Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Żyj i bogać się - dla niej JUSTYNA CHMIELEWSKA pdf

233 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Żyj i bogać się - dla niej JUSTYNA CHMIELEWSKA pdf

 1. 1. Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Żyj i bogać się - dla niej"Darmowa publikacja dostarczona przezZloteMysli.plCopyright by Złote Myśli & Justyna Chmielewska, rok 2013Autor: Justyna ChmielewskaTytuł: Żyj i bogać się - dla niejData: 21.06.2013Złote Myśli Sp. z o.o.ul. Toszecka 10244-117 Gliwicewww.zlotemysli.plemail: kontakt@zlotemysli.plNiniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłączniew formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartościpublikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodniez regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książceinformacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani zaich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lubautorskich. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli nie ponoszą również żadnejodpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartychw książce.Wszelkie prawa zastrzeżone.All rights reserved.Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
 2. 2. Spis treściOpinie o książce..............................................................................................7Wstęp, czyli o czym jest ta książka?...............................................................13Dlaczego bogaci się bogacą, a biedni biednieją?.................................17Dlaczego ludzie nie są bogaci?..........................................................20Oznaki blokady finansowej................................................................22Część IWzorce mentalneRozdział 1. Przekonania i ich zmiana.............................................................27Cierpienie i przyjemność...................................................................32Przekonania i ich zmiana...................................................................35Zmiana negatywnych myśli...............................................................58Rozdział 2. Wartości i ich redefiniowanie.......................................................61Wartości i prawa, które nimi rządzą...................................................65Autosabotaż finansowy.....................................................................71Rozdział 3. Potrzeby i sposoby ich zaspokajania.............................................83Pięć podstawowych potrzeb człowieka..............................................84Część IIWiedza i umiejętnościRozdział 4. Inwestujemy!............................................................................107Rozdział 5. Gdzie jesteś i dokąd zmierzasz?..................................................119Sześć etapów ustanawiania i osiągania Twoich celów finansowych...119Osiem planów wygrania gry............................................................121Rozdział 6. Droga do absolutnej wolności finansowej...................................125Klucz do wolności finansowej..........................................................129Procent składany............................................................................134
 3. 3. Jak pracują pieniądze?....................................................................134Etat czy biznes?..............................................................................165MLM — Marketing sieciowy...........................................................173Test tolerancji na ryzyko.................................................................190Zainwestuj w siebie........................................................................198Wartość netto i masa krytyczna.......................................................203Sześć marzeń finansowych..............................................................204Trzy kosze finansowe......................................................................206Trzy pudełka na czekoladki..............................................................211Sześć marzeń (i poziomów) finansowych.........................................213Plan i cele......................................................................................225Tożsamość inwestora......................................................................228Rozdział 7. Tajemna wiedza finansowa........................................................233Dźwignie finansowe.......................................................................233Jak nie stracić na spadku?...............................................................238Rozdział 8. Strategia wyjścia z długów........................................................241Plan wyjścia z długów (plan na 1–5 lat)..........................................244Zakończenie...............................................................................................247
 4. 4. 7Z reguły nie czytam książek o charakterze poradniko-wym, chyba że dotyczą trawników, roślin lub ogrodów.Zawsze wydawało mi się, że mądrość w nich zawartapowinna prowadzić czytelnika do pełni szczęścia i speł-nienia, a tak przecież nie jest. Większość z nas nie jestani dostatecznie szczęśliwa, ani bogata, ani nastawionana życiowy sukces. Dlaczego więc przeczytałem książkęŻyj i bogać się? Bo mnie o to poproszono — i wcale tegonie żałuję, wręcz przeciwnie. Sporo dowiedziałem sięo sobie, również o przyczynach moich niepowodzeń fi-nansowych i inwestorskich. Ta książka nie jest zwykłymczytadłem z cyklu lektura „lekka, łatwa i przyjemna”.Jeśli rzeczywiście chcemy coś zmienić w swoim życiu,to trzeba jej poświęcić sporo czasu. Nie tylko czytać,analizować, ale przetestować samego siebie, po to by np.dowiedzieć się, „jakim jestem inwestorem”. Rozpoznaći spróbować pokonać własne blokady finansowe, zasta-nowić się nad sposobem dodatkowego zarabiania.Odkładasz przyjemności na później, przesadnie oszczę-dzasz na drobiazgach, a  beztrosko traktujesz dużekwoty. Polegasz wyłącznie na specjalistach, a  brakOpinie o książce
 5. 5. 8Justyna Chmielewskasukcesów zwalasz na ogólny stan gospodarki — to sątwoje blokady, z którymi możesz sobie poradzić. „Tysam musisz pilnować swoich inwestycji. Nie ufaj do-radcom, oni mogą się mylić, a ty płacisz” — pisze au-tor. Gdybym te stwierdzenia znał wcześniej i wziął jesobie do serca, być może nieco mniej boleśnie prze-szedłbym przez kryzys roku 2008. Właśnie teraz w po-łowie sierpnia 2011 mocno daje się we znaki drugafala kryzysu. Nikt dokładnie nie wie, co będzie dalej,większość analityków twierdzi, że perspektywy są pesy-mistyczne. Warto więc zacytować jeszcze jedno zdaniez Żyj i bogać się: „Gospodarka dąży do równowagi. Jeśligdzieś jest strata, w innym miejscu pojawia się zysk. Je-śli tanieją akcje, drożeje złoto”. Czy dzięki tej lekturzeuda się uniknąć kolejnych raf i mielizn inwestorskich?Gwarancji nikt nie daje, ale spróbować warto.Zygmunt ChajzerPrezenter telewizyjnyvvvCzytając tę książkę, nie sposób nie odnaleźć analogii dosportu. Książka wyraźnie pokazuje, że jeżeli chcesz od-nieść sukces finansowy, musisz zmienić swoje nawyki.Zamiast konsumenta, stać się inwestorem; zamiast liczyćna to, że pomogą ci inni, wziąć sprawy w swoje ręce.
