Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

20140813 Taklimat Pendaftaran SK 2014-15 4-tahun 124 unit

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 28 Ad

20140813 Taklimat Pendaftaran SK 2014-15 4-tahun 124 unit

Download to read offline

Pakej pendaftaran kursus Tahun 1-4 mengikut bidang Antropologi-Sosiologi, Ekonomi & Sains Politik untuk rancangan pengajian Ijazah Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan di PPPJJ-USM, Sidang Akademik 2014/2015.

Pakej pendaftaran kursus Tahun 1-4 mengikut bidang Antropologi-Sosiologi, Ekonomi & Sains Politik untuk rancangan pengajian Ijazah Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan di PPPJJ-USM, Sidang Akademik 2014/2015.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to 20140813 Taklimat Pendaftaran SK 2014-15 4-tahun 124 unit (20)

Advertisement

20140813 Taklimat Pendaftaran SK 2014-15 4-tahun 124 unit

 1. 1. TAKLIMAT PENDAFTARAN KURSUS SIDANG AKADEMIK 2014/2015 RANCANGAN PENGAJIAN SAINS KEMASYARAKATAN (SK) 13 Ogos 2014, 2:30pm @SK3 PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH 1
 2. 2. We l e a d Objektif sesi: PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH 2 • Pakej daftar kursus Tahun 1-4 ikut bidang • Pengecualian unit: http://slidesha.re/1sGdDB7 • Keputusan peperiksaan, Syarat Pengijazahan & MUET • Sebarang persoalan, boleh kemukakan di: http://padlet.com/radziah_adam/TaklimatSK2 014
 3. 3. We l e a d Rancangan Pengajian SK Pelajar yang mengikuti Rancangan Ijazah Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan perlu mengumpul 124 unit untuk pengijazahan. Jenis kursus dan jumlah unit yang perlu dikumpul ialah seperti berikut: • Asas & Teras Rancangan (T) 73 • Elektif (E) 12 • Minor (M) 20 • Kursus Universiti (U) 19 JUMLAH 124 unit PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH 3
 4. 4. We l e a d Struktur Kursus Rancangan Pengajian SK Kursus Asas Tahun 1 (SAMA untuk semua bidang SK): 1. JKA 101/4 - Pengantar Antropologi-Sosiologi 2. JKE 101/4 - Pengantar Ekonomi 3. JKP 101/4 - Pengantar Sains Politik Kursus Teras/Major (3 pengkhususan: Antropologi- Sosiologi, Ekonomi, Sains Politik) ● Kursus Tahun 2... (4. JKJ 203 Falsafah Sains Sosial) ● Kursus Tahun 3... ● Kursus Tahun 4... PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH 4
 5. 5. We l e a d PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH KOD KURSUS (KATEGORI) UNIT JKA 101 Pengantar Antropologi-Sosiologi (T) 4 JKE 101 Pengantar Ekonomi (T) 4 JKP 101 Pengantar Sains Politik (T) 4 JUJ 103 PJJ dan Literasi Komputer (U) 3 JUS 101 Teras Keusahawanan (U) 2 JUR 101 Etika Profesional (U) 2 JUH 102 Pemikiran Kritis (U) 2 *JUH 101 Hubungan Etnik (U) 2 *JUT 101 TISA (U) 2 *JUL 401 Bahasa Malaysia IV (U) 2 *JUE 100 Preparatory English (Z) - JUMLAH MAKSIMUM 27 Pakej Daftar Kursus Tahun 1 (SK) * Perlu lulus dengan Gred C dan ke atas 5
 6. 6. We l e a d Keperluan kursus Bahasa Inggeris Kelayakan MUET Kursus Yang Perlu Diambil Status Kursus A) MUET Band 1/2/3 (Skor 0-179) 1. JUE 100/2 Preparatory English Prasyarat (Tiada Unit) 2. JUE 200/2 English I Wajib 3. JUE 300/2 English II Wajib B) MUET Band 4 (Skor 180-219) 1. JUE 200/2 English I Wajib 2. JUE 300/2 English II Wajib C) MUET Band 5/6 (Skor 220-300) 1. JUE 300/2 English II Wajib 2. JUE 402/2 Writing for Professional Purposes Wajib PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH 6
