Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures-mar_apr 2019_1

41 views

Published on

Buletin de Informare Europe Direct Maramures nr 2 / 2019

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures-mar_apr 2019_1

  1. 1. Buletindeinformare europeană Buletin informativ electronic editat de Centrul Europe Direct Maramureş 6 apariții/an Cuprinsul Newsletterului: • Seara de film interactivă „EUandMe” • Campania de comunicare: Ce face Europa pentru Mine? - Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmatiei - Colegiul Tehnic „C.D. Nenițescu” din Baia Mare • Eveniment de informare ”Ziua Mondială a Sănătății 2019” • Util pentru TINEri: -- Programul „Şcoala altfel” la Școala Gimnazială Octavian Goga din Baia Mare • 9 Mai - Ziua Europei la Baia Mare “ÎmprEUnă alegem pentru EUropa” Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Europeană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme europene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Anul XI, Nr. 2 Martie - Aprilie 2019 Centrul EUROPE DIRECT Maramureş - proiect derulat de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ, în parteneriat cu CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ - entitate afiliată Seara de film interactivă „EUandMe” Joi, 18 Aprilie ne-am în- tâlnit din nou cu tinerii la o vi- zionare de scurtmetraje marca UE, la Bastionul Măcelarilor din Baia Mare. Am vizionat scurtmetraje le- gate de protecția mediului în Uniunea Europeană, despre mobilitatea persoanelor (că- lătorii, studii, muncă), despre oportunități și drepturi în era digitală (comerț online). Am dezbătut drepturile persona- le ale tinerilor în calitate de cetățeni ai unui stat membru UE, despre respectul reciproc și toleranță și nu în ultimul rând despre exercitarea drep- tului civic de a participa la ale- gerile europene din luna mai. Pe lână scurtmetrajele #EUandMe având în vedere finalizarea competiției de filme scurte „Proud of our Heritage, Open to the World” (Mândri de moștenirea noastră, deschiși lumii), realizate direct de către cetățeni din UE și statele veci- ne, am discutat despre ce în- seamnă moștenirea culturală. Am vizionat filmul ales de juriu ca și câștigător al competiției („A Homogeneous whole”, Ita- lia), dar și alegerea publicului („ROM”, Turcia). Mulțumim participanților și profesorilor însoțitori și le do- rim o vacanță liniștită! #Shortfilms #EUandMe #EuropeForCulture #CulturalHeritage
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic 2/2019 Martie - Aprilie 2019 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM Maramureș, CJ Maramureș - entitate afiliată Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Campania de comunicare: Ce face Europa pentru Mine? Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmatiei Miercuri, 27 martie, am continuat compania „Ce face Europa pentru mine?” la Colegiul Național „Dragoș Vodă”, unde am avut plăcerea de a împărtăși informații și de a întreține un dialog cu un grup mare de tineri (155 – 170 participanți), extrem de motivați și implicați. Mulțumim cadrelor didactice implicate, Domnului director Mih Vasile și grupu- lui de voluntari care au facilitat acest eveniment. Cu această ocazie Centrul Europe direct Maramureș și Colegiul Național Dragoș Vodă Sighetu Marmației au semnat un Acord de colaborare pe perioada 2019 – 2020. Am prezentat portalul dedicat what-europe-does-for-me.eu care îşi propune să ilustreze în ce măsură UE produce o schimbare în viaţa de zi cu zi a oame- nilor. Le-am prezentat oportunitățile oferite de Uniunea Europeană referitoare la mobilitate (călătorii, stagii Erasmus), ucenicii, locuri de muncă în orice stat la UE, viața de familie, de-birocratizarea formularisticii în statele membre. Partea a doua a prezentării a avut în centru preocuparea legată de mobilizarea tineri- lor care au împlinit vârsta de 18 ani pentru a participa activ la viitoarele alegeri pentru Parlamentul European din 26 mai. Le-am prezentat date generale des- pre rolul și funcționarea Parlamentului European și despre modalitățile de exercitare a dreptului la vot în România. Am fost plăcut surprinși să aflăm că acest colegiu național din Sighetu Marmației este una din două unități de învățământ din județul Maramureș care participă la progra- mul Școli Ambasador ale Parlamentului European. Le ofe- rim orice sprijin au nevoie și le dorim mult succes în toate activitățile de promovare ale Parlamentului European și ale alegerilor europene! Felicitări doamnei profesor coordonator Cornelia Hotea! Mulțumim reprezentanților Colegiului Național „Dragoș Vodă” pentru facilitarea acestui eveniment și