T3C3§, rrLbL57L': ufi)gn_r_r')G’g)Lb Grefirufr m§)Q5;5G’,5rrLbx_9J Cc’-’6)J6?r@‘J7 §,6m6vL'u_u_: T grrfr. 88 . =L;6mL.61nLozL; m'rr Qdrrmm 6)9(§[5G§jfTLbL! Gi) @LbLHT LDL_6IDLD LoL_aJrrr‘ra; c6a1 . =.o_arc'zrr®. 89 Gmnuuat @5<sm5,pu4Lb <9[6”6fi<£i-'<9’L'D (gJas; r3@rF? /rrggy C3grr. é;asa'; (§6b')£_’0U. [Lb afiigggu. 90
 30. 30. g; p)_. ;5', g]: 'Jurr6iJ - @®wp @U. l6i} 24 Qambsmtoumsor Qunqgsmm =9;§9{f)§6v1?5@fl63T ew'ru'. ta'= Qarrnbassir, @sn17PuJ ®<¢rT_q').557r: Tu_'; , Q9}6I'$IL[ azwfiggnulr, 61:@arLb @siJsu: Tg, grIu'J @Q§a'= ;.§Lb. 9? (g>aw6ur'ra'-@Gturr@ @6ofig, .7.9sai Qarrsbgg/ Lb @uJ6iJqLb Qugbpm surrrevrneb, gig}, gxgwdsr Lomw§? g3é<§7Gzurr® C: -J)a5FTf9&': §Lb Qunggmmmflg [_T; Gi)6U;5IT(§L'D. 92 {{pc9'»§G§! T_®[_T); $_:2'; !T6i) s>9q5LJu§, G55rr@ @6a’r7<mwtLrn*am'J un.1"§$g; , aaiz‘s1T§, @aS? @;r1§y 6)JQ’§Lb / Qmrihu ®JWj)5GD%W! qLb ®5.75bg_p; Lb .3:; g,; (}’su, @[QwN@m. 93 em/ rflL ;2'3§1Lb @6z'sruLh 9_66fl'L_fT&§; §(§$;5 @WQJNwm6UD C3ua: z_: em‘r. ~i; @5, g, ;aisru_.56m§5 L:57@@mna*; .g5Lb evg; szs>mu4Lb @s'vsurrm{_b GUH@Lb. 94 Lrauzsficz; g>_6un_. u1s1mTrra; m;Lb, @s1sfl5g, 'rr5:. s% ®eHTai'u6u6b7rr.5sm; Lb (gggm, @q5a; g); a:%@ ‘gyeuaflswmngzb; LS? ;p®c; uci; <mrrLb cgqeavflaasvsfirassir -4 95 ;5s676mLoturrm6m6nassm1rG’uJ sx§? @Lb&, @a75fluJ ®J: r;'oa.6mmtL; Lb, ®&rrsi)615? mfignab. gaygmnw urT6w. T'ua; si7 Qgukfigr Gurra, cgwplb wmfrgg; 67u([§@Lb. 96 L‘17g3r'ra's@ ; _r,6i: cv ummmg gg‘, C251, gsiaev u6u'2s1L97a5}@; r3_gu gagfigfigytb s1§}6vaw,5 Qarrgbadrr, ®a'rT6iJ6vrrgy$@tJJ, ,368rsmLo gig; zu_: J.. "r7Lb G7Ju. ':u4Lb. 97 figymmwnar erafavsuwffixaaficbevng @ersfltu Qarrrmflsseir, LDgyG6‘1LD uflgyzin @Lbsmou5?g, yLb .3aQ'5mgy: i@ Qefirugmggg ;5Q§Lb. 98 @mfluJ Gzs= rrg')a; cir gcarafig uflgggfig , -_@6z'sTu; $m;5,$ §(f§61J5~': ‘0')6‘dT: i &:16:r'zs7:_n:1m5r, a; a‘sr®arr@a; mm a1eL, oré: (-.56ug, ; aT; fi;5a'9 arr/7mr; s_i, g,. 'r(5’6vrT? 99 @65flzu ®ar. rr; f)m‘ir @Q5a';5:7sisrp(3ung; ; gpqysvcisv @6iV6UT. 'T52') ®arrrg')a;6m7r. AJ°; fig‘; /gab, Qflfiw emf? @@$as6yLb gnmwg ; §?61'srug; ; C§‘urrfi; nC? g,! 100
 31. 31. 25 10. Qczrflmanm asxgyab 7.T*: .— T @6z'sr('o7a= rTevrr6iJ r-rmb c= u;6zs)s1r@: _'; L! Lq_ __; Q;@6uc.1nTu') G7arLb®urr@6ir «5a'KrL_ITr'mnTu3a'r Qarrmb. 91 ga, ca; a's1g; mr'rg', g,; .r-r§m57a'sr 5637633 (y>8$6‘3'I. :9.J{LD; "T$§] @6z‘sTCo? .:'r'rr<; v«sz'sr 3351.’; ®ug)7a8r. 92 ggoasggtrsirr °= '1[LD! "f_f§§]g76b'fl§[ G; r;rT.5‘sé7 Qgy.9;_g', §5n6a7rrLb g)6ivr®ar«'r @576-37(3§ §. gz]g)Lb. 93 _§m'rrqg1,qr: ;.: _b gjeixasurrmm @6i)evrT@Lb uJm'Tu: wL_'_(§lLb g]51'7rI_; épJ-T:2>_Lb 5@51'srC~Da= rT Gvcufirésg. 94 £J6?J'6fl@. [6’5)u‘___£U63T @6z'5r®a= rr6v6z'sr 4556) @@6u§)r§ ga;6rsm‘7uJ6i56v LD[IZ. '__1'_2jL. J 13713. 95 (7°1]GiJ6U6'6)6)J Gglu gq3_7)Lb®u@(¢5Lb gsbcvemu gnu}. @6m°hL/ ®cs= rm5)sz's1. 96 5tuG8'r! -T6z'irgy fgG8'rg57utua'5@Lb L1uJ6z'srn=6z'sré1;/ u65'aTl_9Praz'rr ,56m61JL'1L? ?rfltun# (37.a= rre. i). 97 §Lg1mLou_;5'1r §n'51&7tu @ai: rCDarmsi) Log)jmmwLb @Lbmmu4Lb @sz'rruLb §@Lb. 98 @6Err®<5<nsi) Q1:-m'sr‘r_n6iJ asrveviururrm 6T61Ifi3T 61nsirr®arrra') mgprilgg, 51: $1. [C:7asnC36v: T 99 @arflu_: .9_6YT6). HTc?5 Qsamrrrg amp-a‘) 56ufiu3?@: _': ué; a; :Tu'Jas<mr'r;5 g, ‘/_i; =rry. I00
 32. 32. gypggyfluncb - @63)6vg_I) @1116) 26 gsnrcir crg, ;sqGm ®a= :£; mrr§,7q§5‘$a; Lb, :_9;')a's1 ,5mé; @ei Qarubg, a§e29?a'; (§, @a)a; cv5(goLb swrguwasq, oLb m_: Tas (LpLq. umg, ;. I0? amcu§G, a_r, rrG, ‘! Qaruirg a,5a57u. uT6a1g,1 . ,°q61rmuTm'J 8111570; crcfirpwgytb, g; g6z'sr G7u@6moGuJn' a6v. $§,6m§a57:_t_'1 Qurfimgngab. I02 uzumma's' asq5§, rrg,6ur'r Qaubg, A§; Q9U§7G3T gjcirsmmufimszn éggnmfigneb, :9;g5fi7 56I'fI6I5)LD &; L_cm‘ou. ;Lb6fi7:_ gqerrafiicurrraia 119991.’: QLI! 'flI1J55IT@Lb. I03 agafiuficfir uwmswg, Qgrfifigwfiadr, @m6u1uJs1r<3a1 gqjsusisr gsfirsmm ®&'ID§! TQ)}Lb, .g; gcmarr: _'1 uswsumcvrcurm aarrfi: ®<5fT6'5b7@ Gungjgywnfisdr. I04 agaflmnmg ¢g; ;g, s&r g; mm611GuJ crsbsmsvwnas 2.61-m_. uJg; ; gait Q1; 45, age? ®aru'Ju. :L'Ju: '.1_eurfi63I ucu'1sr6muG’zL: gmég gmwna 9_6‘6)l_llJ§IT@Lb. I05 Loarrwrra; @si}cvzT_5eurfic'aT ; r,: '_L§)6msa7 @q5GurTg, ;Lb Lo;1)a'5a5surra; rrg1; ggsirrués asnsvgficb agjgumcwmna 9_,5a§huc11rfiG31 ; r,: '_sm_uqLb a§7L_6vrT5rTg: . 706 §LbQ. pGU)I_tLI gjairugmg @56?g3_¢r, m1r? ?5is7 ; f,L1_§)mm, ¢j'G5o9b L§7;n: _': L‘flggyLb Loggcungj flsmsargfigg; G’urr; bg; u6ur'r. 56‘3I[157¢L]6'6)I_GII_IrT!5'. I07 ggglgwfi Qaruhg ggefirsmwamw wgmixugg ;5cia6v using gang; cgmnda, cgqmfr (aaruhg, gmmcmw .9;sisrm; pcfiG5 wpfig; cz§? ®o. rg; ; L67a; a;Lb gscbevgu. I08 gpgmfr mbmtnés G? asns%rg)n; z')Gun6irrg)®§rr@ gjafirugmgé Qatflgngym, gqaufr @36‘3TL] ®<m°: ,:_r, ggafircmm gaévmgp fimmggngym cw; gjchum ®a; @Lb. I09 crgfig gaisrcmwemw . ;g;5b7§, §curir. %(5:. b ;5t_'u_; ,5;_r')@ 61:35? . €_J_6'5bTl_FT@Lb; . %u57eBr, gaqgmfr Gauig, .<a_,5a96mu. : Logzjgjgu gygflggwgz/ é;@ auZ: G’su &76zm_turrg, ;. I70
 33. 33. 27 II. G7aru'15'g6frrg57 =9{;67§_r;6iJ Qaukmnmsb (a8‘tI: I_é3 2.§, e9a'r; @5 6'. ’5)6)JUJ8-3(gJLb s1Irr66Ta; Q;)Lb = .3;z'){_r)6iJ gyrfigy. I01 : s5Irw§, gI -sarrrs‘v®eru'J,5 gsorsrgfl Qg57®g, wflg_)1Lb @rT6v; ;r3§76z31 u3ITmrI_'I ®urfig5;. I02 uzu6&rg,1Ta'; a5rT. r? Garujg 23.456153 I; ;cu65rg5;1ié7s8I gbeirmm 51.61519’) G7urfig, ;. I03 Qmmggymmr 5<;8'r; r§} QJILWQJLZ) u5m61r§_'r, g,15m6muJrT. §; G? a;Im? re1Ir'r £JUJ»53'I®§I'fl cs1mr'r. I04 . o_g,6297 maougggsfrrgy age? 2_§5G19 Qa= u.u_'u_IL'_I. __rnir a; rr5i)L§75z'rr w6mrj_<; i,g. ;. I05 LDQ')61l[f)d£ mrrJg'); prrr'r Garavrmm gggjmpa g1637u§ gjair gjflulrwnfi ; _r; L‘_L{. I06 aegmm . /:r(gJ: _9;oI_'IL4Lb g>_a'rr@§mIr'r g, r$1a; srs'ur m§? @u: >u'J g;16m: __§g, e;urIr g: _'_I_; . 107 9686? waiting! 568968321 Wmébwgai : ga; a‘sr(}’g9 mpdug 566411. I08 <37a; n6frrg)av'sT6zrr Qaisrszsrn @§u5Igg)jI_b , :~, '.I. [6}JI'TG7J! I:! §'; @G3Tg)I_I_T)6?'5TQ_l a. e?rma’s (3I¢ss@Lb. I09 sT§;551‘srg5I C:7a5IT6z'rr; nIT. ri':9°s@r, Lb 2.: £IG1;s2farL_rrLb gv_tL'm976i)c; m6v Qarzizfigcsisrgf? ®. §;rm'rrg) wa; _r_f)@. IIO
 34. 34. gqgygguburrcb - @6'vw[_r) @mG°u 28 -: .j. ..-: .~: a-4.: -_ §p6)'I®6urr@ u@§,7G_a5rrgg; Lb (_Lpm; r)C3uJrr(5I Qunqgfijgfl gyszsu. Qugzxwnmndn, ‘g, @§I’ asirqgy axgzyzlrughb §®6){Ifi76l$)6lJGU)LDlL(Lb ;5dJcuC3§ v{u_; @Lb. III Gambcmo £L€53L_. uJ61IG! Sfi6'i'il’ Qurrggdr mmmwwrrmg; @eo: _u5?G'cu g. ) Gurrasnmeb, .___9;suc&r 61I5§Iu§76UII’r:9S(§fD : !>_g@uJrra; gsfirmw gggda. II2 ;5@'sramoC‘o’u_I psqgeugg Grcfirgyrrggyab, 5@a; ;f; ?amw6mw ‘<_9";611j= I,'u_: -.; f;61.)I’I’én'J mgfidrm wmgmg, .__;9;L'JC3unC3g, 2.e'rrm, ;'r, ®mSI@; '5g; C£'aurr»Is&‘ra9II_. G’aI6b"<rr®Lb. II3 @q56ur'r §@,57uII7mr'T. mgbgneufr <_9,@57uI; b;na1I'T 6763? Q1 .9_: cnm'Jug1 creimrrtb, ewwqwugg sr@8I $Ig')@: _b I_; .s; @u'3 I_1g9n4Lb srsirucnrgbgarrcb asrm-msr£Iu@Lb. I I4 Glurrgeir Gas@Lb, Qunqyeir ®u@$a; QpLb surrgmfilsb Qcbavzrggm qgvsisév: Qggargflda 6:661 g, uLi> ; _r, ®6x; ;El6m6usmw Ga'. rrGuzsrrr@q5n_': uC§§ Jn62'rrC3;orrI'Te5s(§ . ;9;gJ. ~9;rr@Lb. II5 gain Q§@§<9-'LD! T6ZfI'g] g3®syfim6vmwm9m5?q5§g, ; a‘176v§;7, gwg Cfléultucusfir, ‘turmisr Qegyszirrrsi: ®e£(§? G’6uvzirr' r5Tci1Tu<g,6m-sv: ru4Lb Qazrrsimxrmsvrrasf II6 ;5®61”§I6m6u6mLo(3:LIn(_T, I gcfircmwwrrm GIa= uJ6i)a:61fiC36v , r_F;76m6v5$@@L'J ucuasflezin grrbbéfimmzqtb G'as@ 67637 3,1; £2_a1J6§Lb @(5GUfl§1$ ®asrrra'rra1rrrg, ;. II7 gsisrsnvsareé armesrrraaé ®5tfI_§1®<$ff%"b'f@, Qungmmé 8r'rg. ;ré;5.I¢s‘5 a3rrI_'-@u') g;6vITa'sG’am6iJC3un-51) . §[€57LD§§], @(_r5ua°*35L'o 5rruJ: r§)Q5§, g,6°u 5rr<aisrG; _;3rrr'ra'; @ g;5pa. n'(5Lb. I18 g_e'tr<; tr_$@C3eo C3aarr@; §,6ug'3p uszémmu Q. pL9.~ama3L'I ®uj; p_r$? q5§5§; rm'3, ®arrr, z‘)ascrficsi> C3esIT@)1g; =,siJ @6i)wrr@q5§sgg3yLb ®JD! JwN& g>_. -mrafl u®Lh. II9 1_§7g)r'r GIurrq5emrnqz. b ;5t. nG§Cn°urrcu. s}*. a: @;_f‘Ié; (o7a; rrsz§ur@ §p@@g,6iJ, wnwsflagwgé GD. Jub: mn"fraIa@5rBuJ ; _5c‘usv eurrmrfia LDULII'I'@I_b. I20