 6. 6. 9Opinie o książceWielu, podziwiając sportowców, widzi medale, trofeai  tytuły — nie dostrzegając ogromu zaangażowania,wielu lat treningu, a także ciągłej pracy nad nastawie-niem, postawą i motywacją. Nie znam nikogo, kto od-niósł sukces w sporcie czy biznesie bez wspomnianychelementów. Za każdym sukcesem stoi cena, za każdymtytułem — wysiłek, za każdym zyskiem — wkład. Taksiążka jest doskonałym narzędziem do tego, aby osią-gnąć w życiu to, co sprawia nam tak wiele trudności, to,o co tak wszyscy zabiegamy, to, czemu często poświęca-my całe życie. Ta książka to prosta instrukcja do odnie-sienia sukcesu finansowego.Polecam tę książkę, ponieważ nie jest ona tylko opo-wieścią o finansach, ale przede wszystkim swego rodza-ju indywidualnym programem szkoleniowym, któregoukoronowaniem jest seminarium Żyj i  bogać się! Jeżeliksiążka wpłynie na podniesienie inteligencji finansowej,to seminarium będzie początkiem drogi wiodącej dosukcesu finansowego.Andrzej SupronSportowiec, sędzia sportowy, biznesem i inwestornajwybitniejszy polski zapaśnik, wielokrotny medalistavvvPieniądze to temat tabu w Polsce, ta książka pokazuje topojęcie we właściwym świetle. Jak pogodzić zarabianie
 7. 7. 10Justyna Chmielewskaz wartościami, jak skutecznie zadbać o swoją stabilnośćfinansową, jaką drogę — etatu czy własnej firmy — wy-brać? Zachęcam do przeczytania szczególnie ludzi mło-dych, debiutujących w życiu zawodowym i finansowym.Na pewno łatwiej będzie się Wam odnaleźć i obrać wła-ściwy kierunek.Dariusz ŻukPrezes Fundacji Polska Przedsiębiorcza AIPvvvAutor ani wydawca nie mogli tego oczywiście zaplano-wać, ale okres wahań na rynkach i serie ostrych spadkówindeksów to — paradoksalnie — świetny moment, byuczyć zachowania się w grze rynkowej.Książka nie jest elementarzem giełdy czy rynków wa-lutowych i nie odpowiada na pytanie: jak zarabiać? Jejtematem jest: jak wyrobić w sobie postawę najlepszą dopodjęcia ryzyka inwestorskiego. A wszystko w sposóbczynny, bo książka nie jest wykładem, ale raczej zeszy-tem ćwiczeń. Arkadiusz Bednarski nie przemawia, alerozmawia z czytelnikiem.Andrzej NierychłoDziennikarz, redaktor TV Biznes, wydawca,kierował m.in. redakcją dziennika „Puls Biznesu”vvv
 8. 8. 11Opinie o książceBiedni i bogaci. Zawsze byli, są i będą. Jaka jest międzynimi różnica? Czy bogactwo to tylko spadek lub wygra-na? Czy można dojść do bogactwa własną pracą? Cozrobić, by do bogactwa dojść? Co zrobić, by bogactwoutrzymać?Pytania, które zadaje sobie bardzo wiele osób. Pytania,które wielu męczą i spędzają sen z powiek.Nie ma na nie łatwych odpowiedzi. Nie ma super-hi-per‑cud-sposobów na stanie się bogatym.Choć może są? Wystarczy wszak cel, determinacja, sa-mokontrola we własnym działaniu. We wszystkich po-dejmowanych decyzjach i krokach. Prosty to przecieżwłaściwie przepis. Na pewno faktycznie mogący prowa-dzić do sukcesu.Czy jednak realny? Właśnie o realności kontroli nad sobąjest ta książka. Pokazuje, co i jak powinniśmy robić, jakieumiejętności, wiedzę, doświadczenia uzyskać, jak nadnimi panować, by móc iść tam, gdzie chcemy podążać.Jeśli chcemy na pewno podążać w kierunku finansowe-go sukcesu, jeśli chcemy ten finansowy sukces osiągnąć.Nie dla każdego jest to przy tym sposób. Wielu przeczy-ta i uzna, że to dla nich za trudne, że to niemożliwe. Toci, którzy nie chcą. Będą czekać na los na loterii życia,który pewnie dla nich nie przyjdzie. A nawet jeśli się po-jawi, to najpewniej zabłyśnie na chwilę. Szybko i łatwo
 9. 9. Justyna Chmielewskazarobione pieniądze bowiem, bez wiedzy, jak ich używaći wykorzystać, rozpływają się błyskawicznie. Nawet niewiemy kiedy.Jeśli jednak ktoś chce, naprawdę chce, tak naprawdę, na-prawdę, to w tej książce dostanie wiele podpowiedzi, coi jak można zrobić. Nie zwolni to z myślenia, nie zwolniz pracy, nie zwolni z determinacji. Ale czasem choćbyumocni we własnych przekonaniach, we własnych po-mysłach.Marcin Z. BrodaRedaktor naczelny „Dziennika Ubezpieczeniowego”,„Miesięcznika Ubezpieczeniowego”
 10. 10. 13Zastąp swoje wymówki sensownymi powodami,a wszystko będzie łatwiejsze do zrozumienia.Donald TrumpKażdy, kto bierze do ręki nową książkę, czyta jej tytułi zastanawia się, o czym tak naprawdę ona jest.Na początek kilka faktów:Evelyn Adams wygrała dwukrotnie, łącznie 5,4 mlndolarów. Dzisiaj mieszka w przyczepie i nie ma za cożyć.Callie Rogers wydała swoją całą wygraną z roku 2003— 3 mln dolarów — na zakupy, kokainę, przyjaciółi powiększenie biustu.Suzanne Mullins wygrała na loterii w 1993 r. Aby unik-nąć podatków, kobieta, zamiast jednorazowej wypłaty,zażyczyła sobie, by wygraną wypłacano jej w  tran-szach. Wydając rocznie więcej, niż wynosiła wartośćwypłat, szybko jednak popadła w długi. Zdecydowałasię na wzięcie pożyczki w wysokości 200 tysięcy dola-rów na poczet jednej z kolejnych wypłat.Wstęp,czyli o czym jest ta książka?
