Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1r d'ESO
TALLER NATURALS

Sistema mètric decimal

ÍNDEX:
• UNITATS DE LONGITUD
• UNITATS DE MASSA
• UNITATS DE CAPACITAT
•...
UNITATS DE LONGITUD
• El metre (m) és la unitat principal de longitud.
• Els múltiples (unitats majors) i submúltiples (un...
EXERCICIS:
1_ Associa una unitat de longitud amb cada exemple.
a) L'altura d'una casa.

b) La longitud d'una formiga.

c) ...
5_ Expressa la longitud d'aquests rius en hectòmetres i metres.

6_ Completa.

7_ Ordena, de menor a major, les següents m...
UNITATS DE MASSA
• El quilogram (Kg) i el gram (g) són les unitats principals de massa.
• Els múltiples (unitats majors) i...
EXERCICIS:
1_ Ordena, de major a menor (>), les següents mesures. Presa com a referència el
gram o el quilogram i pansa to...
UNITATS DE CAPACITAT
• El litre (l) és la unitat principal de capacitat.
• Els múltiples (unitats majors) i submúltiples (...
EXERCICIS:

1_ Ordena, de menor a major (<), les següents mesures. Presa com a referència el litre
i pansa totes les mesur...
UNITATS DE SUPERFÍCIE
• El metre quadrat (m2) és la unitat principal de superfície.
• Un metre quadrat és la superfície d'...
EXERCICIS:
1_ Si 1 m2 és la superfície d'un quadrat d'1 m de costat, expressa.

2_ Indica quina unitat de mesura utilitzar...
7_ L'àrea d'un rectangle és el producte de base per altura, A = b ⋅ a. Calcula l'àrea
d'aquests rectangles en cm2 i dm2. F...
UNITATS DE VOLUM
• El metre cubic (m3) és la unitat principal de volum.
• Un metre cúbic és el volum d'un cub que té 1 met...
EXERCICIS:
1_ Indica quina unitat de mesura utilitzaries per expressar els següents volums.
a) Una piscina.

d) Un embassa...
RELACIÓ ENTRE LES UNITATS DE VOLUM, CAPACITAT I
MASSA
• Si prenem un recipient d'aigua d'1 l de capacitat i ho afegim en 1...
EXERCICIS:
1_ Recorda les unitats de capacitat i volum, i estableix l'equivalència entre m3, dm3, l i
kl.

2_ Expressa en ...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Sistema métrico decimal
Next
Upcoming SlideShare
Sistema métrico decimal
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Dossier naturals(1r eso) sistema mètric decimal

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Dossier naturals(1r eso) sistema mètric decimal

