Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raisio Oyj osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011

1,455 views

Published on

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Raisio Oyj osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011

 1. 1. Raision osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko 10.5.2011
 2. 2. Raisio-konserni Q1/2011 <ul><li>Konsernin liikevaihdon kasvu +47 % </li></ul><ul><li>Kasvu jatkui ennakoidusti </li></ul><ul><li>Uuden meta-analyysin tulokset lisäävät Benecolin mahdollisuuksia laajenemishankkeissa </li></ul><ul><ul><li>Tuplateho LDL-kolesterolin alentajana kasvisteroliesteriin verrattuna </li></ul></ul><ul><li>Big Bearin osto täydentää erinomaisesti Glisten-kauppaa </li></ul><ul><li>Brändit-yksikön liikevaihdon kasvu +68 % </li></ul><ul><li>Raaka-ainehintojen volatiliteetti jatkui ja käyttöpääoma nousi </li></ul><ul><li>Rehuvalkuaisliiketoiminnan liiketulos voitollinen </li></ul><ul><ul><li>Elintarvikekäytöstä ylijäävä rypsiöljy uusiutuvan dieselin raaka-aineeksi </li></ul></ul><ul><li>Rehuissa ja maltaissa markkinatilanne jatkui kireänä </li></ul>
 3. 3. Konsernin liikevaihto kasvoi 47 % 2011
 4. 4. Konsernin liiketulos tavoitteen mukainen 2011
 5. 5. Keskeiset tunnusluvut, tulos *Ilman kertaluonteisia eriä Q1/2011 Q1/2010 2010 Tulos, jatkuvat toiminnot Liikevaihto M€ 126,6 86,4 443,0 Liikevaihdon muutos, % 46,5 -5,2 17,9 Liiketulos (EBIT) M€ 5,7* 4,3 19,4 Liiketulos, % 4,5* 5,0 4,4 Poistot ja arvonalennukset M€ 4,1 3,5 15,9 Käyttökate (EBITDA) M€ 9,8* 7,8 35,3 Nettorahoituskulut M€ -0,1* -0,1 -1,9 Tulos/osake (EPS) € 0,03* 0,02 0,08 Tulos/osake (EPS), laimennettu € 0,03* 0,02 0,08
 6. 6. Keskeiset tunnusluvut, tase *Sisältää yritysostot **Ilman konsernin omistamia omia osakkeita Q1/2011 Q1/2010 2010 Omavaraisuusaste % 56,7 70,5 67,6 Nettovelkaantumisaste % 16,5 -40,2 -22,5 Korollinen nettorahoitusvelka M€ 50,7 -125,4 -72,9 Oma pääoma/osake € 1,95 2,00 2,06 Bruttoinvestoinnit M€ 65,5* 1,5 49,1* OSAKE Osakekannan markkina-arvo** M€ 411,3 435,2 439,1 Yritysarvo (EV) M€ 451,8 280,0 356,1 EV/EBITDA 12,1 7,6 10,1
 7. 7. Konsernin liikevaihdon jakauma
 8. 8. Yksiköiden tunnusluvut <ul><li>Brändit </li></ul><ul><li>Liikevaihdon kasvu +68 % </li></ul><ul><li>Liikevaihto 72,9 M€ vs. 43,4 M€ </li></ul><ul><li>Liiketuloksen kasvu +21 % </li></ul><ul><li>Liiketulos 5,8 M€ vs. 4,8 M€ ilman kertaeriä </li></ul><ul><li>Business to Business </li></ul><ul><li>Liikevaihto 54,3 M€ vs. 43,3 M€ </li></ul><ul><li>Liikevaihtoa kasvatti pääosin raaka-ainehintojen huomattava nousu </li></ul><ul><li>Liiketulos 0,4 M€ vs. 0,1 M€ </li></ul><ul><li>Tuoteinnovaatiot menestyivät </li></ul>
 9. 9. Brändit-yksikkö
 10. 10. Brändit: liikevaihdon kasvu +68 % 2011
 11. 11. Brändit: liiketuloksen kasvu +21 % 2011
 12. 12. Elintarvike: Länsi-Eurooppa <ul><li>Kannattavuus parani kuluttajatuotteissa </li></ul><ul><li>Kaakaossa, sokerissa ja pähkinöissä voimakas hintojen volatiliteetti </li></ul><ul><li>Kuluttajatuotteissa myyntivolyymi nousuvireinen voimakkaasti heilahtelevassa promootiovetoisessa markkinassa </li></ul><ul><li>Myynti catering- ja teollisuusasiakkaille kasvoi </li></ul><ul><ul><li>Uusia lentoyhtiö- ja hotelliasiakkuuksia </li></ul></ul><ul><li>Painonhallintaan suunnattujen välipalojen ja terveellisten välipalapatukoiden myynti kasvoi </li></ul><ul><li>Pääbrändit: Honey Monster, Sugar Puffs, The Dormen, Harvest Cheweee ja Fox’s </li></ul>
