Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal oct 2018 ed maramures

215 views

Published on

Jurnal CDIMM Maramures, luna Octombrie 2018

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal oct 2018 ed maramures

  1. 1. Anul XXIV, Nr. 10/ Octombrie 2018 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureș FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Atitudinea favorabilă a europenilor față de UE este la un nivel record Ultimul sondaj Eurobarometru comandat de Parlamentul European arată că la nivel european există un grad de apreciere faţă de apartenenţa la Uniunea Europeană de 68%. Ultimul sondaj Eurobarometru comandat de Parlamen- tul European arată că la nivel european există un grad de apreciere faţă de apartenenţa la Uniunea Europeană de 68%, comparativ cu 67% în aprilie 2018 (cei care cred că ţara lor a beneficiat de pe urma apartenenței la UE), acesta fiind la un nivel record din 1983 încoace. Dintre români, 64% (71% în aprilie 2018) consideră că ţara lor a avut de beneficiat de pe urma apartenenței la UE. 62% dintre europeni, nivel record în ultimii 25 de ani, respectiv 49% dintre români văd ca pe un lucru bun apartenenţa la UE a ţării lor. http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181017IPR16304/efect-brexit-atitudine- favorabila-a-europenilor-fata-de-ue-la-un-nivel-record Acest indicator a avut următoarea evoluție în ultimii 2 ani: - octombrie 2016: 53% în UE, 53% în România - aprilie 2017: 57% în UE, 54% în România - octombrie 2017: : 57% în UE, 48% în Româ- nia - aprilie 2018: : 60% în UE, 59% în România - octombrie 2018: 62% în UE, 49% în România. Gradul de informare şi interesul faţă de alegerile europene din 2019 sunt în creştere. 41% dintre europeni, comparativ cu 32% în aprilie 2018 (53% dintre români, comparativ cu 43% în aprilie 2018) au identificat corect luna mai a anului viitor drept perioada în care vor avea loc alegerile, în timp ce 51% dintre europeni, comparativ cu 50% în aprilie 2018 (57% dintre români, comparativ cu 55% în aprilie 2018) se declară interesaţi de aceste alegeri. În legătură cu temele pe care le doresc discutate în campania electorală, europenii au identificat următoarele priorităţi: imigraţie (menţionată de 50% dintre respondenţi), economie (47%), combaterea şomajului în rândul tinerilor (47%), combaterea teror- ismului (44%) şi protecţia mediului (40%). Temele prioritare identificate de români sunt: economie (53%), combaterea şomajului în rândul tinerilor (44%), promovarea dreptur- ilor omului şi a democraţiei (38%), protecţia consumatorului şi siguranţa alimentară (36%) şi protecţia socială (35%).
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene Fundația CDIMM Maramureș - Jurnal CDIMM nr. 10/2018 Piața Internă a UE împlinește anul acesta 25 de ani de când a intrat în vigoare și de când facilitează viața cetățenilor din în- treaga Europă. Într-un sfert de secol, piața unică a creat mai mult de 1,77 milioane de lo- curi de muncă, a contribuit cu 233 de miliarde de euro la Produsul Intern Brut al UE. Piața unică este una dintre cele mai impor- tante realizări ale Europei și cel mai bun avan- taj al acesteia în momentele de creștere a globalizării. Este un motor pentru construirea unei economii europene mai puternice și mai echitabile. Permițând oamenilor, bunurilor, serviciilor și capitalului să se deplaseze într- un mod mai liber, deschide noi oportunități pentru cetățeni, lucrători, întreprinderi și con- sumatori – creând locuri de muncă și creștere economică, de care Europa are nevoie atât de urgentă. Acesta reunește 28 de state din UE și 4 state din afara UE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția), intensificând concurența și eliminând sute de bariere legislative și bi- rocratice la nivel național. Țările vecine, cum ar fi Turcia sau Georgia, au acces selectiv. În două decenii și jumătate, mai mult de o duzină de țări s-au alăturat pieței unice – din motive evidente. Libera circulație a mărfurilor generează an- ual 25% din PIB, stimulând ocuparea forței de muncă și investițiile. Nu există taxe pentru tranzacțiile transfrontaliere, iar transferurile bancare sunt acum gratuite. Eliminarea ob- stacolelor din calea liberei accesări a bunurilor și serviciilor digitale, cum ar fi geoblocarea nejustificată, ar putea aduce un plus de 415 miliarde de euro pe an. Libera circulație a datelor, care face parte din „cealaltă” liberă circulație, va aduce cu adevărat beneficii enorme pentru cetățenii noștri, iar antre- prenoriatul digital va aduce o mulțime de soluții pentru problemele oamenilor, dacă permitem și facilităm această mișcare liberă. Sursa: https://www.caleaeuropeana.ro/25-de- ani-de-piata-unica-europeana-beneficiile- acesteia-sunt-mai-vizibile-ca-niciodata/ 25 de ani de Piață Unică Europeană - beneficiile acesteia sunt mai vizibile ca niciodată
