Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1 
Ilmo Aronen 
Tutkimus- ja kehitysjohtaja, Raisioagro 
Helsingin yliopiston dosentti 
RAISIOAGRON TIEDOTUSTILAISUUS 
7.1...
2 
Benemilk® on 
tutkitusti tehokas
3 
Sisältö 
Benemilk-tutkimukset 
Benemilk-tilatulokset 
Lehmän työura ja eläkeikä 
Pitoisuusindeksi
4 
Benemilk-tutkimukset
5 
Tieteelliset tutkimukset 
2012–2014 
Tutkimuksett ehtiin 
Suomen lisäksi 
Ruotsissa, Hollannissa 
ja Ranskassa
6 
Kuusi tieteellistä tutkimusta 
Suomi: M TT( kaksit utkimusta), H elsinginy liopisto 
Ranska: INRA( InstitutN ationald e...
7 
Tulokset keskimäärin 
+2,6k gEKM 
+1,2k gm aitoa 
+0,3% -yksikköär asvaa 
+0,05% -yksikköäv alkuaista 
+9% p arempir eh...
8 
Ruotsin maatalousyliopisto: 
Tuotos ja pitoisuudet paranivat 
KONTROLLIREHU 
MAITO, kg 33,6 34,5 +0,9 kg ns. 
EKM, kg 3...
9 
Hollanti: 
Pitoisuudet ylös, solut alas 
KONTROLLIREHU 
N=15 
EKM-TUOTOS, kg 36,8 39,5 +2,7 kg * 
REHUHYÖTYSUHDE, 
kg E...
10 
Benemilk-tilaseuranta
11 
Pitkä tilaseuranta vahvistaa 
tieteelliset tulokset 
1760l ehmääk eskimäärin4 5l ehmänt iloilla 
Rasvapitoisuusn ousi1...
12 
Tutkimukset ja 
käytäntö todistavat 
Benemilkin tehon 
+2,6 kg EKM
13 
Benemilk pidentää 
lehmän ”työuraa” 
Pääosap oistoistal iittyy 
Hedelmällisyyteen 
Utareisiin 
Jalkoihin 
Energiavaje ...
14 
Benemilk-ruokinnalla 
Varmistetaane nergians aanti 
Viritetäänv astustuskykyä 
Helpotetaanh apanpötsiä 
Säästetääns or...
15 
Pitoisuusindeksi
16 
Pitoisuusindeksi kertoo: 
energiamuodolla on väliä 
Pitoisuusindeksio nR aisioagronk ehittämä 
uusi mittari 
Sek ertoo...
17 
Kaikki energia ei ole samanarvoista! 
REHU C 
REHUN ENERGIA, MJ/kg ka 13,2 13,2 
PITOISUUSINDEKSI 65 25 
Kg EKM 34,8 3...
18 
Benemilk osana ruokinnan suunnittelua 
TILA 
TILAN HOITO 
RUOKINTA 
RUOKINTA 
KASVUN 
RUOKINNAN Optimaalinen 
Benemilk...
19 
Yhteenveto 
Benemilk-ruokinta: k uusit ieteellistät utkimustas ekä 
laaja tilaseuranta: 
Enemmän maitoa, enemmän rasva...
20 
Juha Anttila 
Maidontuottaja 
RAISIOAGRON TIEDOTUSTILAISUUS 
7.10.2014
21 
Timo Huhtamäki 
Markkinointijohtaja, Raisioagro 
RAISIOAGRON TIEDOTUSTILAISUUS 
7.10.2014
22 
Benemilk®-innovaation 
merkitys kuluttajille ja 
kansantaloudelle
23 
Maidon arvoketju 
KARKEAREHU 
MEIJERI 
TUORE-TUOTTEET 
MAITOTILA 
Maidon hinta 
sidottu laatuun 
50 % 
TILAN OMA VILJA...