 35. 35. 29 I2. g®a; Ifflmwmm §(5§,7 6mrr®aIIm'srgu 563739 ugghurrsfir uIT; z')uL'_® gpglgasfit ®ug57m's7. In GJIJLJLZJ a6<m_. -cu6v6z'sr g; £<%8SIl) §76zsu, e_7)cs: §?6z‘sr[_r)'I 6ra'= ar§', §7g')@ 6jLorrL'JL; z>_6mI_§gr,1. II2 568135 ,5rflgm_b [; r®<s29I<5;r3g, rrLb . g;l¢'¢9'; en; §3mg, c°ya'rrG; _r) : §,ag,67uI 61‘17I_. _si; . II3 §, é;csrrrIr , _5asa57cvr'r Greirrugj e-, qa1a6ur'r 6ns'rJ§, §rr‘/1') a5rr6mrrL'J u®u'3. II4 C3as®Lb G7LJ(5é; $(g3Ib @6iJ6u6i>6v Qr5@ar§g,1¢i; G’a; rn. ..rramLo JIT5isrGg)ITIiré; @ . =aym‘fl. II5 G7c5@6um'. JuJIT6irr err: -1311.13; °v2(g$Ic$_g, ez'57 GI5@¢FLb 5®Ca7oJrrrF@ a<= y6i)co G7mL976z'5r. II6 Co7a; @6mTa; amsumngl 2_6vasLb §@e*urr:5 563T; z5Ié; as6zs'w <, ssrJru§;7t: .IIT6fsr 55rrgpm; . I77 arm6fiTGIcs= u'J§; §r'rg,1ra's@niI C3a; rm'JC3uIm'J §gqs1s>I_o§G:7§, rrq5 C3aarTI_IT6znLo Jrr6z'rrC3g)rrr’r<9'; Q5 gz; wnfi. [: _nm'J II8 ®anTg')G. $rrL'_L__Lb @6i)6vg, ; ®&iu_ILb guqwsmavmrr .4>_I'_C3asrrI'_I_I. b @a‘5r6mm Qufikér. II9 eIITcsUafia; @9 CDavu3anTrira'a@ surrsvaflaub Gueuvfltj : _§I; po; ;r', §LDGLJIT[f) Co7mL‘:7G&v. -I20
 36. 36. c9;; _z)§, g,: :Jurr5b - @6'vsv; y @tus‘v 30 . gw_. é;a; mrrmg} gygmm 2.6'5)L_II_I61I6IDGl'I g; mJ@c1'rr Gar, -1"§g; m6ua's@Lb; ¢E.1]I_. I73I65ITGmLDGuJIT Gurflqgérr ggfiw gtjfigb GerrI§g, ;e§7(5II. b. IZI . g;LJ'; a;g'56zn§ei GIa=6i)6morr<m. 'I Guaroflé; a; rr,5g.1 6u@as; 2_u.97q5$@ .3‘-.5855 gggcsugj cgqgaaflgjtb C3wI. 'ouI; L_ Garsiiaxnb L99 : ung, ILd? a'm>co. I22 , _._g). mS7ILIG6)J6‘6’6T@61I66T gqg§I_r_r3g,1 5aimIg57uJ'? C36v . gqI_a‘; a;§'C§'g, rT@ j5L_<9$@I. b u6zs'm; mut_'I 67u_r_fJg). IT6iJ, 9I§68T GIJ;1§76m6u cr; q;fl? ;5g,1 (3mraz‘sr6mwtLILb :2.6u'7rrL_rr(5Lb. I23 gain $76m6vu5Ic6?q5;5g1 Qrflgfigy Gurrasmoci) , _.9;L_fi5I§;7 @(I§L'1u6wnfi:3r Ggnfimwnmgzl, mcmsvsmwé; asIn_'. Lq_g21Lb I. L9$I_'I Qurfigrrm . o_zurira( . <9_6"rrm§IT@Lb. I24 umfisuna; ;_r; L_g3§, eiJ acsrugu crsiIcvm’ra's@Lb Isaarsmmwnemgsngajm; =9;6u@6irr@§Lb Qmvmmg g4§)61;Lb Qqfi Gacbmgmga Gurrafirgp §=7g)zJ: _‘I7ea1G§5 IIJIT@Lb. I25 fimwmmfl Guam, g>Lb®UIT[_! §7<5GmGITIL{Lb @[_I, g 99¢; L97;pL'IL57G’6v g; ;I_. .a'; éIa's ®5rrcIr@yg_r; a5I6iJ maflwmmnmnsb, gqgswndz agpmmzqm uzrgysrruq a6u'2rI@. I26 e'reu; bsm; z)a'; a; na'; .9;rrgwgrru5?g)1Lb gm gsnmsugs gmggnwcb a; rré; a; GaIcz§ur®Lb; .5IM';5§, _gmrfi7wrrsiJ ®a= rrr_r')@g'); o;5@rsiJ . g;a; :_'xu: '_(5I§, ggsfivutb cgzyccngmfi. I27 311.: GIJ. 'Tgf)asmrTG6v <m; r3_a_r, em. _;I5_a_r; Gurrgmrrfiw , ;r, G5'rsmo @6Esr; r;nu5IguLb @({§6)J®'HL. .I. b Q)(5_! f§ITg2lLb, .=9;g, soWciJ srcbevrr ;56BT6w_ou; Gm Qjabwnwj) G’urru'I6197@Lb. I28 §u5IcmrG6u am_L’JuL'_: _ qszfur 9.s'rrC3ar = g£. r15IQ57G7I. b,' . ,3czrrIT6iJ, ;5rr61§I67mTG’6v em_'_I_ 6u(_I', Ic; u.rreurg1 a6i'r61r§'§I6iJ @@Gurrg. ;Lb LoempuJC3aI mmggwngu. I29 §7m, $6m,5a's asrr§, _g. ;, ache? 5931, : g:; z_r$Ifi7 o_trT5b,55m6uu4Lb Gmg) Oansirummflefir Co‘la= a'Ira§Ims)uJ, JIQIGIIT mIg5Iu_§Im'J Q8-"631 gy gqgymrrmg uITI'T§', §;7q5ei: (a5Lb. I30
 37. 37. 31 I3. g; I__ai; a5Lb .9_6'6)L_.6IDLD g. w.2a'sa; Lb C9[I_DI)'(@6i'T aulcfigtb . gqI_I_T3IasITmLo §= .£! 'fiQ56:fT gtitggj e§7®L'o. I2? a; rr. §;a5 G7uIT@61rrr <9[I_<9'S&§66)§) ¢g&'6a5Lb c°I{; £_I36II‘fl@_[I. ‘!>_IfiI éfisimncv 2.u37r're$; @. I22 Qagflsugzfilrfigj fifiemw LIw$@Lb gy . g[L_. I': iI6Sl; I 67ug§7G5‘r. I23 fikrnsvufilsi) §,7rfiuJrrg; / cvqI_IfiIé'§7uJIT6z'>'r C3§, rrg')pI. b Lo6mvu§7guI. b Lorraron_°I Qurfigj. I24 ¢rr6bGvITfi&'s@Lb ;5G&rg)rrLb I_Imrfi,56iJ g4m@rsir@Lb ®em')s1IrIa'; C8a; Co7a=6iJmLb g5er6)as, $g. ;. I25 gggmmwdr gi6a>wC3L. Irra'J g; §g, z_c5's&a'. J c3fi)g5?G&r e‘r@ctnLoLL; Lb aJLorn_'I I_; smL. .., $g,1. I26 turremsxuv Jrru‘17gyLb 5ITa; ITa'; a; e5rr6una'sa; .rT5i) G’JITa; m_'IuI’r Qarrrabafii 8. L’; uI; _@. I27 G9 (<5 @63r; _r)rrguLb $éG7em6i> ®: _IITq5I; I_Iu. I6z's1 2_afzrrI_rTzL§767'sT gssmrrasrr QUE? Q§I@u‘). I28 guflmngb aH'_1_14e‘<s'zI7 adrmnggym $908; ;5Im§?6u7rr; _h a; I'_I_ 6116?. I29 &§; rfiIa; n§_'r, g,; a'; a; ;1'); r)LJr'5I&csiJ gyewT6z's1 (356999 gI[_I)LbLIffII'o: %@Lb , «3;_i)g57651 gmgpgfigj. I30
 38. 38. goqpg'r, g,; I_'Iurr6'v - @6'l)6l)[_I) @w® 32 ¢_. pQ95'sa; Ib '. ;rL'IC3urrg, ;Lb Gmairrammcmmg ggqgmgmrrd), =9;g_T}§, 5a(£p$&C3Lo .0_u§7rfIgyLb G’Lo6vIT6n1§, rras5' Jrr6&rC5’;1)rr.7nsi) a; ITe: '1a. L'Iu®Lb. I3I m@5'§,7G‘u1guLb ¢; @.si; a5§', sm§z_'I GuN{_i); dI5s a; né;5.'G’aIsu'nr@Lb, ' I_I6v: .1;Lb . gg_grr1£I;5g. ; 6mas$Co7.5rTe‘a%r® Q§61fl; _r3g, rrgyLb, e_p@Jo. sI: .9;Gm aufigésgg _gi]G6)66‘dTI1JI'I'@Lb. I32 gu(g)$a; Lb &6IDL_£UQII)'ITdI5 @@UUG§ 2.uJfi; r',5g5 @1.q_L'JI_97_z)IJI_‘fls&T ; .56'5'I’6IDLD, ' @@$. mb ®.9:@, gc'v L§I; r)IJI_‘i7m'sr g3sirrccnmturr&7 o§7@Lb. I33 a; ;g°); n6m§ LDfD[_I'; §ITQ2[Lb L66a'w@Lb 9&8 agfupjés ®asrr6?rm6vrru': J,° ggmneb, C3aIg5C3wng, ;5urrsz'rr flgofizurrcb mgrsg . D_II_II'I'6)[, cpgmsfir §p(I:9$&1b @r51°srg576urrT6iJ GIa; ®Lb. I34 Gungjnsmw . ¢_= _6rs)L_IuaI6a’r7L_, §§? '36v ega}*. asIb gqamunmngcggu Gurrcu, g)Q9a'; a5Lb @a‘)6vn§mIc3r suIT5ba'; «sm&u§7gz1Lb . <z_>_uJr'm; Qsbmwl I35 um? 6um5I61nLo g>_s1m_uJ6m’T, 3)Q. QJi<95Lb ;56isrg11§. wrr6iJ ;5g')g)Lb 0’I5Ifi®. e.mw =9I£9§. =33l» 9>@4=%i>§>76I9@6gzI @<£5C3uIT. <:: IG’w L999’ Lorn_'_I_rrr'ra; eir. I36 §p@a'; a;§', ,»_7,rr6i) errsiJs1>rr(§, Lb Chnesirrsmm aax¢6:s>I__<mrrr'ra; e'n; .; m@¢'saa's G’a; :_L_L. _rra'J = g:; smL_: u§§asrrg, I_I567<romI ¢g. »,rmL _smT. rIa; e?r. I37 56:61) gagéaswrvmgg @6z'sruLorras7 g5siJ6urrg)6ya. '*@ a§? §g, rr5 @@&'s@Lb, ' Stu §ra@a'; asGwrr 6ra's5rr6v§g; ILb g, ;cfsru5sm_g, GuJ §@Lb. I38 gm Qarrgbasmmg , :_I, cuQ')7zL/ Lb g_r, u‘) smTu_‘z7smrg'9 ®arrciJg, ),'Lb @1’)mLb. _. "5m')6v gngfiasab 9.smI_-uJ61I: ?.9;@5Js(¢5 §pq5GLIIT§]Ib ®u, 'rQ_'5;r3§; n§; I_I6*o’oTurr(§Lb. I39 ; z=_svasg§6uC3I7rr-$7 ’DzJIT{5g'§I gafirmmsmm . g,y;157uJII§c. )Ir'r, um §If61°Jé§6I5)6‘IT$' 5s; I)gj7(r§§§ITg3g; Lb <, gq; r57c157ei)6urr;5mJGg , _.g5G1IfI. I40
