Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rahvastik geo 1

 • Login to see the comments

Rahvastik geo 1

 1. 1. Maailma rahvastik Geograafia 10 klass
 2. 2. MAAILMA RAHVASTIK Demograafilise ülemineku etapid Traditsiooniline põlvkondade vaheldumine• Sündimus väga kõrge-30‰-40‰• Suremus väga kõrge-30‰-40‰• Rahvaarvu kasv e. iive-peaaegu puudub,nullilähedane• Rahvastiku vanuseline koosseis-lapsi palju, vanureid vähe,eluiga lühike• Tänapäeval-Aafrikas(Mali)
 3. 3. Demograafiline plahvatus• Sündimus-väga kõrge-30‰-40‰• Suremus-hakkab järk järgult langema,jõudes15‰• Rahvaarvu kasv e. iive-kasvab kuni 25‰-30‰• Rahvastiku vanuseline koosseis-palju lapsi ,vanurite arv suureneb,keskmine eluiga kasvab• Tänapäeval-Aasias,Aafrikas
 4. 4. Rahvastiku vananemine• Sündimus-hakkab järk-järgult langema• Suremus-langeb• Rahvaarvu kasv e.iive-hakkab järkjärgult langema• Rahvastiku vanuseline koosseis-laste osatähtsus väheneb alla 25%,vanurite osakaal kuni 25%,eluiga kasvab• Tänapäeval-Lätis,Austraalias,Türgis
 5. 5. Kaasaegne põlvkondade vaheldumine• Sündimus -madal,isegi negatiivne• Suremus-madal• Rahvaarvu kasv e. iive-nullilähedane,mõnikord isegi negatiivne• Rahvastiku vanuseline koosseis-laste osatähtsus 25%,vanurite 20% ja veidi üle poole tööealised• Tänapäeval-Soome, Rootsi ,Jaapan
 6. 6. Küsimused• Millal oli demograafiline plahvatus Lääne-Eoroopas?• Millised geograafilisi sündmusei põhjustas demograafiline plahvatus Euroopas?• Millistes maailma piirkondades on demograafiline plahvatus kaasajal?• Milliseid probleeme toob kaasa demograafiline plahvatus kaasajal,miks?
 7. 7. Analüüsi rahvastikupüramiidi:sündimus,suremus,rahvaarvumuutumine.Millisele demograafilisele üleminekule see rahvastikupüramiidsobib?
 8. 8. Analüüsi rahvastikupüramiidi:sündimus,suremus,rahvaarvumuutused.Millisele demograafilisele üleminekule see rahvastikupüramiidsobib?
 9. 9. Analüüsi rahvastikupüramiidi:sündimus,suremus,rahvaarvumuutumineMillisele demograafilisele üleminekule seerahvastikupüramiid sobib?
 10. 10. Selgita mõisted• iive• demograafia• sündimus ja suremus• demograafiline üleminek• demograafiline plahvatus• rahvastikupüramiid
 11. 11. Kodune tööLeia Eesti ja Laose rahvastikupüramiidid aastal 2044ning analüüsi neid ja selgita rahvaarvu muutusi .http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
 12. 12. ÜldinfoTeema-Maailma rahvastikAlateema-Demograafilise ülemineku kulg maailmasTunnis töö•Segitada 4 erinevat demograafilise ülemineku etappi janeile vastavaid tunnuseid•Rahvastikupüramiidide analüüs•Leida igale püramiidile õige demograafiline üleminek•Kodune töö

×