Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rahvaalgatus.ee ja kollektiivsete pöördumiste õigus - üksleht

3,204 views

Published on

- Õigusloome protsess
- Kollektiivsete pöördumiste õiguse sünnilugu
- Alates 2014. aastast Riigikogus menetletud 25 pöördumise tulemused
- Rahvaalgatus.ee-st saavad kasu
- Rahvaalgatus.ee aasta kokkuvõte märts 2016 – oktoober 2017

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rahvaalgatus.ee ja kollektiivsete pöördumiste õigus - üksleht

  1. 1. Õigusloome protsess 1 2 3 45 6 7 8 ARUTELU EELNÕU KOOSKÕLASTUS ja KONSULTEERIMINE RAKENDAMINE ja HINDAMINE VABARIIGI VALITSUS RIIGIKOGU RIIGI TEATAJA ALGATUS IDEE või PROBLEEM Probleemi äratundmine ja määratlemine Lahendusviiside välja selgitamine ja kaalumine, sh mõju analüüs Eelnõu koostamine ja tagasiside Poliitiline otsustamine KOLLE KTI IVN E PÖÖR DU M I N E Rahvaalgatus.ee-s saab Ettepaneku teha või probleemi tõstatada Ühiselt arutada ja pöördumist koostada Sellele allkirju koguda ja Riigikokku saata Jälgida, saab 1 2 6 ALGATUS ARUTELU RIIGIKOGU Kollektiivsete pöördumiste õigus
  2. 2. Kollektiivsete pöördumiste õiguse sünnilugu 2013 jaanuar–aprill Toimus Rahvakogu, mille ettepanekud esitati Riigikogule 2014 aprill Seadustus kollektiivse pöördumise õigus – 1000 allkirjaga pöördumist peab Riigikogu arutama 2016 märts Loodi digitaristu Rahvaalgatus.ee Tekkis ühiskondlik nõudlus Tekkis juriidiline alus Tekkis digitaalne kanal Rahvaalgatus.ee-st saavad kasu Rahvaalgatus.ee kokkuvõte märts 2016 – oktoober 2017 14 algatust menetlusse võetud üle 3000 teavituse tellija üle 190000 külastaja üle 2 009 0 digiallkirjastaja Menetlemisest on osa võtnud peaaegu kõik Riigikogu alatised komisjonid Algatused on peamiselt läbinud sotsiaalkomisjoni 2 algatust on saanud seaduseelnõuks Mitmed algatused lahenenud muul moel, nt ministeeriumites Riigikogu saadikud ja teised poliitikud, et olla kursis, milliseid arutelusid kodanikud tõstatavad Ministeeriumide esindajad, et olla kursis valdkondlike ettepanekutega Ajakirjanikud, et noppida üles avalikku tähelepanu pälvivad arutelud ja pöördumised, jälgida pöördumiste saatust Alates 2014. aastast on Riigikogu menetlenud üle 25 pöördumise

×