 39. 39. 33 14. §pQ9a’3a; Lb . !_>_6?5)L. _62DLD @@a'; asLb 6)§I@L'JuLb ggavncfir §_)Q.9§5a5Lb g>_u§. ’rfigyLb §pLbu: _': 1_: @:_b. 13? urfl; r3C3gmbL§7a'; asrraisa; @@a'sas: _b Q_§Ifi§G§; !TLbL9g§ G§rfl§: gy: .b gqo‘5G,5 guemcm. 132 @(L_9a'; a;Lb asmusmm (5Lq_6mo @Q_9r.9'S¢§SLb @56}; r‘, ,5_r, :_97g3:_': urnL'; s)9?@Lb. I33 mg)rJ: _‘flguLb §; _a_i, g1&'s Qasrremsunrgnb urr. 'irL'u_: rr62‘s1 : _97g): _': Co7urTQ§&'sa$: gsfivgjés ®as@: .b. 734 . gyLLpa'aa; n _: !Q_]66)L__UJ! T6‘5'IaS6?§6T <g5$5LbGune%rg11 @aiJc5>6u gaQ9a'sc5Lb @6vns2'sm6z§zsr .9_u_n'Tsy. I35 §p(g>é; a;§'§)e'BT gncbasnfi 2_IjC36urrfi @@. §;5g',9<r'o7 ej'§Lb u@una'; a; g5?g3g,1. 136 §; @<9'; a5g3@a'rr auhgjmfi Gmsiwmm @@ésa§§.7631 Grujgjoxfr erru'; g,rrzJ L156). 737 g657;_r5?a'; @ o97§555n@Lb 5ei>®evrr(g>a'5asLb gG7uJrr@a'5a; u': : 676137 gym @@Lb66)u ,5@Lb. 138 g)@a'aasLb 2.m: _tua: :'Tais@ gm°JaJrrC3aJ Em w@a'; .‘J3u; Lb wnwnfi ®&Tr61J6iJ. 739 .9_6va5_g', C€g, n® . r_. ;u'_L_ gpgaasci) ueuasgbgmb cwsbwnfi . =<; q;z57a576vn gmrfi. 140
 40. 40. 3(; D§QIl: !!JFr65J - @6iJ6v_r_r) @w6°v 34 L§7[[)@l<§5@ grflwamrncur @q5§§76mw a9?@1J'J: _97 gLa'; @Lb . :9,q_r5?uJnszs)Ln, awagg , :g. I{gD(g‘)Lb ®un@@w . :«g_yjrrz£I; i;_<1_r,61:ri? :_, ;r3g; ; @Q51_'u_1g, ; @cbczn6v. 141 ggeiaev , g;; _r)®_r5;_r5?6muJ mgogjgl figprrsur w5;S7LL97Gsv 67a=6isrg)em'1 e'r6iJ6vrrrfiguLb, Lflgoefirwsmmaflcmw @&": ‘J'»'7§g, .; .9{611G5T e1§’I'_® 6umL976z57si) fleirpwwgu Guam’) , ,3,qg57a9a5756ir @a'>6ma). T42 J; _T3Ca°§, amJuL_rrLo6i) Qgafifigu gLbL97uJ6ur'r o?1'_Lq_6i) gmmammé Qaubgr ;5L. :_': u6ur°r Qagfigmemgafi amL'. Lq. Q.g; Lb C3wg; u:; a_6mir <9;6i. J6vr'r. 743 @m6u7tuenG6ug)1Lb g_r, Lb Lflmgpcmuj cganwnmet 1.919637 @Gi)6v§; G§ Qaebggigcb, Greiteuarm; 57gpL'n_;6m_uJ6w'T g_; u§7gyLb crsirrarraxnas (5oLq_u4Lh? I44 @g,1 G7a= tL'16u, $;r')(§ crrcrfigg crrsmis 5055? L97;p-5:37 mmcumfluneb Qawfiainpwsfir, €ra'; a;rrsv§jguLb wemgywnmsb flsmevggy jflgbgab ug57muJ °vq6m_. .6urr6fi1. 145 Llamas, ummb, ,9;.5'<arLb, L156? Grcfivgmb 5058765 gmmaggtb mcmaurerflmm ;5rTu; _.a'= ®661'JLl61!€b‘nL_Ll9Q§$§] 6rL'JC3ur7guLb firilangmwnm. I46 g; ;z), ;r'; ,§,7a31 @uJ6iJC? urr@ ®ur7q5;_f, §7 @6i)61n7g)QS7G6v a1n€L’bus11cEs7 6m'rru6u5z'rr, L9[D@[<§S(§ arfiwwafiszir Guaiursmwmm a5?Q§Lburr§6)1G6u7 cgeurrcirr. I47 Lflgpaiv mmmaflmw @a'-’§7§'gm_'I unfrésazng, Guansfiwmm, &nGi£rC3;_r)rrr'T$@ <9{£_T)6t°! T wr'_@Lo687gzI; flJLbL9?uJ §gQpa'sa5(5pLb %@Lb. I48 . =9;. #J;5;_I; @Lb a5r_6iJ (ggagfig, @6z'1sqcv€7G'6v ‘; _r;687mLo$@ wfiwwfi turrfr? ’ Grsisrgrrcia, lfilgoqgcfig 9_rfiuJ6uc1fi63r Ggrrcmsrrg ggewrgmfirj cgeuri. 149 . =9;; _r)§6mgGuJ a; @,*_r; rTLoa'J gggcusfsr = a;; ywd: wng,6n611g')6m; gGw Qaubgngym, L93;ngyJ; @ ufiwsuaflssr ®u6n‘o7szr>Lo6z»u_x 6)9([5l. bLJIT §, ?@§‘5g, C3cv gjcbwgnggm. I50
 41. 41. 35 15. L57;p6afi6'v mfimgomnmw L97;_r)68rG)unq5mnL'_ ®uz'_G7L_rr@@Lb C5’L: e‘a)g,6znLo gnwgj, Q1 v°I, ([_f)LbG)U! T(@6:! I Mas'uTz_rrr'ra; ;6a'1sT 141 cg]Q)GEfi': $6ZF)l_ ficfirprrgdr 6m')6vrn_b z.97g)6z'sra; m:_ fl6z'srg)rrrfi; b G’u6mguJrn'T 142 G2976rfl; r', §,nrfi63T C35u; D6i)6vr'T Losfirg) G7§61fi5§5ITr'r@6iJ gems z_; rfl;1'5®g, nQp@ surrrin 143 mmmggmmrwfi . %u9gyLb 6T6z'rrasmLb §76msuI§, g,16mewzqLb C3§, mT681 dkpeuflab 1_; a56i). 744 ere‘/ r7Co7§,6zsr @6iJa5?; pL'Jurra'rr e‘n£tg,1Lb6T@ @n6z'sTcrQ; Lb G1976YflUJfT§j ; f57g'9(§: _b ugfi. I45 u6masurr6uLb c°qa'=5Lb ug, é74:rarr ;5rr«sFrr@Lb @$wrrwnLb @6iJ615}; r)L3urr6fi7 asezfor. I46 Uoymevflwavnsfir Qsbmngnwnefir m; z'rn. :rr6z's7 Lflgjauflmsvnair Qumrezsvm ;5uJ6wr gewfsv. I47 Lflrpafirmsmaw Ggnahasng Gucrnezftsmnm a= rro3z'rrC3g)rrrir.5's@ c°! {m63'f@63'IGQ)rT cgshp gagésg. 148 56v. s£@rfluJrrr'r uJrr®I]6afi6z'i7 5m_o$fr 6umJ: _'u_97m') : _‘:7;r)g‘3@rF? u_: rr6ir C3§, rr6irC3g, rrwn grrrir. 149 , =o: ;;_r)GBT6)J6mIjuJrr6:3T g;6iJ6u @aru57@Lb Lflpefirmmgwneh ®u6zs’m; mu) gwmncmm ; r;<; :'s1 Q}. 150
 42. 42. .gu;1)§, g.11Jurr6iJ - @6i)6UQ @m6b 36 gcfirmm . gz; a55bum62s)mqLb §nIi; (a_1;Lb ; E}6v5;r3€wg, z_': GunsiJ, gmmm @a;5bmrr6mr; ru4Lb Qurrgzggcav Ltflaéfigrfig, u6a'un_rn@Lb. I5? g;9{GfT61]&3L[_7")‘§} ®Ju'Jg gamma 6TL'JG’urrg,1Lb Gungjgglé Qaanahm Gmcfiwglzb; gggmm fl6zs)6a1u_MTLo'36v Lo_:1); _f, g1 e§}@5_r, a'J . :gqg,6zsflgpjz. b 56&16m: _o1urr@Lb. 752 wgjmmwdrggm my/6mLouJrr6u§; ; aflgfimgu Gungjgpwmeb m§}(_; ,7§6iJ; a1615ImLo¢q6ir@§Lb mmflmmwnm Q1 ga; ;_r5}a96vnfi Co7arcusma)L'1 Qurrgyggseb 5=g@Lb. I53 gfimgj z2_6zs>: __uJcszsrrr¢L‘1'F@ai; (¢5:_b gcisremo _c_9,6z'sr6mem; )§JL'_@ fitiixasnm e15C’@c%c9;C:5'6)Jc. “o’u1(b7Lon<; rrrrTsi: , , :gz;6um's: r C>7LJfT6tD‘I_T)u_[6‘d)L_6H)LDv6‘6)uJl_'1 G’urrr_i)g5?ai; ma; a's(o7.5rr6irm G’6uas'u7@Lb. T54 gmahgg gmw Qazflgsumgfl Qungjéanmsb §,66'zfrLq_§, g,m6mrj QQ5 Qurrgerrrraz 6TG1I@jLb Lo@tum'T; ggwnw, Qungz/ ggmfiammfl ®UN637GUfTfi) Qunfifig 62n6m_'n_1rrr'nmir. I55 firfirg ®Ju_': §5ur}a;6zs>m§' g6u'u71_q_§§6vr'Ias@§&'; (§ gcyefivgj gm; gr76mrr.9'sG’a; @68n_: Lb; Qgcarnab, ®ungyg3gmm9'sGa; rT g>_sva5Lb g;5é7lqLb6umg L/ asgb .9_6u'u1@. I56 §, @§7u§? a'Jmrr§su; bea)g91'J Lflgyfi gcavaigé ®Ju'J§nrg_yLb, .= °.I, (§62ITI'T6iJ uflascqmb uacmb Qgnjgj g;611({5.%@§ Same G7a= u'Ja. rrT@Q5g'r, g,eiJ gafiwgj. 157 Qaqgésg u5?(5§,7:urr6i) gems 67&u'J;56ur'7a;6mm ggrnb, §'; LbQ,06U)L_tlJ Gurrgymw 6m'srggyLb g, @<§,7u576as1rr6iJ 67611681 gys: §h__ C3<aJ6u'7:1®Lb. 758 €r6i)6zn6vL5’; r57 5:_z_'Iu6urfisz's7 mnuflj) t_‘t7g)a's@5Lb C>7asrrLq_uJ Qanjyammd GurTg}_¢_i, g.; .é. G)asrr6?rua1r'r.5;siI, g,1;pe§hur°TGun*6vg' gmuhmmmnmfi cgwfr. I59 2.6575761; a>_6zi'mzroTr7LosiJ G’g5tT6z'rrL; Gasnsirumfr, L9g)r'T Qarrraqggyxb ®am@@@JrTg'3cz6mm1J 671.1/7 g; uI_': u6urira's@ . :gq®§_c_9, fi6zs)svu97Gc. v grrsisr Gurfiwmfr cggsufr. I60
 43. 43. 37 g; .9;g)6unmJ§ gzmfiiggzb ; ’57wLbGurT6v§, gubmm @asg3b61;nrh_': CQLIITQ/ §'§,6iJ gmcv. 757 Gunyjggw @; n1_'IL9762n6a7 6'IG3TQ]Lb gygmm Log)g3g,6i2 g{,56ofi§g)jLb ffisirrgy. 752 @5z'rr67s>Lou. ;6?r @6t'msmLo 6)§7(g§®grrgrr61'J ausfiramwxqdrr svsirranua LOL. .6)JITF'fL'1 Qurmngg. 753 [b7<»: mg)u_; amL _ezm_o firirarrmm C3Q:6u'mgL6z's7 ®un6mp3tL;6cn: _6mLo G’un'; b;r5} gpgyaad u@u'; >. 754 ggjggnma gasisrprraz GIDGUUJITGIJ msuL'JLJI'T Qunguggnmad GDurT6'67C3urTp' ®: _uT@; r3 3,1. 755 ggQ1§, §5rrt'Ta's(5 9)@§rr6mm @6&ruLb 677.177 gu, $g, rrr'Tés@L’J Quncfivgyj; §]6ZS)6b’o7lL]Lb gag). 756 §7g)6zs75iJmJ , g,Q')L? ?;Dr'T ®.9ru'Ju57gyLb Ggrr®g5n; r3g1 cga; g)6om'J6v Qaruhwrrmm 5613/. 757 u57@@u. :rr68r LzS7a°; a;6m6u ®aru°J55rT6ma_g', ;57TLb§£b §@; §>7U. JfTG&I' 6761:6137 cry; a§7L_en'J. 758 g; g)_rj, _.5n'rfi6%I g, /rullcsmo a.6rnL_zurir @[_D[f)§; fTf7’6)J: TU: I @<; &mnrré®arnm'J C3grr_;1')&7;b uaufi. 759 . e>_«szs'm: uwng, ; C3;5n; _i; unr'r Qurficufr L57{‘_7)f°f®éFFr6i){<3]. g/Lb @6a'rr6aTna'r@a= rTsi) Ggmbunrfiefir 7_97e1'nr. 760 76. Qunmg) . :0._66)l_615)LD
