Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sparta

715 views

Published on

Starożytna Sparta - ustrój, społeczeństwo i wychowanie spartańskie.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sparta

 1. 1. Sparta Rafał Wójcik www.pantikczer.pl
 2. 2. Spis treści 1. Początki i rozwój polis spartańskiej 2. Społeczeństwo 3. Ustrój polityczny 4. Wychowanie spartańskie i życie Spartan
 3. 3. Company Logo Sparta  Sparta znajduje się na Płw. Peloponeskim Sparta powstała na rzeką Eurotas, w krainie zwanej Lakonią
 4. 4. Sparta i Ateny
 5. 5. Kluczowe daty IX w przed Chr. – synojkizm (połączenie) 4(5) wsi daje początek polis spartańskiej I wojna meseńska – (Pod koniec VIII w. przed Chr. Spartanie opanowują Mesenię II wojna meseńska (685– 670 przed Chr.) Bunt helotów, stłumiony przez Spartan.
 6. 6. Zapamiętaj!  Wojny messeńskie miały ogromny wpływ na ukształtowanie się systemu politycznego Sparty. Każdy Spartiata otrzymał dział ziemi wraz z uprawiającymi ją helotami, dzięki czemu nie musiał pracować na swoje utrzymanie, zajmując się wyłącznie służbą wojskową. Z drugiej strony militaryzacja społeczeństwa Sparty miała służyć utrzymaniu zwierzchnictwa nad helotami
 7. 7. Likurg  Według tradycji starożytnej Likurg był prawodawcą i twórcą ustroju Sparty. Za poradą wyroczni delfickiej wydał tzw. Wielką Rhetrę – zbiór praw, w którym uregulował ustrój polityczny. Choć dzisiaj przyjmuje się, że była to postać historyczna, to ustrój polityczny Sparty był wynikiem ewolucji.
 8. 8. Ustrój polityczny
 9. 9. Ustrój społeczny
 10. 10. Wychowanie spartańskie  Chłopców dzielono na dwie grupy:  Młodszą – paides od roku siódmego do czternastego  Starszą – efebów od czternastego do dwudziestego  Warunki życia w obozie były bardzo surowe: chłopców karmiono skąpo (część pożywienia musieli kraść), odziewano w jedną szatę, którą nosili przez cały rok, trzymano ich w lichych barakach. Spali razem w grupach, na jakie byli podzieleni, co doprowadziło do rozwinięcia homoseksualizmu, nie tylko nieograniczanego, ale chętnie widzianego. W grach uczestniczyli nago, strzyżono im włosy i przyzwyczajano chodzić boso. Kładziono nacisk na zdobycie sprawności fizycznej, odporności na głód, zimno, ból, wytrzymałość, umiejętność walki w szyku hoplickim.
 11. 11.  Ćwiczono ich również w marszach i we władaniu bronią. Z przekazów dowiadujemy się, że spartanie dla sprawdzenia odpowiedniego przygotowania i wytrzymałości młodego człowieka poddawali go próbom, pierwsza były silna chłosta przed ołtarzem Artemidy Orthii, którą chłopiec powinien był znieść bez jęku. Drugą przechodzili młodzi ludzie tuż przed ukończeniem ćwiczeń była tzw. krypteia.
 12. 12.  Warunki kryptei tak przedstawia jeden ze starożytnych autorów: „Młody człowiek oddalał się od miasta i musiał kryć się tak, żeby go nikt nie dostrzegł. Wędrował po górach, sypiał mało i musiał czuwać żeby go nikt nie zaskoczył, nie miał żadnej pomocy, nie zabierał ze sobą żywności. Wysyłano chłopców bez ubrania, każdego oddzielnie. Mieli spędzić cały rok wędrując po górach, żywiąc się tym, co ukradną albo w inny sposób zdobędą”.
 13. 13. Z tarczą albo na tarczy
 14. 14. Lakoniczna wypowiedź  Wypowiedź lakoniczna - wypowiedź krótka, zwięzła, streszczająca cały tekst w kilku zrozumiałych zdaniach. Wywodzi się z południowych terenów Starożytnej Grecji, Lakonii. Uczono jej starożytnych Spartian
 15. 15. Spartańskie warunki  Skromne, proste, surowe warunki, brak wygód. Wyrażenie pochodzi od starożytnej Sparty i jej mieszkańców – Spartan, którzy unikali zbytnich wygód i zbytku. Company Logo

×