Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uwolnij pewność siebie Rafał Kołodziej

1,272 views

Published on

Jak natychmiast zacząć odzyskiwać
naturalną pewność siebie
oraz pełną kontrolę nad swoim życiem
i wszystkim, co Ci się przydarza?

Ta książka może zmienić Twoje życie.

Pomoże oczyścić Twoją pamięć

Powie Jak odzyskać pewność siebie

wszystko będzie dla Ciebie możliwe!

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uwolnij pewność siebie Rafał Kołodziej

 1. 1. Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Uwolnij pewność siebie" Darmowa publikacja dostarczona przez Złote Myśli Copyright by Złote Myśli & Array, rok 2011 Autor: %product.author% Tytuł: Uwolnij pewność siebie Data: 29.11.2011 Złote Myśli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
 2. 2. Spis treściWstęp .......................................................................................7Rozdział I Zrozumienie ..........................................................9 Klucz do wszelkich osiągnięć ................................... 9 O trudnym słowie „socjalizacja” ............................. 11 Dostrzec pewność w sobie ..................................... 17 Którędy do pewności? ........................................... 22 Siła przekonań ..................................................... 23 Nie tędy droga ..................................................... 31 Pewność siebie a poczucie własnej wartości ........... 32 Pewność siebie a arogancja ................................... 36 Dwie drogi budowania pewności siebie .................. 37 Wybierz mądrze ................................................... 41 Przyczyny braku pewności ..................................... 42Rozdział II Otoczenie ............................................................ 55 Wystąpienia publiczne .......................................... 55 Wydarzenia społeczne .......................................... 57 Rozmowa kwalifikacyjna ....................................... 59 Sekrety relacji międzyludzkich .............................. 60Rozdział III Budowanie .......................................................... 68 Dziennik pewności siebie ...................................... 68 Zniszcz wspomnienia odbierające pewność ............. 69
 3. 3. Pewność rośnie, gdy Ty rośniesz ............................. 71Podnoszenie poprzeczki ........................................ 76Zaakceptuj najgorsze ............................................ 79Zabójcza koncentracja .......................................... 80Nieidentyfikowanie się ......................................... 82Kasuj widmo porażki ............................................ 84Afirmacje ............................................................ 85Hipnoza .............................................................. 89Pewność siebie dzięki NLP..................................... 93Wizualizacje — zamknij oczy ................................ 95Jeden krok do pewności siebie............................. 102Uwierzyć w siebie .............................................. 105Zbuduj siebie, jakim pragniesz być ...................... 106Co dajesz, to dostajesz ........................................ 108Zmieniać umysłem ............................................. 111Dialog we własnej głowie ................................... 114Dowartościowanie .............................................. 115Otaczaj się tym, co kochasz ................................. 116Nie czytaj gazet ................................................. 117Nie narzekaj ...................................................... 121Skupienie .......................................................... 121Własna interpretacja .......................................... 122Świadomość siebie ............................................. 123Bądź wdzięczny.................................................. 125Sztuka akceptacji własnego ciała ......................... 126
