SlideShare a Scribd company logo

Mis asi on kollektiivne pöördumine ja rahvaalgatus.ee?

Kui Sulle tundub, et Eesti riigis saab miskit paremini teha, siis pole mõtet sõprade seltsis valitsust kiruda, vaid tule parem oma riigile appi ja anna nõu! Milline seadus vajaks muutmist, milline probleem nõuab kiiret lahendamist, kuidas oleks inimestel mõnusam elada – seda kõike saad mõjutada, kui sisened veebilehele rahvaalgatus.ee. Mis asi on kollektiivne pöördumine? Kollektiivne pöördumine on Riigikogule rahvaalgatuse korras esitatav ettepanek kehtiva regulatsiooni muutmiseks või ühiskonnaelu paremaks korraldamiseks, mille teostamine on Riigikogu pädevuses.

1 of 2
Download to read offline
Mis on kollektiivne
pöördumine ja
rahvaalgatus.ee?
Kui Sulle tundub, et Eesti riigis saab miskit
paremini teha, siis pole mõtet sõprade seltsis
valitsust kiruda, vaid tule parem oma riigile
appi ja anna nõu!
Milline seadus vajaks muutmist, milline probleem
nõuab kiiret lahendamist, kuidas oleks inimestel
mõnusam elada – seda kõike saad mõjutada,
kui sisened veebilehele rahvaalgatus.ee.
Rahvaalgatus.ee lehel saad käivitada
arutelusid ja esitada Riigikogule kollektiivseid
pöördumisi, mida parlamendi komisjonid
peavad arutama. Muide, kaks pöördumist on
juba seaduseks saanud!
Seega – ära oota, et asjad iseenesest
muutuvad, vaid pane kirja oma konkreetne
ettepanek, kutsu teisi kaasa arutama,
koosta ühiselt pöördumine, kogu sellele
vähemalt 1000 digiallkirja ning saada ühe
klikiga Riigikogule.
Ära karda, et Su saadetis kaotsi läheb:
rahvaalgatus.ee lehel saad jälgida, milline
komisjon Sinu ettepanekut arutab,
mida sellest arvatakse ja kas pöördumine
muutub seaduseelnõuks.
Käivita arutelu rahvaalgatus.ee-s ja muuda
elu Eestis veelgi paremaks!
Käivita arutelu
rahvaalgatus.ee-s
ja muuda elu Eestis
veelgi paremaks!
Rahvaalgatus.ee
info@rahvaalgatus.ee
+372 640 8714
RahvaalgatusveebihaldabEestiKoostööKogu
koostöösRiigikoguKantseleiga
…
?
!
Küsimused ja vastused
Viited seadustele:
	 Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse
	 pöördumise esitamise seadus
	 Kollektiivse pöördumise menetlemise kord
Mis asi on kollektiivne pöördumine?
Kollektiivne pöördumine on Riigikogule rahvaalgatuse korras
esitatav ettepanek kehtiva regulatsiooni muutmiseks või
ühiskonnaelu paremaks korraldamiseks, mille teostamine on
Riigikogu pädevuses.
Mida on selleks vaja teha? Millised on nõuded?
ff Riigikogule esitamiseks on vaja koguda vähemalt 1000
(digi)toetusallkirja.
ff Pöördumises tehakse ettepanek, kuidas kehtivat
regulatsiooni muuta või ühiskonnaelu paremini korraldada
ning pöördumisele lisatakse kuni kolmeleheküljeline
põhjendus, miks kehtiv olukord ei rahulda ning kuidas
pöördumises esitatud ettepanek olukorda parandaks.
ff Pöördumisele peab lisama elektroonilise nimekirja
toetusallkirja andnud isikutest, märkides isiku
nime ja isikukoodi.
ff Samasisulise pöördumise võib esitada üks kord kahe
aasta jooksul.
ff Toetusallkirja võib anda vähemalt 16-aastane Eesti
alaline elanik.
Alaline elanik on Eestis elav Eesti kodanik ja Eestis elav Euroopa Liidu,
Euroopa Majandusühenduse liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni
kodanik, kellel on alaline elamisõigus, ning Eestis elav välismaalane, kellel
on pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus.