 7. 7. We l e a d PENGECUALIAN UNIT (Ekonomi) KOD KURSUS DIPOHON KURSUS PKT. DIPLOMA SETARAF 1. JKE 101/4 Pengantar Ekonomi (a) Mikroekonomi (3 unit) DAN (b) Makroekonomi (3 unit) PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH (iii) pencapaian minimum pada peringkat diploma yang boleh dipertimbangkan untuk pengecualian ialah sekurang-kurangnya gred C; 7 TIADA pengecualian unit untuk kursus Universiti!
 8. 8. We l e a d PENGECUALIAN UNIT (S/Politik) KOD KURSUS DIPOHON KURSUS PKT. DIPLOMA SETARAF 1. JKP101/4 Pengantar Sains Politik (a) PAD120/3 Intro. Political Science AND (b) PAD170/3 Intro. Government 2. JKP211/4 Pentadbiran Awam (a) PAD204/3 Intro. Public Admin. AND (b) PAD254/3 Intro. Personnel Admin. AND (c) PAD390/3 Intro. Development Admin. PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH 8
 9. 9. We l e a d PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH 9 KOD KURSUS (KATEGORI) UNIT JKJ 203 Falsafah Sains Sosial (T) 4 JKA 218 Isu-isu Sosiologi dan Antropologi (T) 4 JKA 219 Ketidaksamaan Sosial (T) 4 JKA 214 Manusia dan Persekitaran (T) 3 JKA 320 Paradigma dan Teori Sosial (T) 4 JKA 217 Asas Penyelidikan Kualititatif dan Kuantitatif (T) 3 JUE 200 English I (U) 2 Jxx xxx Minor (M) 4 Jxx xxx Elektif (E) 4 JUMLAH MAKSIMUM 32 Pakej Kursus Tahun 2 (An-Sos)
 10. 10. We l e a d PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH 10 KOD KURSUS (KATEGORI) UNIT JKA 321 Agama dan Hubungan Sosial (T) 4 JKA 315 Isu-isu Perbandaran di Negara Membangun (T) 4 JKA 419 Budaya dan Epidemiologi Penyakit (T) 4 JKA 420 Teori Antropologi dan Sosiologi Lanjutan 3 JKA 421E Research Proposal and Report Planning Method Method (T) 2 JUE 300 English II (U) 2 Jxx xxx Minor (M) 4 Jxx xxx Minor (M) 4 Jxx xxx Minor (M) 4 Jxx xxx Elektif (E) 4 JUMLAH MAKSIMUM 35 Pakej Kursus Tahun 3 (Antro-Sosio)
 11. 11. We l e a d PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH 11 KOD KURSUS (KATEGORI) UNIT JKA 422E Indigenous Ethnography of Malaysia Malaysia (T) 3 JKA 513 Industrialisasi dan Perubahan Sosial (T) 4 JKA 512 Hubungan Etnik dan Rasisme (T) 4 JKA 518 Penyelewengan, Konflik dan Pengawalan Sosial (T) 4 JKA 519 Budaya dan Komuniti Ruang Siber 3 JKA 515E Project: Selected Social Issues (T) 4 Pakej Kursus Tahun 4 (Antro-Sosio)
 12. 12. We l e a d Pakej Kursus Tahun 2 (Ekonomi) PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH KOD KURSUS (KATEGORI) UNIT JKJ 203 Falsafah Sains Sosial (T) 4 JKE 213 Wang dan Perbankan (T) 4 JKE 215 Mikroekonomi (T) 4 JKE 216 Makroekonomi (T) 4 JKE 217 Kaedah Penyelidikan Ekonomi (T) 3 JKE 314E Labour Economics (T) 3 JUE 200 English I (U) 2 Jxx xxx Minor (M) 4 Jxx xxx Elektif (E) 4 JUMLAH 32 12
 13. 13. We l e a d Pakej Kursus Tahun 3 (Ekonomi) PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH KOD KURSUS (KATEGORI) UNIT JKE 319 Mikroekonomi Pertengahan (T) 4 JKE 320 Makroekonomi Pertengahan (T) 4 JKE 414 Ekonomi Malaysia (T) 4 JKE 420E Quantitative Economics (T) 3 JKE 421 Perdagangan Antarabangsa 3 JUE 300 English II (U) 2 Jxx xxx Minor (M) 4 Jxx xxx Minor (M) 4 Jxx xxx Elektif (E) 4 JUMLAH 32 13