 44. 44. 38 . :gq;1)g°g; uJurr6b - g)6iJ6v; g) @uJ6iJ Q6137 G7g5@§76i> Qurrgomamo 6T6‘o’omUrLb Qdxurrg, g<; r'srsmou57eomrC3uJ, §p@6u631 ,23ma'3@ . -z. >_rHuJ G}. flT5bc9.5G5T5 Co7_r_r, ;67‘uJ. rT5s. §'. ®as7T6zs°rsr® ewrgp C36u6u‘6r@Lb. 767 gpqgmefiv €rwrflL_§§;7gg; Lb e'nJGun"g, :Lb Gurrgpxmmo @6'vevrrmsb @q5J', &75fiI; z) g56z'sr6mo6tmLn_': Qugzlmnmnufisfir, Gwwrran GLJ_! Q]éB61‘flGiJ c«, vqg. ;_i)@5 Qsmcuurwnasér figpgaggg mg/6yLb @a')6znev. 762 4_?7;_r)g; ;6m: .m cgésaagmgah asazs'z: rL. .guLb, ggmmu urrJrn‘_: ._m. oei7 67urT; prr6mwUu@§7g)a7e%r, §GOT$'@ 3799751/Lb g; $a's&(5oLb Gafireuamg a9'7@7.burrg<; uC3m gevnafrr. 763 ‘@ung)nrsmLo’ 6‘r6z'nga; Lb gaugjrraar a'r6a‘oTcazs7,$g7Tcb g, ;651uGLo . °2_66'n? L_n6u6m; ;r, gq; _r§7;5_g, :, ¢9,7‘7_75761.77T6‘7T7'°7', Qungnnmwmnd) Eaflmm aseamvré G7¢9rz£7uJLorrL'_L_.17ri*J. asi'r. 76f Gurrgprrcmm s; _6znL_uJ6uszmja7s G7as®7_'1u§; b(§ e'r§§, :_°. r usmaszgub G‘mca'm_mi); =97g,1C3s>. : C3:_mg, n_b, ' uemamfr G567 Qarziuug; gmgfimngyab, C973,; _. !_}”;617{_7)7TLD6‘3.J G’a5:°_6zm. ..,2°5 g, ,$g.1a57@Lb. 765 @G8rG76rnrr@61m'8I L57;Dgyei; (§é; ®a; n®7Ju6ts>§L'J ur7fi',5g,1L'1 G7un_r_r; nau>LoLJu(7';7€7gnam77ci:1 @@LbuLb, g(97=9'; a; . ;9_. GlDL_ll{Lb, .9_6b’ummr 9_6'G3761{Lb @6iJeurrLoGi) ®a; (§7Lb. 766 Qungjnmm aemgwmcmmé, a5a§6T@ _@q5w. mi7 Gwgjgg, gqwmmg Q6237 gwésmaiwnm (5oC§, :_r; a9a'; @é; asrrL'_Lq_, gncirr c9;6u6:s>asm§h_'_@ finfizfiid Gu7m': en97@<sune7r. 767 Qurrgjrremw 6m'5'rg1n. b gnaugbp G7aarrLq_u.7 ‘urm9’, gpgsumg; ®a=6'v6u, §5mg, u4Lb @as®, ;r3g1, . =9[6176'63G67‘; :$ Stu 6vg5hL‘17gm. b @J6'UgyLb L711}. ®a= g.21§§7a97G7Lb. 768 Qungynsmm Co7asrr6u'm__ G7[5@§g’,5rr6af7<;37 = géas(5pLb, Qunmrrmw uJg_r'){_r) 57,r_r; §§a7g1;m: _m G&@7_b, m$=9;cs7rrr6iJ 6n_'7G’ung, ;zb §7as>62ms'5.5;L‘r UGMJ. 769 9.6115761’: Gungnmwuflmnm Gwazimnm . ,°q6m: _._§,5n~q§Lb @cb6mcu; Giurrganmm gjsbwnggncb ®urr(r5e'rr 67u@a'saag', @cn'J ggcmgngjg eug216u>Lozurrarm: @Lb @6iJ6rs>6v. 770
 45. 45. 39 77. . g); (g)ai; a;rrg1;rT62nLo §p@ei; a;rrg)rT$ Gmrsiras §)@6‘1765T§56‘5T ®5@ar, ;i, g,1 °oq@a'sa; n 51 Qjevrrg, Qzuebq. a9@DGug'1q5?c&r ,9{o%®§rr: _'7ug,7 @6iJ6m6vzurrr'r m7TL(; ‘lLb Uoz; @é; arr; j17_r$7a&r ¢9;sz'mrmLo Gm, /1576137. 3{fD6577Td%<557.7) GQ767§'(77L. JT§;7TG5'r aairurrafiv L9[_r)67777T6S6§Lb GL76B'ii'77T§; ] g; @a§as_g; ;z_‘7 unsfrr. c<a; (gpa'; a5ng')g§76&r q9{ai)aJsmm ®JzL'nLnT7'T @@a'5a5rrg'); rS7e‘ar was u®urr<s'= @ «=97:fi7§é5!~ g{Q§$57T Q1 a6m7_uJrrr7ai3@ ggangym gaafirmnfi a7@a". §7u4Lb G’69Le.6z'sr ugu. G7asrr@: _': ug, ; g{@a'; asg;1L'Jun68r J¢_i; g)Lb ; o_@LI7ug; jraLb as1s"amg;11.z. >_Lb @dng576; Ca7as®Lb. 976369;, 3.1 ¢9;@$a; nr Q1 . o_6m7_uJ7mnear# Qguhumudrr gsfimwmwé 5HLL9_ a97®Lb. =94@a'sasngy mzrrgpg 1.1776197 , §,7(5é®afir_i) Q16 $14957 *"—‘9§>§zI ei‘®rb. g; <ai7619u.7 ®;5@ar_<$§, nsisr ¢g$asQ. ,oLb G7erei: a§7uJrr6z'sr C»’as@Lh flemsvrésaafix u@u'3. g{@$&@g[ ggaacfirgyrrgnh Qsbsrnsu . g{o"o@eI2currr'r ®u@ei; e5§, ,;9DefiI §r'r§§rrq5Lh @767. 767 762 763 764 765 766 767 768 769 770
 46. 46. c9,77_7)§g7£7u776i1 - @6i16117_7) @UJ67) 40 , r5F_7,7617fl6m6116171Lo @6i161177u16i1, 75777193,; 561611 G7u7r(7567s>617a7s 7661777 617g,77')@ $76516a7§'g776i1, g{6).7671'f @@LbULb (o7a;7'_CDL'1 C5'7.777617g77._67's7, . =97e7@7£@ 676137 5717771 :97g577L777g, @7b7p(g17b 6175g;7 GJ@Lb. 777 [_75@617$761s16116771u1 §617g17617§g')@ G7a77.'_a5£7u®7§E77_7761777a;6i7, <5§6‘U7'7'§GvfTGi7 617773§36m7_-77.77b 7.777_76616o7 a97@7.b7_977.'7 L777§7{L77T6BT Co7ar77_76i1as67s1677a'r G75uJ7uG’a7 7o777'_7._777'7as61'77. 772 $76616vu_7776177 @6E777.1§'6m§ 6197@7.bL7577p6177'7a.677', as617q5u'1 G7u7r(75677776i1 GlJ(7§Lb 677777771 @6&7ug36mg. 61.‘77q5Lb7.97, = g1777367'77 . g176i161177§ (797-.7r7L761'1.:7»'6z776177'77'= G7J7£77u L06"6'7Lb 6197q57_b7.77.o77LI.7_rr7756*77. 773 g,1Lb7.76v687&6m677'777Lb ®61767°n77) @61s1_7_r) @61'161177§ c977D761777677775677, ‘7urr7.b G177J7'7'Q§fi77G7J6U7TG§Lb' 67677773 GUQIGDLD $767s16117797gu7Lb 7.973977 ®. LHT(7_566)G77'c'7> £56179’ 6197@L717_77.or77_'-7.. -77r'7a;6ir. 774 @(7§6)lG‘5‘7 67617r777.. ;_73§76157q5g‘g,7Lb (37ur7(756o1677a'; 510.70 7£767716z7r§g77'J @u77@75g77§617g')6m7pé G7.977J;5776i1, g;77.'-7.77.o77a:617u'1 6157.77617776u7g, rra5617Lb 617677777$§5 &j6).76b'7g7 ¢°t}{_! j76}77'7'6iJ 6,7g;77.b 7.77u6u776i161s1611. 775 g[([7jGD')6‘77' 61‘77@Lb7.97 756i1G76v77Q9aT; a1;g’§7C36v @661611§g,7 §76i7777)6176z'r7, 7.9771377 G77.77r@67n677 6197@7h7.977.'7 G77Ll7T6‘7)6U77_é_7; Co7ar77_76i1as6m6m¢ G7ar77'J777 $767n6177g', §,776b, (o7a5L‘_®7.'7 G7.77777'7619®617776z'77. 776 7.9777377 G77_777@6m677$ &617f7§§7 ®.577677617,g, rr6i1 617@Lb . ge7's.9s56‘61§ 6T6)l@G7.D 6197@LbL7G61767E777_77Lb; G7J7u6i1 . =ra767761‘776i1 . g17§,67'77 7.77u61's7 g6876mmuJ77617g57 6r67'7r7.7g.7 67'7.'7C37.777§,7Lb g7rf7,577(57b. 777 @Q§G)J617T§l 6767671611 0767717) @6'tD7D71_77'77_D61°J @@7.'7u§gz’)@r77uJ 6177,67 lU7T®§';6‘7i7§)fT€7), ¢°l76176°5'7 1973687 G77.777@6o16776's 756117] 6197@7b7.777 $@,7_7'5,a_7;C3611 . g5@Lb. 778 $173136»; 477796.317, 7.977;r)6z'77 67urr(96u16777% 56179’ 6197q57.b7.777g, .=977_r576176m7__7L7776a1u', §7(f§Lo.5s6i7, 5776777 G57'7617§,7b(§rf7u_7 §7_7_r)61's7 G7gr777'5g7 G7561'77g,17 , g1767717_6177767r. 779 617@7.°o g76877.7§6‘711§. fi76zs167777L7777.716i1 7.9777377 677.7rr@6b1677e7; 4756170’ 6197(g7jo7.9767s7r76i1, .9737 ®.5s(7,7,56m6v§ _45@Lb; ¢«a7g,66>667 6197(75Lb7_777 Q(75;gr3§;6i1 6r67's7g)7Lb ®7.7@6zs17_71C'. ?:u G7617;f)g$766177J; $ _75@7b. 780
 47. 47. 41 I8. ®6uo%c5rr6znm . __ : —_. ._. _.. -.j . T . _j. .—. -.- ;5@Gz§?5z'sT‘/ _r57 5W®un@ca7'T ®6uo%§;76$7 @Lq_G7u(T6z's7g§7é; @_rb; p(9oLb G°z__; );z'31C3a; g, Q5Lb. I71 u@uuJcsz': T @6uo%&7L'J LJ'$L57UlJ@7-61! G7:¢tL': uJnrr'r 5®5uc: z'sr6mLo mg; :_: <aur'r. I72 @;1')g§76z'rruLb ®6uo%57 caypmabw ®a= uJuJrrC3Ij u>g')g5?6z'snJLb G’e. m;zr'o1® usufr. I73 @av®Losz'rr £11 ®suo%(§§,6i) 67a= ujnurrr'T t_;6vLbCo7su6r'rr; o l_;61'rr«smLou5}6iJ .9;m_' 53 uJm1r'T_ I74 c°1[o%&7 Qga; a;6z'srg) 3yg57@msfi1mnLb surrmc-rTL° . @Lb G7mo%&7 Gsugfiw ®cs<LL‘17c&r. 775 g; @6#®wo%@ c? £g')g576isTa56?5'75T , §62'sTp_r)n6z3T ®urr@6?r67a1o%. §7L'J Cflunsbavrrgs @505. ®<S§G7Lb. 776 Gc; u6u'm_g')as ®<mo%§;7uJmj3 g§‘)£$. <95Lb 5)9)6m;1rcsuu§7<; &1 LotT6u'm_, z')@ Uoqrfigrnb uu_: @3T. I77 . __g. z;o%asrr<smw ®a=6iJaJ§3§7gb@ u_uTG7;_r,6Uflra*3r GIm1o%a; rT6mo C36u6zs'zsr@Lb I_97g)e1'm; mas: _'; Qurrqgdr. 178 ¢= :,y; peuTg5}rrr3g,1 ®asuo%a; rr O°1]3fl)G)[66)1_lL}! TF'f<§‘ C3a= Q5u'3 9!DWfl57L5§2I a-3yfiIG6s 3705- 779 @; _r; m5’@1Lb zrrafarszmrrgg ®evo%&76Esr e97;D61‘3’§91Lb G’e_:6U'an_1T6znLo 6r6z'sT§g1/Lb Qarqgaisg. I80 3, fig; -Grczfznré