 11. 11. 14Justyna ChmielewskaWkrótce po tym manewrze Mullins postanowiłazmienić formę wypłat pieniędzy — zrezygnowałaz wypłat w transzach, które przysługiwały jej w ra-mach nagrody, i ryczałtem wypłaciła całą pozosta-łą przysługującą jej część. Zapomniała jednak o 200tysiącach dolarów długu. Firma pożyczkowa posta-nowiła ją pozwać, a sąd nakazał jej zwrócić 154 ty-siące dolarów. Niestety, Mullins w chwili otrzymaniawezwania do zapłaty nie miała już żadnych środkówi nie miała z czego oddać długu.Czy wiesz, że:W pierwszym roku po rozwodzie stopa życiowa ko-biet pogarsza się średnio o 73%?Spośród ludzi starszych, którzy żyją w nędzy, 3 na4 osoby to kobiety, a 80% z nich nie doświadczyłobiedy za życia ich mężów?7 na 10 kobiet będzie w  pewnym momencie żyłow nędzy?Ekonomiści z  Uniwersytetów: Kentucky, Pittsburgi Vanderbilt starali się odpowiedzieć na pytanie, co siędzieje, kiedy osoby będące w słabej kondycji finansowejotrzymują nagle duży zastrzyk gotówki. Zebrali dane od35 000 osób, które w latach 1993–2002 wygrały na lo-terii Florida Fantasy 5 łącznie ponad 150 mln dolarów,i porównali to z danymi stanowego rejestru bankructw.Ich odkrycia opublikowanie w The Review of Economics
 12. 12. 15Wstęp, czyli o czym jest ta książka?and Statistics jesienią roku 2010 pokazują, że duże wygra-ne na loteriach nie mają większego wpływu na zredu-kowanie prawdopodobieństwa bankructwa. Ponad 1900zwycięzców zbankrutowało w ciągu 5 kolejnych lat.Dlaczego tak się dzieje?Badacze starają się wyjaśniać, że przyczyna tkwi w innymtraktowaniu pieniędzy, które pojawiają się jako nieprzewi-dziany, dodatkowy przychód, oraz że osoby, które wygry-wają, najczęściej nie mają odpowiedniej edukacji finan-sowej. Są to bardzo ważne drogowskazy, które pokazująnam, że aby stać się osobą wolną finansowo, potrzebne są2 rzeczy: odpowiednie wzorce oraz właściwa wiedza.I o tym właśnie jest ta książka. Traktuje ona także o tym,jak Ty sama, o własnych siłach, możesz stać się osobąniezależną finansowo.W książce będą pojawiać się na przemian określenia: za-możność, bogactwo, wolność finansowa i niezależnośćfinansowa. Jednak nie jest to publikacja o tym, jak staćsię miliarderem, chociaż techniki oraz wiedza w  niejzawarte pozwalają osiągnąć niczym nieograniczonebogactwo. Pozycja ta jest natomiast pełnym i wyczer-pującym kompendium, które daje gotowe narzędzia doosiągnięcia absolutnej wolności finansowej. Osiągającpoziom absolutnej wolności finansowej, możesz robićto, co chcesz, kiedy chcesz, gdzie chcesz, z kimkolwiekchcesz, tak długo jak chcesz. Przez cały czas!
 13. 13. 16Justyna ChmielewskaOwa wolność finansowa może dla każdego człowiekastanowić inny poziom miesięcznych dochodów orazinną wielkość zgromadzonego kapitału. W  większo-ści wypadków jest to równe posiadaniu konta, na któ-rym znajdują się co najmniej 8-cyfrowe kwoty. Są jed-nak osoby, które nie potrzebują wczasów na Hawajach,opłynięcia kuli ziemskiej czy posiadania garażu pełnegosportowych samochodów. Będą szczęśliwe, spędzając2 tygodnie beztroski w Egipcie, spływając Czarną Hań-czą i jeżdżąc kilkuletnim volvo. Do tego zaś w zupeł-ności wystarczy o wiele niższa kwota, która będzie imdawała kilkanaście tysięcy złotych pasywnego, miesięcz-nego dochodu. Dlatego ta książka jest drogowskazemna drodze do niezależności finansowej.Czy słyszałeś, że:pieniądze szczęścia nie dają;pieniądze to nie wszystko;jestem biedny, ale uczciwy;bogaci to złodzieje;pierwszy milion trzeba ukraść…?A co Ty myślisz o pieniądzach i bogactwie?Czy wiesz, że można:zarabiać na własnym kredycie hipotecznym;szybko wyjść z długów;
 14. 14. 17Wstęp, czyli o czym jest ta książka?uczciwie się wzbogacić;stać się wolnym finansowo w ciągu kilku lat;w  ciągu jednego roku zwiększyć swoje zarobkio 500%?Wiesz, jak to zrobić?Na pewno nie raz zastanawiałaś się:dlaczego jedni ludzie są bogaci, a inni biedni?dlaczego „biednemu wiatr w oczy”, a bogatemu „na-wet byk się ocieli”?czy bycie biedną jest godne pochwały, a bogatą na-ganne?czy pieniądze są powodem nieszczęść na świecie?czym są pieniądze i bogactwo?czy jest jakiś sposób na to, aby stać się bogatą, wolnąfinansowo?Jeżeli milionerowi, który sam doszedł do swojegobogactwa, zabierzemy milion, to pozostaje tylkokwestią czasu, aby go odzyskał. Jeżeli biednemudamy milion, pozostaje tylko kwestią czasu, kiedyznów będzie bez pieniędzy.