 4. 4. Jak wyglądam? .................................................. 130Mowa ciała a pewność siebie ............................... 131Zależność ciała i umysłu ..................................... 132Postawy ciała dodające pewności siebie ............... 134Obserwacja ........................................................ 137Odpowiednie środowisko .................................... 140Najbliższe otoczenie ........................................... 141Nie martw się na zapas ....................................... 143Przestań porównywać się z innymi ...................... 144Komplementuj innych ......................................... 145Zagrożenie czy wyzwanie .................................... 147Odpowiedzialność .............................................. 148Wytrwałość ....................................................... 151Pomagaj ludziom ............................................... 153Żyj w chwili obecnej ........................................... 154Przyczyna i skutek .............................................. 156Potęga ciszy ...................................................... 157Wiara ................................................................ 159Świadome sny .................................................... 160Poczucie obfitości .............................................. 164Odwlekanie nie uczyni Cię pewnym siebie ............ 167Nawyk sukcesu................................................... 169Oczekuj sukcesu ................................................. 172Gdy osiągniesz, co zechcesz ................................ 174Pamiętaj o osiągnięciach .................................... 174
 5. 5. Podsumowanie ...................................................................... 178Dodatki ................................................................................ 182 Pewność siebie w biznesie .................................. 182 Budowanie pewności siebie u dziecka .................. 186 Czołowa piątka niszczycieli pewności siebie ......... 188
 6. 6. Rozdział I Zrozumienie Klucz do wszelkich osiągnięć Jaka nasza pewność, taka nasza zdolność. Richard BachPewność siebie jest kluczem otwierającym drzwi do speł-nienia Twoich marzeń. Jest to wyznacznik osiągnięć, mają-cy ogromny wpływ niemalże na każdy aspekt życia. Ludziepewni siebie są niczym mityczni herosi obdarzeni ukryty-mi mocami. Mogą osiągać więcej i nic nie może ich zatrzy-mać. Oni wyznaczają cele i osiągają je zawsze i wszędzie.Osoby obdarzone pewnością siebie są bardziej produk-tywne w pracy, a w życiu osobistym są postrzegane jakobardziej atrakcyjne.Pewność siebie wpływa korzystnie na życie ludzkie, nietylko w wymiarze społecznym. To jedna z głównych siłsprawczych wysokiego poczucia własnej wartości. Dziękiniej poczujesz się wspaniale w swoim ciele i będziesz wy-rażać siebie w najbardziej autentyczny, naturalny sposób. 9
 7. 7. Rafał KołodziejPewność siebie sprawia, że człowiek żyje radośnie i szczę-śliwie, gdyż zna swoją wartość i wie, na jak wiele go stać.To właśnie ta jedna cecha sprawia, że osiągasz to, o czymmarzysz.Czy chcesz znaleźć miłość swojego życia, czy podejściedo nieznajomej osoby na ulicy sprawia Ci trudność, czychciałbyś zaprosić ją na randkę? A jak Ci idzie na płasz-czyźnie zawodowej? Czy starając się o awans, łatwo bę-dzie poprosić o podwyżkę? Czy rozmowy kwalifikacyjnenie sprawiają Ci trudności? A może zechcesz otworzyćwłasny biznes? Tutaj nie ma miejsca na chowanie głowyw piasek. Pewność siebie odegra w każdej z tych sytuacjikluczową rolę.Chciałbym, abyś na początku zaryzykował pewne stwier-dzenie. Powtórz je na głos kilkakrotnie: Budowanie pewności siebie to najważniejszy krok, jaki mogę zrobić, by zyskać życie, o jakim marzę.W publikacji okaże się wiele razy, dlaczego to twierdze-nie jest słuszne. Nie jestem zwolennikiem przekazywaniateorii. Moim zadaniem jest jedynie pokazanie Ci ścieżkii uzbrojenie w narzędzia, o reszcie przekonasz się na wła-snej skórze.Pewność siebie wpływa na tak wiele sfer w życiu człowie-ka, że można by o tym napisać jeszcze jedną grubą książkęskupiającą się na samej tylko teorii. Teoria jednak pozo- 10
 8. 8. Rozdział I Zrozumieniestanie zawsze tylko teorią. Dobrze jest wiedzieć, ale samawiedza nie uczyni Cię pewnym siebie.Naszym zadaniem jest zmiana, a ta zawsze jest powodo-wana praktyką. Najważniejsze jest, by wcielać w życie po-znane metody, techniki, bo sama ich znajomość teoretycz-na na niewiele się przyda.Zanim przejdziemy do metod rozbudzania pewności sie-bie, chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się nieco bliżej, czympewność siebie właściwie jest. O trudnym słowie „socjalizacja” Jesteś biedny i nieszczęśliwy nie dlatego, że Bóg tak chciał, ale dlatego, że Twój ojciec wpoił Ci, że tak musi być. Henry FordSocjalizacja to nic innego jak przystosowanie się do wa-runków, w jakich urodził się i żyje człowiek. To uczeniesię od ludzi, którzy Cię otaczają, norm zachowań, wie-rzeń, sposobu myślenia. W praktyce wygląda to tak, że je-śli człowiek urodził się w Iraku, to przyswaja inne wzorcekulturowe, religijne, społeczne niż człowiek, który urodziłsię dla przykładu w Anglii.Załóżmy, że cała historia zaczęła się w 1984 roku. Naświat w tym samym czasie przyszło pięć osób. Cud naro- 11