abia așteptăm să ne vedem la viitoarele acțiuni pe teme europene! #EUandME #dedataastavotez #alegeriUE2019 #EP2019 #AlegeriEuroparlamentare #Europarlam- entare2019 #CNDV #EuropeanParliament #InfoPoint #EPAS Colegiul Tehnic „C.D. Nenițescu” din Baia Mare Joi, 04 Aprilie 2019, campania de informare pentru tineri „Ce face Europa pentru mine?” a continuat la Colegiul Tehnic „C.D. Nenițescu” din Baia Mare, unde am avut plăcerea de a împărtăși informații și de a întreține un dialog structurat cu un grup tineri, din clasele terminale de liceu. Am prezentat portalul dedicat what-europe-does-for-me.eu care îşi propune să ilustreze în ce măsură UE produce o schimbare în viaţa de zi cu zi a oamenilor. Le-am prezentat oportunitățile oferite de Uniunea Europeană referitoare la mobilitate (călătorii, Erasmus+), ucenicii, locuri de muncă în orice stat la UE. Partea a doua a prezentării a avut în centru preocuparea legată de mobili- zarea tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani pentru a participa activ la viitoarele alegeri pentru Parlamentul European din 26 mai. Le-am prezentat date generale despre rolul și funcționarea Parla- mentului European și despre modalitățile de exercitare a dreptului la vot în România. Am intrat chiar și în aspecte tehnice cu privire bugetul alo- cat României, modul de cheltuire a fondurile europene puse la dispoziția țării noastre, realocări, dezangajări și metode de mobi- lizare a potențialilor beneficiari pentru garantarea unor investiții care să aducă cu adevărat schimbări structurale în economia și societatea noastră. Mulțumim reprezentanților Colegiului Tehnic „C. D. Nenițescu” pentru facilitarea acestui eveniment și abia așteptăm să ne vedem la viitoarele acțiuni pe teme europene!
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic 2/2019 Martie - Aprilie 2019 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM Maramureș, CJ Maramureș - entitate afiliată Eveniment de informare ”Ziua Mondială a Sănătății 2019” Vineri, 05 Aprilie 2019, în mod anticipat, am mar- cat un eveniment de informare cu tinerii referitor la Ziua Mondială a Sănătății (7 aprilie în fiecare an). Tema acestui an a campaniei globale se referă la ga- rantarea faptului că toate persoanele și toate comunitățile au acces la servicii de sănătate de calitate, acolo și atunci când au nevoie, fără a fi confruntați cu dificultăți finan- ciare în accesare. Am avut ocazia să vizităm, cu sprijinul și bunăvoința conducerii instituției, Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare. A fost alături de noi un grup de 15 tineri de la Colegiul Național „Dragoș Vodă” din Sighetu Marmației, împreună cu doamna profesor Cornelia Hotea, care au putut observa, în mod direct, rezultatele unor proiecte cu finanțare externă (Uniunea Europeană și Banca Mondială) implementate de către Consiliul Județean Maramureș și Spitalul Județean de Urgență. Este vorba în primul rând despre proiectul «Reabilita- rea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare», finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, desfășurat în perioada 08.10.2010 – 07.12.2015, cu o valoare totală de 83.135.079,35 lei, din care valoarea totală eligibilă a fost de 56.755.818,71 lei (fondurile struc- turale și cofinanțarea de la Guvernul României). Prin acest proiect s-a realizat reabilitarea acestei unități medicale de referință pentru Maramureș și județele limitrofe, lucrările de construcții efectuate având scop reabilitarea structurii de rezistenţă, alinierea construcţiei la normativele de siguranţă la foc, implementarea măsurilor necesare de respectare a normelor pentru persoanele cu dizabilităţi, reabilitarea termică a clădirii. Am avut de asemenea oportunitatea de a vizita și Laboratorul de Radioterapie cu Energii Înalte, o investiție recent inaugurată. Clădirea care găzduiește buncărul a fost construită din fondurile proprii ale spitalului, cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș, iar echipamentul a fost achiziționat de către Ministerul Sănătății, în cadrul unui proiect cu Banca Mondială. Valoarea investiției se ridică la suma de 5 milioane de euro. Laboratorul de Radioterapie cu Energii Înalte reprezintă o investiție foarte importantă pentru viața pacientului oncologic, atât din Maramureș, cât și din județele limi- trofe. Este primul din cele 8 centre de radioterapie, care se vor realiza la nivel național, până în ianuarie 2020, împru- mutul Băncii Mondiale pentru aceste centre fiind de 17,5 milioane de euro. Mulțumim conducerii Spitalului Județean de Urgență și tuturor angajaților care azi ne-au facilitat accesul în instituție, ne-au