 14. 14. We l e a d Pakej Kursus Tahun 4 (Ekonomi) PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH KOD KURSUS (KATEGORI) UNIT JKE 413 Analisis Ekonomi Islam (T) 4 JKE 516 Ekonomi Monetari (T) 3 JKE 512E Public Sector Economics (T) 4 JKE 314E Ekonomi Perindustrian 3 JKE 518 Kewangan Antarabangsa (T) 3 JKE 420 Projek: Isu Ekonomi Terpilih 4 Jxx xxx Minor (M) 4 Jxx xxx Minor (M) 4 Jxx xxx Elektif (E) 4 JUMLAH 33 14
 15. 15. We l e a d KOD KURSUS UNIT JKJ 203 Falsafah Sains Sosial (T) 4 JKP 204 Kaedah Penyelidikan Sains Politik (T) 3 JKP 211 Pentadbiran Awam (T) 4 JKP 212 Hubungan Antarabangsa (T) 4 JKP 213 Falsafah Politik (T) 4 JKP 318 Politik Perbandingan (T) 4 JUE 200 English I (U) 2 Jxx xxx Minor (M) 4 Jxx xxx Elektif (E) 4 JUMLAH 33PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH Pakej Kursus Tahun 2 (S/Politik) 15
 16. 16. We l e a d PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH KOD KURSUS UNIT JKP 313 Institusi Demokratik (T) 4 JKP 314 Isu-Isu Terpilih Pentadbiran Awam (T) 3 JKP 412 Konflik Dalam Masyarakat Majmuk (T) 3 JKP 413 Pembangunan Politik Malaysia (T) 4 JKP 414 Ideologi Dunia Ketiga (T) 3 JKP Usul Penyelidikan Sains Politik Pakej Kursus Tahun 3 (S/Politik) 16
 17. 17. We l e a d PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH KOD KURSUS UNIT JKP 511E International Organizations (T) 4 JKP 512E Public Policy (T) 4 JKP 513E Southeast Asian Politics (T) 3 JKP 514 Ekonomi Politik Malaysia (T) 4 JKP 516 Disertasi Sains Politik (T) 4 Jxx xxx Minor (M) 4 Jxx xxx Minor (M) 4 Jxx xxx Elektif (E) 4 JUMLAH 31 Pakej Kursus Tahun 4 (S/Politik) 17
 18. 18. We l e a d TARIKH AKHIR PENDAFTARAN KURSUS SIDANG AKADEMIK 2014/2015 (e-Daftar) TANPA DENDA (sebelum 22 Sept. 2014) • Kemukakan permohonan bertulis kepada Dekan/TD (Akademik) sebelum tarikh tersebut. BERDENDA (selepas 22 Sept. 2014) • Kemukakan surat permohonan pendaftaran @ penambahan kursus lewat bersama wang pos RM50 (atas nama Bendahari, Universiti Sains Malaysia) ke Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang untuk pertimbangan dan kelulusan Dekan/TD (Akademik); atau • Bayar denda RM50 secara tunai di Seksyen Hasil dan Kewangan Pelajar, Jabatan Bendahari USM. Pelajar perlu mengemukakan surat permohonan pendaftaran @ penambahan kursus lewat bersama resit rasmi ke Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang untuk pertimbangan & kelulusan Dekan/TD (Akademik) PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH 18
 19. 19. We l e a d Tarikh Akhir Gugur Kursus TANPA DENDA • secara bertulis kepada Timbalan Dekan (Akademik): 22 September 2014 BERDENDA • secara bertulis kepada TD (Akademik): selepas 22 Ogos 2014 hingga hari ke-4 Kursus Intensif PPPJJ PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH 19