 9. 9. Rafał Kołodziejdzin zdarzył się w Polsce, Chinach, Anglii, Iraku i Tajlan-dii. Przez dwadzieścia siedem lat każda z tych osób żyław swoim środowisku. Każdą kształtowała odmienna kul-tura, obyczajowość, wychowanie, polityka, społeczeństwo,religia. Po wszystkich tych latach każda utrwaliła sobiepewien model świata i stała się zupełnie różna od resz-ty. Czy mogłyby wszystkie razem spotkać się przy piwiei spokojnie porozmawiać? Nie jestem nawet pewien, czykażda z nich wypiłaby piwo. Takie spotkania nie zdarzająsię zbyt często i między ich uczestnikami mogłoby wy-niknąć mnóstwo nieporozumień. Te nieporozumienia po-wodują wojny, głód, nienawiść, rasizm w skali globalnej.Właściwie nie trzeba porównywać ludzi o tak odmiennychnarodowościach. We własnym środowisku nietrudno zna-leźć wiele osób, z którymi nie można nawiązać nici poro-zumienia.Ty i ja również mamy własne programowanie. Jest towszystko, czego uczono nas, gdy byliśmy małymi dziećmi.Jesteśmy w dużym stopniu kształtowani przez otoczenie,w jakim dorastamy. To otoczenie ma na nas główny wpływw pierwszych latach życia i to od niego zależy osobowośćaż do czasu, kiedy to człowiek zdecyduje się myśleć samo-dzielnie (wiele osób uważa, że lepiej, by ktoś inny za nichdecydował przez całe życie).Większość przekonań, jakie masz, pochodzi od innychludzi. Czy możesz mieć patent na jedyny słuszny punktwidzenia rzeczywistości? To wszystko zostało włożone 12
 10. 10. Rozdział I Zrozumieniedo Twojej głowy, by panował w społeczeństwie porzą-dek, a może by sprawować kontrolę. Niestety włożono Cigdzieś po drodze także negatywne wzorce, a brak pewno-ści siebie jest jednym z nich.Czy jesteś w stanie przypomnieć sobie, na którym etapieswojego życia zacząłeś tracić pewność siebie? Na pewnoten moment istnieje. Chociaż brak pewności jest zazwy-czaj budowany przez lata doświadczeń, dużo częściej niżprzez jedno traumatyczne przeżycie. Faktem jest, że brakpewności siebie to nie jest część Twojej prawdziwej natury.Urodziłeś się z czystym, wspaniałym umysłem, byłeś pew-ny, silny i szczęśliwy, jednak gdzieś na drodze socjalizacjito utraciłeś. Każdy człowiek rodzi się niczym czysta karta,na której ludzie zaczęli zapisywać charakter, przekonania,wierzenia, temperament. Wszystko, co spotkało Cię w ży-ciu, miało mniejszy lub większy wpływ na osobowość,jaką masz właśnie teraz.Jeśli interesują Cię komputery, to można przedstawić tona ich przykładzie. Gdy rodzisz się, jesteś jak twardy dysk(ciało), prosty, czysty, bez skaz. Dopiero później wgrywasię na niego różnego rodzaju oprogramowanie (sposóbmyślenia). Odwołując się do analogii, oprogramowaniemoże zawierać mnóstwo wirusów. Brak pewności siebiejest właśnie takim wirusem.Cała kwestia dotycząca pewności siebie nie odnosi się dobudowania pewności, a do odzyskania pewności, którą 13
 11. 11. Rafał Kołodziejmasz w sobie. Jest to raczej kwestia przypomnienia, odna-lezienia na nowo tego, co utraciłeś.Model, jaki zainstalowano i właściwie instaluje Ci się odwczesnego dzieciństwa, nie zawsze ma sprzyjać i służyćTobie. Jest to model społecznej kontroli, posłuszeństwa,ograniczenia myślenia i służy innym celom niż szczęściei spełnienie jednostki. Wszystko jednak jest w Twoich rę-kach i masz możliwość zmiany.Pewność siebie nie ma nic wspólnego z genami i jest wy-uczalna. Wiele cech można odziedziczyć, jednak pewnośćlub jej brak nie jest zapisywany przy urodzeniu w kodziegenetycznym. Nawet bliźniaki mogą mieć zupełnie od-mienny temperament, osobowość, gdyż doświadczały od-miennych sytuacji w życiu. Twój brak pewności wynikaz Twojego programowania przez całe życie. To doświad-czenia, jakie zdobyłeś, i to, jak nauczono Cię na nie reago-wać, zadecydowało, jaką jesteś osobą.Urodziłeś się dzieckiem pewnym siebie, więc naszym za-daniem nie jest tworzyć pewności siebie, a odzyskać to,co było Twoje od zawsze. To dalej jest w Tobie, przykrytewarstwami socjalizacji. Czy jesteś w stanie sięgnąć pamięciądo swojego wczesnego dzieciństwa? Zapewne gdy trwałoono w najlepsze, nie przejmowałeś się krytyką innych lu-dzi, tym, co pomyślą, czy tym, że masz plamę na swetrzelub co gorsza na rajtuzach. Nic nie miało znaczenia i mo-głeś biegać po zatłoczonej plaży bez ubrania, a późniejbawić się w piaskownicy z gilem wiszącym do pasa. 14