ff Pöördumisele märgitakse kontaktisik või -isikud ja
nende kontaktandmed.
ff Pöördumist saab esitatada Riigikogu juhatusele
elektrooniliselt või ka paberil.
Mis saab edasi? Kuidas näeb välja pöördumise
esitamise järgne protsess Riigikogus?
ff Riigikogu juhatus teavitab pöördumise esitanud
kontaktisikut või -isikuid, kas pöördumine võetakse
menetlusse või mitte 30 kalendripäeva jooksul
pöördumise esitamise kuupäevast.
ff Kui Riigikogu juhatus otsustab pöördumise menetlusse
võtta, edastab ta selle asjaomasele Riigikogu
komisjonile. Rahvaalgatus.ee kajastab komisjonide
otsuseid.
ff Kui pöördumine ei vasta vajalikele nõuetele, tagastab
Riigikogu juhatus selle kontaktisikule või -isikutele ja
annab võimaluse puudusi kõrvaldada.
ff Riigikogu juhatus teavitab kontaktisikut või -isikuid
pöördumise menetlusse võtmata jätmisest, märkides
selle põhjuse.
Kuidas menetleb komisjon pöördumist?
Milliseid otsuseid võib Riigikogu komisjon teha?
ff Komisjon arutab pöördumist 3 kuu jooksul ning teeb
otsuse pöördumise kohta 6 kuu jooksul pöördumise
menetlusse võtmisest arvates.
ff Komisjon kutsub pöördumisel märgitud kontaktisiku või
tema esindaja komisjoni istungile pöördumist
selgitama.
ff Komisjonile on pöördumise menetlemine ning selle suhtes
seisukoha kujundamine kohustuslik.
ff Komisjon võib esitatud ettepanekuga osaliselt või
täielikult nõustuda või mitte nõustuda. Komisjon
teavitab pöördumisel märgitud kontaktisikut või -isikuid
oma seisukohast.
ff Komisjon võib pöördumist menetledes otsustada:
—— algatada eelnõu või olulise tähtsusega riikliku
küsimuse arutelu;
—— korraldada avalik istung;
—— edastada ettepanek pädevale institutsioonile
seisukoha võtmiseks ja lahendamiseks;
—— edastada ettepanek Vabariigi Valitsusele seisukoha
kujundamiseks ja pöördumisele vastamiseks,
kujundatud seisukohast teavitatakse ka komisjoni;
—— esitatud ettepanek tagasi lükata;
—— lahendada pöördumises püstitatud probleem muul
viisil.
Millisel juhul võib Riigikogu komisjon pöördumise
tagasi lükata?
ff Komisjon võib jätta pöördumise sisulise aruteluta läbi
vaatamata ja lükkab selle tagasi, kui:
—— pöördumine on sisult kokkulangev pöördumisega,
mille menetlemisest on möödas vähem kui kaks
aastat, või
—— esitatud ettepanek ei ole ilmselgelt kooskõlas
Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtete
ja välislepingutest tulenevate Eesti Vabariigi
rahvusvaheliste kohustustega.
ff Kui komisjon otsustab esitatud ettepaneku tagasi
lükata, peab ta tagasilükkamist pöördumisel märgitud
kontaktisikule või -isikutele põhjendama.
Rahvaalgatus.ee
info@rahvaalgatus.ee
+372 640 8714

Recommended

Documenting the Now: Supporting Scholarly Use & Preservation of Social Media ...
Documenting the Now: Supporting Scholarly Use & Preservation of Social Media ...Documenting the Now: Supporting Scholarly Use & Preservation of Social Media ...
Documenting the Now: Supporting Scholarly Use & Preservation of Social Media ...Chris Freeland
 
Plays Well with Others, or What I’ve learned as a data provider in an intero...
Plays Well with Others, or What I’ve learned as a data provider in an intero...Plays Well with Others, or What I’ve learned as a data provider in an intero...
Plays Well with Others, or What I’ve learned as a data provider in an intero...Chris Freeland
 
