Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ind hind-diff

399 views

Published on

Ind hind-diff

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

Ind hind-diff

  1. 1. . - - >. . i i ‘ 1 . - . . . ” i ' I’-l ‘. “'~-H 1“: :et§%‘%; ;€! ;'e? ,¥. g @391 ‘ - ' ‘ c it, ‘ . i ‘ , @=i@ —t’_ 7 ' ii-! $‘i6)@wi§. ‘%}§i*3 'lfbl“*: lb~1‘-. l:-‘: l.a. }elb, .r in r» s_. .ijsi&u, ;~: .s; iri; _(; ',@; ;o; ‘r’_-. ~ i‘§)e_§; '.; fe; ar~;6o§¢i; >76y5ig; ,~: ¥¢. vi. " ‘ 2 ggaligsfisfir gfiig '5 tgofirfio A i Q . .3 -_ ~. - ea: . _.. 9- A. '.. -Q. ‘ H. ) V ‘V . . v . ~ - . ' V-. _—‘ . ;, ' .9 ' '1 " Iv‘ ‘' "" L4 ‘ Ia) &L. gydrtomg); k§'@1orfié; ‘&duL_- _i§, mma. +a&. nm+rw~i2¢gma§zi+a; a&, ‘»e1,; g,iz . ' Qmggrtb @ar(y$, aShr. rn-at a{aigrt_§@c'iJ "G_1!L. I.. —9_{/ fillJ‘i‘i Qkirgrcirerr -u°1viis':65I-" ' . '. ' ‘audrm 9,f». ar'6aiI€n6é= v. w<3«=3a*7i49§. ‘!. @1i-- ~ ‘ i iewwi-4 ematsmtoaimim asa; ir,4_s. «ssa: a ' gtmqagmzeusw‘ asggmiraafigi‘; -; . ' Ib). jsnairguyasmrras Ctl. Té3,{3_§'T‘QJil1;€7i57@ -. ¢'5’m""’"'. 'l‘l"”~5l (309.9 @@r_'; ug; ., _ . _ ’ _ _ =2L€5°7Cb‘6e?56'ie5'eir‘C*,4.r. n¢i? ;lLi7tl: .a: ._ ' ' . 0 .1c) :4§; -73,051 lasrragr_'r. ugpmw 30_tl'(i -§35iérl@é; '@ai; . '-. ’ n. m'r_u: _‘§r. _ _ ' v_ ' - . , --« I, i 'r isarymgparerqssiy -; _l.6l. '.®_g@¢;1:: __‘(3.-ctr la is: as air- f wai)(3§i)r_T@th lcmgirsuaqr ggyttlrrth . .3 . -_-B; _<~ 3-. - ' _ ' _ L V (“ii '_~ 2). ‘.5139 7§= M2rr1;B~2.i*{_, <*5{1., .a~W19‘""-‘. ."»"‘: . - Qmnqfiwrre ! =-"'‘’4'-"_-7§»T- ‘_ ' V 3) ‘M‘i"! °“"1°-"”“'*~‘»? “'-5"'5”“’°’”? '“5’. '*' §*i; c.1tf; ¢?‘6?‘, Q;‘-; ;ili. i§‘3;". ‘—T7‘i5l'x17l'. .-5': l‘l'l' “IV” ' “'GariIJ6i'ls9$é'¢Ii" ' . - Q”-“ 4brr“"4"4.°". '-€fl45*-, - ~ 3' 4 "1 r rr 4'; "»ig; ¢festa». cas? i -a. u+_ _. ,i~s’= r,be$. aI+', °. "%. v=. ?'. U'*I*'! ":-‘i’e‘5" ' - , __ ‘- . .~-c. ~.. ,ma>a. :msyio"i‘ ; 5) #§:6:)mQ: ‘;rrgim'£zm'u'n. mtl%W§7=' 5 ""'°" "'. .