Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presa online dec 2018

37 views

Published on

Presa online ED Maramures December 2018

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presa online dec 2018

 1. 1. Anun! de ultima ord! Parlamentul European a votat aderarea im... Anunt de ultimd ord! Parlamentul European a aderarea imediata ROI/ANlEl 9i Bulgariei la S Schengen Autor jurnalmm - 11decembrie2018 Anunt de ultim6 orSl Parlamentul European a votat aderarea imediatS nOUAruIff si Spaliul Schengen Parlamentul European a votat o nouS rezc,lufie non-legislativS privind aderarea Rom Bulgariei la Spatiul Schengen, Parlamentul cere Comisiei Europene eliminarea contrr frontiere. Parlamentul European a votat marti: reconrandd spafiul Schengen, fbrd legiturd cu raportul MCV. la vot cu 514 voturi ,,pentru", 107 ,,impotriv5" si Comisia LIBE a adoptat raportul cu argurnentele pentru aderarea RomAniei si Schengen, potrivit site-ul oficial al PE. Rezolu[ia este non-legislativd gi recomancd Consiliului UE sb ia o decizie prompt5 si http://jurnalmm.ro/anunt-de-ultima-ora-parlamentul-europezm-a-votaI-aderarea-imediata-romaniei-si-bulgariei-1a-spa http ://j urnalmm.rolanunt-de-ulti primirea imediati RomAniei si Bulg Practic, eurodeputatii au aprobat rr 3B de abtineri, sc4 L i
 2. 2. Anunf de ultim[ or5! Parlamentul European a votat aderarea im... http://jurnalmm.ro/anunt-de-ultima-ora-parlam pentru a permite accesul celor douS state la spa[iul de liberb circulatie. In iunie 2OIl, Parlamentul European a spr-ijinit aderarea RomAniei si Bulgariei la Spt Schengen 9i a reiterat pozitia de mai multe ori. Rom6nia gi Bulgaria au aplicat partial regulile Schengen, aratb PE. Decizia finalS per doui tbri sb devind membre trebuie luate in unanimitate de statele Uniunii Eurooenr Hot616rea finalS cu privire la aderarea deprlinb a celor douH tEri la spatiul Schengen prin vot - cu unanimitate - de cdtre ministrii din cele 28 de state membre, in cadru Presedintele Comisiei Europene, Jean Clarrde Juncke4 si-a exprimat speranta, sbpt| la Bruxelles, dupS int6lnirea cu premierul Viorica DdncilS si cu ceilalti membri ai Gur, Rom6nia va fi primitd in Schengen in mandatul actualei Comisii, subliniind cb ,,mai s de fbcut". ,,Din punct de vedere tehnic, stim cb tara noastr5 tndeplinegte toate criteriile si cred lucru este un act de dreptate, un act de normalitate, un act prin care Rom6nia este celelalte state membre ale UE", a declarat vineri premierul Viorica DEncilS, salutSnd pregedintelui CE. Bulgaria va face parte din spaliul Schengen din 2019, pentru incep frontierele aeriene, anunta la sf6rsitul lui rroiembrie publicatla bulgarS 24 Chasa, citi ale liderului europarlamentarilor PPE, Manfred Weber, candidat pentru presedintia Cr Europene, Citeste mai mult pe RTV.NET http:i/jumalmm.rolanunt-de-ultima-ora-parlamentul-european-a-votat-aderarea-imediata-romaniei-si-bulgariei-la-s irll-scliqngqd li-