ghidat în vizita noastră și ne-au furnizat toate informațiile punctuale legate de înfăptuirea actului medical de calitate în Baia Mare. Am continuat cu o vizită la Fundația Centrul pentru Dezvoltare Întreprinderilor Mici și Mijlocii Maramureș (CDIMM Maramureș), care în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș asigură structura gazdă pentru Centrul Europe Direct Maramureș. Tineri au primit informații despre istoricul și funcționarea Centrului Europe Direct și al structurii gazdă, precum și câteva date legate de mecanismele și programele Uniunii Europene în domeniul sănătății (card european de asigurări sociale de sănătate, asistență medicală de urgență și planificată oriunde pe teritoriul UE, rețelei europene de referință pentru asigurarea îngrijirii prin colaborare, numărul unic de urgență 112). Obiectivul acestei vizite a fost creșterea gradului de cunoaștere în rândul tinerilor cu privire la beneficiile apartenenței la UE și a finanțărilor concrete care au fost realizate în județul Maramureș. Menționăm că participanții la această vizită de studiu sunt elevi în cadrul unei instituții de învățământ care este candidată la titulatură de Școală Ambasador a Par- lamentului European. Noi le mulțumim încă o dată reprezentanților Spitalul Judetean de Urgenta “Dr Constantin Opris” Baia-Mare și tineri- lor ambasadori juniori ai Col.Nat.DragosVodă – Candidat la titlul de Școală-Ambasador pentru facilitarea și implicarea în vizita de studiu care împreună am realizat-o în Baia Mare! Mult succes in toate activitățile viitoare!
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; web: http://europedirect.cdimm.org/ Informaţii despre Uniunea Europeană; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş- Structura gazdă a Centrului Europe Direct Maramureș. Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/ fax: +40-262-224.870, 222.409; www.cdimm.org. Consultanţă în afaceri, cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie CDIMM Maramureș Radu BIG Vlad PASCU Consiliul Județean Maramureș Răzvan MANȚA Radu LUCIAN Program cu publicul 9.00 - 16.00 Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter Util pentru TINEri Programul „Şcoala altfel” la Școala Gimnazială Octavian Goga din Baia Mare În data de 17.04.2019, Centrul Europe Direct Maramureș a efectuat o vizită la Școala Gimnazială Octavian Goga din Baia Mare, unde în cadrul Progra- mului „Şcoala altfel”, copii din clasa a II-a (doamna prof. înv. Pustai Codreanu Elena) au primit publicații, jocuri și baloane cu tematici europene. Au fost prezentate informații referitoare la Un- iunea Europeană, s-a povestit despre protecția me- diului înconjurător, respectiv alimentația sănătoasă. La eveniment a participat și doamna Dorca Onor- ica, inspector școlar pentru învățământul primar și particular. 9 Mai - Ziua Europei la Baia Mare “ÎmprEUnă alegem pentru EUropa” În ziua de 9 Mai 2019 – ZIUA EUROPEI, Centrul Eu- rope Direct Maramureş, din cadrul Fundației CDIMM Maramureș, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș – entitate afiliată în proiect, organizează Evenimentul cultural-artistic “ÎmprEUnă alegem pentru EUropa”. În fiecare an, marcăm Ziua Europei prin acțiuni organizate în parteneriat, la nivel local, evenimentul din 2019 aflându-se la ediția a XII-a. Manifestarea dedicată Zilei Europei 2019 își pro- pune să reunească elevi, cadre didactice, studenți, reprezentanți ONG, voluntari români și străini, reprezentanți instituții culturale, mass-media, pre- cum şi alţi cetățeni din județul Maramureș interesați să se implice în viața comunității locale, tema aces- tui an fiind ”Anul acesta votez și eu – Ce vreau să facă Parlamentul European cu votul meu?”. Prin evenimentul cultural-artistic din 9 Mai 2018, dorim să marcăm Anul Alegerilor pentru Parlamen- tul European și să transmitem un mesaj concret celor care ne vor reprezenta în viitorul parlament. Mesajele pot să acopere o gamă variată de dome- nii: Educație; Cultură; Investiții; Infrastructură; Sănătate; Condiții de muncă; Familie. La eveniment vor participa echipe formate din elevi (școli clasele a VII-a și a VIII-a și licee), studenți, tineri români și străini (ONG, universități), reprezentanți instituții cu activități culturale și educaționale care activează în județul Maramureș. Consiliul Județean Maramureş - Entitate afiliată pentru Centrul Europe Direct Maramureș Str. Gh. Șincai nr. 46, 430311 Baia Mare; tel: +40-262-212.110; email: office@cjmaramures.ro; web: https://www.cjmaramures.ro/ CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ Buletin informativ electronic 2/2019 Martie - Aprilie 2019

×