‘. .’3.. ~ - . ' "':76ei: ;r; grr. ra*i£-C*? “."i®~9?. i9'F9s*'5‘-“. -"‘”»& _ er arrr9w, :£‘ . Ga: ..raiurr-<3t-rf- . *'_— U f'_ ‘ff = §”f: ;j: ,', ,.g. .s-,5 9__l1JI'i'G[;5l17£l7“I'»g"'fg“’f¥f; .lT_ ' ”arri. i>ai ewre saw“ . °““i". *"'1” M. cj. ;rit2$rcsm‘éi. a¢. &-‘W’! -Lib-.3¥? ""%L"‘. :°*’. '!®§‘m. ‘ . c ‘ '| .-, -_ I. V I -7 . - ta‘, / :5‘. 'l Ln. . <‘ " , ‘_ , ‘ 7. , V v. .E. ’:‘‘”‘' '9 i s ‘gm 9_émL. I1J. §i’- ‘ . ) ' mm; a9;is’$i@r: ua: a. ‘s ""-'-@"""°“W“’5’ 8 meta _ I M . _ i_, .: _. ’ _ . i asaard; a'. ..‘tg[aJ§, u ~ ' _ i { ' . l. ' . ‘— ' gijtmg‘ 6)uii’ru: tii . §i5it»n5l. _l. _ &!9*W’i _ , ‘ s .4
  2. 2. i- aiumv Z5159 er. -;°>ILh asirévrruiii . ‘Hg’- , ‘ A ' . l i. lgufrpargl. ' A ' 7 A - * 11.)_3aQ5§m; , @5r§rc5_tozb. &,: $,9;€w1ii EH55 9959 uu_'; @Gm aiszsailalfih f‘ glgmcfitr. mm. LD(€_'§: 'F55V. - - -(CP.5‘_"‘9”J_7 - a: ,ir§m, m ar@@. £'JI ! s£¥3=’“°J Q“'""C’9‘- ' . , amrra: (3);5;b; rz5lu36'0'§9l‘3Fli“{. §l. - / _ ‘ ' r . ' 12£@i_JL9gDl.3I: I. cy>I_-‘u3.ID0LI w_. .'D"-9.’—°l'-g §iGg‘ Gjuqa , ®as_rr6I'rr6z_0<$ll-I‘°'t| —-":1.-'. §I'~l _Q5N§1T€fl5a5 - . . I 9.‘anr. .ILrg. r. afsffauahaaw magma mrfsoeld‘ _g Qun: gg~m_; g@@sg_¢mny)h; §:ga_t§i. Wy :1’3.)19fm59;= .'; a)¢x9.; §r, ms£, mpa9w9¢&a _ _ . . _ _ « . - . rsrm'ir<g mmammmmngiaamaaggw 5'-05’ °‘{”i1><*m6_t. afi’rmI .5’T°'5T aiqmazes‘ '= %®~~= §.é.6M'><~s ~: ,a'». a2~wu'om “twee. ‘7#? «’9.§' mm ewes: -t -¢r. ¢ir; tb"Qar_fdncnamuJ_: Lmt_-ug. ’ . - f , - 1.6)= wwua1if _£5rru'1Gmrrg9u9cb anwgm. ” f _ _ . ‘ ‘_ —, - _ - . . mg” @n_wQ®d_-‘arwwumlmcvg -6‘l'aI(l)€©f. D G,5r1:t. _.rrr.9si_>av’rr,5 : LfJlTG3N' pk '9I@@§W5.'W”$b*3"6W6|b mp. @"”°"”“ ""-“i. t"“. a"’ tweéfiee ‘ Garrrtirmétmu . e_cm_rug. ' . . Q‘”:7’! il5T“3"“""°‘4"@. °‘”' , ' _ -_8[Q§@.5_6Ui9F“<»‘IIj/7‘5'i)&'m5 crcirjn ‘Garrrenawa . .. ', *°i'= ‘:". "."