 3. 3. I ! UE in trime. Romania a avut a doua mare crestere economica trimestrul altreilea Produsuf fntern Brut a crescut cu 0,2o/o inzona euro si cu 0,3% in Uniunea Europeana in trimestrul al treilea 2018 comparativ cu trimestrul al doilea, statele membre cu cele mai puternice ritmuri de c restere fiind Malta (3,6%) si Romania (1,9%), arata datele preliminare publicate vineri de Eurostat, informeaza {iERpRES ua-mare-c festere.econom ica-din-ue- in.trimestrul-al-treilea-223820). Comparativ cu trimestrul al treilea al anului trecut, PIB a crescut cu 1,6% in zona euro si crr 1,8% in UE Consumul final al gospodariilor a avut o contributie pozitiva la cresterea PIB atat in zona elro cat si in UE, in ambele zone fiind vorba de o contrlbutie de 0,1 puncte procentuale, iar contributia formarii brute do capital a fost usor pozitiva in ambele zone, Contributia balantei externe la cresterea PIB a fost negativa in zona euro (minus 0,3 puncte procentuale) in zona euro si neutra in UE De asemenea, contribulia stocurilor la cresterea PIB a fost pozitiva atat in zona euro cat si in UE Numarul persoanelor ocupate a crescut cu 0,2% atat in zona euro cat si in UE in trimestrul al treilea al acestui an comparativ cu trimestrul al doilea Comparativ cu trimestrul al treilea al anului trecut, numarul persoanelor ocupate a crescut cu 1 ,3oh in zona euro si cu 1 ,2ok in UE In randul statelor membre, cele mai mari cresteri ale ratelor de ooupare in trimestrul al treilea comparativ cu trjmestrul al doilea au fost inregistrate in [/]alta (0,9%), Cipru si Lituania (0,8%), Luxemburg si Slovenia (0,7%), iar cete mai semnificative scaderi ale ratelor de ocupare au fost inregistrate in Estonia (minus 0,8%), Bulgaria si ltalia (minus 0,3%), Croatia si Polonia (minus 0,2%) si Romania (minus 0.1%) Eurostat estimeaza ca in trimestrul al treilea erau 239,3 milioane persoane ocupate in UE, dintre care 1 58,3 milioane Persoane in zona euro, acestea fiind cele mai mari cifre inregistrate vreodata in ambele zone Concrer, numarul persoanelor ocupate a crescut cu 9,6 milioane in zona euro si cu 15,2 milioane in UE coml)arativ cu cele mai scazute nivele inregistrate in 20'l 3, dupa criza financiara Datele provizorii publicate vineri dimineata de Institutul Nalional cle Statistica arata ca in trimestrul trei 2018, avansul economiei a fost de 4,3% pe seria bruta si 4,'l% pe seria ajustata sezonier comparativ cu ;)erioada similara a anului trecut Fatadetrimestruldoialacestuian,PlBaconsemnatocresterede'1,9%intermenireali Deasemenea,in perloada ianuarie - septembrie 2018, Produsul intern brut a crescut cu 4,2o/o, alal pe seria bruta cat si oe seria aiustata sezonier, fata de perloada similara a anului trecut CiLit<e* CopyrightO20lEby & Synep Technologies (http://synep.ro) We use cookies to ensure that we give you the best experience on our webs ite lf you mntinue to use this site we will assume that you are happy with it http s : I I ziamm. ro/roman ia-a- a dlin UE hrrps:llziannm.ro/romanial[-avut-a-doua-mare-crestere-economica-din-ue-in-tri tn or4 rUl-ai.treilea/ ii
 4. 4. Romania a preluat astazi Presedintia Gonsiliului UE in domeniul sanatatii Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a preluat de la omologul austriac Beate Hartinger-Klein Inandatul presedintiei rotative a Consiliului UE "lncepand cu '1 ianuarie 20'lg vom avea responsabilitatea coordonarii uneia dintre cele mi)i imponante institutii, Consiliul Uniunii Europene (EPSCO) Pe domeniul Sanatatii suntem pregatiti sa actionam onest si neutru pentru dezvoltarea si consolidarea proiectului european", a spus Sorina Pintea, ministrul Sanatatii Presedintia Romaniei pe domeniul Sanatatii va continua eforturile pentru a avansa pe agernda UE asupra temelor cu impactsi beneficii pentrupacienti,Scopul