Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TOT OP HET BOT:                         OP ZOEK NAARDE PAARDENBEUL VAN HASPENGOUWEen sadist houdt...
En nu is hij dus terug – voor de     De zaak van de paardenbeul      in totaal negen paarden – spring-    won...
de paardenbeul                                                   bruikte...
de paardenbeul             uur later terug. Meestal kon ik het                      dan...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Humo paardenbeul

1,577 views

Published on

De paardenbeul in

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Humo paardenbeul

 1. 1. TOT OP HET BOT: OP ZOEK NAARDE PAARDENBEUL VAN HASPENGOUWEen sadist houdt al enkele weken heel Haspengouw in de ban: kondigt zich sterreloos aan. Er is blinde paniek is.hij foltert, verminkt en verkracht paarden. De kans is groot weinig risico dat een bejaarde door Bij zijn volgende bezoeken richt-dat de paardenbeul één dezer dagen tegen de lamp loopt. De het raam ziet wat zich in de weide te de paardenbeul zijn aandacht opvraag is alleen of de politie hem zal kunnen stoppen vóór hij achter het rusthuis afspeelt, laat Coocky, het weespaardje. De eer-andere prooien in het vizier krijgt: mensen. staan dat een oudje er een avond- ste keer sneed hij haar in het oor; wandeling komt maken. daarna hakte hij op haar in met een Hij hoort de paarden snuiven in paal met een spijker erdoor. DrieHet schemert wanneer een man De populieren langs de beek rui- hun stal, een houten hok met drie dagen later verkrachtte hij Coockyop dinsdagavond 20 oktober 2009 sen. De weeë geur van de berggeit- aparte stallingen en een dak van met een weidepaal. Hij had het dierdoor de Speelhoflaan in Sint-Trui- jes in de weide naast de paarden golfplaten. De eerste keer dat hij eerst verdoofd met kamfer – paar-den rijdt. Hij parkeert zijn auto in waait hem tegemoet. Hij stapt naar hier was – in juni 2009 – stierf een den die van het krijtachtige wittehet veldwegeltje achter de nieu- de paardenwei – het terrein gaat merrie, Paloma. Kolieken, dacht ei- poeder eten raken gedesoriënteerdwe verkaveling naast Het Meiveld, steil naar beneden, naar de beek, genares Marie-Louise de Sonnavil- en worden meegaand. De verkrach-het grote rusthuis van Sint-Truiden. waardoor hij bijna volledig aan het le toen ze haar stervende paard in ting wond hem op, hij masturbeer-Daar, achter het rusthuis, staat een zicht wordt onttrokken. Het gras op de bloederige stal aantrof. Al was de erbij en hij mikte zijn sperma opmerrie met een veulen. Hij kent het pad dempt zijn voetstappen. het eigenaardig dat het drie weken de vacht van de jonge merrie. Hijdeze plek: op het andere veulen in Het herfstweer is ideaal voor oude veulentje Coocky buiten in de is nog op zoek naar een handteke-de wei heeft hij de afgelopen zomer zijn plan: het is de hele dag kil en wei stond, alleen. Een veulen wijkt ning, een foltermethode die echt bijzijn lusten al botgevierd. bewolkt geweest, en ook de nacht nooit van z’n moeder – tenzij het in hem past. Source: Humo Publication date: 7-6-201146 – HUMO Nr 3692 | 23