 15. 15. 18Justyna ChmielewskaTa książka i seminarium Żyj i bogać się odpowiadają na tei wiele innych pytań.Dlaczego bogaci się bogacą, a biedni biednieją?Na początek zastanów się i odpowiedz sobie na poniż-sze pytania.Jeżeli, podobnie jak zdecydowana większość ludzi, niejesteś zadowolona ze swojej sytuacji finansowej, jeżelinie żyjesz na takim poziomie, na jakim chcesz, ponieważnie masz na to wystarczających środków, jeżeli obawiaszsię o finansową przyszłość swoją i swoich najbliższych,to wiedz, że jest pięć sposobów na zabezpieczenie swo-jej przyszłości finansowej.Cztery pytania dotyczące presji finansowej:Kiedy ostatni raz czułaś presję finansową (brak1. pieniędzy)?Czy w tym momencie życia czujesz presję finan-2. sową?Czy posiadanie większej sumy rzeczywiście3. zmniejsza Twoją presję finansową?Kiedy czułaś się zupełnie wolna od presji finan-4. sowej?
 16. 16. 19Wstęp, czyli o czym jest ta książka?Pierwsze cztery metody pomińmy, bo nie o tego rodzajubogaceniu się będziemy mówili. Nie tędy wiedzie dro-ga do prawdziwego bogactwa. W USA, kraju, w którymmieszka najwięcej milionerów, 80% z nich to milionerzyw pierwszym pokoleniu. A zatem jedynie 20% otrzy-mało majątek w spadku lub się weń „wżeniło”. Możnaoczywiście liczyć na łut szczęścia, na to, że mi się uda,że może odnajdzie się jakiś bogaty, zapomniany wujekz Ameryki, po śmierci którego pojawi się spory mają-tek. Jednak prawdopodobieństwo tego, że tak się stanie,jest nikłe, i łudzenie się, że tak będzie, oraz oczekiwa-nie, że pewnego dnia wszystko się zmieni, jest po prostunaiwnością. Wiele osób liczy także na to, że wygra naloterii. No cóż, odwołując się po raz kolejny do staty-styk, możemy dojść do wniosku, że prawdopodobień-Pięć sposobów na zabezpieczenie przyszłości fi-nansowej:Możesz otrzymać majątek w spadku.1. Możesz „wżenić się” w majątek.2. Możesz wygrać na loterii.3. Możesz zaskarżyć jakąś firmę i wygrać proces.4. Możesz „zrobić” majątek.5.
 17. 17. 20Justyna Chmielewskastwo wygranej na loterii ma się tak jak jeden do trzyna-stu milionów, zaś uderzenia piorunem jeden do siedmiumilionów. Skoro nikt nie chce być uderzony piorunem,co jest bardziej prawdopodobne, to dlaczego tak wie-le osób chce zdobyć coś, co jest dwa razy mniej praw-dopodobne? Poza tym, jak już wiesz, nawet ci, którymudało się wygrać, szybko tracą swoje pieniądze. Częstoteż osoby, które wygrały, nawet o tym nie wiedzą i nigdynie odbierają swoich nagród.Są także tacy, którzy skarżą bogate koncerny i  chcąogromnych odszkodowań, najczęściej z  powodu za-padnięcia na śmiertelną chorobę w wyniku stosowaniaich produktów. Najczęściej takie procesy odbywają sięw USA, jednak, podobnie jak ma to miejsce w wypadkuwygranych na loterii, nierzadko wypłata odszkodowanianie czyni z powodów ludzi wolnych finansowo.Skupmy się zatem na tym, jak zdobyć majątek, ponieważjest to znacznie łatwiejsze, a przede wszystkim bardziejprzewidywalne i realne niż omówione powyżej przypad-ki. Zastanówmy się najpierw, dlaczego ludzie nie są bo-gaci.Dlaczego ludzie nie są bogaci?Nie określili precyzyjnie, czym jest bogactwo.1. Czynią z bogactwa ruchomy (ciągle oddalający się)2. cel.
 18. 18. 21Wstęp, czyli o czym jest ta książka?Określają swoje bogactwo w sposób, który sprawia,3. że staje się ono niemożliwe do osiągnięcia.Nie wierzą w ten niemożliwy do osiągnięcia cel.4. Nigdy nie robią z tego absolutnej konieczności.5. Nie mają realistycznego planu.6. Nie realizują swojego planu.7. Nie mają dobrych nauczycieli. Nie szukają dobrych8. wzorców i nie czerpią z nich.Słuchają specjalistów i ekspertów, przenosząc na nich9. odpowiedzialność za pomnażanie swoich pieniędzy,zamiast zająć się tym samodzielnie.Poddają się w momencie gdy napotykają na większe10. trudności finansowe.Nie traktują swojego życia jak przedsiębiorstwa, któ-11. re pod koniec każdego roku powinno przynosić zy-ski.Ulegają wpływowi innych ludzi, co blokuje podej-12. mowanie przez nich dobrych decyzji i wprowadza-nie w życie planów.Najważniejszych jest osiem pierwszych punktów. Spójrzna to zestawienie i zaznacz, które z nich dotyczą Cie-bie.