An evaluation of taxonomic name finding & next steps in Biodiversity Heritage...
An evaluation of taxonomic name finding & next steps in Biodiversity Heritage...An evaluation of taxonomic name finding & next steps in Biodiversity Heritage...
An evaluation of taxonomic name finding & next steps in Biodiversity Heritage...Chris Freeland
 
The Biodiversity Heritage Library Mass Digitizing Project: A Grandeur in this...
The Biodiversity Heritage Library Mass Digitizing Project: A Grandeur in this...The Biodiversity Heritage Library Mass Digitizing Project: A Grandeur in this...
The Biodiversity Heritage Library Mass Digitizing Project: A Grandeur in this...Martin Kalfatovic
 
Biodiversity Heritage Library Update: Smithsonian Institution Libraries (Janu...
Biodiversity Heritage Library Update: Smithsonian Institution Libraries (Janu...Biodiversity Heritage Library Update: Smithsonian Institution Libraries (Janu...
Biodiversity Heritage Library Update: Smithsonian Institution Libraries (Janu...Martin Kalfatovic
 
Digitizing Entomology: The Biodiversity Heritage Library @ the Smithsonian
Digitizing Entomology: The Biodiversity Heritage Library @ the SmithsonianDigitizing Entomology: The Biodiversity Heritage Library @ the Smithsonian
Digitizing Entomology: The Biodiversity Heritage Library @ the SmithsonianMartin Kalfatovic
 
Uue eakuse rahvakogu esitlus 19.09.2017
Uue eakuse rahvakogu esitlus 19.09.2017Uue eakuse rahvakogu esitlus 19.09.2017
Uue eakuse rahvakogu esitlus 19.09.2017Rahvaalgatus
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 

More Related Content

Featured

Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationErica Santiago
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellSaba Software
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageSimplilearn
 
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...Palo Alto Software
 

Featured (20)

Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
 
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
 

Mis asi on kollektiivne pöördumine ja rahvaalgatus.ee?