urmaritdetaranoastrapetimpul mandatului estegarantiaaccesului la sanatate pentru toti cetatenii europeni Romania va depune toate eforturile pentru un progres asupra dosarului legislativ privind P'oiectul de regulament pentru Evaluarea Tehnologiilor de Sanatate (HTA) i-ue-in-domeniul-sanata- nnHGUkYHbs) thwe, Copyright@2018by hltps:I I ziarmm.rolromania- a-preluat- astazi-pres edi We use cookies to ensure that we give you the best experience on our webriite lf you mntinue to use this site we will assume that you are happy with it hIIps:llziarmm.ro/ro![ania-a-preluat-astazi-presedintia-consiliului-ue-in-do u I I I ilatatiil
 5. 5. U t I I t il'rcarea orei o a avea loc in... ltt trl lrt rrr https ://zi armm. ro/ue-renuntarea-la-modi fi carea UE: Renuntarea la modificarea orei oficiale ar putea avea loc in 2021 ir t2 '10 I ,8 O masura la nivelul Uniunii Europene de renuntare la modificarea orei oficiale nu este probabil sa fie introdusa mai devreme de anul 2021, a declarat luni ministrul austriac al transporturilor, Norbort Hofer, a carui tara exercita presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, transmite dpa, informeaza AGERPRES rficiale-ar-putea-avea-loc- Amanarea cu doi ani a datei propuse de Comisia Europeana in septembrie le-ar oferi statolor membre un timp suplimentar de pregatire, a explicat Hofer Calendarul rapid de punere in aplicare prezentat de Comisia Europeana a fost deja pus sLrb semnul intrebarii in octombrie, unele state membre avertizand ca nu vor putea face ajustarile necesare in donrenii precum transporturile aeflene "Daca am fi insistat sa facem schimbarea chiar acum, aceasta ar fi torpilat propunerea (Comisiei)", a declarat Hofer, inainbareunlunii ministrilortransporturilordinstateleUE "Nuamfi fostcapabili sapunenL capatpracticii deschimbare a orei", a subliniat el Uniunea Europeana vrea sa evite ca statele membre sa opteze pentru o abordare "mozai(:/fragmentata", a adaugat Hofer Comis;ia Europeana a propus renuntarea la modificarea orei oficiale, in urma unei consultzrri online la nivelul UE, ln c€re 8470 clintre respondenti au fost favorabili ldeii Orice reforma finala trebuie insa aprobata de statele membre si de Parlamentul European Fiecare stat membru trebuie sa deoida apoi daca va pastra sistemul actual sau va mentine o ora oficiala standard pe tct parcursul anului l4inislrul austriac lansase inca din octombrie ideea unui calendar mai lung de implementate, precum si a unei "clauze de siguranta" pentru situatia in care una sau mai multe tari ar intampina probleme neasteptatr) 6 '''dB Weusecookiestoensurethatwegiveyouthebestexperienceonoufwebriite lfyoucontinuetousethissitewewillassumethatyouarehappywithit Copyright O 2018 by hltps:llziarmm.rlilue-renuntarea-1a-modificarea-orei-oficiale-ar-putea-a
 6. 6. t I din .ri'gr+i; sa,p tamana viitoare I a... :t .a :: ITCMANIA vrl soltctut IIIT rlTITI tfr ltl https:I I ziarmtn.ro/parlamentul-european-va-soliciti Parlamentul European va solicita din nou, saptamitna viitoare la Strasbourg, acceptarea Romaniei si a Bulgariei in Schengen Parlamentul European va supune la vot saptamana viitoare o noua rezolutie in care rolicita admiterea Romaniei si a Bulgariei in spatiul Schengen, relateaza vineri novinite,com, informeaza AGERPBEg (httos ita-din-nou-saptamana- Rezolutia, redactata pe baza unui raport elaborat de eurodeputatul socialist