 12. 12. Rozdział III Budowanie Świadomość siebieZmiana myśli zmienia rzeczywistość wokół. Jest to najszyb-sza droga do nabrania pewności siebie. Możesz przekonaćsię o swojej wartości w kilka sekund. Zyskasz siłę, gdy nigdywięcej nie pozwolisz sobie na to, by czuć się podle i nie po-zwolisz, by ktokolwiek niszczył Twoją pewność siebie.Powtórz głośno: „Pierwszą osobą, której nie pozwolęniszczyć pewności siebie, jestem ja sam”. Do pewnościsiebie może doprowadzić w kilka sekund, jednak tak szyb-kie rezultaty uzyskuje się zazwyczaj pod wpływem silnychprzeżyć. Poruszyliśmy już temat wizualizacji. To właśniedzięki niej możesz wzbudzić silne emocje. Wszystko leżyw Twoich rękach, a raczej w umyśle.Z drugiej strony, emocje powstają w rzeczywistości. Kie-dyś, gdy wciąż brakowało mi pewności, jeden nietrzeźwyczłowiek powiedział kilka niemiłych słów mojej ówczesnejdziewczynie. Z pewnością nie było jej przyjemnie, a ja niezebrałem się na odwagę, by zareagować tak, jak powinie-nem. Miałem po tym zdarzeniu ogromne wyrzuty sumie-nia. Wiele razy dręczyło mnie to i wtedy w myślach widzia-łem, co powinienem był zrobić w tamtej sytuacji. Niedługopo tym zdarzeniu coś się we mnie zmieniło. Przyrzekłemsobie: „Nigdy więcej, nigdy więcej nie pozwolę, by ktośobrażał bliską mi osobę”. Poczułem, jakby przestawiła siędźwignia w mojej głowie. Niby świat dalej biegł tym sa-mym tempem, ale wiedziałem, że już nie będzie taki sam. 123
 13. 13. Rafał KołodziejTwoje reakcje na sytuacje są zależne od Ciebie, Twojegostanu mentalnego i tego, co myślisz o sobie i jak siebie po-strzegasz. Dlatego tak ważne jest utrzymywanie w umyślesilnych, pozytywnych myśli. Powtarzanie sobie: „Jestemnieudacznikiem”, „Brak mi pewności” może mieć kata-strofalne skutki. Znajdziesz mnóstwo sytuacji, które będąpotwierdzać ten stan rzeczy. Potkniesz się, coś Ci wypad-nie z rąk, za chwilę rozlejesz napój, a Twoje nastawieniebędzie się pogarszać z każdą chwilą. Kasuj te myśli, gdytylko się pojawiają — to jest najlepsza chwila.Gdy w Twojej głowie po raz kolejny powtórzysz sobie:„Jestem nieudacznikiem”, powiedz w myślach: „Stop”.Wyobraź sobie w tym czasie znak stopu. Powiedz następ-nie: „Kasuj” i zastąp zdanie pozytywnym stwierdzeniemtypu: „Drobne niepowodzenia są szczeblami prowadzą-cymi do sukcesu”. Ewentualnie możesz użyć odwrotnościsłów, które pojawiły się w Twojej głowie. Dla przykładu:„Jestem nieudacznikiem” zmień na: „I tak wszystko mi sięuda”. Możesz także użyć czegoś zupełnie odmiennego.Pojawiające się w głowie słowa: „Jestem łamagą” zastępu-jesz zdaniem: „Jestem zabawny”.Przeciętny człowiek większą część czasu myśli negatywnie(widoczne zwłaszcza w Polsce). Myślenie kategoriami „za-raz przydarzy się coś strasznego” być może miałoby uza-sadnienie w dżungli, w której z każdej strony czyha niebez-pieczeństwo. W obecnej sytuacji nie ma to większego sensu.Czy to, że pobrudzisz sobie bluzkę i masz na niej plamę, jest 124
 14. 14. Rozdział III Budowanietragedią i wstyd się pokazać? Mogło się to przydarzyć każ-demu, także w miejscu publicznym. Zamiast powiedzieć:„Wrócę do domu i włożę to do pralki”, większość osóbrzuca wiązankę wulgaryzmów, by później dodać: „Zawszemi się to zdarza”. Gdy słyszę te słowa, przeważnie odpo-wiadam: „Wiesz co, zawsze będzie ci się to zdarzać”. Bądź wdzięcznyWdzięczność za to, co masz, jest podstawą do tego, by zy-skać jeszcze więcej. Możesz być wdzięczny Bogu, naturze,kosmicznej energii, ludziom, komukolwiek, czemukolwiek.Dziękuj nie tylko za rzeczy materialne, ale też za emocje,uczucia, bliskie osoby. Jeśli wykażesz się pewnością w na-wet drobnej sprawie, to raduj się nią, rozpamiętuj i poczujwdzięczność za to, że mogłeś ją przeżyć. Na przykład, gdywyrazisz swoje pewne zdanie w towarzystwie kilku osób,bądź wdzięczny za rosnącą siłę. Ćwiczenie 16Wypisz w swoim dzienniku przynajmniej dziesięć rzeczy,za które jesteś wdzięczny. Koncentracja na tym, co już po-siadasz, da Ci poczucie pewności, że możesz zyskać więcej.Gdy zauważysz, jak wiele masz, poczujesz, jak rośnie Two-ja wewnętrzna siła. Co więcej, gdy dostrzeżesz to wszystko,zaczniesz skupiać się także na tym, co jeszcze możesz do-stać i co możesz pomnożyć. Jeśli czegoś bardzo chcesz lubbardzo potrzebujesz, to pierwszą rzeczą, jaką powinieneśzrobić, jest podziękować za to, co już masz. Wiele osób 125
 15. 15. Rafał Kołodziejmówi mi, że nie ma za co dziękować. Stwierdzają, że życieidzie im „jak krew z nosa” i wszędzie widzą tylko porażki.Czyżby faktycznie mogło nie być w ich życiu nic pociesza-jącego? A co z codziennym posiłkiem, gorącą kąpielą, spa-cerem w ciepły dzień? Może obcowanie z przyrodą, dostępdo motywujących materiałów, smak ulubionego ciastka…?Jestem pewien, że znajdziesz mnóstwo rzeczy, za jakie mo-żesz okazać wdzięczność. Również ćwiczenie wdzięczno-ści ma za zadanie skupiać umysł na pozytywach. Gdy wciążmyślisz, że brakuje Ci pieniędzy, szczęścia, emocji czy ko-chającego partnera, to koncentrujesz się na braku. Listawdzięczności ma za zadanie zmienić Twój punkt widzeniai