 13. 13. Elintarvike: Pohjois-Eurooppa <ul><li>Nalle-tuoteperhe laajeni lastenruokiin </li></ul><ul><ul><li>Hyvänmakuisia puuroja lapsille </li></ul></ul><ul><li>Elovena-brändin myynti jatkoi kasvuaan </li></ul><ul><ul><li>Panostusta Elovena-brändin kehittämiseen jatketaan </li></ul></ul><ul><li>Suomessa toteutettiin Benecol-brändiuudistus </li></ul><ul><ul><li>Tuotevalikoima uudistettiin </li></ul></ul><ul><ul><li>Benecol-tuotteet tunnistaa turkoosin värisistä pakkauksista </li></ul></ul><ul><li>Carlshamn-brändillä myytävien non-dairy –tuotteiden myynti kaksinkertaistui vuodessa </li></ul><ul><li>Viljaraaka-aineiden ja hyödykkeiden hintojen nousua siirretty lopputuotteiden hintoihin </li></ul><ul><li>Pääbrändit: Elovena, Sunnuntai, Benecol, Carlshamn, Torino ja Provena </li></ul>
 14. 14. Elintarvike: Itä-Eurooppa <ul><li>Venäjällä ja Ukrainassa myynti kehittyi hyvin ja myyntihintoja nostettiin vastaamaan pitkälti viljaraaka-aineiden hinnannousua </li></ul><ul><li>Raaka-ainehintojen volatiliteetista huolimatta liiketoiminta voitollista </li></ul><ul><li>Puolassa Elovena- ja Provena-tuotteiden myynti kasvoi </li></ul><ul><li>Benecol-tuotevalikoima laajeni Puolassa </li></ul><ul><li>Valmisteilla Elovena- ja Provena-tuoteperheiden laajennus Puolassa </li></ul><ul><li>Pääbrändit: Nordic, Elovena, Benecol ja Provena </li></ul>
 15. 15. Benecol <ul><li>Benecol-tuotteiden markkina-alueiden välillä suuriakin heilahteluja </li></ul><ul><ul><li>Isossa-Britanniassa, joka on suurin Benecol-tuotteiden markkina, myynnin kasvu jatkui </li></ul></ul><ul><ul><li>Kovan kilpailun seurauksena volyymi Puolassa ja Espanjassa laski </li></ul></ul><ul><ul><li>Uusilla markkinoilla Aasiassa ja Etelä-Amerikassa Benecol-myynti kasvoi partnereiden onnistuneiden markkinointikampanjoiden myötä </li></ul></ul><ul><li>Raisio jatkaa aktiivista työtä laajentuakseen uusille markkinoille </li></ul><ul><li>Uusia tutkimustuloksia </li></ul><ul><ul><li>Tuplateho sekä statiinin ja stanolin yhteiskäytön vaikutus </li></ul></ul>
 16. 16. Business to Business
 17. 17. Business to Business <ul><li>Elintarvikekäytöstä ylijäävän rypsiöljyn myynti uusiutuvan dieselin raaka-aineeksi paransi rehuvalkuaisliiketoiminnan tilannetta </li></ul><ul><li>Yhteishanke suomalaisten toimijoiden kanssa uusiutuvan dieselin tuotantoon soveltuvan rypsilajikkeen kehittämiseksi </li></ul><ul><li>Maltaassa jatkui tiukka hintakilpailu </li></ul><ul><li>Lihasiipikarjan rehuissa Raisio menetti markkina-osuutta kilpailijan GMO-rehun hintaedun seurauksena </li></ul><ul><li>Lihatuottajien vaikeudet näkyivät lopettamispäätöksinä ja väliaikaisina tilojen tuotantokatkoina </li></ul><ul><li>Raisio aloitti yhteistyön tanskalaisen DLA:n kanssa. Ostoyhteistyössä mukana myös saksalainen Agravis Raiffeisen AG </li></ul>
 18. 18. Raaka-ainehintojen nousu kasvatti B-to-B –yksikön liikevaihtoa 2011
 19. 19. B-to-B –yksikön liiketulos voitollinen 2011
 20. 20. Raision kasvujakso
 21. 21. Raision kasvujakso <ul><li>Kasvujakson tavoitteena on liikevaihdon kasvu ja kansainvälistyminen </li></ul><ul><li>Toteutettu 2 yritysostoa Isossa-Britanniassa </li></ul><ul><ul><li>Glisten huhtikuussa 2010, EV/EBITDA 6.7x </li></ul></ul><ul><ul><li>Big Bear Group helmikuussa 2011, EV/EBITDA 7.0x </li></ul></ul><ul><li>Raisiolla 150 M€ jalansija Ison-Britannian aamiais- ja välipalamarkkinasta sekä makeismarkkinasta </li></ul><ul><li>Big Bear Groupin osto antoi tarvittavan kriittisen massan jatkoa varten Ison-Britannian markkinoilla </li></ul><ul><li>Raisio on jatkossakin aktiivinen yritysostoissa Euroopassa </li></ul>
 22. 22. Näkymät 2011 muuttumattomat <ul><li>Raisio jatkaa kasvujakson toteuttamista suunnitelmansa mukaisesti. </li></ul><ul><ul><ul><li>Kassavarat 84,6 M€ </li></ul></ul></ul><ul><li>Erityisesti Brändit-liiketoimintojen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan. </li></ul><ul><li>Raaka-ainehintojen volatiliteetti vaikuttaa jatkossakin konsernin liikevaihdon kehitykseen. </li></ul><ul><li>Aktiivisuus kasvuhankkeissa tuo yhtiön kokoon verrattuna suuria kuluja ja siten lyhyellä tähtäimellä heikentää kannattavuutta. </li></ul><ul><li>Konsernitason tavoitteena on ylläpitää aikaisempi 4-5 %:n kannattavuustaso kasvujaksonkin aikana. </li></ul>

×