  • 1. Mis on kollektiivne pöördumine ja rahvaalgatus.ee? Kui Sulle tundub, et Eesti riigis saab miskit paremini teha, siis pole mõtet sõprade seltsis valitsust kiruda, vaid tule parem oma riigile appi ja anna nõu! Milline seadus vajaks muutmist, milline probleem nõuab kiiret lahendamist, kuidas oleks inimestel mõnusam elada – seda kõike saad mõjutada, kui sisened veebilehele rahvaalgatus.ee. Rahvaalgatus.ee lehel saad käivitada arutelusid ja esitada Riigikogule kollektiivseid pöördumisi, mida parlamendi komisjonid peavad arutama. Muide, kaks pöördumist on juba seaduseks saanud! Seega – ära oota, et asjad iseenesest muutuvad, vaid pane kirja oma konkreetne ettepanek, kutsu teisi kaasa arutama, koosta ühiselt pöördumine, kogu sellele vähemalt 1000 digiallkirja ning saada ühe klikiga Riigikogule. Ära karda, et Su saadetis kaotsi läheb: rahvaalgatus.ee lehel saad jälgida, milline komisjon Sinu ettepanekut arutab, mida sellest arvatakse ja kas pöördumine muutub seaduseelnõuks. Käivita arutelu rahvaalgatus.ee-s ja muuda elu Eestis veelgi paremaks! Käivita arutelu rahvaalgatus.ee-s ja muuda elu Eestis veelgi paremaks! Rahvaalgatus.ee info@rahvaalgatus.ee +372 640 8714 RahvaalgatusveebihaldabEestiKoostööKogu koostöösRiigikoguKantseleiga … ? !
  • 2. Küsimused ja vastused Viited seadustele:  Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus  Kollektiivse pöördumise menetlemise kord Mis asi on kollektiivne pöördumine? Kollektiivne pöördumine on Riigikogule rahvaalgatuse korras esitatav ettepanek kehtiva regulatsiooni muutmiseks või ühiskonnaelu paremaks korraldamiseks, mille teostamine on Riigikogu pädevuses. Mida on selleks vaja teha? Millised on nõuded? ff Riigikogule esitamiseks on vaja koguda vähemalt 1000 (digi)toetusallkirja. ff Pöördumises tehakse ettepanek, kuidas kehtivat regulatsiooni muuta või ühiskonnaelu paremini korraldada ning pöördumisele lisatakse kuni kolmeleheküljeline põhjendus, miks kehtiv olukord ei rahulda ning kuidas pöördumises esitatud ettepanek olukorda parandaks. ff Pöördumisele peab lisama elektroonilise nimekirja toetusallkirja andnud isikutest, märkides isiku nime ja isikukoodi. ff Samasisulise pöördumise võib esitada üks kord kahe aasta jooksul. ff Toetusallkirja võib anda vähemalt 16-aastane Eesti alaline elanik. Alaline elanik on Eestis elav Eesti kodanik ja Eestis elav Euroopa Liidu, Euroopa Majandusühenduse liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanik, kellel on alaline elamisõigus, ning Eestis elav välismaalane, kellel on pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus. ff Pöördumisele märgitakse kontaktisik või -isikud ja nende kontaktandmed. ff Pöördumist saab esitatada Riigikogu juhatusele elektrooniliselt või ka paberil. Mis saab edasi? Kuidas näeb välja pöördumise esitamise järgne protsess Riigikogus? ff Riigikogu juhatus teavitab pöördumise esitanud kontaktisikut või -isikuid, kas pöördumine võetakse menetlusse või mitte 30 kalendripäeva jooksul pöördumise esitamise kuupäevast. ff Kui Riigikogu juhatus otsustab pöördumise menetlusse võtta, edastab ta selle asjaomasele Riigikogu komisjonile. Rahvaalgatus.ee kajastab komisjonide otsuseid. ff Kui pöördumine ei vasta vajalikele nõuetele, tagastab Riigikogu juhatus selle kontaktisikule või -isikutele ja annab võimaluse puudusi kõrvaldada. ff Riigikogu juhatus teavitab kontaktisikut või -isikuid pöördumise menetlusse võtmata jätmisest, märkides selle põhjuse. Kuidas menetleb komisjon pöördumist? Milliseid otsuseid võib Riigikogu komisjon teha? ff Komisjon arutab pöördumist 3 kuu jooksul ning teeb otsuse pöördumise kohta 6 kuu jooksul pöördumise menetlusse võtmisest arvates. ff Komisjon kutsub pöördumisel märgitud kontaktisiku või tema esindaja komisjoni istungile pöördumist selgitama. ff Komisjonile on pöördumise menetlemine ning selle suhtes seisukoha kujundamine kohustuslik. ff Komisjon võib esitatud ettepanekuga osaliselt või täielikult nõustuda või mitte nõustuda. Komisjon teavitab pöördumisel märgitud kontaktisikut või -isikuid oma seisukohast. ff Komisjon võib pöördumist menetledes otsustada: —— algatada eelnõu või olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu; —— korraldada avalik istung; —— edastada ettepanek pädevale institutsioonile seisukoha võtmiseks ja lahendamiseks; —— edastada ettepanek Vabariigi Valitsusele seisukoha kujundamiseks ja pöördumisele vastamiseks, kujundatud seisukohast teavitatakse ka komisjoni; —— esitatud ettepanek tagasi lükata; —— lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil. Millisel juhul võib Riigikogu komisjon pöördumise tagasi lükata? ff Komisjon võib jätta pöördumise sisulise aruteluta läbi vaatamata ja lükkab selle tagasi, kui: —— pöördumine on sisult kokkulangev pöördumisega, mille menetlemisest on möödas vähem kui kaks aastat, või —— esitatud ettepanek ei ole ilmselgelt kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtete ja välislepingutest tulenevate Eesti Vabariigi rahvusvaheliste kohustustega. ff Kui komisjon otsustab esitatud ettepaneku tagasi lükata, peab ta tagasilükkamist pöördumisel märgitud kontaktisikule või -isikutele põhjendama. Rahvaalgatus.ee info@rahvaalgatus.ee +372 640 8714