Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Documenting the Now: Supporting Scholarly Use & Preservation of Social Media Content
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Mis asi on kollektiivne pöördumine ja rahvaalgatus.ee?

Download to read offline

Kui Sulle tundub, et Eesti riigis saab miskit paremini teha, siis pole mõtet sõprade seltsis valitsust kiruda, vaid tule parem oma riigile
appi ja anna nõu!
Milline seadus vajaks muutmist, milline probleem nõuab kiiret lahendamist, kuidas oleks inimestel mõnusam elada – seda kõike saad mõjutada,
kui sisened veebilehele rahvaalgatus.ee.

Mis asi on kollektiivne pöördumine?
Kollektiivne pöördumine on Riigikogule rahvaalgatuse korras
esitatav ettepanek kehtiva regulatsiooni muutmiseks või
ühiskonnaelu paremaks korraldamiseks, mille teostamine on
Riigikogu pädevuses.

Mis asi on kollektiivne pöördumine ja rahvaalgatus.ee?

  1. 1. Mis on kollektiivne pöördumine ja rahvaalgatus.ee? Kui Sulle tundub, et Eesti riigis saab miskit paremini teha, siis pole mõtet sõprade seltsis valitsust kiruda, vaid tule parem oma riigile appi ja anna nõu! Milline seadus vajaks muutmist, milline probleem nõuab kiiret lahendamist, kuidas oleks inimestel mõnusam elada – seda kõike saad mõjutada, kui sisened veebilehele rahvaalgatus.ee. Rahvaalgatus.ee lehel saad käivitada arutelusid ja esitada Riigikogule kollektiivseid pöördumisi, mida parlamendi komisjonid peavad arutama. Muide, kaks pöördumist on juba seaduseks saanud! Seega – ära oota, et asjad iseenesest muutuvad, vaid pane kirja oma konkreetne ettepanek, kutsu teisi kaasa arutama, koosta ühiselt pöördumine, kogu sellele vähemalt 1000 digiallkirja ning saada ühe klikiga Riigikogule. Ära karda, et Su saadetis kaotsi läheb: rahvaalgatus.ee lehel saad jälgida, milline komisjon Sinu ettepanekut arutab, mida sellest arvatakse ja kas pöördumine muutub seaduseelnõuks. Käivita arutelu rahvaalgatus.ee-s ja muuda elu Eestis veelgi paremaks! Käivita arutelu rahvaalgatus.ee-s ja muuda elu Eestis veelgi paremaks! Rahvaalgatus.ee info@rahvaalgatus.ee +372 640 8714 RahvaalgatusveebihaldabEestiKoostööKogu koostöösRiigikoguKantseleiga … ? !
  2. 2. Küsimused ja vastused Viited seadustele:  Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus  Kollektiivse pöördumise menetlemise kord Mis asi on kollektiivne pöördumine? Kollektiivne pöördumine on Riigikogule rahvaalgatuse korras esitatav ettepanek kehtiva regulatsiooni muutmiseks või ühiskonnaelu paremaks korraldamiseks, mille teostamine on Riigikogu pädevuses. Mida on selleks vaja teha? Millised on nõuded? ff Riigikogule esitamiseks on vaja koguda vähemalt 1000 (digi)toetusallkirja. ff Pöördumises tehakse ettepanek, kuidas kehtivat regulatsiooni muuta või ühiskonnaelu paremini korraldada ning pöördumisele lisatakse kuni kolmeleheküljeline põhjendus, miks kehtiv olukord ei rahulda ning kuidas pöördumises esitatud ettepanek olukorda parandaks. ff Pöördumisele peab lisama elektroonilise nimekirja toetusallkirja andnud isikutest, märkides isiku nime ja isikukoodi. ff Samasisulise pöördumise võib esitada üks kord kahe aasta jooksul. ff Toetusallkirja võib anda vähemalt 16-aastane Eesti alaline elanik. Alaline elanik on Eestis elav Eesti kodanik ja Eestis elav Euroopa Liidu, Euroopa Majandusühenduse liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanik, kellel on alaline elamisõigus, ning Eestis elav välismaalane, kellel on pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus. ff Pöördumisele märgitakse kontaktisik või -isikud ja nende kontaktandmed. ff Pöördumist saab esitatada Riigikogu juhatusele elektrooniliselt või ka paberil. Mis saab edasi? Kuidas näeb välja pöördumise esitamise järgne protsess Riigikogus? ff Riigikogu juhatus teavitab pöördumise esitanud kontaktisikut või -isikuid, kas pöördumine võetakse menetlusse või mitte 30 kalendripäeva jooksul pöördumise esitamise kuupäevast. ff Kui Riigikogu juhatus otsustab pöördumise menetlusse võtta, edastab ta selle asjaomasele Riigikogu komisjonile. Rahvaalgatus.ee kajastab komisjonide otsuseid. ff Kui pöördumine ei vasta vajalikele nõuetele, tagastab Riigikogu juhatus selle kontaktisikule või -isikutele ja annab võimaluse puudusi kõrvaldada. ff Riigikogu juhatus teavitab kontaktisikut või -isikuid pöördumise menetlusse võtmata jätmisest, märkides selle põhjuse. Kuidas menetleb komisjon pöördumist? Milliseid otsuseid võib Riigikogu komisjon teha? ff Komisjon arutab pöördumist 3 kuu jooksul ning teeb otsuse pöördumise kohta 6 kuu jooksul pöördumise menetlusse võtmisest arvates. ff Komisjon kutsub pöördumisel märgitud kontaktisiku või tema esindaja komisjoni istungile pöördumist selgitama. ff Komisjonile on pöördumise menetlemine ning selle suhtes seisukoha kujundamine kohustuslik. ff Komisjon võib esitatud ettepanekuga osaliselt või täielikult nõustuda või mitte nõustuda. Komisjon teavitab pöördumisel märgitud kontaktisikut või -isikuid oma seisukohast. ff Komisjon võib pöördumist menetledes otsustada: —— algatada eelnõu või olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu; —— korraldada avalik istung; —— edastada ettepanek pädevale institutsioonile seisukoha võtmiseks ja lahendamiseks; —— edastada ettepanek Vabariigi Valitsusele seisukoha kujundamiseks ja pöördumisele vastamiseks, kujundatud seisukohast teavitatakse ka komisjoni; —— esitatud ettepanek tagasi lükata; —— lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil. Millisel juhul võib Riigikogu komisjon pöördumise tagasi lükata? ff Komisjon võib jätta pöördumise sisulise aruteluta läbi vaatamata ja lükkab selle tagasi, kui: —— pöördumine on sisult kokkulangev pöördumisega, mille menetlemisest on möödas vähem kui kaks aastat, või —— esitatud ettepanek ei ole ilmselgelt kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtete ja välislepingutest tulenevate Eesti Vabariigi rahvusvaheliste kohustustega. ff Kui komisjon otsustab esitatud ettepaneku tagasi lükata, peab ta tagasilükkamist pöördumisel märgitud kontaktisikule või -isikutele põhjendama. Rahvaalgatus.ee info@rahvaalgatus.ee +372 640 8714
  • MaarjaLeenaSaar

    Aug. 19, 2016

Kui Sulle tundub, et Eesti riigis saab miskit paremini teha, siis pole mõtet sõprade seltsis valitsust kiruda, vaid tule parem oma riigile appi ja anna nõu! Milline seadus vajaks muutmist, milline probleem nõuab kiiret lahendamist, kuidas oleks inimestel mõnusam elada – seda kõike saad mõjutada, kui sisened veebilehele rahvaalgatus.ee. Mis asi on kollektiivne pöördumine? Kollektiivne pöördumine on Riigikogule rahvaalgatuse korras esitatav ettepanek kehtiva regulatsiooni muutmiseks või ühiskonnaelu paremaks korraldamiseks, mille teostamine on Riigikogu pädevuses.

Views

Total views

1,221

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

73

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×