bulgar Serghe Slanisev, este una non- legislaliva si cere Consiliului Uniunii Europene sa ia o decizie rapida si pozitiva asupra aderarii celor doua tari in spatiul european de libera circulatie Eurodeputatii si-au exprimat in iunie 20'11 sustinerea penlru admiterea Romaniei si Bulgariei in Schengen, pozitie confirmata de mai multe ori ulterior Co-legislativul UE noteaza ca cele doua tari deja aplica partial regulile Schengen Decizia l'inala in acest dosar trebuie sa fie luata cu unanirnitale de catre Consiliul UE, institutie care de la 1 ianuarie va fi prezidala, pentru sase luni, de catre Romania La finalul lunii mai, Parlamentul European a reiterat inlr-o rezolutie ca Romania si Bulgaria sunt pregatite sa faca parte din spatiul Schengen si a cerut Consiliului UE sa aprobe aderarea celor doua state In document, eurodeputatii au condamnat prelungirea conlroalelor la frontierele interne ale spatiului Schengen, care restrang libertatea de circulatie intre cele 26 de state membre sir re* Copyriqht @ 2018 by weusecookiestoensurethatwegiveyouthebestexperienceonourwebsite lfyoucontinuetousethissitewewillassumethatyouarehappywithjt https'.1 lziatmm.ro/parlamentul-eut'opean-va-solicita-din-nou -saptamllna-viitoare-la-stlasbourg-acceptarea-romaniei-si-a-bul
 7. 7. I ref... Gurtea Europeana de Justitie se va referitor la Brexit pronunta pe 10 decembrie Curtea Europeana de Justitie (CEJ) se va pronunta pe 10 decembrie, la ora 8:00 GM'f, daca Marea Britanie poate in mod unilateral sa se razgandeasca in privinta retragerii sale din blocul comunitar, a indicatjoi CEJ, relateaza agentia Reuters, informeaza AGERPRES (hftps://www.agerpres.ro/oolitica-externa/2 )1 8/1 2/06/cu rtea-eu ropeana- Decizia, emisa cu o urgenta neobisnuita, va interveni in ajunul unui vot crucial in parlamentul britanic referitor la aprobarea unui acord privind Brexit-ul negociat cu Bruxelles-ul de catre premierul britanic'fheresa May Un consilier al CEJ isi exprima marti opinia ca Londra ar putea pur si simplu sa opreasca Elrexiful fara sa ceara aprobarea celorlalte state membre ale Uniunii Europene El a facut astfel sa creasca spere rntele celor care doresc sa opreasca procesul Judecatorii urmeaza de obicei astfel de opinii liLtke@ Copyright@2018by We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, lf you continue to use this site we will assume that you are happy with il https ://ziarmm.rolcurtea-europeana-de-j ustitie-se-vq https:llziannm.ro/curlea-eu!bpeana-de-justitie-se-va-pronunta-pe- 10-decembrie-re .o*[ro-0.
 8. 8. omanla va HilI sustiiie orarii ::. ROMANIA unui P... v- {'-." Pintea, la Bruxelles: Romania va sustine ideea elaborarii unui plan Comun European pentru combaterea cancerului Romania, careva prelua presedintia Consiliului UE, va sustine ideea elaborarii unui Plan Comun Eurooean pentru combaterea cancerului, deoarece toti pacientii europeni au dreptul la tratam€ nt egal, a afirmat marti ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, la lucrarile Forumului European de Cancer cu tema "Changing the Future of Cancer on Europe", care se desfasoara la Bruxelles, informeaza AGERPRES (httos:i /www.aqerpres,ro/sanatate .euroDean-pentru- combaterea-cancerului..221 777). Potrivit unui comunicat al MS, cel putin doua dintre obiectivele Romaniei in aceasta perjoaCa au legatura cu acest subiect - este vorba despre accesul