 48. 48. .=9{[D_<$g; ]DU! TéJ - Qwwm gym» 42 T . .j. ..__ _. _j_. .. . %.j*. —_. jjhi __<, .v, z;, rz; §56:sv§; :_': ug')gj’. ? mrrmrrgggym ®§lT6i)6'lJ"r§6116BT{TU: l, gggyaveisr Stu ®:97U. J6iJé£6Ii)6YTG{u Qarzixg; mfigngjm, 'g{6)l<-I37 L9;pm6un_': 1435?; gull : _;; g)rii1a51g)ng;61J6&7’ 2:Y6i5TLI§[ @6bfig, rT@Lb. 18! cg; ;;r)§', szs>; s5C3uJ . g:;56?g_: °', g;§, Emwasmmé Qaubgjmgmmgé amL'_Lq_§_3g; Lb, @s"uev. r1_a_23C3urr_g, ; ggmmmfl L1g57§3g,1LJ Qua, Ggrfiab ®: _tn: L'1uJrI.5s. # Q/ fit_': t_1‘g; fimwzurrrgtb. 182 1.939% @ai)aJ. rrg(3un'g, ; gqwmgu L4g1jrfi: ah_r_r57LJ Glunubuma; 551453,; g>. u§7-? 6)JfTgJ; .I;66)w6)9?L , @; o§g, ;C3un§,6i), g: ;g)§; Ia')a. air @ar. 'm'Jg.2/Lb , :ggé. a;§, s5>, y,. ,$ §@Lb. I83 G’; _r, rf? si) @687 31 @7a'5a; Lb @s'usvrn. osiJ 6i@€5)LDHJH&U (3u. €}6a1'! TQ, yLb G’: Jasa, ; G55.-'fic'o @cb6vn§5Gung, ; a_§}a'n¢a§? e*o)G1r6ms>J¢is cs5q§g. rnorsiJ ss'r; r'; ;5:_': L1y5‘smuJzL; Lb sr(b‘. ,5g, ;é Gawrsbavé. a;11_. rrg. ;. I84 cg; ;;q)_g; rsi)s. a?r a;1;g1Lb 22. sirsrrgyaeirsvrmsumas gpgsucisr Qeiaevng, gs-: ;r'n-mu: u.’1?sz»e751, __gq6116z'sr qp. é1J, LJ;1;£i? a31p§n'm qggfig, Qa= uJ: .vrmb fo7;_7;enr‘? ?c1In-:5 ‘; '){; fl7.HJ&'t). T@L'D. I85 L5?; omu. mLr :37az'yr6unreiJ L:5,é‘_{J3,. gw_': C3ua; ua; s8r, .g{e1@ymL-w ug5?a°v @JuJ«ai: a;@_1;6irgpLb @9$: mrr6a7sm;5g', ®§rfi§®g, ®;_I3g.1a3 mlfixj z‘F? ;o. ~7.rreiJ 119:3;-writ; L1g57éi3a; z.'1t. JC,75urr68I. I86 ‘Lo§;7g7bé'§? uJrT.5IJ (Sufi? 51.3.14. Co75rr: a~'rr@jg, GiJ ; _r, airr6ts>u3‘ a‘rsEsI_rg; ®§, s~rHu_rrr§361:C5’r7, : ..‘1?; ):'T §Lbsmmm5.‘-: '_® aflwgmngz ug,6?, $g; :_': C3143), g_I, wa'; (<5a‘°Ir617' §G‘5‘6T! .JG6)JtLflb L97rF? §,g; o9?@5)11'T. I87 Ggsqbrérfim , '5z'_L’x? snTrfiG8'r ggjmgmgwtb qg3,; i,G’, ;5; Cfiufié , §;I, !i), ;ryLb @uJsiJr_‘? ?czsrrir. c9{UJ6'DfTFfi£_§§} 6TL: !LJlL}_ Gmnermna ;5:_5g, ; Ga, -'rs‘? re.1:. Tr'ra%C3mv7n? I88 a__pq56u6z37 @siJaJng5sm§z_': urrr'rg3g, ;, ggmmmuupfl @56J6nr7m ®J'r_/ _r'; a.<; mrr 9 ramm_'; u6u<r<s>mu4Lb, gqg)§6u>5_9,a'; &@§7C5’u. :g; rT6?rr aevaaub gzrmfié; G‘. a;n6a'wLq_@$67e8rg)G§; r? I89 gqmevn. 'fi6&I ggbgaréjammé 5rTsIs'uTug. ;G'urr6vG’6u ,5Lb g5;g')g3;fi1&.6mmu4:b asrr«sts'a7urr9': T6crrrr6i), j? mm®z_: ;b; p au.97Iira; L' {:5 aT§, ,_9,6mar. u1 §6t$>uJ1qLb 2J. .:; a'm , r'f@§GLD! T.7 I90
 49. 49. L3 19. l__[ml3!6§-L‘/ _7)! T615)LD . _gyr_r; rI3:a91;1): rsisr ccryebev Co7aru§? g1/Lb gnggmsfir L4g)rfi1c9;a. g;rr6z37 zrrrsfirgjei) @6zrflg, ;. 187 gpmbfig) . ,°: ;6iJ6vme1 ®acu'Jg61'5.?6isT §; G’g_r; L4g)6zsT5§@L'J Qufluhggj [56ti)<9;. I82 L_; g)rv'j; a;1g57L'J ®1_; rnL': §'g; u5)fi G}. NT!7b§G196.37 3'-IT§56i) . g1;g)rr1:a;1 gym égsam gqgmiu. I83 :9S<2'Zi. ?5T$7G3T‘, -Z1} a.6zs'zs7'6msT{_r)é Ga"-rra'>m57@;11Lb ®ar. rTc: EJevg')a, {5p6"aT@m'rrg_); L5?6t'sIC3g_r, n‘a'55rr.5't Qarrrefi). I84 c°, yg)Lb®Jrrm')gwLb ®gj@&§s§n5z'sT . g![6?'5TGZDLD z4;_r)@ qGz'sT61nLouJIT6i> asrrswtj u@u'). [®JrI6iJQgyLb 785 1Jf'? ‘{_7)’w»Y. iTL}5{5-I aagg/ exnefir g_I, c?8TL155) u; G?7@5Lb §r_r)6z's'r®g, rfi5'g; j 5i«. I,r)1_'J u®Lb. I86 L1a, éi®&rr6iJ6t5?<9'5 Cgcssevflfnj L'§7rflL'JLJr'r _r_r, asc= %@arrT6i)G15? j': '_unL-ei) Ggemgjn gssufr. I87 g, ;6ivr6asflzum'T @;1')g)Q, oLb Q5/I[f)‘Q]Lb Lom_§)mmr'r s‘r6irr6mGoTC<D&; rr6i) q@svnr'r LorrL'_®. 788 . ;;9;g)637G’5/I'a'5<§57 g)jrr'51®5nc. i) as>e1u. rLb t_; g3687(3’g; rre5s@E?1_': 14s1'srC<Derrr61°) smmhunsiir Qurrmgj. 789 a; r5)svnr'r @[DQ)LbGLJITGi) g_r, IfiJ@g');1)u'> 65!T6‘£§EiT537{f)L9763T §; g,; as'1srC§: _.. rr LD53T@[Lb g>_. u5}r'ré; @. I90
 50. 50. gaqpgggflunai) - Q)6iJ6v; _r) @u1e"v 44 u6v@Lb (»76u; g;a'; @5Lbu: _r, L uumufieiaenng, ®arrr; be56mmC§'u1 Qaflmbgym §@@61!GI? I, 2-sv5;7mr‘r m'6i>6vrr. :rrr§, yC3m @<sg)a: rra6:_'1 Gum) u@2.wmh. 19? u«. svC3ur'r gnszirunaszjr uumrrj)/ rrn Guésmeru Guc9;§; siJ, ggsfirmw cgqefiwng Qarwamsu ;56zfa1urira; erfl: __g'r, §?6b ®aru'J6u6m;5a>9?L. g', gmmmriewgu cggm. I92 LJIUG3?‘ Qeimvrrg, .3:s31mpL'Jug')g5PC3uJ 6157.-'fiswr.9s: .': Guam: Qgcsumgu 'G’uéJrmrrg.1, ggqeuciir j6"J61) u5zr'z5r: _‘i7a'J6v. 'rgeu6z‘n’ 6TGz's1umn,5 2-av@5%@ gmS7e9$@Lb. 793 uuJC36v7rr@ Garcrrrgs uaniirugjgj Garrjjaasmmu uavC3Jrr(b‘. Lb CDarrrc; iJg; y55m'), crgg, 5.<: c’n5mmmu_uqLb ; _151;rn;5C3;5rr@, .-z_>. .sirr5‘rr gmmmmwtqm G’uné; é7a9?@Lb. 794 ; r,c; iJ6v ur: u'zm_4 9.szs>L. .uJ6ur're5@yLb, L! £LI63T Qsbwrrgg Q6‘.7[f)r5366)6‘Ifa'“ C: D<sr. 'rs1'J5v: Tr'T. mvtT. rr65Irr-9'), .: gqQJ!5'&3@§6'6). !_UJ €I7_r_r);5g5 §6z'sI66n_ozqLb §? ;0L'JL[Lb f5:. +zI<fi7L'J GL}! T@Lb. I95 uujarflsbsvng, Garrrgbasewmfiw a§? @Lb: _97g3 Ggnuigjg Guasusumm, ‘Lo: ;af}_e_r, s&r’ 6ra‘s1C3;o Qarrcbwéz am_. ng,1; Loa'; aa@§6ir, ‘u5_9,n'r’ ar6&rGg) Glssrmirmsii Gmsa‘oT@Lb. I96 ; _r,63T2rcnm @si)e. vrr§; mr; ')m_rpc¢ Qanmwngyw @e; rrrai)6vs1Jrru'J, uwasflabwrrg, Gafigjaemm 5rL°1GurTg;1C3w . :rrr667G; om"r @éF: ’TGi)6U. FfLD 615}@§§6i2 gsbwgy. I97 _ Ooyggmwzurrsvr uzussmaznar caigrruhfimgj cgq_r_)j761h'f6Wf'TJ»67'T, -G7u@Lb uuJ6z'rI @m')6UrT55 GL9r. "rg')56m1r .33q5Gurrg51C3Lo Qarreim) Lom_'. .L_rrr‘rasair. I98 wasrmwaimb £rfiré7uJ ggbmmgbp cgqgh. -mm 2_.6ts: :_. .cue'. ufireze~'rr, UuJ6b‘fl6‘DGDFf§’; Qawjaemmm LDQ)§¢§lLb6'u£_ @@a: rrev§§7_gg1Lb ®a= rrsbavLorrLT. _:_rrdrc9ss? r. I99 ®J! 'T63T6‘5TfTGi), UUJGEFI §@é7c-I373) G7&, mbasm61rC3tu u. :rr6u(g, Lb @aFrr6iJg; ya; ,' uzucafabsung Qarrgjasmm @Q5GurTg1Gw a1511Q_5Lb (o7errrsiJcv_rT@q5a'3a. C35)m’Ur@Lb. 200
 51. 51. 45 20. umazrfieu Garrebwnmw 4., : . u6iJa)rrr'r (goaoflmfii utucszrfisu ®arrT6i)g}y6urr6Es1 6T6iJ(}'. ’avnrQ§u'> enfirmtj u@Lb. 197 utuazsflcv u6iJ6vrrr'r(g>6z'5I Qarneiaavm‘) Lmuszrflsu {_5:'_1__rTr'ras6rfbT ®Ju'1_e56196z'sr 5331. 192 gbmevflevsfir 6TGiiIL! 351 ®Jn6b§; yLb utusafisv urTrfl, $g;1 9_5m17ei; @5Lb amlj. 193 gumwamjrr gcirremmufiisfsr £a'; @Lb uuJm'sra= rTmn'; u«szs'm§?6i)®¢rrr6i) usinsvrrfi 6-, :;ag‘, g,; . 194 Qfrmm £=7mL'J®urr® £ri: (<5Lb uuuezsflev fifiamm . s_>_6zm__: urnir ®Jrr6z'5)a'rr. I95 uzLJe‘af76iJ(37.5rrTsi> unrmn; @ Q! !T6'tD6‘6T LD<563T6T6EIT6iJ Locsiast; u§, (_q_ smrraix 196 gwarfiw ®a= rTm'Jm5?@; @ Genvcsiygg/ <9, a= n63IG; _r)nr'r utueuflsv Ccharnsbsvnsmm 'I_756Z'iT: Iyj. 797 &f(I_§Lbl_llL!63T (gum g: ;g57a97mrr. fi G7J; r»s'v6vm’r ®uq5Lbuu_mr8I Qeimvng, Qsrnab. 798 Cflurrgeirgfiqfig, ®u: ra'r.9rIT§g, ;@' Ggnsbwnfi Loqpeir Lorrargy asnL'__§7 uJ6m'T. [§; :'Tg_r', g, I99 67a= :m')gya. G7a: rr6iJ51§? g') uu. :gy6zm__u. : Qanebevgba Qansbaflfi umswflwrrér QJUGD. 200
 52. 52. Q. g.q; r)§g,1L': unG'u - @6iJ6v_/ _n Qmsi) 46 5:14 ®<9‘tLI6fi)Gt)§ ®&'u'J§su: r§? u1 @g1:. nrrL'16m: _:; _i, fimflmwmnmfiaafir g; @arLorn'. L rrfrasdr; %wrrw, G’mC3ev. rrr'r&.6?r §uJa‘5>a: a;so)ra*né ®JuJ6vg; ';j){§ ¢; x;@§Jraunriras6*'Ir, 201 §3u: ®aruJsiJa56irr LM)r°ra'; @Lb g, :_o. ¢@5Lb Emu) eflmmmflggevnsb, gxuffianuainascoumg ; ’I; °u5@1u'3 ®a; rTLq_uJ§, na; ai arm'srCE’_r_zjrr; ? fimmgg; ._g; ;@arrmrrr'ra56ir. 202 g, Loé; @_e_r', Smmmmé ®Ju'J§6u@a’s@Lb, grub u@5_; p1a%@§' gemm Ga‘-Jujmrrgj Loa'wsafi:5g}6>§7®a161s>g, , ar6iJevrrLb §7Qjf; '5§ -a"r6isIunr'r: m'rr_ 203 z37;ng§); a3'. @a'; G’as@ @a= u'Jsmrmg, :_'uJ; i)g§7 tnpgigmb [E? s:s>66ré; ar. a% am_. "r€5;; ;875m6u1§, §3:m'J, gqL°u. ILgL . rf;7sm6aI, e_i, ;s5mJ@1a's@é; G’as(,7 CDaHL': uJ _-; y{_r)GLo flmewégm. 204 g, mmmra7u5J5vsis1’ arsfiivrgx .3>q5611@; a°; @§, fimmmwé Qart£1tL1rT, §7@a'. c'5Geu6ob‘r®Lb, ' Qaruhgrrsi), L5e.1fa7®Lb @m: G'6z57 uJn5§1tj) _fifo’6)6h'6f @siJ6vrrg,611az'n , «g6:1nzr81. 205 gue37L. :Lb g@6)1ea1wrr6u1 §;6a%m2sw;6u'rr gsfirmmé, Qgrn _fi; -53,; svqgé; Jngmasv sz§? @LbLJrTg. a;68I, g§3°uJ Qawsbgmmg, gum z3?'; on°h Lb ga(_r5GLJrrg, ;Lb ®at£1zurr@q5L'1urr@mTex. 206 . a'r$g5sma; uJ umaaaswua 23_'56H_tL! G11QjLb §L. ':L3?L'1 £j. ‘®'>5pL'J'£J"'7? §5"m§?6mmu. :rr&7uJ u65>.9;C3uJrT, gngcuamarov z: S7:. ..7Loei) zJ’7s&1LJgj; §1ér @Js‘&Tg)j . _;51c&7u§6=s>g, .5' Co7a= uI1u4Lb. 207 Eu; Qatmabamewé Qguhgmfi ®a. ®g_r, si) . =n_ Q19 emfrru 3,1, gfilgpmb g, s&m5>6aT 619?; nmsii mgigl; §_T;65T a; n6vLgLzL§? G’evC3w 5&3? @@g, ¢56m6uL'1 GLJfT6iiTQjg'; I'T@Lb. 208 ggsuciw, §56?3T»'a‘6)G6J’§ §: 'T63T a97Q5Lbz57 suncgbuwearrremncb, g¢w6fi7 6Tgr', §Gme'»suJ®§, rrq5 Em C: DaruJ6iJa5as1‘fP_g3,yLb §p(g5C3urr‘: g;'1C3Lo FF@Lu_7Loai) @@r£: urremra; ! 209 »§n@m165T, gwpnm mgflfiew QJWQ; gm '$7a= aJm'). $66J6W. si ®aru'J: urr, §57 rn_'1L1rmrnrso'IrmiJ, :gqe; wz°sr Gaa: _.7'g. — @1657 surrcisr crsirr C) . .17 ~? £ $01 Ggmfiaunas _g; ;,z§7uJ6vrrLb. ZIO