“’-*5" ’ N)‘-"ml ¢Wm’@’”” £J‘m"»‘5i3‘" ? §‘3€§’tI>61~'0rIN_P€irJ. i>a; ®r1’3~gsa>&r¢ls8srri9‘-‘r Gina. :q§‘: "‘Lf;9l-: ’b; “:':6§r5&’. ‘V. £7'IT'5Q1fl'5O¢I[lh ‘: ua[ti_v. ‘ w_, §;6§&vmrf5£wn‘a an n: 59 . _-,1, -Lb w~mr- ’@¢MItb"m57'mr a. .m. - . i nirfikt ‘gfgquaru Qurr(gérr/ ra; ’ ' $3.17 L5) " -. . , ; . e . - . .= DG55@ sv tea «iv . 43,0666 m5prib(§_r_. b . a;(garir, o~rf. las&vr. v@‘u5L-,5’ €m)u®m “fig giflgfigfiag , ._Lrt1,vm@arir-sviJ: a:8avu, ,1o -. o_mr. .u. :g: . 9_: cun. .¢ug; -. P I 0!, ‘ Ln . ;. . . ,__ If . _.. .u{—, .': u¢z! ~f»-: .irus; I , y . .,, . ‘ Mme 6)ui9iu; rit, '§’.5.ts{si. _L “N5, ‘
  3. 3. ‘ ; a»s': mMr. amrmm nmw¢wtmr’eMee%ite. aM>. 48-Janene; urrr_'@ ; §?8s1JrL: .»}; __at(i5<iIsai>, a'9'-' '5 aavr'wi. '.ci; t3m ggsgpourrmsta Gumflrir V ungsrrfigd uu. rcsrcm_. e)_5.v. I8) 48,eumata‘s a; @mm, r_r; .as. dr, egsmma Q~L‘_n. ;Gio1afi§: a;.3waopadr48rwm$ ca 55) u 17.1.’. (9 g6l&svu. is5@wm_gpasir , __-. _gg&1u. : .144 cam: -ssr__': i.rL‘_L. a§g_; amuD- a}. ‘&7ru4L'n 6,T, 'I5miL1C3uIr, i15’£; (3t'; r58a‘flL'1 [j, ’T§(5IT’fl. j§[I_. I i. ruJéurcm_'¢u§1V. @zbma‘wm; sv§: lai: (3,5irs§r415i@Ib'm,5m. g:gir . a,'2sar§m; a5u; GLo , ,§iIira@<'a'. s@v, oirfi/ fiairras i cUITl_'. l.q. £JlT-6 '1fi3sar. §-,5); qqaa Gurrty . m'wan. '.. us. *i. '.@s= , . QBrr, c53n‘Gt_u. '9.(§. LIlLI, §!. — 19)@t? >w€3V&: t9IW5‘W; ‘3.i5” a"§. '19@. l5 155"! ~ '? ¥‘? f=i9I3’Wié'”".5”-I*i_* (5 e'«: s we e-25 " g, ,., ,., ,;, _q. .c. y an-; u'a err rr acjjbyfl tsuirybgdi , a5LI. C3Lm® mrrqpeugl. Giurfl-U Q11!”-Kin ea». -agrrra. -Qt; u; ar'rrmfi- asggufn mr_'. ®Ou: HJ'IT8r§l&a»I‘é1_Q &~u'1 gt arggaarfi __Gu, a')_u ;5a5:p': nr__uJ6wrLb, ii-rsinrg ewe ‘ . _2o)_cr§, !§msu mgzb uuflybfi gy: U,zr'J@- mmrcb .9f@3crrr. 'r (Rugby [6€lllD6iDL. lLl" - mini crsz'rr. m.v_ artmvaig. i -z7i1)'igafl, ‘§sea' girrdrr a= r._’n[cirn'Qeir(2f9r§ir? crsirzn -Marw.6s». a¢; e3> , _~§j, I.9.