pacienlilor la medicamente $i mobilitatea pacientului l4inistrul Sanatatii a declarat ca obiectivele nationale de lupta impotriva cancerului coincid cu cele ale tuturor tarilor europene si ele se refera la preventie primara si secundara, depistare precoce (screening), precum si accesul egal al pacientilor la lratament "lncepand cu anul 2012 avem in derulare programul de depistare precoce a cancerului de col uterin, din 2002 Romania a implemental Programul National de tratament al pacientilor cu afectiuni oncologice De asemenea, incepand cu anul 201 8 a fost consolidata infrastructura pentru screening prin achizitionarea din fonduli eurol)ene a 8 unitati mobile pentru depistare precoce a cancerului de col uterin Am inceput implementarea a 7 programe de ticreening pentru depistarea cancerului cu finantare europeana si am flnalizat partial achizilia de echipamenle si aparatura necesara dotarij centrelor din leteaua nationala de radioterapie Tot in 2018, am introdus in compensare 14 molecul€ noi pentru tratarea oacientilor cu afectiunj oncologice, iar in prezent Romania asigura gratuit 1 26 de molecule pentru tratirrea pacientilor cu cance/', a declarat Sorina Pintea in deschiderea evenimentului dltkeg Copyright O 2018 by Weusecookiestoensurethatwegiveyouthebestexperienceonourwebsite lfyoucontinuetousethissitewewillassumethatyouarehappywithit https://ziarmm.ro/pintea-la-bruxelles-romania-va-sustine-ideelf-eiaborarii-unui-plan-colnun-european-pentru-combate https ://ziarmm.rolpintea-la-bruxel I es-romania-va-s a+
 9. 9. PROIECT PILOT'- Copalnic Mandqtur pleia titlul de Sat Euro... http ://www. actualmm.ro/proi ect-pilot-copalnic-m a PROIECT PILOT - Copalnic M[niqtur preia titlul Sat European de Tineret - Erctualmm.ro ActueIMM.ro - z7/tz/zot8 o !-b ',..:&. : i, .{.: i ;'. I PROIECT'PILOT Comuna Copalnic M5.n[gtur va prelua oficial titlul de Sat European de Tineret pe data de 5 decembrie zor{3, in cadrul unei manifestdri care va avea loc la $coala ,i , Ginnnazial[ "Augustin Buzura" din localitate, la ora 13:oo. Acest eveniment face parte din pro[qctul l pilot ,,National Youth Village - Romania", prin care 4 comunitdli rurale din RomAnia vor purita l acest titlu timp de un an, implementAnd proiecte rJedicate tinerilor din co nunitatea lor. I i l .: lizare locali a tin or care tinerii din p ) care ei qi le dore satul lor va prelua titlul de Sat European d tinerilor, asocialiilor qi a autoritfl1ilor irnp Astfel, de Ziua Intern ali onal[ a Vo]untari atului, invitali in comuna Copalnic Mdndgtur, pe data d "Augustin BuzrLra", incepAnd cu ora 13:oo la eve ai autorit[lilor locale din Copalnic M[n6gtur vor vor afla mai multe de la organizatorii programul Astfel, de Ziua Intern ali onal[ a Vo]untari atului, invitali in comuna Copalnic Mdndgtur, pe data d "Augustin BuzrLra", incepAnd cu ora 13:oo la eve ai autorit[lilor locale din Copalnic M[n6gtur vor vor afla mai multe de la organizatorii programul Activitatea face parte din cadrul proiectul implementat de Asocia[ia pentru Dezvolta Asocialia pentru Dezvoltare prin Educalie Judetul Maramureq, Asocia[ia GO FREE d Cultura din Judelul Prahova qi finanlat de Erasmus+, Acliunea Cheie 3: Dialog stru organizati cu sprijinul partenerilor: Asoc i http://www.actualmm.ro,/proiect-pilot-copalnic-manastur-preia-titlul-de-sat-europQalr-de-[inelet/ I f--