 53. 53. 47 21. §a‘J762s)6bT =9{c9'= <£F1b S6)57an6rrruJnrr'r g; @<s= rrr1'r o9?(L§LL57uJ: Tfi* E9;@'a9a1r'r Ecflemarr 6T6z'rrggyLb ®J(r)ra'; @. 207 5111615361; Stu umgggwncirr gunmen Su_97guLb g: ;@m_'r u®Lb. 202 mrsi;6urrLb §56T5)61)®! U6‘3TL! Em Gar ; g1emTr'Ta's@1b Co75u'JuJnr 6)9?L_m'). 203 wM'>.651Lb L77Lr2a'vC= ‘as@ @5005 @567-5*’ = °>4m@i5@5@9Lb @_59t>¢: r»mefir 8&0. 204 @<«: vsfi76TsEvgy gzumnm ®a= u'JuJ; _r')a; ®JuJu576isr @)6v623Lgy, @Lb LD_(1'); T’]]Lb Quwfiggj. 205 Stfxurrcu §, :T6z'rr1_97;pr'rast. '_ @aru'JuJg')a; G5mL'rL'1urm> gefrrmm g; L_6i>G6n6a'75rL_.7 _c_$fTGOT. 206 aemarauma 23.‘/ _I'J‘I_T)fT([§L'[) 9_: £:6w'T eflmmmumaz a? :urrg, / t_976z'rr®&6z'sI Q1 g, vy@Lb. 207 Emma; Qa= u°Jg5nr'r Co7a5®§6iJ figpsbgesrsmam ’5’9°‘U’TéI aw-mafia =9m'£v- 208 geirmmggnefrr <95!I; _$GUG3T é‘$l. L96‘3T <rram6o7_r$®§, rT6Esr£yLb §j63T6iIT[_i)&E §§a§)6znczm'J urmi). 209 g: ;@rbGaL. _6in 6T6!'iTLIg,1 ggfla mq5:i: @g)up, $ 5996:9637 Qerultturruznh aT6afler&I. 270
 54. 54. ggpggjflurrab - @6iJ6v; _r) @w® 48 L£>6‘d15p&'E@ @s1'161;6vam'J 07637651 cmaubwrrgzy ®JuJu1a'; aa@Lb? awa gsirmwmwés anq§§7é a= rrsz‘rrC3_r_r)rr. -"r ®a= 'u'Ju4Lb 5:z. -szsnoa»@5Lb Q9;6i1a: rrC3_r_: ), ama; :.bm. r1_g; u a§? @Lbun§, e‘m6uasC3srr. ' 211 gsiir (5pu_: ;1')Qu97mnG’ev gpqycuafir C3aw'Tg', g G>7£J1‘1(§6‘1T a'r6iJ6vrr: .b, §$.5mr'Ta. @§a's@ 2.56191 @J¢£16ug. g2')er; n&C35u §, s&7em‘71_-1.b ’3csr. r1r; r', §g, y craving; arcivrsuvreb G’s1m‘Ur@Lb. 212 @L'tq; r6masu1_'1Gunav: _': u6v@és(§Lb gefirmmwnem C36v@; prr@ ucfiwmu @a': m;6va. §'5@gyLb, (L’§5mr'ra; mfls? tr 2.av5§3§)gJ; Lb (Du gyau 951 glf([§615)LD ,53@Lb. 213 ‘6m'm; u57g_T, Lb gag}; gmmmmnmgu‘ arasrgy gj g>_§5m‘fl 675-‘uitgj a1rr5buemCo°6n7 2)_. u5?r'r 6)1rr5b§;7681g)s)16i51; gaflqgmjw 1.og_7'); n<ma'sI. ®ar5§, ,5mQ§6ir meuggyés J. q5g1_': u@surm's1. 214 2-6v5s76u7rir e'rci)evrr(g, Lb m§? @Lbqmrrgu, 2.909 Qaruig-,1 smrgaarin GurJ; _r51wn'ar§g)16mL_uJ Qéwmwnmg, a61r(5mflu§? Gev $1? fir; 'LbL§)aumsiJGurTr5vL'J u6uq5a's@L'o uzu6z'sIu@5u§rr{c5Lb. 215 G‘. Jm':611:. b gssbev uas'm; asm14uwarflL_. Lb @5637 Q1 Gafigwrrwgu, .2<; v@a'; @5eirGrar ugpwmb uQp§, §?([51_': u QlGL!1T6v1J' uwgésgm umirr _d_T)([§61I§JT(§Lb. 216 Qgcbmmnmg 67u@;5§@§57 .26mL_tuam. 'a'F1:, u': J G’arri'_g, a'J. Lflenrflgriégzb wq5;5§5rré37:_': umefirgag §611p1T§3 LD(1_'1j5gj1.D. '_ILb Gurnv 6TL:1Gl_!1Tg; ]Lb uzusisr §Q§6).1§;1'1'@Lb. 217 gaflqao; G75u'Jg,6vrrQuJ 51. . .6’6)LD6'5)U.1 .91.’l57§§ . =°i1,r_r51aJrrra1rr'ra; m'rr. g, q,5p'3C3asm'g; G7urr(grs'rr6uar§7 @a'JaJn¢ 9;rr6v§_r'; @gg1Lb (1pLQ_[155_9;m16‘mJ age»; gevrg unrn_‘_z__rn'w. ci'r. 218 gauqawrrfiiw ,5ei; cv uafmsznu g>_sm_tucmaZrr Qungmpgj evglmm gem _eua16u1nr§, a‘), ®au'JuJ; _3'5 ,5@;13§ . =n__45m‘17as6umra'= G7arz£1uJsa§? uJavrrg. ; mq5§_g. ;_. g,Gsv C, r3@Lb. 219 §p: _'n41ja37mrrC36v G.5@ 6UQ'§Lb 6Tsz'n; _r)rr6b, ggfiggai C3a51__rr6u1_351 gacfiremcar m§? ;bg)rTmg, ; gaqyausfir Guggjmggbgg gggfig. afipumu . ‘D_6i5lL_tU§;1T@1i). 220
 55. 55. 49 22. goflqgey . ;9;g)'7g,6iJ mammngll '$QJGEf0TL_1T 5511 . @L’Jurr@ wrrr5'7Lorn. ' (57 6T63T%‘Ib(. Q[Lb @<$1T6‘1)G6UfT zxevg. 211 gnmnmfig gfig, Qunggdrasbeiarrzb §a'sa; rnir¢t@ Gwmnaibrmm Gguhggb ®urr@: '_@. 212 L4§; C3g3a; ir asva. ,$g, jLb FF66'6T@Lb ®LJg3GvrfiG’§ @L'J1_; J5)§7G<'sI gjsimv L911). 213 @5591 . g1;g57s1;mrErr g2.u9I°Tmrr5'pemm’sr mgbempmnefir ®Jg'§, rr@6*'1r 6m6ue%a; L'J u@Lb. 214 . '.’-3_617Q5@6Dfl §r'r$}6mr, r);5 g, ;bG; n 2_6va; amLb C3LJr]g§7 surrsvmfsr 215 Luu6&TLoI]Lb 9_@? I@g1'TLJ ugggpmrrsb ®¢'F6i)6)JLb g, uJgu6mL. u_: rra; ivra56zs'u1 1114.567. 216 Logggnfig §; :_'uJrr mrj§'§; g’)‘r1)/ rain @¢r6iJ: auu'> Qugfigmas u_uT: a'rr.9;<au'zsT LJLg_6‘3'1. 217 @L _szrflcsiJ u(r)rm§'g.1Lb gpthq/ jm§1g')@ gebanfi 51. . mg57 5mL_@ 1U611I'1'. 218 [_5lU@[6ZDL . zurr6z'sr ;36i)&mr‘r§§rra'5r cgggein ®. sru4Lb$1} ®aru'1uJrrg,1 gmwamn Gcgfig. 219 @1'1:_{cr619? m1T6iJsu@Lb C3a5®L_sUf? e7's7 , :g1]o°o67§£b1TQ56).1GZ'1T a97g')gy&'sGa; rr61r gésasgj am; _5_s§g,1. 220
 56. 56. g; ;o, s_'r, g,1L': urr6'v - @aiJa)/ fr; @uJe'v 50 6ug;1mLouJnm6ur1r$@ 995 ®urr({5m<;1rg3 Qwjg; .z; §,m4a1G§ Fmnas; L91g1')@&'s@§, gqgsugy 5T6iJ6Um. b 6T@r'n'JLuu65>GaT eT§7r°ru1Tfr; _i; g;, $ wwsgw e2$©Lb- 221 '£5€1.)6l) . =w; n¢%Qa= uJgg; .5'C3a; ’ e7sirr[_r)rrg, y1.b, L9.. 'D1'fiL__Lb @175 gr Gugywgy g6znwC3uJ; Gmgywab Qmmwmnmngmb Lflpggehgci ®J. nr®§', g,1 .9_§s1;g, (3cv gcsfirerunozurreznrgl. 222 gaqgeusfir mgfigy, ‘; _r; .rr6fi7 tungnb @si: eurr§6u6z'sr’ 6T63Tg} 55651 §1<; z's7u_a_i,6m_g, é ®arrr6ing, yLb @ps~‘nunasGm, gqmgjég 9_§56){1.. b gcarmm amfrgg @Lg_1_'u51;_r)LJu1mr6'afl1_Lb 2.a*a"o7@. 223 2>__g,61976znu_r grrL: psu; r', g.; @J$g, m@mL_m mfibbéflwnm (gpasgmgsé; 5;n@; :.b Q1615)17J: @Lb, @. :r§g; Gar; L'__a3L'1uG1g; g2/Lb rmmawrrmggzjésgcgfi, ggsfirum g, q5evGg. u.: rT(.5Lb. 224 u§1a2s>uJ: _'1 Qurrgyggé Qaincfnumagu C-g; z')g; Gw 53595555, gggrbgysungtb; ga; <§; m;Lb, 3413 1.151 Ggynmw asawaxcwfigisgj LD1T11’)g]}6)11Tr1‘76‘3T 1-1=a*o>$a'; (5L'1 L57_r_r°)uL_'_L_G’§ cgggm. 225 »a'rg; }a; C3Lo @6iJ6vrr,5 ejmgJuJrfiG51 ®asm_9_uJ u§? C3g‘, rr6muL'J C3Lma': a:'. -’.36u66'aT(51Lb; 3151517681 @u1T(I56i'r®ug'); nG:16z'17 gas? ®u1T(r§5m1ra'= C3JL:5?g'5g: mQ1$(5Lb @1_(g>Lb = g5(§1.b. 226 1_: cvC3grT®Lb ugggj a6n‘o1@y£;76z's7gn ug, oa'; ..r5Lb . <2_Gm_uJ ®5rr6mL_zunmm6a7L': ‘u£=7' srsiirfilefrrga Stu Ggynmnmg; Qasmpj §6ts'ur@§,6"u 6‘rat'rruGg_33 °°! {({§Gl$)1_DHJ1T@1.b. 227 grub GJfr§, g,161rm (Slaraimgcmgai 5n0urr; f1rfi7 mmggu Lflcar @¢L, p;i; g,; a97®1.b $GiJG7g@'3erriras6iT, Lflmqgézggéa ®a; rr@, _93g, ; 1.Dé7(1__f; >1.b @mu§m§ ¢oq; fi7uJLorr: _'_t_n: ’ra; C3c: rn? 228 ,5rru': » (gomairgu G'g, Lq_ _$7JL'tL§7 6'6)6)I§g]6'1T6TTGU)_<5§ 57810 g_r,6uf7uJrT5 . =2_6fia7@ wfigumg araivugg, mgymmwnw : _‘71;p: fi1_L'n Qsdsrgj g)J§g6maJ6)97L_. ,$ g, ;Gi5ruLb g, Q56ug, rr@Lb. 229 arrgmmaé 5rrL'J_q_g, y1Jo gdrumnmg; :. un§1Gm @6i>e: zs)sv, '1_‘1?; r3q1,a's@<% ®cm@,5'§1 age); fimmmng .5semL_.1Ju: ;Lamm6errL’1 Gungygig LoL'_: .q_6i: <_9fl_'1lJLq. d;*- arnggmb @coflzuC3g g$@5Lb. 230