£l. ’§€z’. ’.’. "Jv (awe: 9.s$. ¢'T.545,$‘5". §¢I1° WW6 mtg. *«i-«Mr HI-’I@_i-vrrééiseree . ss= rlrir= §:. l.. :-%vrfi. <s at iigvnmi « - ®§£Ir€&' . aim_5.x3gr. £-- aafiflpg. . 2z)a«—ai&rr @ 1b as ‘sea: vii 5 mvebsfii = =-«/3-7' eetwtwk a‘u_reba9,e-. mow- uniisir 4réawrrarcn. ~xurt¢§rg; ,raa; (gpm, a9 _r7ii'i»t, 'gp,5‘isrnnflr_r. rrra-, sdmrfianfluwm -‘ ewflsmb 9:5”‘5’Ii9 9l“7'. ‘i‘Il3'5*. fi?}fi*' ‘awiawai. i iarrefiwuaiarr/ inset .8='@te5JmaI- ‘ ' ' ' * 23)Qg_rrgnrrras}ds Gazrrmficiraeiilsb gcérug ‘@05fU;3EI.0»§fl‘%lWF3=3fl]I1) QW6§I(_3~£Ia"§{ia1# . '-araaauqia 960' GM <; a:iri_'. ¢et» aovtdz-. urr#. $i9oéo°uir~. flea iflmnéfi 93;; _(;3m: u.9)s’u urrri-'_. _s'5Q(5‘at@Lbr. u.q. turr@’0:a ~. :v(g5a_: Er . gs, mda. V._Qup¢pk¢'ir. rirusii _. »£l3s'u;5ly§,6?wo%-sci: caifgcirpscutb Gum . o‘il. '!. §<| "G'l’. l’TJ.1@Q'-: I|_-ffl_§nj, y~ _ lOa= u'1,@r. _ . -.>_,5«n9iL'r7(5L’uIg, v. —' i‘ " ' ‘ i‘ ‘ - " 24)mrrrilaJLbmcir. arrafluabmdr, ;ga; iir. wrr- “”7‘*i”‘5“%’t5¢7f“‘9”¥3W‘5'%%’G3’$3fi§'l5fl*3*3? ’ -‘b srnrbtacir. umru,5)rm'am».1?r, Qasimfilutb I-Ii-'0fiI‘$l‘t‘fl-5‘! -03.iV'. "‘Q¥"%56Q4til1lliw9’. ;1(i§fi¢9u V méir. ..(r, o,5cflau 343 agglsaw 6,-r, a'mr 2434:3251 963:1! . flL; ‘l_: .$G, Gfl. .lflI&&? b"lTv$', fl Ourr', i_i).4dl 0519149945). ‘ ‘ -Quay; --at 9b, gt!3R6'w_hIlJu§. 25) arbwrrgsdiav 0611065)-&&Wfl, l¢ii . ,mn1;-'l47.l! '5.5:'f5‘l’5" *“"iT"‘l"‘l-. ‘§I“i*; §‘¢I*1"Q<i’, ii¢'J*'J:4¥! .b‘€‘-3*‘ r.9r. ':u_.5,i: I')(§rf-‘nu I. $'rfmL. rL1 mrr, asm'ra '-95."‘* 5*‘-"'95 '3?” '-P--'. ‘-0 "7’-i£5‘W’ *9‘ "inrrii_o; ,z}il. -sauvi 53,5/mgr. ‘- l"”"”‘¢‘°"U= i ‘Q§, .-SI-W£l-- * at-grim; 6)uri? *U_4"? 7§4)',4i'5m_. 'l. ... l‘-3‘-"@. }€: "_l£'£>; _v s i,