 1. 1. 1r d'ESO TALLER NATURALS Sistema mètric decimal ÍNDEX: • UNITATS DE LONGITUD • UNITATS DE MASSA • UNITATS DE CAPACITAT • UNITATS DE SUPERFÍCIE • UNITATS DE VOLUM • UNITATS DE VOLUM C/ Xile, 5 i Passeig Bullidor 5 08191 Rubí – Tel.: 93 699 78 03 email: colegiobalmes@telefonica.net
 2. 2. UNITATS DE LONGITUD • El metre (m) és la unitat principal de longitud. • Els múltiples (unitats majors) i submúltiples (unitats menors) del metre són: • Cada unitat, en la vida real, s'empra per mesurar: – Grans distàncies com a carreteres, vies fèrries: mam, km, hm. – Distàncies intermèdies com a carrers, altures: dam, m. – Petites mesures com a fotografies, mobiliari: dm, cm. – Mesures reduïdes com a agulles, insectes: mm. • Per transformar una unitat de longitud en una altra es multiplica o es divideix per 10. INSTRUMENTS DE MESURA DE LONGITUD C/ Xile, 5 i Passeig Bullidor 5 08191 Rubí – Tel.: 93 699 78 03 email: colegiobalmes@telefonica.net
 3. 3. EXERCICIS: 1_ Associa una unitat de longitud amb cada exemple. a) L'altura d'una casa. b) La longitud d'una formiga. c) La teva altura. d) La distància entre dues ciutats. i) El tauler del teu pupitre. f) L'amplària d'un carrer. g) Una finestra. h) Una agulla. i) La teva habitació. 2_ Ordena, de menor a major, les mesures. Presa com a referència el metre, passant totes les mesures a aquesta unitat. 1.50 cm - 3,5 m - 94,7 dm - 0,15 km - 0,03 dam - 6.341 mm - 1,3 m - 2,4 km - 1.000 m 3_ Completa la següent taula. 4_ Expressa les següents altures en hectòmetres i quilòmetres. C/ Xile, 5 i Passeig Bullidor 5 08191 Rubí – Tel.: 93 699 78 03 email: colegiobalmes@telefonica.net
 4. 4. 5_ Expressa la longitud d'aquests rius en hectòmetres i metres. 6_ Completa. 7_ Ordena, de menor a major, les següents mesures. 37,4 hm - 134 cm - 1,25 m - 0,45 km 8_ Completa amb les unitats adequades. a) 25 hm = 250 .......... = 25.000 .......... b) 3,7 km = 0,37 .......... = 370 .......... c) 5,28 m = 52,8 .......... = 0,0528 .......... d) 34,57 dam = 3.457 .......... = 0,3457 .......... C/ Xile, 5 i Passeig Bullidor 5 08191 Rubí – Tel.: 93 699 78 03 email: colegiobalmes@telefonica.net
 5. 5. UNITATS DE MASSA • El quilogram (Kg) i el gram (g) són les unitats principals de massa. • Els múltiples (unitats majors) i submúltiples (unitats menors) del gram són: • Per mesurar grans masses s'utilitzen: Exemples: càrrega d'un avió, enviaments d'aliments, massa d'un camió, etc. • Per transformar una unitat de massa en una altra es multiplica o es divideix per 10. INSTRUMENTS DE MESURA DE MASSA C/ Xile, 5 i Passeig Bullidor 5 08191 Rubí – Tel.: 93 699 78 03 email: colegiobalmes@telefonica.net
 6. 6. EXERCICIS: 1_ Ordena, de major a menor (>), les següents mesures. Presa com a referència el gram o el quilogram i pansa totes les mesures a la unitat que triïs. 27 dag - 27 dg - 56 g - 0,23 hg - 1,02 kg - 8,34 cg - 345 mg - 0,5 t - 1,1 q 2_ Completa la següent taula. 3_ Completa. 4_ Expresa las siguientes cantidades en decagramos: 5_ Expressa en grams les següents masses: 6_ Una furgoneta pot carregar 1,2 t. Ha de transportar 72 caixes que contenen 25 envasos de paquets de sabó, amb un pes de 750 g cadascun. Pot transportar-los d'un només viatge? 7_ Estima la massa de: a) el teu quadern b) el teu bolígraf c) la teva cartera d) la teva taula C/ Xile, 5 i Passeig Bullidor 5 08191 Rubí – Tel.: 93 699 78 03 email: colegiobalmes@telefonica.net
 7. 7. UNITATS DE CAPACITAT • El litre (l) és la unitat principal de capacitat. • Els múltiples (unitats majors) i submúltiples (unitats menors) del litre són: • Per transformar una unitat de capacitat en una altra es multiplica o es divideix per 10. INSTRUMENTS DE MESURA DE CAPACITAT C/ Xile, 5 i Passeig Bullidor 5 08191 Rubí – Tel.: 93 699 78 03 email: colegiobalmes@telefonica.net
 8. 8. EXERCICIS: 1_ Ordena, de menor a major (<), les següents mesures. Presa com a referència el litre i pansa totes les mesures a aquesta unitat. 250 cl - 1.500 ml - 2,5 l - 0,005 kl - 0,7 dal - 19 dl - 7 hl - 30 l - 450 cl 2_ Completa la següent taula 3_ Completa. 4_ Calcula les següents quantitats, expressant el resultat en litres. 5_ La capacitat d'una piscina és de 75 kl. Actualment conté 300 hl. Quants litres falten perquè s'ompli? 6_ Volem omplir de vi un tonel, que té 5 dal de capacitat, amb recipients de 10 ¬. Quants recipients de 10 ¬ necessitarem? C/ Xile, 5 i Passeig Bullidor 5 08191 Rubí – Tel.: 93 699 78 03 email: colegiobalmes@telefonica.net
 9. 9. UNITATS DE SUPERFÍCIE • El metre quadrat (m2) és la unitat principal de superfície. • Un metre quadrat és la superfície d'un quadrat que té 1 metre de costat. • Els múltiples (unitats majors) i submúltiples (unitats menors) del m2 són: • Per mesurar superfícies de grans objectes s'utilitzen: • Per mesurar grans superfícies, com a extensions agràries o terrestres, s'empren altres unitats: C/ Xile, 5 i Passeig Bullidor 5 08191 Rubí – Tel.: 93 699 78 03 email: colegiobalmes@telefonica.net