skierować uwagę na to, jak wiele już posiadasz. Sztuka akceptacji własnego ciałaW obecnych czasach bardzo niewiele jest osób zadowo-lonych z własnego ciała. Niemal każdy czuje się źle wewłasnej skórze. To trochę dziwne, gdyż nie dotyczy to tyl-ko ludzi o urodzie typowej dla Danny’ego DeVito. Swo-ją drogą prawdopodobnie on jest bardzo zadowolony zeswojego wyglądu. Nie wydaje mi się, by miał jakiekolwiekkompleksy. Dzięki swojemu wyglądowi dostaje role filmo-we, do których pasuje jak nikt inny. Podziwiam go, gdyżpotrafił zamienić cechy, które każdemu wydają się nega-tywne, na sprzyjające w osiąganiu sukcesów.Wszyscy powinni być zadowoleni ze swojego wyglądu, na-wet jeśli nie pasuje on do aktualnych trendów mody. Dla-czego tak nie jest? Myślę, że jest w tym duża zasługa me- 126
 16. 16. Rozdział III Budowaniediów i koncernów, które wmawiają nam, że nie warto byćzadowolonym. Koncerny robią to oczywiście dla własnychkorzyści, bo czy mogłyby dalej sprzedawać wszystkiegorodzaju kosmetyki, środki na odchudzanie, drogie ubrania,sprzęt fitness, gdyby ludzie byli zadowoleni z siebie i ni-czego by im nie brakowało? Osobie, która jest szczęśliwa,niewiele można sprzedać. Niejedna firma poniosłaby po-rażkę, gdyby każdy był z siebie zadowolony.Jestem daleki od proponowania Ci odrzucenia wszystkie-go, co poprawia wygląd i cieszenia się z całkowitej natural-ności. Z tego wyniknąłby chaos, bo ludzie by biegali nagopo ulicach z uśmiechem na twarzy. Chciałbym jednak, byśczuł się dobrze w swoim ciele, nawet jeśli nie jest tak ide-alne, jak reklamy pokazują, że być powinno.O swoje ciało należy dbać jak najlepiej, gdyż jest ono skar-bem. Mawia się, że jest „świątynią duszy”. Dzięki niemumożesz osiągać swoje cele. Bez zdrowia wszystko straciło-by sens. Jak już było powiedziane, dbanie o siebie sprawia,że jesteśmy odbierani jako atrakcyjne osoby.Dbaj o swoje ciało najlepiej jak potrafisz, a wzrośnie Two-je poczucie pewności siebie. Zadbaj o odpowiednią mowęciała i uśmiech, a będziesz postrzegany jako pewna siebiei atrakcyjna osoba. Wiele możesz zrobić, by ciało funk-cjonowało na wyższym poziomie. Możesz pracować nadkondycją i zgrabną sylwetką.Cechy genetyczne mogą dodać pewności siebie, ale jestto tylko drobny szczegół. Prawdziwa pewność przyjdzie 127
 17. 17. Rafał Kołodziejw momencie, gdy zaczniesz pracować nad swoim wyglą-dem, uprawiać sport i troszczyć się o siebie. Gdy tylko po-czujesz, że jesteś na właściwej drodze, że zmieniasz swojeciało, poczujesz się dużo lepiej. Higiena i dbanie o ele-gancki ubiór także podniosą Twoją samoocenę. Zastanówsię… Jak czujesz się w starym wytartym dresie, w fartuchudo gotowania, a jak w drogim, ekstrawaganckim ubraniuczy garniturze? Zrób mały eksperyment i przejrzyj całąswoją szafę. Wybierz tylko te ubrania, które lubisz i w któ-rych czujesz się dobrze, pewnie i elegancko. Zwracaj bacz-ną uwagę na to, co nosisz, zwłaszcza w sytuacjach, którewymagają interakcji z innymi ludźmi.Swoją drogą, czy wiesz, dlaczego biznesmeni i politycy takczęsto wybierają czarne garnitury? One naturalnie dodająpewności siebie. Nie chodzi o to, byś codziennie chodziłw garniturze, ale może warto byłoby zaopatrzyć się w ja-kieś modne, eleganckie spodnie, koszulę, ekstrawaganckiebuty. Z modą możesz eksperymentować i na pewno wy-bierzesz coś dla siebie. Znajdź złoty środek podczas przy-szłych zakupów. Przymierzaj rzeczy, które prezentują sięelegancko i czujesz się w nich pewnie. Zastanów się, jakiewrażenie wywiera osoba o takim stylu ubierania się.Jest jeszcze jedna kwestia dotycząca akceptacji własnego cia-ła, a z którą w pewnym okresie nie potrafi pogodzić się nie-mal każdy. To sprawa starzenia się. Każdego to zaskakuje,jakby było to coś nienaturalnego. Życie ludzkie nigdy nie stoiw miejscu. Zmiany spowodowane przez wiek są normalnei powszechne jak narodziny i śmierć. Mimo wszystko trudno 128
 18. 18. Rozdział III Budowaniejest to czasem zaakceptować. Pewnie już się niepokoisz, żew tej kwestii pozostaniesz bezsilny. Czy można coś zrobić, byzmiany w ciele nie były tak negatywnie odbierane? Jest tylkojedna rzecz, jaką można z tym zrobić. Jest to akceptacja.Każdy będzie musiał wyrzec się cech, jakie miał w młodo-ści, zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Nie warto czućsię z tym źle. Dorastanie, starzenie się nie jest okresem gor-szym niż młodość. Jest to po prostu inny etap. Życie niemoże stać w miejscu, więc serwuje Ci swoją różnorodność.Gdy dochodzisz do zaawansowanego wieku, wszystko sięzmienia, a Ty spoglądasz na świat mądrzej. Możesz roz-wijać się przez pryzmat przeszłych doświadczeń, oceniaćz perspektywy, co jest tak naprawdę