 2. 2. En nu is hij dus terug – voor de De zaak van de paardenbeul in totaal negen paarden – spring- wonde van meer dan een halve me-vierde keer. Hij weet dat achter Het houdt Follon bezig. ‘Ik sta ermee paarden met ‘een beetje bloed in’, ter lang in de vorm van een win-Meiveld nóg een merrie staat. Ook op en ik ga ermee slapen. Ik móét zoals een volbloed hier heet. Ze kelhaak, van de staart tot de dij.met een veulen. Hij ziet de parking hem vinden.’ Hij geeft nooit zijn staan per twee op de wei, omdat De wonde moest een tijd geledenen de lichten van het rusthuis: al- gsm-nummer aan slachtoffers van paarden nu eenmaal graag gezel- toegebracht zijn, zei hij: er zaten alles is rustig. De omheining vormt misdrijven, maar de eigenaars van schap hebben. ’s Avonds na het wormpjes in.geen probleem: de eerste is een de mishandelde paarden zijn een werk bezoekt Guido Neven al zijn Ook de dood van Diamond haaltijzerdraad van amper een meter uitzondering. ‘Je mag mij altijd bel- weiden. Niet om de dieren te voe- de pers. Dat trekt de aandacht vanhoog. De tweede is hoger en heeft len, dag en nacht.’ deren, wel om ze eens te bekijken, andere getroffen eigenaars: Ronnyschrikdraad, maar daar kruipt hij Follon parkeert zijn wagen in een en eventueel hun drinkbak uit te Smeers en Guy Duchamps. Smeerszonder problemen onderdoor. scherpe bocht, voor een oude boer- wassen. Het zijn bakken van vijf- heeft wonden vastgesteld bij twee De paarden ruiken hem al, en derij: de ouderlijke hoeve van Gui- honderd liter. Als die halfvol zijn, van zijn paarden: het ene paardbonken tegen de stalmuren. Hij do Neven (47), aardbeienkweker. worden ze vies: ‘Ik zou er zelf ook kreeg een snede in de bil, het an-opent de staldeur van merrie Cha- Follon beent recht naar de achter- niet meer uit drinken, en die beest- dere in de buik. De merrie van Guynel en haar veulen Mon Ami – een deur, een blauwe dossiermap onder jes ook niet.’ Duchamps heeft een diepe wondehengstje. Tegenvaller. Hij jaagt de de arm. In deze streek zijn er twee Die dag wil Neven de drinkbak aan de borst, tussen de twee poten.jonge hengst uit de stal, de wei op. regels voor wie als flik iets te weten uitspoelen. Maar al van ver ziet hij Ze is uitgebroken en is waarschijn-Dan gaat hij bij de merrie aan de lijk tegen een metalen chassis op-slag. Hij snijdt haar in de bil – daar gelopen dat in de aanpalende wei ‘Eerst foltertbloedt een wonde het felst – en staat. De vraag is: waaróm is hetsteekt haar diep in de flank. Maar dier in paniek geraakt?Chanel verweert zich. Hij krijgt een Door de berichtgeving in de me-trap, vol in zijn gezicht. Gedesoriën- dia worden andere, lang vergetenteerd rent hij de stal uit, dwars over incidenten weer opgerakeld: paar- hij dieren,de wei. Hij klimt door de omheining denbezitters uit de hele streek her-en haast zich over het veldwegeltje inneren zich plots vreemde voorval-naar zijn auto. len met hun dieren uit de voorbije Overal laat hij helderrode drup- jaren. Ook zij bellen de politie vanpels bloed achter. De politie zal er de zone-Borgloon. later volgenstalen van nemen voor DNA-onder- Zes jaar geleden is een paardzoek. Het spoor van de bloedspat- van een familie in Wellen gepene-ten houdt op waar de bandenspo- treerd – verkracht, dus. Hoe de fa-ren beginnen: daar is de dader in milie daar zo zeker van is? ‘Omdatzijn auto gesprongen en weggere- de ingewanden er half uit hingen.’ er mensen’den. In september 2009 loopt een Coocky is vandaag een tweeja- paard van eigenaar Pieter Bollenrige merrie. Chanel was levensge- een snijwonde op naast het oor.vaarlijk gewond, maar herstelde Bollen en een veearts brengen hetvlot: het springpaard neemt nu deel dier onder narcose, verzorgen hetaan wedstrijden. Mon Ami is een en laten het achter in de stal. Deruin geworden en worstelt nog al- wil komen. Regel één: nooit Alge- dat Diamond op haar zij ligt. ‘Zelfs staldeuren sluiten ze af. Maar eentijd met zijn angst. Angst voor man- meen Nederlands spreken, uitslui- toen ik floot, kwam ze niet af. Dat paar uur later treft Bollen het diernen. tend Loons dialect. Nederlands is vond ik abnormaal, want mijn paar- volkomen groggy aan in de wei. De voor Officiële Lieden, en tegen hen den zijn helemaal niet schuw.’ staldeuren staan wijd open en deERIN GEHAKT koestert de lokale bevolking een Als Guido dichterbij komt, merkt halster van het dier is weg – ietsInspecteur Michel Follon (48) gezond wantrouwen. Regel twee: hij dat het dier gewond is. Aan de wat alleen een mens gedaan kanstuurt zijn groene Peugeot met nooit aan de voordeur aanbellen. binnenkant van de rechterknie is hebben. Uit onderzoek blijkt dat devaste hand over de smalle wegen ‘Dan moeten ze een halfuur op zoek een diepe wonde toegebracht – merrie een mokerslag op het hoofdvan Haspengouw. Follon is hier al naar hun sleutel, want die deur ge- met een bijl, denkt hij. Hij houdt heeft gekregen. Het hersentraumameer dan dertig jaar flik: twintig bruiken ze nooit.’ zijn vingers een centimeter of vier, is zo ernstig dat de lichaamsfunc-jaar als rijkswachter, tien jaar als Guido Neven is het laatste be- vijf uit elkaar: ‘Zó diep erin gehakt. ties volledig verstoord zijn. Het dierinspecteur bij de recherche. Het feit kende slachtoffer van de paarden- Half door het bot.’ moet worden afgemaakt.dat hij belast is met het onderzoek beul. Hij heeft het soort gezonde De veearts die erbij geroepen Een jaar later worden enkelenaar de paardenbeul, wijst erop dat blos dat boeren in kinderboeken wordt, laat het dier ter plekke in- geitjes mishandeld in de wei naastzijn korpschef Benny Reenaers de hebben: hoogrode konen in een slapen – er is geen andere optie. die van de familie de Sonnaville. Dezaak ernstig neemt: Follon is één getaand gelaat, fonkelende ogen, dader of daders schieten op de gei-van zijn beste rechercheurs. Drie hagelwitte tanden. In het schemer- ANGSTPSYCHOSE ten en steken hun ogen uit.jaar geleden loste hij een moord- duister van de keuken van zijn moe- Kort ervoor had Ludo Berden ge- Borgloon is de tweede grootstezaak op die ei zo na onontdekt was der gaat het gesprek eerst over de beld met korpschef Benny Ree- politiezone van Limburg, met eengebleven. Het overlijden was al af- nieuwe oogst. De struiken staan naers: ‘Benny, wat ik nu voorheb: oppervlakte van bijna tweehonderdgedaan als een natuurlijke dood. een meter hoog: prachtige aardbei- iemand heeft de keel van mijn veu- vierkante kilometer. Alleen al in deMaar Follon rook onraad – een paar en. En véél. Hij krijgt ze met moeite len overgesneden.’ Het levert een omgeving van Ulbeek staan zo’ndetails klopten niet, volgens hem. geplukt. En dan vertelt hij over de vermelding op in de regiopers. Na 250 paarden in weiden. De politieBenny Reenaers: ‘Er werd gelachen feiten. dat krantenbericht kreeg Reenaers kan wel extra patrouilleren, maarmet die zaak: ‘Follon ziet spoken.’ Hij heeft het misdrijf vastgesteld telefoon van Jean-Marie Gregoor. veel zal dat niet opleveren.Maar drie weken later had hij wél op 23 mei 2011, omstreeks halfacht Bij hem was een merrie toegeta- Dat beseffen de eigenaars vande daders te pakken.’ ’s avonds. Hij heeft vijf weiden, met keld met een mes: het dier had een paarden in de streek ook. De ge- Source: Humo Publication date: 7-6-2011 7 JUNI 2011 HUMO – 47
 3. 3. de paardenbeul bruikte hij in Sint-Truiden een wa- gen en gaat hij nu te voet of met de fiets? Waarom doet hij wat hij moederen raken verhit. Tot diep in doet? En dan die onheilspellende▲ de nacht rijden jeeps met aanhang- vraag: waar gaat dit eindigen? wagens af en aan over de Haspen- ‘Deze dader’, zegt Benny Ree- gouwse wegen om de paarden in Rechercheur naers, ‘is bezig aan een stijgende veiligheid te brengen. ‘Dat zag je Michel Follon: lijn. En hij is nog niet aan zijn eind- vroeger nooit,’ zegt Follon. ‘Ik sta op met punt.’ Een Facebookgroep doet een op- dit dossier roep om het recht in eigen handen en ga ermee de beul te nemen. Eén man neemt de op- slapen. Ik móét vaN tweNte de paardenbeul roep ter harte en patrouilleert in Tussen 2000 en 2004 teisterde een vinden.’ de buurt met een dubbelloops op dierenbeul de Nederlandse regio de achterbank. Benny Reenaers Twente. De ‘beul van Twente’ mis- schudt het hoofd: ‘Je zal maar mee- handelde op gruwelijke wijze tien- maken dat zo’n man een onschul- tallen schapen, pony’s en paarden. dige aan een wei ziet staan en die Hij sneed de dieren open, haalde buis bovenhaalt.’ hun ingewanden eruit en verminkte Loon is in de greep van een hun genitaliën: bij mannelijke die- angstpsychose. Grief’) belaagt een gek jonge ras- map verzameld heeft. Waarom is ren sneed hij de penis eraf, vrou- paarden: hij hakt de voeten af met de dader blijkbaar van het toneel welijke dieren penetreerde hij tot Nog Niet gedaaN een boomschaar. Een telefoontje verdwenen tussen 2009 en 2011? bloedens toe met messen. Follon acht het vrijwel uitgesloten naar de bibliotheek van Borgloon Waarom pleegt hij vrijwel alle fei- Pas in 2005 kon de politie de da- dat de dader de dieren mishandelt leert de speurders dat het boek er ten in een straal van twee kilometer der vatten: Rudolf Käsebier. Käse- om hun eigenaars te raken. Natuur- in de rekken staat. Heeft de dader rond Ulbeek en Zepperen – behal- bier was geen onbekende bij het lijk maken paardenliefhebbers en daar zijn inspiratie vandaan? ve de vier aanvallen op de stallen gerecht: tussen 1982 en 1998 was veehouders weleens ruzie: pacht- Het is maar één van de vele van de familie de Sonnaville, die hij geïnterneerd wegens verkrach- kwesties over gronden en weiden vragen die Follon in zijn blauwe in Sint-Truiden staan? Waarom ge- ting. Na zijn arrestatie bleek dat de kunnen generaties lang kwaad beul van Twente niet alleen dieren bloed zetten. Maar veehouders en had geviseerd. Zo vermoordde hij in paardenbezitters hebben te veel 2003 een zwerver, naar eigen zeg- respect voor een dierenleven om dit gen omdat de man zich de dag er- soort sadistische feiten te plegen. voor laatdunkend had uitgesproken Het is de dader ook niet te doen over homoseksuelen. Hij verraste om het vlees van de dieren. Wilde de man in zijn slaap, stak hem in slachtingen in het veld komen voor: de buik en de hals en sneed zijn misdaadbendes slachten dieren in penis af. de wei of snijden er zelfs alleen de In 2002 had Käsebier ook ge- beste stukken uit, zoals de lende probeerd om twee vrouwen te ver- en de rug. Maar die bendes vise- moorden en te verkrachten. Hij ren vooral koeien. Paardenvlees is fietste achter hen aan en stak hen niet goedkoop, maar nu ook weer in de hals. Toen ze verzwakt waren niet zó duur. Bovendien liggen de door het bloedverlies, misbruikte weiden die de dader uitkiest alle- hij hen – de methode die hij ge- maal naast de openbare weg. Wie leerd had door te oefenen op paar- op zijn gemak een paard wil uitbe- den, schapen en pony’s. nen, doet dat wel op één van de Op zijn proces vertelde hij de weiden die verscholen liggen in rechter wat hij met de afgesneden de beemden, ver van de weg, tus- schapenpenissen deed: hij vroor ze sen de fruitbomen. De slachtoffers in en gebruikte ze om zichzelf anaal zijn ook zonder uitzondering mer- te bevredigen. Ook de penis van de ries – hengsten en ruinen laat hij vermoorde zwerver had hij een tijd- met rust. Het motief van de dader lang in zijn diepvries bewaard. is duidelijk seksueel getint. Vanuit de gevangenis correspon- In de mailbox van de politie van deerde Käsebier een tijd met auteur Loon stromen de e-mails inmid- Henk ten Napel over