  4. 4. 9 7 "? fiP? W‘3‘. “¥‘l"‘l7¢i35'*€. €_l"¥«‘5Alf. "j5i‘—. , «i-. -—- »t*. : . . _ l 5‘ - ‘A -7 lo - an L9 dsficluv wt". HM. -”f“'G‘ "r’°. “‘. ’..5*. .. ~ ~ '9 : :?: t:h, £nr3£“*fl35W¢9?W -viIr. .ive‘*, .‘*, '‘'? ‘.’3'‘*. '‘? ~'. '‘-‘’'', ( f’ ' r .7) ; ,,, ',§g. i ; ;rii; a:ah' omuumg; 15'rL‘. —cVO'Q, "'i.9.ti>iLl3IlLrtE? ‘!; l>¢ou. mi, nmmiL9a'u'-uvm.9.35.W qsh~f‘'. 035’ ~! »V‘3", ’ri1l‘l? ""'ll‘le5.°"l""5vl, “;‘**""&"" Bsoflwvf-" cU5"i“’9" ' ”. - ' '. 3;- 'rf. s‘tar_(flVl9la'£li¥"§—‘, fll1l’ . _ _. . i’-; i‘—. ,.s. .~. ?.»ma. i»‘s= =»°’-«m=9:-I Wé“'-'—"'. - 9?“-4*‘-°. *.'»", ., it '-aiiviit*5"¢s": e'*§9'? “"“‘lf‘F“ v-we? ‘ “:09” *‘’“? ‘L’ . ”iorrras3=Qcri; ,6F'QmW§;5“"3"§”Q' - ‘ i ~’ ' i ‘ ‘ 46576 | '{‘57.D, °l5‘4_”. G9."_“'” ai+a, o‘§t¢i: nite'i; o1ipq-, rr»; fl'3¢;3;¢>_J -' j . ~‘_; ‘. %- 71$‘ wk , §. _l '99 )= * @'pa'-mirjuaw‘ 5'IrIiiC"arl; ‘dl; ‘,@f(’cl7.l: Lb: @U't¢D”“J“'. l'i'*5‘@5"' ll ' QOIIEU asiuucé -a4iri, J.;6l9£P‘5-bl "l-I‘-b. v‘°“"l-”""«5 . :». '.'u‘9dT'7.; ‘ s-rcb"g‘41». mairurrrl , 5'? "-'5@"T= 9}. ‘ 9' ~. -s~. -, - ‘$5,; q&gimio'aanab&g¢f_J, ;; . i . .. . -- . ’-I: ’S"~~'c'. '.‘-. ""*. .“_ -. if'"Mr: -t—r-, w.»s»: .:'-" ~ ~= . . . ~ : .. ... .t__, . A _. .. "H-4 V 1 we -rs-. ii-we . i ' “ ' 9&9!‘ 6mbe‘1fi©¢tLé9*!3 @399” , - _ gggmsa Ociifliu Oainrfildr 99551? 5@Q5@"l" fl. l", lN. '.’, .‘-”""-@“4T“W“’ g “‘_'. .;'; .n“&«'l“f'n': §.l.1,4’. it _ " : . ~ -’ ‘ -‘ ~ , _""" , . .1. 4 ‘_ ‘_ / -— ,1.-, _—_2f38I10*, a: r.’suT. r-E5 ' « ‘* arair¢>i. ai. *~°'”. t'? e n9b? ¢?r; ' >-~ - A . V, Oafiraar-600~I01.“"‘” "‘ " _, __ 4 ffllis-; -¢! '¥r"5:! J5|l5§ldi®| :§(39.““‘: "#~J. "’. e. > i u . z_ w wntflgaflgb gwtay‘ T V g A_ ; .,‘i_ . . . ,.’, ‘:~.2-. —N: _;4'-by , . ragapq-6,25 O10. " ' -~ . v - , , -.n 8. 'isrs'If‘l3i5g. 'sIla‘u3,u: ta&ta5l1g‘ ’ T i l V ' Ogfig Oaraflqxfldl. '- - ’* ‘ ' — uygnrt-162351070; ' studs‘ ' adapts ; §m17i_ . ;.. ..i: .( '. , @ uni LSJQLJPO 8, Gmtrfiwrtb lag‘ ": bgu’; r-'10.) . p . ‘ ' . _L_. ._. .—-- '-Ih. -oaeaéo. 9 or it -35 v. '3". "‘ ‘

×