ważne. W tym okresie,podobnie jak w innych, możesz być kim tylko zechcesz.Nic nie musi Cię ograniczać.Umysł się nie starzeje, chyba że nie dasz mu warunków dodziałania i wzrostu. Gdy ćwiczysz umysł regularnie, pozo-staje on sprawny do późnej starości. Jedną z najlepszychrecept na pełnię sił umysłowych jest ciągła nauka.Niektórzy boją się, że nie będą nadążać za współczesnymświatem. Wielu obecnych staruszków zagubiło się podczaswchodzenia w erę informacji, jednak ludzie zainteresowaninauką zostali. Na mojej byłej uczelni pracowało wielu pro-fesorów w dość poważnym wieku, ale jeden z nich zadzi-wił mnie w zupełności. Wszyscy oczekiwali, że on w wie-ku siedemdziesięciu paru lat już dawno będzie siedziećw domu na emeryturze i popijać herbatę malinową. Tak 129
 19. 19. Rafał Kołodziejsię jednak nie stało. Zakupił wszelki nowoczesny sprzęt,poznał technologię i dalej prowadził wykłady — tym ra-zem bogatsze w zdobycze techniki. Wielu ludzi w jegowieku ma problemy z obsługą telefonu komórkowego.On jednak sprawił sobie laptop, rzutnik i zaczął tworzyćprezentacje multimedialne. Być może nie wie dużo o kom-puterach, ale wie wystarczająco, by iść z duchem czasem.To zawsze zależy od Ciebie, jak będziesz reagował nazmiany w świecie. Są one nieuniknione i naturalne takżew Twoim ciele. Przyjmuj je z szacunkiem i miłością. Jak wyglądam?Elegancki, dobry ubiór pomaga budować pewność siebiejuż od momentu, w którym znajdzie się na Tobie. Zadbajo to, by wyglądać dobrze w każdej sytuacji. Nie zapominajo higienie i o własnym stylu. Może warto poeksperymento-wać z fryzurą i ubraniami. Zaryzykuj. Wizyta u stylisty lubdobrego fryzjera może zdziałać cuda i na zawsze odmienićTwój wygląd. Jeśli nie czujesz się dobrze w tym, co nosisz,brak Ci pewności, to warto próbować nowych rzeczy.Pracuj także nad kondycją fizyczną i sylwetką. Zdrowie mabardzo duży wpływ na samopoczucie, a tym samym napoczucie pewności siebie. Ćwiczenia dodają energii, a gdymasz jej dużo, ciało jest bardziej odporne na stres i nega-tywne uczucia powodujące depresję. Zadbanie o zdrowiejest o tyle ważne, że wpływa niemalże na każdą sferę ży-cia ludzkiego. Czy zauważyłeś, jak źle się czujesz, kiedy 130
 20. 20. Rozdział III Budowaniejesteś np. przeziębiony? To bardzo silne powiązanie ciałai umysłu. Twój stan emocjonalny znacznie pogarsza sięw trakcie choroby. Nie jest to tak dokładnie widoczne,gdy nie występuje żadna infekcja w Twoim organizmie, alezła dieta, brak ruchu, niewystarczająca ilość snu, używkimają ogromny wpływ na Twoje poczucie pewności siebie.Człowiek o bardzo dobrym zdrowiu z większą łatwościąradzi sobie z problemami i stresami. Zastanów się i wypiszkilka rzeczy, które powinieneś zmienić, by zadbać o lepszystan zdrowia. Co możesz zacząć robić od dzisiaj? Mowa ciała a pewność siebieMowa ciała to uniwersalny język, którym komunikują się lu-dzie z najróżniejszych krajów i kultur. Wyraża ona to, czegonie wyrażają słowa i zawsze można z niej wyczytać prawdzi-we odczucia rozmówcy. Mowa ciała to kompletny obraz tego,jak człowiek się czuje i jaki dominuje w nim nastrój. Możeszz niej odczytać, czy wypowiadane słowa rozmówcy są praw-dziwe. Przy najbliższej okazji zwróć uwagę, czy przypadkiemTwój rozmówca nie komunikuje mową ciała czegoś zupełnieinnego, niż wypowiada słowami. Podczas rozmowy ważnejest, by mowa ciała (komunikacja niewerbalna) odzwiercie-dlała to, co przekazujesz słownie (komunikacja werbalna).Jeśli chcesz zobaczyć całkowity brak spójności międzymową ciała a wypowiadanymi słowami, spójrz na naszychrodzimych polityków. Trudno o lepszy przykład. Z mowyciała możesz odczytać znacznie więcej niż ze słów, jakie 131
 21. 21. Rafał Kołodziejdana osoba przekazuje. Język ciała to aż pięćdziesiąt pięćprocent przekazu, podczas gdy ton głosu odpowiada zatrzydzieści osiem procent, a słowa tylko za siedem procent.Czasami eksperymentowałem, czy faktycznie mowa ciałama aż tak duże znaczenie, i wszystko się potwierdziło. Ro-biłem eksperymenty dotyczące braku spójności i chciałemzobaczyć, co powiedzą na to moi rozmówcy. Czy faktycz-nie mowa ciała będzie silniejsza od słów? Dla przykładuna studiach podczas rozmowy koleżanka zapytała mnie,czy przygotowałem się do egzaminu. Odpowiedziałem:„Oczywiście, że się nie przygotowałem”. W rzeczywisto-ści kułem całą noc. W czasie gdy to mówiłem, zacząłempoprawiać nerwowo krawat, po czym podrapałem się poszyi, głupio się uśmiechając. Rozmowa toczyła się dalej.Po jakimś czasie dołączyła do nas nowa znajoma i padłopytanie z ust mojej pierwszej rozmówczyni: „Czy przygo-towałaś się do egzaminu, bo Rafał jest obkuty?”. Zbiłomnie to z tropu. Przecież nic nie powiedziałem, a zako-munikowałem jedynie mową ciała. Od tamtej chwili sta-ram się baczniej ją kontrolować. Zależność ciała i umysłuMożesz wejść w odpowiedni nastrój, tylko i wyłącznie wy-korzystując mowę ciała. Sprawdź sam, jak to działa. Ćwiczenie 17Przyjmij następującą pozycję: opuść głowę, zgarb plecy,połóż dłonie na ramionach i zaciskaj je nerwowo. Nogi 132
