Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mobile Trends Conference 2015 - CTR is dead - prezentacja

484 views

Published on

CTR przestaje być już jedynym i najważniejszym wyznacznikiem skuteczności reklamy mobilnej. Przedstawione zostanie nowe podejście do pomiaru kampanii z wykorzystaniem FAR (first action rates) i SAR (secondary action rates).

CTR can’t be the one and only and most important key performance indicator of mobile advertising. The speaker suggests a new approach to measuring mobile ads using FARs (first action rates) and SARs (secondary action rates).

Published in: Mobile
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mobile Trends Conference 2015 - CTR is dead - prezentacja

 1. 1. CTR  is  dead?     Rafał  Staszkiewicz    
 2. 2. „Wysoki CTR jest dobry, 
 bo jest wysoki”
 3. 3. Prehistoria  CTR    
 4. 4. Prehistoria  CTR     27  października  1994  
 5. 5. Prehistoria  CTR    
 6. 6. „Nie  mam  pojęcia  dlaczego  wszyscy   podniecają  się  tymi  reklamami  przy     Super  Bowl,  skoro  nie  dorośli  tam  nawet  do   tego,  żeby  sprzedawać  je  w  modelu  CPC”   Facebook,  AD  2015  
 7. 7. CTR  –  growth  hacking  
 8. 8. Jak  zwiększyć  CTR  do  40%?  
 9. 9. Jak  zwiększyć  CTR  do  40%  ☺  
 10. 10. Growth  hacking  ☺  
 11. 11. Reality   CTR   Co  wybieramy?  
 12. 12. „Nasze fizyczne doznania wpływają na stan emocjonalny. Szczególnie ważne w tym względzie są ręce. Ich sposób poruszania się sam w sobie wprawia człowieka w różne stany emocjonalne. Smartfon trzymany w ręku oddziałuje na użytkownika podobnie jak pamiętnik: oba są miejscem zapisu prywatnych spraw, jak i źródłem rozrywki” Dr. Simon Hampton, Uniwersytetu Wschodniej Anglii.   SmarJon  =  doświadczenie  
 13. 13. Myślenie  w  kategoriach  CTR  
 14. 14. REKLAMA Z KUPONEM MOBILNYM POBRANIE KUPONU Z MOBILNEGO REALIZACJA KUPONU W SKLEPIE Myślenie  w  kategoriach  „mobile”  
 15. 15. Jak  mierzyć?    
 16. 16. CTR  vs.  SAR   Secondary  AcTon  Rate:   -­‐  kontakt  (np.  telefon)   -­‐  akcja  na  stronie   -­‐  lead   -­‐  wizyta  w  sklepie   -­‐  transakcja  
 17. 17. CTR  vs.  SAR  
 18. 18. CTR  vs.  SAR  
 19. 19. URL Download Call Video FB Like Share Store locator Coupon Sign up Email Różne  click-­‐2-­‐acTon  
 20. 20. URL Download Call Video FB Like Share Store locator Coupon Sign up Email Różne  click-­‐2-­‐acTon  
 21. 21. Myślenie  w  kategoriach  zaangażowania  
 22. 22. Myślenie  w  kategoriach  zaangażowania  
 23. 23. Kilka  faktów  o  rich  media   Porównanie  Standard  Banner  z  „Mobile  Rising  Star”   1.  Generują  prawie  2x  więcej  interakcji  (slide,  swipe,  tap)   2.  Zwiększają  świadomość  marki  (+  18%)   3.  Zwiększają  zapamiętywalność  przekazu  (+  23%)   4.  Zwiększają  akceptację  reklamy:    -­‐  „Przyciągają  uwagę”  (+43%)    -­‐  „Są  fajne/zabawne”  (+38%)    -­‐  „Są  lepsze  niż  inne  reklamy”  (+22%)   Źródło:  Comscore.  „Raport  Mobile  Rising  Stars  Ad  InteracMon  &  EffecMveness”,  2013    
 24. 24. Swipe Zaangażowanie  
 25. 25. Swipe Zaangażowanie  
 26. 26. Slide Zaangażowanie  
 27. 27. Tap Zaangażowanie  
 28. 28. Jak  to  działa?   2 rodzaje bannerów w kampanii -  Expandowany banner -  Interstitial (rich media) Impressions CTR Clicks Banner 415.000 0,17% 706 Interstitial 229.000 5,30% 12.137 30x wyższy CTR 50x więcej formularzy Sign-ups CPA 102 0,02% 2250 1,0%
 29. 29. Jak  mierzyć  reklamę  mobilną   #1  Engagement  rate   #2  Average  engagement  Tme   #3  Average  video  playTme   #4  CTR  
 30. 30. Jak  mierzyć  reklamę  mobilną   #1  CTR   #2  Engagement  rate   #3  Average  engagement  Tme   #4  Average  video  playTme  
 31. 31. FAR > CTR > SAR Jak  mierzyć  reklamę  mobilną  
 32. 32. FAR > CTR > SAR First Action Rate Jak  mierzyć  reklamę  mobilną  
 33. 33. FAR > CTR > SAR Engagement Rate /Interaction Rate Jak  mierzyć  reklamę  mobilną  
 34. 34. FAR > CTR > SAR Swipe Slide Tap Jak  mierzyć  reklamę  mobilną   Scratch Shake Move
 35. 35. FAR  (Expansion  rate)  13,93%   Engagement  rate    32,77%     Video  a[empts  play:  30.207   Video  starts:      18.538   Video  completes:        7.076   W  praktyce  
 36. 36. „Wysoki CTR jest dobry, 
 bo jest wysoki”
 37. 37. Dobra  reklama  mobilna     •  Przyciąga  uwagę   •  Buduje  zaangażowanie   •  Realizuje  cele     Podsumowanie  
 38. 38. Dziękuję  ☺     Rafał  Staszkiewicz   rafal.staszkiewicz@adquota.com   +48  506  000  985    

×