Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Uue eakuse
rahvakogu
Hetkeseis
19. septembril
uuseakus.rahvaalgatus.ee
Uue eakuse visioon
Aastal 2050 võiks:
• elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte
riigist;
• 70aastastes...
Ideede tinglik jaotus
• Riiklikult lahendatav (põhimõtteline ja seadusandlik
muudatus) (29)
• Omavalitsuse ja/või kogukonn...
Allkirju koguvad/kogunud ideed
Töötamisega seotud ideed
• Vähendada tööandja
maksukoormust
vanaduspensioniealiste
palkamis...
Allkirju koguvad/kogunud ideed
II samba seotud ideed
• Viia läbi II samba
väljamaksete reform:
maksimaalne kasu
kogutud sä...
Allkirju koguvad/kogunud ideed
Tervisega seotud ideed
• Luua geriaatria
väljaõpe
• Tervisliku
vananemise
kontseptsioon (sh...
Allkirju koguvad/kogunud ideed
Aktiivse vananemisega seotud
ideed
• Vanemaealiste vabatahtliku
töö/tegevuse
soodustamine
•...
Allkirju koguvad/kogunud ideed
• Riiklikku programmi „Säästlik Eesti“ lisada ka
tööjõuressursside, sh eriti inimliku kogem...
Laekunud ideed, mida saaks
lahendada
omavalituse/kogukonna tasandil
• Multivanuselise kogukonnakeskuste arendamine, näitek...
• https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/
Uue eakuse rahvakogu esitlus 19.09.2017
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Uue eakuse rahvakogu esitlus 19.09.2017

Download to read offline

16. märtsil 2017 käivitus uue eakuse rahvakogu, mis on osa Koostöö Kogus juba üle aasta väldanud Pension 2050 programmist. Uue eakuse rahvakogu mõte on käivitada ühiskondlik arutelu tuleviku eakusest (uue eakuse visioon) ning otsida lahendusi eakapõlve ümbermõtestamiseks ja -kujundamiseks. Kuidas peaksid tänased noored aina pikeneva eluea, tulevikus tavapäraseks muutuva elukestva töötamise ja õppimise kontekstis eakapõlveks paremini valmistuma?

 • Be the first to like this

Uue eakuse rahvakogu esitlus 19.09.2017

 1. 1. Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee
 2. 2. Uue eakuse visioon Aastal 2050 võiks: • elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; • 70aastastest täis- või osakoormusega töötada 60%; • elukestvas õppes osalemise määr mitte enam sõltuda vanusest; • mittetöötavate eakate sissetulek moodustada 70% nende varasemast sissetulekust, kusjuures riikliku pensioni osakaal selles on vähenenud oluliselt; • vanadushaprad eakad ise valida, kas elavad ühiskodus, kommuunis, hooldekodus või oma kodus, sest abivajaduse kulud on kaetud; • inimestel (sh eakatel) olla mitmekülgsed oskused, nad võiksid töötada mitmel erialal ja kohas ning õppida veel samaaegselt; • inimesed olla teadlikud vananemisest, selle mõjust ning osata olukorraga kohaneda.
 3. 3. Ideede tinglik jaotus • Riiklikult lahendatav (põhimõtteline ja seadusandlik muudatus) (29) • Omavalitsuse ja/või kogukonna ellurakendatav idee (8) • Lahendatav isiku või tööandja vm organisatsiooni tasemel (4) • Ideed ei ole mõistlik Eestis rakendada (9) • Vajab oluliselt täpsemat mõjuanalüüsi (2) • Lahendus on juba olemas (8) • Idee polnud piisavalt selgelt vormistatud või nõrgalt seotud uue eakuse rahvakoguga (7)
 4. 4. Allkirju koguvad/kogunud ideed Töötamisega seotud ideed • Vähendada tööandja maksukoormust vanaduspensioniealiste palkamisel • Töötuskindlustushüvitise maksmine omal soovil lahkujatele • Jagatud töökohad ehk tandemtöö seadustamine • Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga • Õppimisega seotud ideed • Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks võiks olla pikem nominaalaeg • Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele • Inimeseõpetus (väärtustamaks vanemaealiste tööd) kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel
 5. 5. Allkirju koguvad/kogunud ideed II samba seotud ideed • Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest • II samba väljamaksete alguse sidumine pensionilemineku ajaga Maksustamisega seotud ideed • Vähendada tööandja maksukoormust vanaduspensioniealiste palkamisel • Sissetulekult makstavad muuta töövõtja, mitte – andja makstavateks • Loobuda sotsiaalmaksumiinimumi kohustusest • Toiduainete maksuerisused
 6. 6. Allkirju koguvad/kogunud ideed Tervisega seotud ideed • Luua geriaatria väljaõpe • Tervisliku vananemise kontseptsioon (sh RTA-s elukaare lähenemine) • Vabatahtlike suurem kaasamine tervishoiusektoris ja hoolekandes Hoolduskoormuse jagamisega seotud ideed • Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel • Hoolduskindlustuse loomine • Omastehooldajatele palk
 7. 7. Allkirju koguvad/kogunud ideed Aktiivse vananemisega seotud ideed • Vanemaealiste vabatahtliku töö/tegevuse soodustamine • Seenioritöö elukutse ja valdkonna välja arendamine • Koolituskursus vanemas keskeas inimestele normaalsest vananemisest ja pensionile jäämise muutustest • Teenusmajade loomise soodustamine Ruumiga seotud ideed • Puuetega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine • Avaliku ruumi kujundamine vanemaealiste sõbralikuks • Kogukonna ühisruumide nõue hooldekodu tüüpi hoonete ehitusprojektis
 8. 8. Allkirju koguvad/kogunud ideed • Riiklikku programmi „Säästlik Eesti“ lisada ka tööjõuressursside, sh eriti inimliku kogemuse kui ressursi säästliku ja otstarbeka kasutamise nõue
 9. 9. Laekunud ideed, mida saaks lahendada omavalituse/kogukonna tasandil • Multivanuselise kogukonnakeskuste arendamine, näiteks raamatukogude baasil • Edendada täiskasvanute võimlemist • Soodustada võiks eakate klaveriõpet (juba keskealiste) või mõnd muud sarnast kahe käega mängimise pilli • Vanemaealiste ja laste koostegevuste soodustamine • Jalgrattarajad linnadesse ja asulatesse • Omavalitsuse spordihoonete/ujulate kasutamise doteerimine • Kogukonna aiandite arendamine • Rahvaliikumine Kilomeeter, tere ja vesi
 10. 10. • https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/

16. märtsil 2017 käivitus uue eakuse rahvakogu, mis on osa Koostöö Kogus juba üle aasta väldanud Pension 2050 programmist. Uue eakuse rahvakogu mõte on käivitada ühiskondlik arutelu tuleviku eakusest (uue eakuse visioon) ning otsida lahendusi eakapõlve ümbermõtestamiseks ja -kujundamiseks. Kuidas peaksid tänased noored aina pikeneva eluea, tulevikus tavapäraseks muutuva elukestva töötamise ja õppimise kontekstis eakapõlveks paremini valmistuma?

Views

Total views

988

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

475

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×