 22. 22. Rozdział III Budowanietrzymaj złączone. Chciałbym, żebyś w tej pozycji poczułsię jak zwycięzca. Postaraj się autentycznie cieszyć tym, żejesteś skazany na sukces. Czy Ci się udało?Zróbmy to także w drugą stronę: podnieś ręce w geściezwycięstwa i uśmiechaj się szeroko. Wyprostuj plecy, roz-szerz lekko nogi. Teraz postaraj się wczuć w depresyjnynastrój.Jak Ci poszło? Czy udało Ci się połączyć mowę ciałaz przeciwstawnymi emocjami? To niezwykle trudne. Ciałojest zależne od myśli, a myśli od ciała. Możesz to w łatwysposób wykorzystać. Wystarczy, że zaczniesz zachowywaćsię jak osoba pewna siebie. Zastosuj to w sytuacji, gdywłaśnie brak Ci tej pewności. Powiedzmy na rozmowiekwalifikacyjnej usiądź prosto, trzymaj wyprostowany krę-gosłup i głowę na wprost rozmówcy. Nie patrz w dół, niezadzieraj nosa, nie rozglądaj się po pomieszczeniu. Cza-sem jedynie popatrz lekko w bok, by nie męczyć się cią-głym kontaktem wzrokowym. Rozmówca prawdopodob-nie także będzie unikał zbyt długiego patrzenia Ci w oczy.Nie krzyżuj rąk i nie trzymaj się kurczowo krzesła. Ręcepołóż swobodnie na udach. Samo to zachowanie doda Cipewności siebie.Uczucia i ciało są częściami jednego organizmu. Niechwięc Twoje myśli podążają za ciałem. Najczęściej jest tak,że to ciało zachowuje się i podąża tropem myśli. Jeśli od-wrócisz tę tendencję, zyskasz natychmiastowo pewnośćsiebie. 133
 23. 23. Rafał Kołodziej OdpowiedzialnośćPozwól innym wieść małe życie, ale nie sobie. Pozwól innymkłócić się o nieistotne szczegóły, ale nie sobie. Pozwól innympłakać z byle powodu, ale nie sobie. Pozwól innym zostawić swoją przyszłość w czyichś rękach, ale nie sobie. Jim RohnBy przejąć odpowiedzialność za swoje życie i zyskać pew-ność co do własnych decyzji, przestań obwiniać i osądzaćkogokolwiek. Jako osoba odpowiedzialna przejmujesz kon-trolę i bierzesz stery we własne ręce. Jeśli chcesz być odpo-wiedzialnym człowiekiem, musisz wybaczyć każdemu, dokogo czujesz żal lub kto kiedykolwiek wyrządził Ci krzyw-dę. Koniecznie potrzebujesz pozwolić odejść tym osobom,wiedząc, że nie mają już wpływu na Twoje myśli i zachowa-nia. Jesteś już dorosły i najwyższy czas wziąć odpowiedzial-ność za siebie i swoje czyny. Pierwszymi osobami, którymmusisz przebaczyć, są Twoi rodzice. To najważniejsi ludzie,jacy mogą nawet podświadomie ograniczać Twoją pewnośćsiebie. Wiele osób żywi urazę do swoich rodziców przezcałe życie. Głęboko wewnątrz mają żal za błędy w wycho-waniu, brak wsparcia, pomocy, za negatywne wzorce, ogra-niczenia itp. Teraz już czas, by wziąć sprawy w swoje ręcei wybaczyć im wszystko. Musisz wiedzieć, że starali się onimocno, jednak życie jest skomplikowane. Wiele spraw mo- 148
 24. 24. Rozdział III Budowaniegło być dla nich trudnych do udźwignięcia. Są tylko ludź-mi, ponoszą porażki i uczą się na błędach.Jeśli Twoi rodzice żyją, możesz wykazać się pewnością sie-bie i osobiście podziękować im za wychowanie. Możeszpowiedzieć, że doceniasz ich starania i mimo że nie za-wsze było wszystko takie idealne, to jesteś im wdzięcznyi przebaczasz rzeczy, które nie wyszły tak jak powinny.Teraz już wiesz, że nie jesteś od nich zależny i że Twojeżycie zależy tylko od Ciebie. Musisz im przebaczyć, by staćsię wolnym i swobodnie się rozwijać jako dorosła osoba.Wybaczyć możesz na wiele sposobów. Możesz napisać listdo swoich rodziców. W takim liście podziękuj za wszystko,wypisz rzeczy, za które miałeś żal i napisz, że im wybaczasz.W chwili gdy wrzucisz list do skrzynki, natychmiast poczu-jesz wolność i ulgę. Poczujesz się lżejszy i zaczniesz prowa-dzić życie, jakiego pragniesz, z pełną odpowiedzialnością.Wybaczyć można także w wyobraźni. Przypominaj sobiesytuacje, za które masz żal i przy każdej z nich powiedz:„Wiem, że nie wyszło tak, jakbyśmy wszyscy tego chcieli.Wybaczam wam to”. Twoja pewność siebie wynika z samo-dzielności, z poczucia, że sobie poradzisz w każdej sytuacji.Musisz także pozwolić odejść negatywnym myślom, któ-re związane są ze znajomymi i przyjaciółmi. Nawet jeśliktóraś z tych bliskich osób zraniła Cię, to być może niezrobiła tego umyślnie. Życie w swojej złożoności zmuszanas do podejmowania różnych decyzji, a rzeczą ludzką jestmylić się. Czas uwolnić się od żalu, który do nich czujesz. 149