24 
Benemilk kasvutekijänä maitotilan prosessissa 
TILA 
TILAN HOITO 
RUOKINTA 
RUOKINTA 
KASVUN 
RUOKINNAN Optimaalinen 
...
25 
Taloudellinen lisäarvo tuottajalle 
1050 
MEUR 
1000 
950 
900 
850 
800 
750 
700 
650 
600 
MAITO-TILIT 
VOLYYMI-VAI...
26 
Benemilkin arvonlisä 
maitoketjuun 
Josk aikkiS uomen28 50 00l ehmää 
saisivatB enemilk-rehuaj ak eskimääräinen 
EKM-t...
27 
Pitoisuusindeksi mittaa arvonlisää 
+150 g RASVAA lehmä/pv 
+100 g VALKUAISTA lehmä/pv 
+2,5 MILJ. 
RAHKAPURKKIA 
+39 ...
28 
Yhteenveto 
Ratkaisemmeo saltammeg lobaalinr uoantuotannon 
haasteita 
Maidont uotannollao nk ansantaloudellistam erki...
29 
Jarmo Puputti 
Toimitusjohtaja, Raisioagro 
RAISIOAGRON TIEDOTUSTILAISUUS 
7.10.2014
30 
Suomen maatalous 
mahdollisuuksien tienhaarassa
31 
Perfect Storm 
Sir John Rex Beddington, 2009
32 
Maidontuotanto on kasvuala 
0 
10 000 
BRUTTOKANSANTUOTE/ASUKAS (USD OSTOVOIMAPARITEETTI) 
20 000 30 000 40 000 50 000...
33 
Maatalouden rakennemuutos 
edellyttää uutta ajattelua 
2000 
22220 
Maitotilat, kpl Keskilehmäluku, kpl/tila Lypsylehm...
34 
Innovaatiot voivat muuttaa kehityskulkua 
700 
MAITOMÄÄRÄ/LEHMÄ/KK 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
20...
35 
Innovaatiot voivat muuttaa kehityskulkua 
700 
MAITOMÄÄRÄ/LEHMÄ/KK 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
20...
36 
Tietointensiivisyys 
TUOTTEET 
TIETO JA OPPIMINEN 
MITTARIT 
KOULUTUS 
RAAKA-AINEET 
TUOTANTO 
TUOTEKEHITYS 
MYYNTI JA...
37 
Suomesta globaalin 
ruokaketjun innovaatioveturi
38 
Ratkaisemme globaalin 
ruoantuotannon haasteita 
Energianh yväksikäytön 
tehostaminen: rehuhyötysuhde +9 % 
Täsmäruoki...
39 
Kiitos!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Suomalaisella Benemilk-innovaatiolla enemmän maitoa ja lisäarvoa maitoketjuun

12,684 views

Published on

Raisioagron tiedotustilaisuus 7.10.2014. Lehdistötiedote https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=626977&lang=fi

Maailman maitomarkkinat ovat miljardien eurojen suuruiset ja maatalous on yksi Suomenkin tärkeimmistä toimialoista. Elintason kasvaessa erityisesti Aasiassa maidon kysyntä kasvaa globaalisti. Raisioagron Benemilk-innovaatiolla kyetään tehostamaan maidontuotantoa, kasvattamaan maitotuotosta sekä varmistamaan eläinten hyvinvointia ja terveyttä.