 19. 19. 22Justyna ChmielewskaZazwyczaj osoby, których dotykają wyzwania finanso-we1, na większość zagadnień odpowiadają twierdząco.Zadają sobie wtedy kolejne pytania:Czy można to zmienić?Jeżeli tak, to jaka jest droga, która wiedzie ku zmia-nie?Jak stać się bogatą, zamożną, niezależną finansowo?Wzorce mentalne:wyznawane wartości (ich system);przekonania na temat pieniędzy, bycia bogatą, wol-ności finansowej itd.;sposób zaspokojenia głównych potrzeb.Wiedza:koncept i zasady organizowania finansów;1 Słowo „wyzwanie” jest używane w miejsce słowa: „problem”. Senstego zabiegu został wyjaśniony w dalszej części książki.Aby przejąć kontrolę nad swoimi finansami, staćsię osobą zamożną, niezależną finansową, potrzeb-ne są odpowiednie wzorce mentalne i dysponowa-nie właściwą wiedzą.
 20. 20. 23Wstęp, czyli o czym jest ta książka?konkretne strategie służące osiągnięciu sukcesu fi-nansowego;zasady gry;zrozumienie narzędzi.Przyjrzyjmy się zatem temu, czym są i jak funkcjonująwzorce mentalne.W sposób najbardziej czytelny negatywne wzorce men-talne manifestują się w postaci oznak blokady finanso-wej.Oznaki blokady finansowejKierowanie się ograniczającymi przekonaniami na te-mat swoich perspektyw w zakresie sukcesu finanso-wego i dobrobytu oraz powtarzanie tych przekonań(np. „Nie mogę otworzyć biznesu, bo w tym mieściejest za mało ludzi”).Uczucie zazdrości i zawiści w stosunku do tych, któ-rzy są zamożni i odnoszą sukcesy.Unikanie wydawania pieniędzy na znaczne przyjem-ności, a wydawanie ich szerokim gestem na przyjem-ności doraźne2.2 Duże przyjemności wiążą się z większym wydatkiem, np. wyjazd nawczasy za granicę, zakup dobrego ubrania itp. Przyjemności doraźneto kupowanie płyt CD, DVD, słodyczy i innych drobiazgów, któredają poczucie chwilowej przyjemności.
 21. 21. Justyna ChmielewskaZostawianie płacenia rachunków na ostatnią chwilꐐlub spóźnianie się z płatnościami; wnoszenie opłatz uczuciem odrazy.Przesadne oszczędzanie w  drobnych wydatkachi beztroska przy większych sumach.Odkładanie przyjemności na później.Zrzucanie winy za własny brak dobrobytu na gospo-darkę (postawa ofiary).Brak jasno określonych celów w życiu.Uczucie, że jest się niegodną i niedocenianą.Ograniczona ciekawość świata; obojętność.Zacznijmy zatem od początku.
 22. 22. 125Każdy z nas doświadcza w swoim życiu czterech rodza-jów edukacji: szkolnej, zawodowej, życiowej i finanso-wej.Edukacja szkolna to inaczej wykształcenie pod-stawowe, które zgodnie z  konstytucją ma obowiązekprzejść każdy obywatel naszego kraju. Zasada ta obowią-zuje zresztą we wszystkich rozwiniętych krajach świata.Jest to zatem edukacja, którą w dzieciństwie otrzymujekażdy, i która w życiu przydaje się niewiele lub w ogóle,a jeżeli z niej korzystamy, to w zakresie tak bardzo ogra-niczonym, że raczej uczęszczanie do szkoły możemyuważać bardziej za proces socjalizacji niż edukacji.Edukacja zawodowa to cała wiedza i umiejętności,które nabywamy w procesie nauki swojego przyszłegozawodu. To wszystko to, czego uczymy się w szkołachzawodowych, wyższych uczelniach itp. Ten rodzaj edu-kacji jest ukierunkowany na wiedzę praktyczną, któ-ra powinna nam pomóc na starcie w życie zawodowe.Jeszcze kilkadziesiąt lat temu zakończenie nauki w da-nym zawodzie właściwie oznaczało zakończenie naukiw ogóle. Większość społeczeństwa szła do pracy i wy-Rozdział 6.Droga do absolutnej wolności finansowej
 23. 23. 126Justyna Chmielewskakonywała pewne czynności, do których została przy-gotowana w szkole. Tylko nieliczne jednostki dalej sięuczyły i rozwijały. W obecnych czasach, ze względu nazłożoność i  szybki rozwój technologii i  komunikacji,proces nauki najczęściej kończy się dopiero po przejściuna emeryturę. Zaś za ok. dwadzieścia lat zakończy siędopiero wraz z ustaniem życia, bowiem przejście na tzw.emeryturę nie będzie oznaczało zakończenia aktywno-ści zawodowej.Edukacja życiowa to wszystko to, czego uczymy sięniejako „przy okazji” w trakcie całego życia. To, czegouczymy się, obcując z naszymi rodzinami, innymi dzieć-mi, licealistami, studentami, pracownikami, szefami,znajomymi i całkowicie obcymi ludźmi. Podobnie jakw  przypadku poprzednich dwóch rodzajów edukacji,tak i tutaj możemy mówić o procesie, który trwa całe ży-cie. Jednak nikt nie mówi nam, jak się należy zachowaćw takiej czy innej sytuacji, co robić, aby odnieść sukcesw  relacjach z  innymi ludźmi, jak reagować w  sytuacjikonfliktowej, jak rozwiązywać problemy, jak wychowy-wać dzieci itd. Chociaż szkoła stara się przejąć na siebieczęść nauczania o tym, jak radzić sobie w życiu, infor-macje, jakie przekazuje, są najczęściej mało praktycznei oderwane od rzeczywistości. I tak, koniec końców, mu-simy sami uczyć się na swoich błędach.Edukacja finansowa to ten rodzaj edukacji, któ-ra podobnie jak w przypadku poprzedniej odbywa się