  3. 3. Proiect co- nanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co- nanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 10/2018 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ȘTIRI EUROPENE • Decalajul salarial între femei și bărbați în România, cel mai redus nivel din UE Femeile din Uniunea Europeană câștigă cu 16,2%, în medie, mai puțin decât bărbații. Cel mai mic decalaj este înregistrat în România, de 5,2%, în timp ce la polul opus se află Grecia, cu 25,3%, conform celui mai recent raport publicat de Comisia Europeană în 26 octombrie. Printre problemele pe care le întâmpină femeile, la nivel european, se numără în continuare câștigurile sa- lariale mai mici, orele mai puține lucrate sau ratele mai scăzute ale ocupării forței de muncă. Ziua Europeană a Egalității Salariale va fi marcată în data de 3 noiembrie. Aceasta este data la care, deși anul de muncă nu s-a încheiat, femeile încetează, în mod simbolic, să mai fie plătite. Acest lucru nu se întâmplă în cazul colegilor bărbați. În România, decalajul salarial între femei și bărbați s-a micșorat în ultimii ani. Astfel, de la 8,8% în 2010, a coborât la 5,8% în 2015, respectiv 5,2% în 2016, con- form datelor Eurostat. La nivelul UE, această tendință a rămas aproape neschimbată. Dacă în 2010 decalajul era de 16,4%, în 2016 a ajuns la 16,2%. Grecia a rămas țara cu cel mai mai decalaj în toți anii analizați. Printre factorii care contribuie la aceste decalaje: • funcțiile de conducere și supervizare, deținute în mare parte de bărbați; la vârful ierarhiei, doar 6,3% dintre directorii executivi sunt femei; • femeile preiau sarcini importante neremunerate, cum sunt activitățile gospodărești și de îngrijire a co- piilor sau a membrilor familiei, în proporție mare decât bărbații: 22 ore săptămânal în rândul femeilor, față de doar 9 ore săptămânal pentru bărbați; • femeile au tendința să petreacă perioade în afara pieței muncii mai des decât bărbații; • segregarea în domeniul educației și pe piața mun- cii; aceasta înseamnă că în cadrul unor sectoare și ca- tegorii profesionale, există tendința ca femeile să fie suprareprezentate, în timp ce în altele, bărbații sunt cei suprareprezentați; • discriminarea salarială, deși este ilegală, continuă să contribuie la decalajul salarial între femei și bărbați. Context Factorii care sunt la originea diferenței de re- munerare între femei și bărbați sunt multipli: fe- meile lucrează mai frecvent cu fracțiune de normă, se confruntă în cariera lor profesională cu așa- numitul fenomen al „plafonului de sticlă”, lucrează în sectoare în care remunerațiile sunt mai mici sau sunt adesea obligate să își asume responsabilita- tea principală pentru îngrijirea familiilor lor. Una dintre modalitățile prin care se pot găsi soluții pen- tru aceste probleme este îmbunătățirea echilibru- lui dintre viața profesională și cea privată a familii- lor, care ar putea fi atins prin adoptarea propunerii de directivă înaintate de Comisie. În contextul Pilonului european al drepturilor sociale, Comisia a luat măsuri pentru a le permite părinților și îngrijitorilor care lucrează să aibă o evoluție mai bună în carieră și să aibă în același timp posibilitatea de a-și îngriji familiile. Propune- rea Comisiei privind echilibrul dintre viața profesi- onală și cea privată include dreptul tuturor taților de a beneficia de cel puțin 10 zile de concediu pen- tru nașterea copilului lor. De asemenea, concediul plătit pentru creșterea copilului ar urma să devi- nă un drept netransferabil, egal pentru femei și bărbați, o măsură puternică prin care bărbații ar fi încurajați să profite de această oportunitate, mai degrabă decât să li se ceară femeilor să își pună pe planul doi cariera pentru o perioadă lungă de timp, în timp ce bărbații se întorc rapid la locul de muncă. În cele din urmă, propunerea Comisiei va spori participarea femeilor pe piața forței de mun- că. Negocierile cu Parlamentul European și cu Con- siliul sunt în curs și este posibil să se ajungă la un acord până la sfârșitul anului. Comisia îndeamnă toate părțile implicate să depună eforturi pentru a se ajunge la un compromis ambițios. Noile date Eurobarometru publicate în 26 oc- tombrie subliniază importanța finalizării de urgență a acestui act legislativ. În plus, Comisia a prezen- tat anul trecut un plan de acțiune intitulat „Com- baterea diferenței de remunerare între femei și bărbați”, care vizează diferiții factori ce contribuie la această inegalitate. Sursa: h t t p s : / / e c . e u r o p a . e u / r o m a n i a / news/20181026_raport_decalaj_salarial_femei_ barbati_romania_ue_ro