zijn misdaden. dels binnen. Een Belgische vrouw Rudolf Käsebier (in zijn brieven) in Frankrijk heeft zelfs een heus «Ik begon gedachten aan seks met profiel van de dader in gedachten: mannen en vrouwen steeds meer een eenzaat, beweert ze, die vroe- op de achtergrond te duwen. Ik ger waarschijnlijk al honden en kat- dacht begin 2000 al: wat zou ’t ten heeft toegetakeld. lekker zijn om ’t ook eens met die- Andere paardenliefhebbers wij- ren te doen. zen op de gelijkenissen in een boek Een van de slachtoffers van de paardenbeul. ‘Wat je zoekt, is een »Daar gingen maanden over- van thrillerauteur en ex-jockey Dick persoon met een kleine fallus die nog nooit geslachtsverkeer heeft heen, want voor ik dat kon probe- Francis. In ‘Gekraakt’ (‘Come to ren, moest ik eerst op verkenning. ▲ gehad.’ Source: Humo Publication date: 7-6-2011 48 – HUMO Nr 3692 | 23
 4. 4. de paardenbeul uur later terug. Meestal kon ik het dan helemaal afmaken omdat het gekenmerkt door leegheid, impul- siviteit en primaire lustbevrediging. opjutting, seksuele uitspraken van een persoon met een kleine fallus beest al danig verzwakt was. Betrokkene zocht zwakkere en zelfs die nog nooit geslachtsverkeer Ik ging in die 3,5 jaar erg oplet- »Het ging mij erom te kunnen weerloze slachtoffers, waardoor heeft gehad.»▲ tend en georganiseerd te werk. voelen hoe zo’n grote penis erin zijn gevoel van macht kon groeien.’ Rond zo’n weiland mocht er niet te kon. Dus ging ik achter het paard Rudolf Käsebier zelf heeft een Zes maanden cel veel bewoning zijn, en weinig ver- staan en ik betastte de vulva met dieperliggende verklaring voor Rudolf Käsebier is geen uitzonde- lichting, net voldoende om de weg de hand, en ik deed rustig mijn arm de feiten die hij pleegde: een ring, zegt de Nederlandse psycho- in de gaten te kunnen houden. Ook in haar vulva, tot bijna aan de elle- emotioneel armoedige jeugd. loge Marie-José Enders-Slegers. de vluchtweg moest kloppen. Ik heb boog. Bij de laatste stuiptrekkingen Käsebier «Mijn jeugd is zeer Zij heeft aan de Universiteit van zeer vaak ’s avonds alleen rondge- haalde ik rustig een keer of drie, slecht geweest, met zeer weinig va- Utrecht onderzoek verricht naar fietst om weiden te observeren. Ook vier mijn arm iets terug. Daarna der- en moederliefde. ‘Wat is dat?’ de relatie tussen mishandeling van probeerde ik te achterhalen hoe laat was het voor mij over en sluiten. vroeg ik sarcastisch aan mijn vrien- dieren en geweld tegen mensen. Er de eigenaars gingen slapen. Dan waste ik mijn mes en mijn arm den. Wanneer ik als klein kind bij blijkt een duidelijk verband te zijn. »Als ik seksueel geprikkeld was, en ging ik naar huis.» familieleden en vrienden kwam, Marie-José Enders-Slegers ging ik in de buurt kijken naar plek- Ondanks zijn uitgekiende metho- kon ik mijn tranen niet bedwingen «Uit ons onderzoek komt naar vo- ken waar schapen liepen, omdat de de, schrijft hij, wilde zo’n beest niet als ik naar huis ging. ren dat bijna 40 procent van de penis van een man in een ooi past. altijd meewerken. En dan ontstak »Bij mijn stiefmoeder voelde ik plegers van geweld op dieren ook Hoe het voor mij voelde op dat mo- hij in toorn. weinig liefde. Ze had trouwens te- geweld heeft gepleegd op mensen ment? Als een verlossing.» Käsebier «Ik werd weleens razend gen mijn vader gezegd dat ze van – vooral op hun eigen partner of op gezinsleden. Zeker daders van extreem geweld, zoals de paar- denbeul in Twente of nu in Has- pengouw, moet je beschouwen als gevaarlijk voor mensen. Het zijn vaak psychopaten in wording, die foltering van dieren beschouwen als een opstapje naar wat ze met Ruin Mon Ami (links) is nog