 24. 24. 127Rozdział 6. Droga do absolutnej wolności finansowejniejako „przy okazji”. W pewnym sensie jest także czę-ścią edukacji życiowej. Jednak ze względu na rosnącąrolę pieniądza wydaje się ona najbardziej przydatna zewszystkich pozostałych, chociaż z nich wszystkich jestnajtrudniej dostępna. O finansach możemy się nauczyćw wybranych szkołach, które oferują w swoich progra-mach zajęcia poświęcone tym zagadnieniom. Jednakżeto, czego możemy się tam dowiedzieć, to raczej jak za-rządzać finansami innych osób i instytucji, a nie wła-snymi. Jak zaś pokazuje doświadczenie, bardzo częstoosoby, które zajmują się rachunkowością, księgowością,zarządzaniem powierzonymi pieniędzmi czy doradz-twem finansowym, same nie należą do grona ludzi za-możnych, a najczęściej wręcz borykają się z wyzwaniamifinansowymi.Dzisiaj, jak nigdy wcześniej w historii ludzkości, wszyscyjesteśmy w stanie zapewnić sobie zaspokojenie pięciugłównych potrzeb, co, jak wiesz, ma największy wpływna jakość naszego życia. I tak jak nigdy wcześniej w hi-storii ludzkości zależy to od zasobności naszych portfeli.Dlatego edukacja finansowa to nie nauka o tym, czym sąpieniądze i jak nimi zarządzać. Taka wiedza, zdobywa-na w szkołach ekonomicznych, wykładana przez profe-sorów, nie jest praktyczna ani nie daje efektów, o czymmoże świadczyć chociażby stan naszych finansów pu-blicznych. Jak możemy czerpać wiedzę od kogoś, ktouczy o istnieniu deficytu budżetowego i traktuje go jako
 25. 25. 128Justyna Chmielewskanormalne zjawisko ekonomiczne? Jesteśmy od dziesią-tek lat rządzeni przez ludzi, którzy nie mają zielonegopojęcia o  tym, czym jest i  jak faktycznie funkcjonujepieniądz. Jeżeli spojrzy się na to, co robią rządy rozwi-niętych państw, którym doradzają ekonomiści, przypo-mina się fragment z kabaretu Jana Pietrzaka, powstałegojeszcze w czasach „brzydkiej komuny”. I chciałoby sięzacytować: Idioci i  kretyni albo… sabotażyści i  dywersanci.Przeciętny obywatel, widząc, że większość państw, takżei Polska, ma deficyt budżetowy, uważa, że jego długi sązjawiskiem normalnym. Warto uświadomić sobie, że taknie jest. W przyrodzie nie ma czegoś takiego jak minusjedno drzewo, minus trzy kury czy minus milion bak-terii. Zresztą nie trzeba odnosić się do przyrody. Wy-starczy pomyśleć, jak długo utrzymałby się zarząd firmy,która co roku wykazywałaby straty.Pieniędzy i zamożności nie zdobywa się poprzez zabie-ranie części tego, co wypracowali ci, którzy są kreatywni,otwarci i angażują się przez 24 godziny na dobę, i da-wanie tym, którzy wolą spędzać czas przed telewizoremi udawać, że to, że tak żyją, to nie jest ich wina. A czyja?Pieniądze zdobywa się w procesie, na który składa sięwykonywanie danych czynności przez określony czas.I to jest najważniejsza informacja. Pieniądze faktycz-nie nie rosną na drzewach, tylko dojrzewają w procesienaszego kreatywnego myślenia i konsekwentnego dzia-łania.
 26. 26. 129Rozdział 6. Droga do absolutnej wolności finansowejKlucz do wolności finansowejJedynym sposobem osiągnięcia pełnej wolności finanso-wej jest nauczenie się i konsekwentne stosowanie pro-stej zasady.Wydawaj mniej, niż zarabiasz orazinwestuj różnicę! Następnieponownie zainwestuj otrzymany procent. Z zainwestowanego kapitału uzyskaszmasę krytyczną. To pozwoli Ci na osiągnięcie pożądanegopoziomu życia w przyszłości.
 27. 27. 130Justyna ChmielewskaTa prosta zasada zapewni, że przyjdzie moment w Two-im życiu, kiedy nie będziesz musiała pracować ani jedne-go dnia więcej. A jeżeli będziesz pracowała, to dlategoże chcesz, a nie dlatego że musisz. To jest jedna z naj-ważniejszych zasad postępowania z  pieniędzmi, którapoprowadzi Cię do wolności finansowej.„Ale ja nie mam tyle pieniędzy, aby to zrobić”. To naj-częstsza wymówka. Jest tak pospolita i nieprawdziwa, żeaż wstyd ją wypowiadać i przykro jej słuchać.Przyjrzymy się poniższemu zestawieniu.Załóżmy, że od chwili, w  której przychodzi na światTwoje dziecko, odkładasz w każdym miesiącu, z myśląo jego przyszłości, 50 zł ze swoich zarobków.50 zł miesięcznie50 zł miesięcznie (od momentu urodzenia dziecka),zakładając 15% oprocentowania rocznego, da 55 212 zł— w momencie gdy dziecko skończy 19 lat.Nawet jeżeli nie będzie już więcej wpłat na to konto,ale pieniądze w dalszym ciągu będą ulokowane na 15%rocznie, będzie ich:4,8 mln zł — gdy dziecko skończy 50 lat;19,6 mln zł — gdy dziecko skończy 60 lat;79,1 mln zł — gdy dziecko skończy 70 lat.