Published in: Food
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Suomalaisella Benemilk-innovaatiolla enemmän maitoa ja lisäarvoa maitoketjuun

 1. 1. 1 Ilmo Aronen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, Raisioagro Helsingin yliopiston dosentti RAISIOAGRON TIEDOTUSTILAISUUS 7.10.2014
 2. 2. 2 Benemilk® on tutkitusti tehokas
 3. 3. 3 Sisältö Benemilk-tutkimukset Benemilk-tilatulokset Lehmän työura ja eläkeikä Pitoisuusindeksi
 4. 4. 4 Benemilk-tutkimukset
 5. 5. 5 Tieteelliset tutkimukset 2012–2014 Tutkimuksett ehtiin Suomen lisäksi Ruotsissa, Hollannissa ja Ranskassa
 6. 6. 6 Kuusi tieteellistä tutkimusta Suomi: M TT( kaksit utkimusta), H elsinginy liopisto Ranska: INRA( InstitutN ationald el aR echerche Agronomique) Hollanti: S chothorstFeedR esearch Ruotsi: R uotsinm aatalousyliopisto( Sveriges Lantbruksuniversitet)
 7. 7. 7 Tulokset keskimäärin +2,6k gEKM +1,2k gm aitoa +0,3% -yksikköär asvaa +0,05% -yksikköäv alkuaista +9% p arempir ehuhyötysuhde
 8. 8. 8 Ruotsin maatalousyliopisto: Tuotos ja pitoisuudet paranivat KONTROLLIREHU MAITO, kg 33,6 34,5 +0,9 kg ns. EKM, kg 31,4 34,8 RASVA, % 3,60 4,03 +0,43 %-yksikköä * PROTEIINI, % 3,32 3,53 +0,21 %-yksikköä * RASVA, g/päivä 1220 1370 +150 g * PROTEIINI, g/päivä 1110 1210 +100 g * REHUHYÖTYSUHDE, kg EKM/kg rehun kuiva-ainetta 1,32 1,54 PROTEIININ HYVÄKSIKÄYTTÖ, maidon typpi/rehun typpi, % 26,8 31,5 BENEMILK BLACK MUUTOS +3,4 kg * +10,4 % * +17,5 % * Tilastollinen merkitsevyys; * P<0,001
 9. 9. 9 Hollanti: Pitoisuudet ylös, solut alas KONTROLLIREHU N=15 EKM-TUOTOS, kg 36,8 39,5 +2,7 kg * REHUHYÖTYSUHDE, kg EKM/kg rehun kuiva-ainetta 1,64 1,78 SOLULUKU (x 1000/ml) 87 35 BENEMILK BLACK N=15 MUUTOS +9 % ** -60 % * Tilastollinen merkitsevyys; * P<0,05; ** P<0,01 Solulukuk uvaau tareterveyttä. K ohonnuts olulukuv oi olla merkki utaretulehduksesta.
 10. 10. 10 Benemilk-tilaseuranta
 11. 11. 11 Pitkä tilaseuranta vahvistaa tieteelliset tulokset 1760l ehmääk eskimäärin4 5l ehmänt iloilla Rasvapitoisuusn ousi1 00%: llat iloista Valkuaispitoisuusn ousi9 0%: llat iloista Laajaa ineistoo soittaa: r uokinnassat ärkeääk äyttää Benemilk-rehua suositusten mukainen määrä EKM, g/päikvä +2,6 Maito, g/päkivä +1,1 Rasva-% +0,34 Valkuais-% +0,09 Pitkäaikaisseuranta 12–24 kk: Benemilk-seuranta 6–12 kk ja sitä edeltäneen ruokinnan seuranta 6–12 kk. Seuranta valmistui v. 2014.
 12. 12. 12 Tutkimukset ja käytäntö todistavat Benemilkin tehon +2,6 kg EKM
 13. 13. 13 Benemilk pidentää lehmän ”työuraa” Pääosap oistoistal iittyy Hedelmällisyyteen Utareisiin Jalkoihin Energiavaje poikimisen jälkeen lisää poistoja ja johtaa ennenaikaiselle eläkkeelle.