 57. 57. 51 23. 1-"F6795 . _——— — - 5)1r_r57u1/T. r1é; (=5@6z'$rgy FF611G§ 1-Tmamfi) -To7pm'J6vrTLb @g57®u1§711:_'16m1.1 fig’ §162s>1_§, §1. _[56‘1J61J1Tg1[ err6b'flg; mLb Qasnmsbfigg; Gmabe . eva;1_'o @6i)G76v6ofi§gyLb Fr-,5G’ev 5681191. g)6UG3TGT55T@]1.'D 6'16i1611Lb 22_sznmum; mLo F1=,56i1 @6U68T. ‘§. ..G5)1_lL11TG3T as<sriz5rC5’m1 g>_. m. @6fimrrrg, ; @.7a'5aa1_'1 L1@g_r,6iJ @JLr', g;a111' @Gz'sTQ, pa;1_b asrrgjzb ; g>161ra1. C3511) gya11T. r'r ¢_g, gg')g)dJ 1_1.‘: »Qu11T; _r')_r_7)a'J Uo>; L'1u€16mu1 wngrb gym11Tr'r ¢c5;I')t, r)e157631 :9[[f)1D1Tf1 . :gz; g57u§7 §5r'r§', gsi1 gqo%®g, r1@@1G37 ®U1f)[_D1TG3T ®unq5as~'rr6m6>1LZ1 L150. 1.117; gnaw LorF@ tu611r5m6rm_'1 u. ‘17®w66I§_guLb §1_'n_‘flczrzrfl §6b’o'rL. .511 g; ;rflg51. 221 222 223 224 225 226 227 1-w§5g1e)1c9'a@1_b @6*ZrruLb .3011./ _rj7:L11Tr'rC: '>7a;1Te1'1 55rrq, o6m_r5mLo 1.-ma1§", §,75oe3*. @Lb cusfrra; mm. @ag$_§r,61$76&r Qcirrmrrgg LD63T[_D $? r;rL'1:flzu ,5rrC3Lo §uS1u11'T 2»_mTa'J. 3-'1T§6l51G3T @. <:'6rmn§g, ; @si)szs>m1 @szrF1,s_r, g;/121.2) 1-web gjemwmnéa a; am_. 228 229 230
 58. 58. ¢91g)g'r, g;11_'1ur16i1 - @6i16v1_1) @1116) 52 9_6°11a1661g, L'1 11611@6': @111 11@, $§1$ (o7a:11@§, §,11_'1 1_1e1;C3Qrr@ 6111117pC3611621‘a1®11'J, ' 3g11_'11_11g11_'11_1fi_1_ 61111513611 ¢°116iJ€tJTT£D5iJ '2.1157@$@ .9§11@1111b’ 616z'r11.1g.1 @6119] 11111511311 §; )6i161s16v. 231 L151,ba°r§r711111&1J S’11a1&71_1)6111'1 G’u&&7681g)6u1r111_g1611 616116111111). @JL'11_16111"1‘a'1;@ 965116111116‘; ®a; r1@§_§51 a§611&76z'111g6111fi6i11G1o6i1 _. §7g')&76z'11g) L[<$G!5p 611_'1G1_11r§11b , .£76m6vu111661g;1. 232 amfipfg, 1_1a; g1 . _g11a'16vrr11>6iJ, 2.QJJ$§'; §;7GGD g>1_'11_1g'31y @615 G71_111(5611115 . go15,15761§16i16v111o61°1 _1_1§76m611§_g,1 fi71_1').5.: i;a1;111;.111g§1 11111g.1G’1n @6i16m6v. 233 22_6vcg; g13,57681 616i161-116116116111; 1_15r61§7fi7@@1b 11&(1£1ai; @r'f7u1 Qa=1u6zs16v §aQ56116z's1 ®aF11°1g3116i1, 61111gg)16v&(5o1b G’g,6116a1cr1I1 C3u111_1')1y11g1; g11L'1 11a55orr6116616zr1G1u m§? @1b1_971J C§’1_1r1j) 1911b. 234 1_1&1,p116i1 G’1o61's16as11.o 6711g)$&11q_111 3.561111, G7er§§11b L[J:501T67J 611115b5,§,7@1z'; @1b a= rr6111b, =<;11g)761§71f1§r7g)15G§11@$@ g16i16u111o6iJ. 15711161516115 §>@C31111_. g,1G’1o 5761s1L_111r1g1. 235 g>_6u19:§§11r'r (g16131u11a's §p(gG)16‘31 C3g, r16z's11z576z11116i1 1_1asG1prr@,5116%1 G,5116z'111p ’C361161f111(,71b, ' qasga @6i16vr1,561111 C§'g,1'16&1g)16u6mg61971_-. g'5 C3g311631g)111o1f)C3u11611Gg; fi6iJ6Ug, ]. 236 ; _1,u)at@51_'1 1_1a1._g'1 1>_6zfas11_rr(151b11L1;. QJfTg)1T_<§';6)J1'7£3G‘71, §1.bGlDLO Co71_1,nj; §1G76srr611611.1w6iJ, §;1b61111_o @as5b&76z‘11;1) g>. .6ve1'. _a_1,; ,116b11} @511; g1G7a;116i*1611g,1 6T5_5Dc$fTé}3G6‘111T.7 237 §51o. s%@1'1 L§76z'116111@1b 61@§r7$7;b@1b 111566117913 ®u; y1111J6i1 61§11.'_. @ 6)§71'_1_r16i), .= g:1g,1G'611 .9_611as§, §111'1.:1'. @ 616116111111) G71_1rF7111 6116zs1ar11111.g1b 616z's11_1111'1a;6~'11. 238 qaggb @6b6vrr§6vg1;116m1 .111 a1__1b6o11_1,g'r, 65111618576 G7as1166'1s11_g_Q'5g3g, _£= .£L157u. ]!7'. i1.511L . , 611651ar1L9761')6v1115 61161110116211 LIHJGU)6‘6T5g"; §@611§76iJ @6z11;1)1.1rr@ . $l{66}L 11.111‘). 239 61166111 @6i1611111116i) 611115b11';7sz'111p611Ga ggomgjwrras a111g1u6111'1 ggsufi; 1_1a; g', J @6i1611r11116iJ 611r1g1&761‘s1_. '_1)611Gg . e>_a97GJn1q_q51r3g,11b 11-11911 611r1_5prrg5611r'1 §.21,6111'1. 240
 59. 59. 5 3 24. qaga . :..1_1.__. .«j_. ... :.-. __-_. %.. —.~: .j. :.__. ;.. :—_. :.. .__. :_-_. . »i_%. o———_. T.—_-a-% FF§5iJ g)maruL- Qjfibbgd) D°lL; §lGU6iJ6U§] 2J_q1§? ruLb @aiJ6‘6)61! gr_a§? ri‘é; @. 237 2>. .6mcrL'Jurrr'r 2.L6mJL'Ju6m6u aT6iJ@orrLb Qaflurrfiakggafirgy r-r-wrrr'rG’: .oa') $7[_r')@Lb qasgb. 232 gpairggn gzsvagggx .2.: ur'T;5§, qasgjosbevnsb Qurrsfivgpnrgg j7gbLJ®§iT63Tg/ 233 fievsmszn/ j fisirqagb qevwemcriz GLJFfiD'Q)ff§} 1_4§3G§56ir smug. 234 g5§5§5LbGunqj) G’a; @.Lb p_m§3H{§Lb 5rra'sa; rr@Lb mS7g3g_r, a;fi$@ 3/si)csvrra'J gyrfigg. 235 G’g.5m; &rg57g') : _;e5®; ,p: T® Ggrr-zs: '$rg)}& . ;9.]o%§76‘t)ffF} 'C3°§rr2r67g3a9?6z37 Ggnsfirmnmm ;56?': rCr: ;1/. 236 L, ;aagJuL. _ 6wT5pU§5rr_fi g,5G’prrram: 'T §5£b6‘0')LD @a.5b5urr6mJ Gfgnazgy c57su<s1'v. 237 osu6m5Co7uJsz'rrzJ ma1mg', g;rTr'ré; ¢5 arsbcvrrzb @5mJ6r6?3T§guLb 5w'reH. b G7u; z)/ L32; a9)u, L:; z': r. 238 suamauflsun 5u6zs‘3TuuJ6z's1 @687guLb Qmaufievn umcséema; Gun ; Q1§3§) $? <~: vr_b. 239 QJ‘6'd7c‘. FG? ttJfTé(57(b‘ 61.'rrgb6mTC5’.7 GUITQGIIIT-"T @smar@uJr7g5?uJ 6z; rrg, b5aJ/ TC? !) amgprr gsam’. 240
 60. 60. <g; g)§, g,1:_}urr5°v - g,1‘r_r)6u‘/ _n @0163) 54 ygr5<a‘rrrr@uJ ®&6"oa: C§Lo ®s<, iJw§'; _1;1s? r €f6i)61)I'fLb Qgggg, Qwursuzb; Qu. »7q5e"nemTrrr5.m7uJ 1_§J; _r) memasefi ®a}'m’J61Jrfi: &.6ir arsbevrrrb @; ,[5?p'5g. eoJr’F}L. _§'§1g>jLb ava'rrro‘nGzsrC3a1! 241 ; _r;6i>rav mJ5,67tL9}e7mrC36v ggjrjnuhgg ggmmé Gwuhaa; use axgflujrras . <%:7,r'ru'; {f, g_5rr_gyLb, ga;1_': uL: ; :94q5o'rr®Ju‘1g, Gm 2u§? .3,. ¢:§5 2 gygummwmngm. 242 @@6'n gz; L_fi'§§, )Q5¢i; @Lb gysisru g6uasLorr§;7w ;5Jas, $g,1§; @5# Qgavggggsh, =gqq5e': r®urr@; 'r, §,1uJ Q_! I)@JLb 2_6mL_wQ; frss@3.ég,5 . g_aq5Gurrg, ;GLo @si)«sts>evuJrr@Lb. 243 fikmwfflugbgo 2m)a; §'§7m'J acfrrsvr 2.u37fi"$6m61ra°s asnggg, gqgsirr @569} ®JfTQ@6I'$f§)GU! "}’é£{@I§$Q5§) gm‘) 9_u95zs>rj$ @; :57§, g,) . g>; @&@. $?cr; :) gefiemswasdr @6b6mev! 244 g; @@h ®.5sr76zs'bTL_m7rras eurrgpuwfiasggafig &; r{5§§3 g:68nJ(g3C5’Lo @c°v6o)w, - $! T[_i3g1[ a. u§}r‘r sug, or3J@g; svms'v s1m@: .b csuemorrazsr (Du/ ‘fiuJ z>. eva; (3m @g, ¢)(g, <¢ arrrmmgu. 245 . :g; gg, e'. irgm9?Geu efdcuag, gwmmammé Gaukgg 61IfT5bé7fl6)J! "fé}5C§6YT, 9._g)1@L'1(Ia7un@6zs)67r @gjp; r3g1 _J; Lb wngbéssmaaak @g57é; C3&rrsm<avru4:. b wmgggwrjrrmfr. 246 ®urr@<s'rr @si:61>rr§e>: r'Ia'. @§. §.(§ @6i: a;av§}C3w @sEsn_n_orrssr szxrrgpamsaa @6iJmrr, g,Q1Gun6vC3m1, . g;@s? r @dJaJrrg6ur'T»J. q,‘_:5a'; r5 $Lo§g; suas§3_g, ; 6)1rry'pm; Lb Qdomw UJfT@Lb. 247 Qunqysir @cL’p§g; <«n; r°ra>@5Lb @@ aarreuggsb Qurqgrsir mmm c946m: _.5urrr’rasa'rr. g4@c'rI @6i)6urrg; e1G: ;rrr $[€®§) @g_3;'5§, n@iJ eunrgsemsu ®5p;1'5;; ,m: Gr)*, ‘ LBa§a7@u'3 , _g1{65)L_§65J ¢_gqrF7g3;. 248 . :a(@6ir @6iJr. svn,5ou6z'sr Ga-'u'Ju; Lb g_I, Q§Log_336mg, ,, ~=5.7.'TtL‘: §§; T6i), ®_.5e1fi<; x§? ei3Gorr55m5isz CsDLou'J;1'3g; /r<s1‘§? _:f) in-. ;9s_'s®u; _i); s:) amazed G7urr@6zsmra‘s as6u'm. _rrgb CBurra37g)G'g, ! 24.9 gsz'sr6m6zrrm§? L_ ®Lom575urre. mw'rG'Ln6i) u6ma; §;g,1é' ®5GiJgJ_[LbGLJIT§], §, rsisIsm6rm‘1'? :.. . wswfimmfr (y361's7urrasg_r3 §, rm':7 3z; r§)§7 fig; /@u'3 ficmevsmwamuj $76m6zrr61§? {_r') ®d5Sf7dT67TGQIGZ§‘6T@Lb. 250
 61. 61. 55 25. , =gq@6'1r 22_6znL_6mo L 1h "| - ‘— : ‘. _ ,2 _} g; {g£-®J6bmLb ®J6iJsu§3g,1L'__ Qarsbsutb grfluJrTr'r a;6zs'zsI@yLb am. [®urT@L' Qasbemb 241 Lr; si)6vrrg')g): Ta':1 ; _r; rrLq_ cgmycxrrrsiras usbwngjpnafir G’g, rfl@1Lb @{o%C3§ ggsmszrar. 242 c<= :;q5@'rrC3’Jr'r§g ®; _r; @§76mrrr're: '5@ @m')6mv @(g6irGJfr_$g, @<5z'sT6u7rr . g_6va; t_b 14.5561’). 243 L06?'ST6r5’)}lL9(i' @LbL9J <9]Q56‘ITFf6"fl'6UfTg'j@§ @e1‘)G76ve7's7u ggsafsrgz/ u9r'r = gz; @'&Lb eflemezsr. 244 cgyeimevai) gz; @mndrmnfi$@ @6iJas>e. v suasvflevbprirgrjo Loebeueisnonr gnevzfij asrfi. 245 ®urr@@'rr$n'i1@t_': ®urr&'tJzT§§3rr. r'r srsisrufi . ,_9,>4(56?r§: "E: :&7 wwebsvmm ®em’; ®,g, ‘rT@@ smvfi. 246 °<vy@s1fl6i)svnr'rcs%@ :9{G1'!6)[6Uc9§Lb @6i)6zm. v Qurrgdr @6i1Q; cua; Lh @si)wrT6;7 wnritg. [@6iJmrrr're§*; @ 247 G7LJrr@6vrg')g)zTr'r : €y_': LJr'T ggqwarreb g, u;@m; _r'); on. r'7 <, "1[fi)[DfT! ’fLD‘I_)') [I)ffg36iJ oaqrflgu. 248 Qggmngnain ®LotL': L'JCDurrq5e~'n aaszim. .; _i)r_r)nsiJ 3§ffiG3T g; @mn§n68r ®c¢uJu4Lb <. g:4,r_r): _b. 249 moflmrrfigpsfir gcivmm $76zn6zrré; <$g5rr68T ‘<_9_-)5'{'W55fl€aT ®Loa57uJm'rC3Lo6iJ ®er6iJgg/ Lb @L_§'5g1. 250