 28. 28. 131Rozdział 6. Droga do absolutnej wolności finansowej50 zł miesięcznie to tylko 12,50 zł tygodniowo i tylko1,66 zł dziennie! No właśnie. Tyle czasu? Tak, tyle cza-su! Czas to jeden z najważniejszych składników nieza-leżności finansowej.A  teraz zastanów się: czy znasz kogoś, kto w  wieku50 lat, nie robiąc absolutnie nic: nie pracując, nie pro-wadząc żadnego biznesu, nie mając nieruchomości, bo-gatych krewnych, otrzymuje co miesiąc 32 000 zł wy-nagrodzenia? Znasz niezbyt wiele takich osób, prawda?Czy chciałabyś w wieku 50 lat mieć takie dochody? Bezpracy, bez wysiłku, bez zmartwień o  ludzi, maszyny,lokale, ZUS, urząd skarbowy itp.? Droga otwarta. DlaCiebie jest za późno, ale możesz zapewnić takie życieswojemu dziecku. Na pewno się nie obrazi.Skąd wiadomo, że to będzie 32 000 zł co miesiąc? Zoba-czysz w dalszej części książki.Nie robi na Tobie wrażenia 32 000 zł miesięcznie? To nieszaleństwo? Stać Cię na więcej? Nawet na 100 zł miesięcz-nie? To zobaczmy, jak to będzie w wypadku 100 zł.100 zł miesięcznie100 zł miesięcznie (od momentu urodzenia siędziecka), zakładając 15% oprocentowania rocznego, da110 426 zł w momencie gdy dziecko skończy 19 lat.
 29. 29. 132Justyna ChmielewskaNawet jeżeli nie będzie już więcej wpłat na to konto,ale pieniądze w dalszym ciągu będą ulokowane na 15%rocznie, będzie ich:9,6 mln zł, gdy dziecko skończy 50 lat;39,2 mln zł, gdy dziecko skończy 60 lat;158,2 mln zł, gdy dziecko skończy 70 lat.Teraz Twoje dziecko w wieku 50 lat ma miesięczny, pa-sywny dochód na poziomie 64 000 zł. A Ty inwestowa-łaś tylko 100 zł miesięcznie.Czy teraz dostrzegasz, ile pieniędzy przechodzi przezTwoje ręce każdego dnia? Przyjrzyjmy się z ciekawościinnym liczbom.Jaki roczny przyrost mogą przynieść Twoje pieniądze…zakładając 15% rocznego przyrostu?Tabela 1. Hipotetyczny roczny przyrost przy 15-procentowym oprocentowaniu11(w zł)1 rok 5 lat 10 lat 20 lat 30 lat 40 lat 50 lat50 zł 651 4484 13933 75798 350491 1571188 6985901100 zł 1302 8968 27866 151596 700982 3142376 13971803200 zł 2604 17936 55731 303191 1401964 6284751 27943606500 zł 6511 44841 139329 757978 3504910 15711878 69859014Źródło: Opracowanie własne.11 Przykłady nie uwzględniają wszelkiego rodzaju opłat, prowizji i po-datków.
 30. 30. 133Rozdział 6. Droga do absolutnej wolności finansowejGdyby było Cię stać na 500 zł miesięcznie przez 50 lat,to Twoje dziecko, ukończywszy 50 lat, cieszyłoby się ży-ciem, mając 745 726 zł miesięcznego pasywne-go dochodu! Bez ruszania kapitału! 745 726 złmiesięcznie? Tak. Dokładnie tyle!Nawet jeżeli Twoja inwestycja nie da Ci 15%, nawet jeże-li odsetki od kapitału będą mniejsze, i tak tego, co Twojedziecko zyskałoby ze zgromadzonego kapitału, w żadensposób nie można porównać do emerytury, jaką mia-łoby, pracując kolejne kilkanaście lat, aż do osiągnięciaustawowego wieku emerytalnego.Jak to możliwe? Dowiesz się w  dalszej część książki,zastanawiając się nad swoimi marzeniami finansowymi.Zanim jednak do tego dojdziesz, uzyskasz jeszcze inne,bardziej szokujące informacje o tym, jak potężną siłęmają zarabiane przez Ciebie pieniądze — niezależnie odtego, jakie to kwoty.Tak właśnie wygląda Twój potencjał finansowy. Jeżelijednak to nie Ty jesteś tym nowo narodzonym dziec-kiem albo nie masz dziecka, albo nie chcesz mu zapew-nić przyszłości finansowej, tylko zastanawiasz się, co Ty,w swojej obecnej sytuacji, możesz zyskać, to najwyższyczas zacząć wszystko od początku.