 10. 10. PROIECT PILOT - Copalnic Mandqtur preia titlul de Sat Euro... Miniqtur. De asemenea, Asocialia D.E.I.S. a adus ca sprijin in implementarea programului de Sat European de Tineret 2o19 in Comuna Copalnic Uin[qtur gi erperienta unor tineri qi exper[i de tineret implica[i in progrimul Baia Mare -Capitala Tineretului din RomAnia 2o18-2orl9. "MQrQmuregul deuine tot maiuizibilpe harta mi;;cdrii de tineret din Romdnic. pe ldngd fap Bqia Mare poartd. titlul de Copitala Tineretului din Romdnia, iotd. cd. ouem ;i o comuiabari purta titlul de Sat European de Tineret. E adeudrat cd. moi auem mult de lucru pdnd cdnd din toate comunitdfiIe uor auea parte de oportunitd[ile de care au neuoie pentri a se d.ezu armonios, insd. oceste progrqme reprezintd nigte pogi uriagi in direclia potriuitd. gi este o i adeudrate pld.cere, dar gi o prouocare pentru noi sd contribuim Ia implimentoree amdndut, Vd. inuitdm cu mere drag sd.fi[i aldturi de noi pe 5 decembrie ;i Ia toate euenimentele care u urmQ gi sdfilipqrte auneim$cdri de cqre comutitatea ore atdtaneuoie!" a declarat Diana preEedintele Asociafiei D.E.I. S. Pentru mai multe detalii: Dirzns. SABO Pr e q e dinte As o cio,tjo D E IS e-rnsil: contoct@deis.ro tel: o74o gt9 8SZ http ://www. actualmm.rol proiect-pilot-copalnic-manastur-preia-titlul-de-sat http ://www. actualmm.ro/proiect-pilot-copalni tPFtta 1"4 tel riil
 11. 11. Sorina Pintea a preluat mandatul preqedintiei rotative a Consiliu.., https ://www.directrn rn.r'o/sanatate/soli n a-pintea-a- uat-mand. DIFI=CT MM Ii-;: .l^. 'l "'a"n ri lVlirrisLlui l:i)ir;i'rLiirlii, itijirrrirrr:itrt{:i.; Sorina Pintea.., .,.' , 1 i;1rii;;alr;ilil.tli.ir:ie;;t1 1i11, i.li.r:,,i:r;L;i'i.,t" i.,li;t,;i;tiiijii t)ir :;' .,., , llrji,r f,r,: ?i-t lj,,:. .iij,;i S:i 1-,1[)r ll;; it iri.itii-ri:i, ::i;i]i,;t,, ,:ii. j;i r),rji)i1:,.;itl ;:t"r.ir:tii'!i:rlr Eeate Hartinger-Klein :.tti:t.t.ii;'iii :;it:!.!!;t;,.'i .,);t,;i,. l,!:rt;ij{ij rii..{ri i'{iiitriirit lr (,,-tlisllliril i-tl iJtlii;tii; l:lii:(;:i,'tr-ii: {l,,i ;:1 :.,:,lli it.'tgii". j tr;,1 ;1,,". ril li, l rr'r!,: .li, rl,i
 12. 12. Sorina Pintea a preluat mandatul preqedin{iei rotative a Consiliu... https : //www. directmm.ro/sanatate/sorina-p intea- a- preluat de Sorina Pintea, plogramul PreEedinliei romAne cuprinde cinci teme principale: rezistenla anti-microbiand qi infec{ii asociate; vaocinarea; accesul egal la medicamente al pacienlilor din UE; mobilitatea pacienlilor gi asir;tenla medicald transfrontalier5; shndtatea digital5 (eHealth). Deja sunt punctate cAteva acliuni I obiective: conferint[ ministerial[ la Bucu pe tema rezistenlei anti-microbiene de lucru la Cluj-Napoca avAnd ca temd aspecte I pacienlilor din UE va fi subiect inclus pe agende vaccinar€ o agsssul egal la medica Reuniunii informale a miniEtrilor shn t'amat[ in luna aprilie la Bucuregti o Pregedi romAni va organiza la Bucuresti S[ dedicate informatiz[rii sdndtdfii. igitald (e-Health week) cu o serie de evenimen Ministrul s[n[tdtii a mai precizat cI ac,:stui mandat rra constitui un beneficiu pent MareRomAnia, dar gi pentru maramureFen ru lipitalul Judelean din Baia @+o Start Termeni si conditii Despre Anunturi Direct Despre Anuntul (}ficial ContactComunicate de presa Trimite o stire td I !ia lpsag...https://www.directmm.rolsanatate/sorina-pintea-a-preluat-mandatullrresedintiei-rotative-a-consiliului-uniunii-europene

×