 10. 10. EXERCICIS: 1_ Si 1 m2 és la superfície d'un quadrat d'1 m de costat, expressa. 2_ Indica quina unitat de mesura utilitzaries per expressar les següents superfícies. a) Una calculadora de butxaca. b) La terrassa d'una casa. c) Un camp de girasols. d) Un camp de futbol. e) Un botó. f) El sòl de l'aula 3_ Ordena, de menor a major (<), les següents mesures. Presa com a referència el metre quadrat i pansa totes les mesures a aquesta unitat. 4_ Completa la següent taula. 5_ Completa. 6_ L'àrea d'un quadrat és el producte de costats, A = l ⋅ l. Calcula l'àrea d'aquests quadrats en cm2 i dm2. Fixa't en l'exemple i dibuixa les figures. C/ Xile, 5 i Passeig Bullidor 5 08191 Rubí – Tel.: 93 699 78 03 email: colegiobalmes@telefonica.net
 11. 11. 7_ L'àrea d'un rectangle és el producte de base per altura, A = b ⋅ a. Calcula l'àrea d'aquests rectangles en cm2 i dm2. Fixa't en l'exemple i dibuixa les figures. 8_ El sòl d'una pista de gimnàstica és un quadrat el costat del qual mesura 20 m. Determina la seva àrea. 9_ Un camp de futbol té les següents mesures: de banda 100 m i de fons 70 m. Troba l'àrea total i expressa el resultat en m2. 10_ Ordena, de menor a major, les següents mesures. 1,34 m2, 435 dm2, 1.784 mm2 , 3.284 cm2 11_ Les mesures d'una pista de tennis són 24 m de llarg i 8 m d'ample. Quants centímetres quadrats té la pista? C/ Xile, 5 i Passeig Bullidor 5 08191 Rubí – Tel.: 93 699 78 03 email: colegiobalmes@telefonica.net
 12. 12. UNITATS DE VOLUM • El metre cubic (m3) és la unitat principal de volum. • Un metre cúbic és el volum d'un cub que té 1 metre d'aresta. • Els múltiples del m3 són cubs que tenen d'aresta múltiples del metre: – 1 decàmetre cúbic, dam3, és una galleda que té d'aresta 1 dam. – 1 hectòmetre cúbic, hm3, és una galleda que té d'aresta 1 hm. – 1 quilòmetre cúbic, km3, és una galleda que té d'aresta 1 km. • Els submúltiples del m3 són cubs que tenen d'aresta submúltiples del metre: – 1 decímetre cúbic, dm3, és una galleda que té d'aresta 1 dm. – 1 centímetre cúbic, cm3, és una galleda que té d'aresta 1 cm. – 1 mil·límetre cúbic, mm3, és una galleda que té d'aresta 1 mm. • Per transformar una unitat de volum en una altra es multiplica o es divideix per 1.000. • Principals equivalències: C/ Xile, 5 i Passeig Bullidor 5 08191 Rubí – Tel.: 93 699 78 03 email: colegiobalmes@telefonica.net
 13. 13. EXERCICIS: 1_ Indica quina unitat de mesura utilitzaries per expressar els següents volums. a) Una piscina. d) Un embassament. b) Un dau de parchís. e) La teva aula. c) Un cartró de llet. f) El maleter d'una furgoneta. 2_ Ordena, de major a menor (>), les següents mesures. Presa com a referència el metre cúbic i pansa totes les mesures a aquesta unitat. 3_ Completa. 4_ Si cada galleda mesura 1 cm3, calcula el volum de les figures. Existeixen figures geomètriques que tenen una forma semblant a la del cub. EXEMPLE: Una piscina, la teva aula, una caixa de llumins o un gratacel. Calcular el seu volum és molt senzill: les seves arestes no són iguals (a, b i c) i la fórmula és: V=a·b·c Una caixa de llumins té les següents dimensions: 5 cm, 4 cm i 2 cm. Troba el seu volum. V = 5 · 3 · 2 = 30 cm3 5_ Calcula el volum d'una piscina de dimensions: 10 m de llarg, 8 m d'ample i 2 m d'alt. C/ Xile, 5 i Passeig Bullidor 5 08191 Rubí – Tel.: 93 699 78 03 email: colegiobalmes@telefonica.net
 14. 14. RELACIÓ ENTRE LES UNITATS DE VOLUM, CAPACITAT I MASSA • Si prenem un recipient d'aigua d'1 l de capacitat i ho afegim en 1 dm3 obert, observem que cap exactament. 1 litre és el volum d'un cub que té 1 dm d'aresta, és a dir, la capacitat d'1 dm3. 1 l = 1 dm3. • Si prenem un recipient d'aigua d'1 ml de capacitat i ho afegim en 1 cm3 obert, observem que cap exactament. 1 mil·lilitre és el volum d'una galleda que té 1 cm d'aresta, és a dir, la capacitat d'1 cm3. 1 ml = 1 cm3. C/ Xile, 5 i Passeig Bullidor 5 08191 Rubí – Tel.: 93 699 78 03 email: colegiobalmes@telefonica.net
 15. 15. EXERCICIS: 1_ Recorda les unitats de capacitat i volum, i estableix l'equivalència entre m3, dm3, l i kl. 2_ Expressa en l. 3_ Expressa en dm3. 4_ Un embassament conté 95 hm3 d'aigua. Calcula. a) La seva capacitat en m3. b) La seva capacitat en litres. 5_ Considera que l'aula de la teva classe té les següents dimensions: llarg 0,9 dam, ample 6 m i altura 300 cm. Calcula. a) El volum de la classe expressat en m3. b) La capacitat en litres si s'omplís totalment d'aigua. 6_ Ordena, de menor a major, les següents mesures: 0,003 m3, 3.200 dm3, 0,00002 m3 7_ Una piscina té de mesures 50 m de llarg, 20 m d'ample i 3 m de profunditat. a) Si un nedador fa 10 llargs de piscina, recorre més o menys d'1 km? b) Quin és el volum de la piscina en dm3? c) Quants litres d'aigua són necessaris per omplir la piscina? C/ Xile, 5 i Passeig Bullidor 5 08191 Rubí – Tel.: 93 699 78 03 email: colegiobalmes@telefonica.net

Views

Total views

5,193

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

457

Actions

Downloads

125

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×