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de nanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri și studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Radu BIG, Vlad PASCU, Răzvan MANȚA ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 10/2018 ȘTIRI DESPRE FINANȚĂRI • Programul - EUROPA CREATIVĂ 2014-2020 Comisia Europeană a lansat apelul de pro- iecte EACEA 34/2018 „Sprijin pentru Proiecte- lor Europene de Cooperare 2019”, Programul - EUROPA CREATIVĂ 2014-2020, subprogramul CULTURA. Subprogramul “Cultura” își propune să sprijine proiecte care vizează îndeosebi: A. mobilitatea transnațională; B. dezvoltarea audienței; C.1. consolidarea capacităților – digitalizare; C.2. consolidarea capacităților – noi modele de afaceri; C.3. consolidarea capacităților – educație și formare; D. dialog intercultural și integrare socială a migranților și a refugiaților; E. moștenirea Anului european al patrimoniului cultural 2018. Prin urmare, proiectele finanțate trebuie să includă o strategie motivată și o descriere detaliată a modului în care și-au propus să pună în aplicare una sau mai multe dintre aceste priorități ale programului. La momentul de- punerii cererilor, solicitanții trebuie să bifeze maximum 3 din aceste 5 priorități, și anume pe cele mai relevante pen- tru proiectul lor, și să le ordoneze în funcție de relevanță. În funcție de amploarea, nevoile, natura, obiectivele și prioritățile proiectului, solicitantul trebuie să depună fie o cerere fie pentru categoria 1 – Proiecte de cooperare de mai mică amploare, fie pentru categoria 2 – Proiecte de cooperare de mai mare amploare. Categoria 1: Proiecte de cooperare de mai mică amploare – până la 200.000€ (60% cofinanțare), Categoria 2: Proiecte de cooperare de mai mare amploare – până la 2.000.000€ (50% confinanțare). Candidaturile/aplicațiile pentru subprogramul „Cultu- ra” se depun online. Solicitanții trebuie să se identifice, inaintea depunerii aplicației, în sistemul ECAS al Comisiei Europene. Aplicațiile pot fi depuse în oricare limbă oficială a UE. Activitățile trebuie să înceapă pentru ambele catego- rii între 1 septembrie și 15 decembrie 2019. Sursa: https://eacea.ec.europa.eu/…/support-euro- pean-cooperation-p… • Oportunitate de finanțare pentru investiții inovative în Economia Circulară Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, organizație parteneră în cadrul proiectului C- VOUCHER, lansează Schema de vouchere și servicii suport pentru inovare în economia cir- culară, care se adresează întreprinderilor mici și mijlocii din industria prelucrătoare, agro-ali- mentară, textile, sănătate și domeniul apei. Firme din domeniile vizate, care doresc alinierea la standardele de mediu și totodată modificarea modelu- lui de administrare a afacerii, pot aplica până în 30 no- iembrie pentru Voucherul de inovare pentru economia circulară, cu posibilitatea de a fi selectae în Programul de Accelerare cu o durată de 9 luni, care include: - asistență din partea unui expert în coaching și #de- signthinking pentru identificarea soluțiilor optime - un voucher sub formă de grant nerambursabil de 60.000 euro pentru a beneficia de expertiză de la cei mai potriviți furnizori de tehnologie pentru dezvoltarea soluției - servicii de mentorat în afaceri din partea organizațiilor partenere din străinătate - accesul la evenimente de networking și la fonduri suplimentare pe piața de investiții. Prin patru apeluri de proiecte care se vor desfășura în perioada octombrie 2018 – martie 2020, Programul de accelerare C-VOUCHER alocă un buget de 4,2 mili- oane de euro pentru a sprijini 66 de firme din Europa. Termenul de depunere a aplicațiilor pentru primul apel de proiecte este 30 noiembrie 2018. Proiectele se depun în limba engleza, pe platforma on- line dedicată: https://smes-open-call.fundingbox.com/ Pentru alte detalii, consultați website-ul proiectului: http://c-voucher.com/ Firmele interesate pot solicita detalii și îndrumare la ADR Nord-Vest, Departamentul de Dezvoltare Regională, Relații Internaționale și Proiecte Sursa: https://www.nord-vest.ro/oportunitate-de-fi- nantare-pentru-…/ Informațiile de pe această pagină sunt preluate și adaptate de pe http://www.finantare.ro

×