mensen willen doen. altijd getrauma- »Een aantal maanden geleden tiseerd; merrie is in Zuid-Holland een man gear- Coocky (rechts) resteerd die schaapjes verkrachtte. overleefde de Bij zijn arrestatie bleek dat hij dat brutale ver- beschouwde als een oefening: hij krachting met had al een heel plan uitgewerkt om een weidepaal ook een vrouw te verkrachten. Het door de paarden- heeft geen zin om paniek te zaai- beul. en, maar met mensen die dit soort feiten plegen, is wat aan de hand. Politiemensen die dit soort extreem geweld tegen dieren zien, moeten zich achter het oor krabben en af- vragen of die daders geen gevaar vormen voor de samenleving.» In de politiezone Loon is men zich Gaandeweg verfijnt Käsebier zijn als ’t beest niet wou meewerken mij niet zo kon houden als van haar terdege bewust van het gevaar van methode om dieren te benaderen, zoals ik het wou. Veel tijd heb je ’s eigen dochters. Mijn eerste moeder een loslopende sadist. Het probleem, legt hij uit – niet zonder trots. nachts namelijk niet. Veehouders deugde ook al niet, die was een pu- zegt Michel Follon, is dat de straf- Käsebier «Als je een paard in een zijn vroeg uit de veren.» blieke vrouw geworden.» maat op het mishandelen van die- hoek van de wei hebt gedreven en Käsebier is tamelijk openhar- Hij heeft ook tips die de speur- ren zeer laag is: de maximumstraf je hebt, zoals ik heb bedacht, een tig over zijn bestialiteiten, maar ders in Haspengouw misschien van bedraagt zes maanden. De feiten we- stevige stok en kleeft op die stok hij liegt in de brieven wel over het pas kunnen komen. gen strafrechtelijk zo licht dat er zelfs het mes met plakband vast, dan seksuele motief voor zijn aanvallen Käsebier «Kijk vooral uit naar een geen onderzoeksrechter op deze kom je behoorlijk in de buurt. op mensen. eenzame fietser, meestal in sport- zaak kan worden gezet. Als de dader »Ik had van tevoren bedacht hoe Käsebier «De mensenmishan- kleding of donkere kleding, met of wordt opgepakt, kan hij vermoedelijk ik ’t beest wou steken: één keer deling deed ik voornamelijk voor zonder bril en een petje tegen de niet eens in voorhechtenis genomen goed in de hals, daarna één keer bezittingen. Ik gokte weleens. Ik eventuele herkenning. Je mag je als worden. De kans is dus groot dat hij in de onderbuik en één keer in een maakte die mensen dan hun pinpas manegehouder of boer wel afvragen na verhoor weer wordt vrijgelaten. achterbeen – dan zou de merrie afhandig, nadat ik ze bedachtzaam wat een man bezielt als hij twee of Follon zucht: ‘Ga dát maar eens uit- zich niet meer zo snel kunnen ver- verzwakt had door ze te steken.» drie keer voor je huis langsfietst. leggen hier in de buurt.’ plaatsen. De reden voor het steken De rechtbank veroordeelde hem »Een makkelijke tip is dat de Sven Spoormakers in de streek van het geslachtsdeel, uiteindelijk tot levenslange opslui- meeste delinquenten in een straal en Raf Weverbergh de benen, heupen en kont: daar is ting, zonder kans om ooit nog vrij van twee à vijf kilometer opereren. Foto’s Bart Van Der Moeren de meeste bloedsamenloop. te komen. In het vonnis schrijft de Meestal wonen ze ook in die straal.» De briefwisseling tussen Rudolf Kä- »Dan ging ik – oplettend om me rechtbank: ‘Bij verdachte is sprake En nog één gouden tip: sebier en Henk ten Napel is met toe- heen kijkend – terug naar mijn fiets van ernstige psychopathie. Zijn per- Käsebier «Je moet ook uitkijken stemming van de auteur geciteerd en ik kwam een uur of anderhalf soonlijkheid wordt dieperliggend voor grootspraak, uitdaging, durf, uit ‘De dierenbeul van Twente’. Source: Humo Publication date: 7-6-2011 50 – HUMO Nr 3692 | 23

×