 14. 14. 14 Benemilk-ruokinnalla Varmistetaane nergians aanti Viritetäänv astustuskykyä Helpotetaanh apanpötsiä Säästetääns orkkia Tavoitellaant iineyttä
 15. 15. 15 Pitoisuusindeksi
 16. 16. 16 Pitoisuusindeksi kertoo: energiamuodolla on väliä Pitoisuusindeksio nR aisioagronk ehittämä uusi mittari Sek ertoo, k uinkat ehokkaastir ehune nergia vaikuttaa maidon koostumukseen Indeksinl askentap erustuur ehun rasvahappokoostumukseen Benemilk-rehuissae nergianlähteenä on tehokkaita ja suojattuja rasvahappoja, jolloin niiden energia on tehokkaammassa muodossa ja pitoisuusindeksi korkea Mitä suurempi rehun pitoisuusindeksi, sitä paremmat maidon pitoisuudet
 17. 17. 17 Kaikki energia ei ole samanarvoista! REHU C REHUN ENERGIA, MJ/kg ka 13,2 13,2 PITOISUUSINDEKSI 65 25 Kg EKM 34,8 31,4 +3,4 PROTEIINI, % 3,53 3,32 +0,21 RASVA, % 4,03 3,60 +0,43 BENEMILK BLACK ERO +40 Benemilk Black vs. Rehu C, Lövsta 2013 0 Korkea indeksi, paremmat pitoisuudet
 18. 18. 18 Benemilk osana ruokinnan suunnittelua TILA TILAN HOITO RUOKINTA RUOKINTA KASVUN RUOKINNAN Optimaalinen Benemilk-täydennysrehu: pitoisuusindeksi ANALYSOINTI OPTIMOINTI Säilörehun D-arvo Tulos: parempi tuotos ja terveemmät lehmät
 19. 19. 19 Yhteenveto Benemilk-ruokinta: k uusit ieteellistät utkimustas ekä laaja tilaseuranta: Enemmän maitoa, enemmän rasvaa, enemmän valkuaista EKM+2,6k g/pv/lehmä 9% p arempir ehunh yötysuhde Benemilkp identääl ehmänt yöuraa Pitoisuusindeksik okonaanu usim ittarir uokinnan suunnittelussa
 20. 20. 20 Juha Anttila Maidontuottaja RAISIOAGRON TIEDOTUSTILAISUUS 7.10.2014
 21. 21. 21 Timo Huhtamäki Markkinointijohtaja, Raisioagro RAISIOAGRON TIEDOTUSTILAISUUS 7.10.2014
 22. 22. 22 Benemilk®-innovaation merkitys kuluttajille ja kansantaloudelle
 23. 23. 23 Maidon arvoketju KARKEAREHU MEIJERI TUORE-TUOTTEET MAITOTILA Maidon hinta sidottu laatuun 50 % TILAN OMA VILJA JUUSTO (n. 30 % rasvaa) VOI (>80 % rasvaa) MAITOJAUHE (n. 30 % valkuaista) TEOLLINEN REHU
 24. 24. 24 Benemilk kasvutekijänä maitotilan prosessissa TILA TILAN HOITO RUOKINTA RUOKINTA KASVUN RUOKINNAN Optimaalinen Benemilk-täydennysrehu: pitoisuusindeksi ANALYSOINTI OPTIMOINTI Säilörehun D-arvo
 25. 25. 25 Taloudellinen lisäarvo tuottajalle 1050 MEUR 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 MAITO-TILIT VOLYYMI-VAIKUTUS VALKUAIS-LISÄ RASVA-LISÄ TUOTANNON ARVO 965 50 14 19 1048 Lähde: TIKE
 26. 26. 26 Benemilkin arvonlisä maitoketjuun Josk aikkiS uomen28 50 00l ehmää saisivatB enemilk-rehuaj ak eskimääräinen EKM-tuotos/lehmä/pv +2,6 kg Rasva/lehmä/pv+150g = 39 miljoonaa pakettia enemmän voita Valkuainen/lehmä/pv+ 60g = 2,5 miljoonaa purkkia enemmän rahkaa
