Bjelancevine

2,238 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bjelancevine

  1. 1. Bjelančevine
  2. 2. Opšte• Veliki organski biomakromolekuli sastavljeni od amino kiselina• Poređane u linearne lance i spojene međusobno peptidnim vezama između ugljenikovog atoma i amino grupe dve aminokiseline
  3. 3. Građa• Linearni polimeri izgrađeni od 20 različitih L-α amino kiselina• Sve amino kiseline dijele zajedničke strukturne karakteristike uključujudi α-ugljenik za koji su amino grupa, COO- grupa i bočni lanac vezani• Jedino se prolin razlikuje u bočnoj strukturi
  4. 4. Struktura• Nastaju formiranjem lanaca u čiji sastav ulazi 20 aminokiselina koje se nazivaju proteinogenične ili standardne aminokiseline• Oni su veliki molekuli čija masa može dostidi i vrijednosti od nekoliko miliona daltona a struktura može obuhvatiti i neproteinske molekule
  5. 5. Podjela• Mogu biti svrstani u tri klase: globularni proteini, fibrilarni proteini, membranski proteini• Skoro svi globularni proteini su rastvorljivi, a mnogi od njih su i enzimi• Fibrilarni proteini su veoma izduženi molekuli, čija sekundarna struktura čini dominantan strukturni motiv
  6. 6. Funkcija• U zavisnosti od svoje građe, provode čitav niz različitih aktivnosti unutar organizma• Prvi i osnovni zadatak proteina je njihova neophodnost u procesu rasta i razvoja• Proteini zamijenjuju izumrle delije
  7. 7. Bjelančevine u ishrani• Nalaze se u raznim vrstama prehrambenih namirnica• Može se redi da su u vedim ili manjim količinama zastupljeni u svoj hrani osim u rafiniranim šederima i mastima
  8. 8. • Prezentaciju napravio Saša Lekid Bar, Crna Gora

×