 25. 25. Rafał KołodziejPowiedz takiej osobie w myślach bądź w rzeczywistości:„Wybaczam ci wszystkie przykrości, jakie mi sprawiłeś”.Gdy to zrobisz, poczujesz, że nie jesteś już zależny od ne-gatywnych wspomnień. Jesteś wolny i odpowiedzialny zaswoje myśli. Poczucie pewności siebie rośnie w Tobie.Gdy wybaczysz bliskim znajomym i przyjaciołom, zasta-nów się, czy istnieje ktoś jeszcze, do kogo żywisz głębokąurazę. Ta osoba może dawno o Tobie nie pamiętać i niezdawać sobie sprawy, że Cię skrzywdziła. Żal istnieje więctylko w Tobie. Pozwól się od niego uwolnić i przebaczz całego serca. Nie musisz jej odnajdywać. Wybaczenie maza zadanie Cię uwolnić, więc możesz to zrobić w myślach.Wyobraź sobie danego człowieka i sytuację, która spowo-dowała urazę. Powiedz w myślach: „Jestem wolny i nigdywięcej nie dopuszczę do takich sytuacji, jestem od terazpewny i odpowiedzialny za siebie. Rozumiem, że teraz ina-czej by się to potoczyło, bo jestem mądrzejszy i potrafiędecydować o swoim życiu. Dlatego wybaczam ci i pozwa-lam odejść na zawsze”.Ostatnią osobą, która wymaga wybaczenia, jesteś Ty sam.Musisz wybaczyć sobie wszelkie niepowodzenia, brak wie-dzy, błędy, pomyłki. A także wszystko, co doprowadziłoCię do przykrych, negatywnych zdarzeń. Życie to nie-ustanny proces uczenia się, a ucząc się, można popełniaćbłędy. Wyciągnij wnioski z każdego tego doświadczeniai zastanów się, co możesz zrobić, by nigdy więcej się to niepowtórzyło. Co możesz zacząć robić lepiej? Masz prawo 150
 26. 26. Rozdział III Budowaniedo błędów, więc pozwól im odejść do przeszłości. Wybaczsobie ich popełnienie, a staniesz się wolny, odpowiedzialnyi pewny. Wybaczenie sobie i tym wszystkim ludziom ma zazadanie wznieść Cię na wyższy poziom, pozwolić Ci sięrozwijać i zwolnić blokadę, która hamuje Twój potencjał.Odpowiedzialność za samego siebie to stan, w którym ak-ceptujesz, że to Ty jesteś osobą, która może uczynić zmia-ny we własnym życiu. Żal i niesmak w stosunku do osóbpostronnych są całkowicie nieuzasadnione. Ostatnie słowozawsze należy do Ciebie. Możesz zmieniać własne nawykii pozbyć się destrukcyjnego narzekania. Możesz rozwijaćsię, ustalać nowe cele, osiągać je i tworzyć swoje życie. Toprawdziwa odpowiedzialność. Jeśli czegoś pragniesz z ca-łego serca, to nikt Cię już nie powstrzyma. Pracuj nad sobąi chociaż byś był na początku drogi, a Twój cel był odległy,to ciesz się, że to Ty spełniasz swoje marzenia. Ktoś innymoże być lepszy od Ciebie w danej kwestii i może osiągaćwięcej, ale to nie znaczy, że nie masz potencjału, by robićto równie dobrze. Inni pracowali dłużej i ciężej np. nadswoją firmą, marką, związkiem, umiejętnościami. Daj so-bie trochę czasu i ciesz się, że zmierzasz w kierunku, którysam sobie wyznaczyłeś. WytrwałośćBudowanie pewności nie ma ściśle określonych ram cza-sowych. Może trwać minutę, tydzień, miesiąc albo i rok.Nie można powiedzieć „zrób to i tamto, a po dwóch tygo-dniach będziesz pewny siebie”. 151
 27. 27. Rafał KołodziejKażda rada zawarta w tej książce pozwoli Ci budowaćpewność siebie. Im więcej działań podejmiesz, tym więcejzyskasz. Pamiętaj, że czasem próbę będziesz podejmowaćwięcej niż tylko jeden raz. Edison był tego świetnym przy-kładem. Nie poddawał się, bo wiedział, że każda porażkaprzybliża go do sukcesu.Jest wiele osób, które są wspaniałymi przykładami wy-trwałości, ale jedna zostanie w mojej pamięci na zawsze.To Nick Vujicic. Los poddawał tego człowieka ciężkimpróbom już od samego urodzenia. Bóg wyznaczył mutrudne zadanie, gdyż stworzył go kaleką — bez rąk i nóg.Nick jednak nigdy się nie poddał i nie chciał czuć się nie-pełnosprawnym. Nie pozwolił, by inni go tak traktowali.Nauczył się żyć pełnią życia, mimo że wszystko wkoło na-kazywało się poddać. Surfuje, jeździ na desce, jest mówcąmotywacyjnym i daje wykłady dla tysięcy ludzi. Potrafi ichbawić, uczyć i wzruszać. Oglądałem jego wykład, którysprawił, że łzy pojawiły się w moich oczach i spływały popoliczkach. Na scenie mówił o tym, jak poniósł setki po-rażek, próbując się podnieść, gdy leżał na brzuchu i byłsam. Trudno to sobie nawet wyobrazić, jednak on tegodokonał. Odkrył setki sposobów, które nic nie dawały, byw końcu znaleźć ten jeden właściwy. Zademonstrował goprzed publicznością i dał jej niezwykłą pewność, że jeślisię czegoś bardzo pragnie, to się uda. Wystarczyło spró-bować odpowiednią liczbę razy. Wiem, że Ty też możeszzyskać pewność siebie. Potrzebujesz do tego jedynie odro-biny wytrwałości. Nie poddawaj się! 152
 28. 28. Dlaczego warto mieć pełną wersję? Pełną wersję książki zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myśli http://pewnosc-siebie.zlotemysli. plPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

×