 27. 27. 27 Pitoisuusindeksi mittaa arvonlisää +150 g RASVAA lehmä/pv +100 g VALKUAISTA lehmä/pv +2,5 MILJ. RAHKAPURKKIA +39 MILJ. VOIPAKETTIA MEIJERI MEIJERI MAITOTILA MAITOTILA REHU C Pitoisuusindeksi 25 BENEMILK Pitoisuusindeksi 65
 28. 28. 28 Yhteenveto Ratkaisemmeo saltammeg lobaalinr uoantuotannon haasteita Maidont uotannollao nk ansantaloudellistam erkitystä Innovaatiotr uokaketjuna lkupäässäv aikuttavatk oko ketjuun Uusip itoisuusindeksia uttaam yösm ittaamaan Benemilk-innovaation arvonlisää
 29. 29. 29 Jarmo Puputti Toimitusjohtaja, Raisioagro RAISIOAGRON TIEDOTUSTILAISUUS 7.10.2014
 30. 30. 30 Suomen maatalous mahdollisuuksien tienhaarassa
 31. 31. 31 Perfect Storm Sir John Rex Beddington, 2009
 32. 32. 32 Maidontuotanto on kasvuala 0 10 000 BRUTTOKANSANTUOTE/ASUKAS (USD OSTOVOIMAPARITEETTI) 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 100 000 000 0 1961 1967 1971 1977 1983 1989 1995 2001 1963 1969 1973 1979 1985 1991 1997 2003 1965 2009 1975 1981 1987 1993 1999 2005 2007 200 000 000 300 000 000 400 000 000 500 000 000 VUOTUINEN KASVU 1,3 % 600 000 000 700 000 000 50 100 150 200 250 300 350 400 Intia Kiina Suomi USA Norja Vuotuinen maidonkulutus/hlö (kg/vuosi) Maailman maidontuotanto (tonneissa) Lähde: FAO ja Maailmanpankki, 2009 Lähde: FAO, 2009
 33. 33. 33 Maatalouden rakennemuutos edellyttää uutta ajattelua 2000 22220 Maitotilat, kpl Keskilehmäluku, kpl/tila Lypsylehmien lukumäärä, 1000 kpl Maatilojen kehitysnäkymät 2020: 221100244 ©TNS 2014 361 317 287 283 284 290 286 52 39 33 30 +1 LEHMÄÄ/VUOSI 26 +3 LEHMÄÄ/VUOSI 20 16 15840 10920 9590 8550 7415 5450 2000 2000 2005 2005 2005 2010 2010 2010 2012 2012 2012 2014 2014 2014 2017 2017 2017 2020 2020 2020 Maidontuotantoennuste
 34. 34. 34 Innovaatiot voivat muuttaa kehityskulkua 700 MAITOMÄÄRÄ/LEHMÄ/KK 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 680 660 640 620 600 580 560 540 TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU 2013 Lähde: TIKE Maitomäärä/lypsävä eri vuosina kuukausittain
 35. 35. 35 Innovaatiot voivat muuttaa kehityskulkua 700 MAITOMÄÄRÄ/LEHMÄ/KK 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 680 660 640 620 600 580 560 540 TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU 2013 Lähde: TIKE Maitomäärä/lypsävä eri vuosina kuukausittain Lisäarvo +14 M€
 36. 36. 36 Tietointensiivisyys TUOTTEET TIETO JA OPPIMINEN MITTARIT KOULUTUS RAAKA-AINEET TUOTANTO TUOTEKEHITYS MYYNTI JA MARKKINOINTI LOGISTIIKKA SEURANTA JA ANALYYSIT
 37. 37. 37 Suomesta globaalin ruokaketjun innovaatioveturi
 38. 38. 38 Ratkaisemme globaalin ruoantuotannon haasteita Energianh yväksikäytön tehostaminen: rehuhyötysuhde +9 % Täsmäruokinta: R uokinnan3 60° Typenh yväksikäytön parantaminen: vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä
 39. 39. 39 Kiitos!

×