 20. 20. We l e a d PERMOHONAN GUGUR KURSUS a) Kemukakan surat permohonan pengguguran kursus & wang pos RM50 (bayaran atas nama Bendahari, Universiti Sains Malaysia) kepada Dekan/TD (Akademik), untuk pertimbangan dan kelulusan; atau b) Bayaran denda RM50 secara tunai di Seksyen Hasil dan Kewangan Pelajar, Jabatan Bendahari, USM. Permohonan pengguguran kursus bersama resit rasmi dikemukakan kepada Dekan/TD (Akademik) untuk pertimbangan & kelulusan c) Pengguguran semasa Kursus Intensif boleh dibuat dengan mengisi borang pengguguran kursus dan bayar denda RM50 secara tunai di kaunter yang disediakan di PPPJJ semasa hari pertama hingga hari ke-4 Kursus Intensif. Semua proses pengguguran kursus akan dijalankan di PPPJJ. Permohonan pengguguran kursus selepas hari ke-4 Kursus Intensif tidak akan dipertimbangkan oleh pihak PPPJJ. PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH 20
 21. 21. We l e a d Taraf Akademik Keputusan Peperiksaan Taraf Akademik PNG 2.00 dan ke atas LULUS & dibenarkan meneruskan pengajian PNG 1.99 dan ke bawah a) PERCUBAAN 1 (P1) & dibenarkan mendaftar maksimum 16 unit sahaja b) PERCUBAAN 2 (P2) & dibenarkan mendaftar maksimum 12 unit sahaja c) Berturut-turut TIGA (3) sidang akademik – TIDAK DIBENARKAN MENERUSKAN PENGAJIAN (Fail & Out, FO) PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH 21
 22. 22. We l e a d Keputusan peperiksaan Markah Gred Nilai Gred 80-100 A 4.00 70-79 A- 3.67 64-69 B+ 3.33 58-63 B 3.00 52-57 B- 2.67 46-51 C+ 2.33 40-45 C 2.00 36-39 C- 1.67 32-35 D+ 1.33 28-31 D 1.00 25-27 D- 0.67 0-24 F 0.00PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH LULUS BERSYARAT (P*)! 22
 23. 23. We l e a d Contoh keputusan PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH 23
 24. 24. We l e a d Syarat Pengijazahan a) Memenuhi syarat minimum 4 tahun bermastautin b) Menepati semua keperluan kredit bagi program pengajian (komponen T, E, M, U) c) Memperoleh PNGK (AT) 2.00 & ke atas untuk komponen Teras d) Memperoleh PNGK 2.00 & ke atas untuk keseluruhan rancangan pengajian e) Mencapai minimum gred C (nilai gred 2.00) untuk kursus BM, BI, TITAS & Teras Keusahawanan f) Mendaftar sekurang-kurangnya 3 kursus berbahasa Inggeris PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH 24
 25. 25. We l e a d Matlamat di akhir 4 tahun: PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH Tak sangka, sekejap sahaja 4 tahun berlalu! Bilalah giliran aku pula… 25
 26. 26. Sebarang persoalan, sila dikemukakan kepada: Pengerusi Rancangan yang berkenaan @ Penolong Pendaftar Bidang SK PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH 26 Perhatian pelajar Antropologi-Sosiologi: Sebarang isu berkaitan pengecualian unit & pendaftaran kursus boleh dirujuk kepada Dr. Fatan Hamamah Yahaya, Tel: 04-6532613 hamamah@usm.my
 27. 27. We l e a d PR/Pen. Pendaftar/Kerani Bidang SK PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH Prof. Madya Dr. Ahmad Fauzi Abdul Hamid (PR S/Politik) Dr. Suresh Kumar a/l N. Vellymalay (PR Antro-Sosio) Pn. Hajar Zituakmar (Pen. Pendaftar SK) Pn. Shafisalina Shafihi (Pem. Tadbir SK) 27
 28. 28. Terima kasih & selamat belajar! Disediakan oleh: Dr. Radziah Adam Pengerusi Rancangan Ekonomi PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH 28 Sebarang persoalan, boleh kemukakan di: http://padlet.com/radziah_adam/TaklimatSK2014

×