 62. 62. 56 _2._. _;-. ._— . ,g. qg)g_i; gm_°: una‘) - gmpsufp Qwcsb 5551 Jsmgammfl Gugégmggbgg ; _7;rm'sI L‘I7g5?Ggrrr? 2,u5HPsz':1 g, mcmnuJ§, Qstrfilsévpmcfir, 6'TL°1LJL9_ . o_u5?r'r¢-sgpaisg ersiiaurnb Qauiumawrra; @@a'aa5 QpLryqLb? 257 Qurrqpcifl a6tm. _.uJmJr]! Te£ @(f§a'; @Lb gggl :9]l_'l67£J(TQ§G5)61T3°5 asrT: _‘1:_; rrg‘)gn;1§aur'T$(5 @a‘bm-av; g. z;6fimnGm, cgqgcir 2;sm: _-. uJaur'r §_£(5Lb 55353 gnsmmmgf, @6z'5Iuosur'ra's@Lb @a'J6mev. 252 968159687 2_L_maJa'= asemsmurras zJ.6u'wL_svr}_g, ; mwm, Qamsmvai a; @«a§. ‘-mm u’: j$@65T6)J. 'j§] ®[_5@ar,5'6m§L': Gu: TwL'J I_‘17;_r)eqzL9?@é. @ g; q§s'rr Gauhggmsvrj u_z_7'; g5JGm fimmwrrgu. 253 ®a; rr6bev76mLoC3u; cgwgsir wggzb; g_, ;>r'r guflemgais ®a; rrei)gyg5G’evr1 g; @51flm'J5vn, _9,' §6f5I6mLo, ' =9;g, a'rr ammmg , §hsfi7as7C3e1w 5,1‘) gyub (gpsmgjufilsimvrrg, Gawcb cggah. 254 9_u.9?. r'Ta;67f’68T flsmwgg, surgbsy amgyewwwngg @cue1')L§? a'J§5rm's1 26"rr61rg51,° 9.b176?3T :9_6n'm__rTeiJ, gbrjeub gymmw G7ev51’r7G’: um§? L_. :_, pq§C3urIg1Lb gsfirggymgw agmmg §? g36wTg, ;. 255 qevnmevg, §,7sfi‘rgyLb Co7un(r5L'_L. -.. rTa; 2.u57riraa6m7I . a1.ava'. §', ;5n.1°r ®a; rrci)a)rTg§;7@; r3g; nsiJ, 6'r6u@Lb a§7em6vL': u(57§r3g1Lb®u; T.; {51_°. .L_ mas 2.u37s: s>xJa's G7&; rr6z'srgu amsmmsrg g_r, aLorrz. '_L__. rrfia5dr. 256 L; wnaiJ L§1[67C3,5:Tr'r g>_m§Prfl6z’rr qGa"oT 675%? 491 g>_srszs1rirum. :r'r, Qgggmmg gmb Qugbg1)C3u! TgyLb 2.s‘6'2$r6u'o1rrLom'J @Q5.5'; @Lb . _'_I,6iJe. v @Qg)a'5a; Lb .2.Gti)L_JU g)uJ6i>L§?6aTmTg; .siJ C36u6o‘6T@Lb. 257 : _‘17g57C3g, nr'r g>_u57rfi6z's7 . r;_: _619L. .§§57aS? @_: f,g, ; Lflzfifigywfig aszrsmean gppgflaflgfigj G1f'I3(: ,7:_I: _'_L_ ¢9f{fl)6UrT5‘Iff"l’5E6‘? T §g@G’urrg,1Lb . ¢.: _zn"6rmTGm Lo. rn'_L_n'r'ra36ir. 258 gqaflmwé Qerrrfifigu = ‘2£lL‘17JLb C36u5?r6)§}$6m‘! ré Co7Jt£: §6zn»svei; aarrL'. .Lg. ,gm1'), gxcisrggsfsv : n_u§76mga': -Qasrrafirgzj, ¢; z;, a_r, m'x1 zz-: _sm6v; .:55 §7a'rra1nma15?@§'; ;r, a'J LL9a; a;Lb , :r, s316v>LouJ: *rmgrT@Lb. 25 9 Qwramav Ga7a= u.'uu: 'rr_ogyzb L; -svrr6iJ . *!>_eu'ts1e7sa1rrtn. .-syb 6)JfTQ. §Lb 2>_rufl'§,5 uazivrurretrsmm, am'J6vn 22_u57fia; @:_b sma; Co7g; r. (L251 Qgmcuwna flmmggjfl Gurigbggjzb. 260
 63. 63. 57 26. L16»/ Tab wgjggsv gsfirgarsfir (o7u@$a; ,/z'J@§', §rr6r'rr: _§7r, I§7g1 2>2611§7zsue; zs’7s1:_: rr-s1'sr 6ra'5M516a7Lb Ug; _£@§Lb . ,°qQ'5m"r. 25? Qunqgmnfifi C3ung’); _r)rrg_I, nr'ra'; (5 Qeizewsmv ggygmnfifi : gn'5®m')6m6v 926368157637 L1<suzira's@_r, . 252 uszm__®.9.rrGzs'zrrL_rTrir ®; _r; @JLbC3urrsiJ gmgnéangj . =9__L__6iJa;6mu g>_z: o'urL mi’ msmb. [§g687_r_r)65T 253 cg1{Q56YI6iJGU§} uJ: T®; ,6af)si3 ®a; rm':6vn~. rrnLo (3’a5rr; pa') ®: _mq5G1T6i2ev 3,; 356761’). 254 2 safarmrrrsmw .2>_e'xr«a1rg,1 .2.>_cL97;ir@6mv emgjemam &{6l§fiTG6BTfl§556iJ G7aru'Ju_uTg1 caqmgy. 255 @6zsT6i)®urr@LI_I_ rmb Garrdamrrgj 2>_zuG7a;66f? a"u UJ: ‘T(’5£b a9'. ’65>6vLJCcDu: T@Lf. .L_; reiJ 3>L76I'fr§; .@6)JH! i' @653. 256 . o_¢; a‘zsramrr-saw G’6mi6'oT(r,7Lh L[GUfT. =‘, ‘-'qfi: "t) £. §7j1'9§j§p6?3T[1)657 : _/sv'ur.9;§/ 2mTrEr<«sunrr'n'J Qufirdsw. 257 ®¢nL9)r‘r7a'rr ,5m6vL'. rL97rfl; _f, ,_5 a; rr: _'_§! uJrrr'r g. >_6zs"o‘r6wzTr'r g>_u5?rHsz'rr 56zm. vL'; t57I‘fl; '5,5 . *flT6‘5T. 258 gqa§7CDa= rrrfi; $g5; é; £lL‘}? ULb C3<suLL. z_ 6151637 @65Tg)G3T 2.u_97F'r®Jg_5§', 5551 9. s1§zi76msT. rT€6)Lo 56%? £11. 259 ®a. rrsi>6vrrm qevnmev m‘: g;§'5§, rr5mswé; sma. anL'JL§7 srrsiarsvn 2.u57(5Lb C>7,5rrgpLb. 260
 64. 64. gypggjzjuncb - gzypmp @uJs'v 58 ¢wa'; <<25 W66 . §!537U5GF’§2L3 ®U”fl,1f§3§. £2121Lb» L97m6w5?@4@6 grub g, }6z'sru@' ®aru'Jzurrmcn57@g_r’, ggyLb cgfim gqGira1mr@97mGg, g; su§, @g'3@ adrmgrrm 61!Lq_61lLb 261 §e1:Q5g5?a'; @ qgbgn w6um§? uJ6iJr_; ®aa: T51s'11IL_5ur'Ta'; (3’a; ggmgptb cmaaar¢@Lb, ' gsuiruwefir @si)6vng,5m'Tasa*'rr .9{‘$6‘6)6?ST. é_7y §. nr(5oLb GLo§)®a9rrsiT6ug,1 a9'mmT6ur (yJuJp')§r7G’uJ! 262 g,1;_r)a9}uJr'ra'; @ assure; ggagwnuflm §_r, _rjgu 2;{, m;§a5?r;3I ®urrQ§L'_: _rra; (36u, @si)6vg)§, §,rrfr&dr g, ;g3m; ®;5gj7muJ, a_r3 g, rrLb GLo; ;')®asrrdr5rr Lo; p[_r3§; Garr°r GlJ. 'Tg2[Lb. ’ 263 ®urr@; r', §,: Tg umasaumag §;6&u7Lq_§, §gg/ Lb, gmamm 519?@Lb4_; Lb :9[G3TL]6‘6)£_-tUG1!6U)U gmfiggggym gm 5wT5ba976n7n'ei) L£5)56:1{Lb enrflgsna» 6‘1}[_T°; §[ s6>a; Jn@Lb. 264 C3su5zfan_9.uJ UlL1G8T6S66)G17 G6)!6l§UTL1}LLJLJLI}_GuJ ®ug1;@7687;p§, uu7;'76i). ®5lfJQl§; £!')(§{'flHJ §6uLb @m'm§): _§, §,7C3evC3zu m5?6zmj<s1m9;a'= (o7¢m'1uJL'1u@6u§g1')@ . e>_rflu1g, rr(c5Lb. 265 gm au‘17@$@ gsirramw Qatitumxri g, o1Lb ®<eHL'; u6). rC3g u_HTm1r'T: Log')6mg3G’uJrrr'r, %mJa@$@ aL. '_uL'_®§' gab 2>_u5?@¢i. @g3 Smmammé ®Ju'Ju6ur'ra5C361r . :«__gm; r'T. 266 aH_¢%am_ @61‘r7e)93@: .b G7urr<s87G’6zrr Guneu, gsfirum &t'_® sugygg wggg, §m; @®. :m'1u6uq5é; @'Lb . =o_w&6r6mLnuJrr6b7 c°1{[[5)61[61S)L.65)LD aurmsrg; C3mc? :r(}’Log_wLb . §p67fl®ufi)gy 6)J@I. b. 267 ‘;5rTG3I' e‘r6z'srgyLb Qageisaanmgg §s&m2>'flz_Lz57@$_<_q, ; f5°r'5:é7u_: gm euaflmw G? ug'); nm6mm, ;6va; §357<; iJ C676-'gj'J; $g; ;6?ra;17 . :.->_u57m56?r e. mi)cunLb G7g, rr(L_pg, ; Gurr; _r')Q1Lb. 268 g_r,6u®; r;g1§? uJrrC3sv oggm 6um57e'mm6muL'1 Gum) Lo5rr6is7a; @§a'£{g3;i, §; LbL67z_§'Gg, :mq5&7G3r; n .9ag‘jg; §3m§u4Lb erghrrran @5ug'j; r5?Qa; rrzir6ug, g')@ (g): _q_u4L'o. 269 gav. §:7a'J ®u3uJu. :;15?61; =9;g'); r)sur'raaei7 um/ jrr. §7cu§,6£rr a; rrae'tsmb, _5,5uLb Qmirumfr Eflevgrrasmpb, §; e1n_b G)aru'Jum§a. u'T uevrj. -'ra;6:; Lb g§)Q5L'11Jg; ;§, rT637. 270
 65. 65. 59 27. g_r,6uLb _. ____.5_. .j___. ..-. ... _ . _ _ _ _. ._ _. ... . _. _.. . . _. . _z>_; b;nG;5rr: £1 G[b! 'f6‘5T; Dm'J 2-u5?firé; @g>_; _Q; &mr Qanbwnamm M3329 §W§3@fi7(~5 9—®- 267 5_56). r(g>Lb g5m(5p6mL_uJnr'w'; @5 , ‘:}£@Lb ga; mLb. _gz; ,56mm g{o%@6U! Tv"'f S’Log')®c5srm'r mg, /. 262 §; ;_r)§§rTr'Ta". @;_73 5/Uqasy C3eu6z§a7Lq__ m[p5‘g, nr'rCa‘. a;n6iJ Log')6zn; r) ujmfraadr §,61:Lb. 263 gcarmnfrg, Qggjggub 22_a; g3§, rmm, r = g3.sisas_gg1Lb 6T6‘5bT6b'd‘fl6?3T §Q! §§; ITG3T 61I@! _b. 264 (3’am‘m_q_zu Ge)Jas'zsrL; Lmrrn3;(g, snL': _g,6vrr6iJ G7cs= :L': ;56nLb r-mfaT® (gpwwdr l. J@£b. 265 ,5r5uLbQanL'mmr'r g, r1'51a5({5LoLb @aru'1eurr. r'r Lo_r_r')p3si)6vnr'r g;6m_b®JuJ6urn'T g3mJu; L'_ u: _'_@. 266 a; L_a'= am__q5Lb ®urr63TG’um. ‘iJ @51fie§)®Lb gjezhutb an- Eran _ G5:Tg')§;7g') usm'Ta'; @. 267 g5e'Errgyu_97r'T 55f'T6l'57:9{‘lD£: I Qugbgprrmew 6j6?D6'bTU_! Lo651g; §mL§)r? 5ra’Jevm. b ®g, n(gJLb. 268 Jag')g)Lb @5@§, ,5gyLb 6.5355Jn_@Lb G’5rr, b;_r)mS? aZsr ¢g; _r')‘r_r)5iJ , £_56m‘uz'JuL'_ L. _6uri'$@. 269 @<; vr'ru5vr'r cggfiw 53(TI]GD'5TLb G’;5rr; F)L 1m'T §7m: 'Tu6vz'T Ggmsvrr _<_56)Jfi'. 270

×