 31. 31. 134Justyna ChmielewskaProcent składanyPodane powyżej przykłady bazują na wykorzystaniusiły procentu składanego. Albert Einstein nazwał pro-cent składany największym wynalazkiem ludzkości. Towłaśnie efekt procentu składanego odpowiada za to, żeTwoja inwestycja w postaci 50 zł miesięcznie zamieniłasię w 32 000 zł miesięcznego dochodu po 50 latach.Einstein podał definicję procentu składanego, któramówi, że aby obliczyć, po ilu latach kapitał ulegnie po-dwojeniu, należy liczbę 72 podzielić przez procent zwro-tu z danej inwestycji. Jeżeli, przykładowo, zwrot z Two-jej inwestycji wynosi 12% w skali roku, to kwota, którązainwestowałeś, ulegnie podwojeniu po sześciu latach,ponieważ 72 przez 12 daje 6. Jeżeli natomiast zwrot z in-westycji wyniósłby 24%, kapitał podwoiłby się po trzechlatach. Zwróć jednak uwagę na to, że jest to kapitał, któ-ry został zainwestowany jednorazowo. Jeżeli natomiastwpłacałabyś określoną kwotę regularnie (miesięcznie,kwartalnie, rocznie), to odsetki od kapitału również były-by inwestowane. Dlatego w powyższych przykładach ka-pitał kilkuset złotych miesięcznie inwestowanych przezkilkadziesiąt lat zamienia się w miliony.Jak pracują pieniądze?Na to, aby stać się niezależną finansowo, mają wpływcztery czynniki:
 32. 32. 135Rozdział 6. Droga do absolutnej wolności finansowejZwrot z inwestycji. Czyli to, ile procent zyskasz1. na inwestycji, w jaką „zaangażujesz” swoje pienią-dze.Czas trwania inwestycji. Czyli to, jak długo bę-2. dzie ta inwestycja trwała.Rodzaj inwestycji. Czyli to, w co inwestujesz.3. Wielkość inwestycji. Czyli to, ile pieniędzy jesteś4. w stanie zainwestować.Zwrot z  inwestycji może być różny. Polacy inwe-stują głównie w dwa skrajne instrumenty inwestycyjne:lokaty bankowe z jednej strony i nieruchomości z dru-giej. Lokata bankowa daje dzisiaj od 3 do 5% realnegozwrotu z inwestycji, co przy obecnym poziomie inflacjinie wydaje się korzystne. Jednak lokata ma jedną głównąkorzyść: pieniądze nie tracą na wartości i nie są wydawa-ne na konsumpcję.Z kolei ziemia (rzadziej dom lub lokal) kupiona i sprze-dana w odpowiednim momencie może przynieść nawetkilka tysięcy procent zwrotu. Na przykład hektar ziemiwraz z siedliskiem na Suwalszczyźnie można było ku-pić w roku 2000 już za 5000 zł. Dziesięć lat później tensam hektar wart był 200 000 zł. Czyli w ciągu dekadywartość tej nieruchomości wzrosła 40-krotnie! W tymsamym czasie zysk z lokaty bankowej wyniósł nieco po-nad 3800 zł. Zatem w tym wypadku trudno jest nawetporównywać te dwa sposoby lokowania pieniędzy. Jeżeli
 33. 33. 136Justyna Chmielewskajednak przypomnisz sobie omówiony wcześniej przy-kład sprzedaży mieszkania w Warszawie, okaże się, żesytuacja może być odwrotna. Mimo że pozornie wyda-wać by się mogło, że zakup nieruchomości w Warszawiepowinien być lepszą inwestycją niż ziemia na Suwalsz-czyźnie.I tutaj mamy do czynienia z kolejnym czynnikiem zwią-zanym z  poziomem zwrotu z  inwestycji: z  ryzykiem.Zazwyczaj wielkość zwrotu z inwestycji jest odwrotnieproporcjonalna do ryzyka. Nisko oprocentowane lokatyoferują najczęściej najbardziej stabilne banki, posiada-jące największe rezerwy i kapitały. Większe oprocento-wanie z kolei — banki, które nie mogą się poszczycićtakimi zabezpieczeniami. Oferują jednak wysokie opro-centowanie po to, aby przyciągnąć klientów i ich gotów-kę. Dlaczego? Wyjaśnimy to w dalszej części książki.Pieniądze zainwestowane w obligacje Skarbu Państwabędą bezpieczne, ale ich oprocentowanie będzie nie-znacznie większe od oprocentowania lokaty bankowej.Obligacje państwowe uważane są za najbardziej bez-pieczne instrumenty finansowe, ponieważ gwarantujeje państwo. Musimy jednak pamiętać, że nie ma czegośtakiego, jak 100% gwarancji. Historia notuje przypadkibankructwa państw lub wojny i zmiany ustroju państwa.Wówczas obligacje nie mają żadnej wartości, a pienią-dze w nie zainwestowane przepadają.
 34. 34. Dlaczego warto mieć pełną wersję?Celem publikacji jest nauczenie Ciękonkretnych strategii i technik zarządzaniapieniędzmi, które pozwolą na kontrolęwydatków, znajdowanie nowych źródełdochodów, inwestowanie i zapewnienie sobieodpowiedniego poziomu życia w przyszłości.Treść książki łączy naukę sposobówinwestowania i gospodarowania pieniędzmi zaspektami psychologii, kontroli emocji orazzaprogramowania swojej psychiki w kierunkuakceptacji bogactwa i pieniędzy w swoimżyciu. Część dotycząca strategii finansowychjest oparta na najnowszej technologiiplanowania finansowego, która uwzględniamodele promowane przez AnthonyegoRobbinsa i Davida Bacha. Omawia sposobypomnażania posiadanych dochodów i pokazuje, gdzie i jak zwiększać przypływgotówki. Ujawnia, że aby stać się osobą niezależną finansowo, nie trzebazaciskać pasa, nadmiernie kontrolować swoich wydatków ani obniżaćstandardu życia. Część psychologiczna zawiera szereg technik opartych napsychologii zmiany oraz na technikach relaksacyjnych metody Silvy. A co TYmyślisz o pieniądzach i bogactwie? Czy wiesz, że można: zarabiać na własnymkredycie hipotecznym, szybko wyjść z długów, uczciwie się wzbogacić, stać sięwolnym finansowo w ciągu kilku lat, w ciągu jednego roku podwyższyć swojezarobki o 500%? Wiesz, jak to zrobić?Pełną wersję książki zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myślihttp://zyj-i-bogac-sie-dla-niej.zlotemysli.plDodaj do koszykaPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

×