Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Praca dla absolwenta ANNA TABISZ

358 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Praca dla absolwenta ANNA TABISZ

 1. 1. Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Praca dla absolwenta"Darmowa publikacja dostarczona przezZloteMysli.plCopyright by Złote Myśli & Anna Tabisz, rok 2013Autor: Anna TabiszTytuł: Praca dla absolwentaData: 15.04.2013Złote Myśli Sp. z o.o.ul. Toszecka 10244-117 Gliwicewww.zlotemysli.plemail: kontakt@zlotemysli.plNiniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłączniew formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartościpublikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodniez regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książceinformacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani zaich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lubautorskich. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli nie ponoszą również żadnejodpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartychw książce.Wszelkie prawa zastrzeżone.All rights reserved.Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
 2. 2. Spis treściOpinia o książce...................................................................................................7Dlaczego powstała ta książka...........................................................................11Kto nie powinien czytać tej książki............................................................12Czego nie ma w tej książce..........................................................................14Co jest celem?................................................................................................16Fakty i mity..........................................................................................................17Tylko trudna sytuacja wymusza szukanie pracy.......................................17Pracę znajdzie się tylko przez znajomych.................................................20Praca znajdzie się sama (trzeba tylko odpowiednio długo poczekać)..23Los wygrany na loterii?................................................................................23Podejścia do szukania pracy.............................................................................25Idealny szuka idealnej...................................................................................25Uprzejmie proszę….....................................................................................26Ilość zamiast jakości.....................................................................................29Negocjacje biznesowe..................................................................................31Trudna praca i wysiłek.................................................................................32Inwestycja.......................................................................................................33O co w tym wszystkim chodzi?.......................................................................34Jakie jest twoje poczucie kontroli?..............................................................34Jak pracodawcy szukają pracowników?.....................................................35Jak skutecznie szukać pracy?.......................................................................39Dla studentów, absolwentów i nie tylko….....................................................45Edukacja.........................................................................................................45Zdobądź dodatkowe umiejętności.............................................................49Praktyki i staże...............................................................................................52Łowcy i poszukiwacze — jak trafić na ciekawą ofertę.................................59Daj się odnaleźć............................................................................................69Kto i co jeszcze może pomóc?...................................................................74Poznaj siebie........................................................................................................77Zbierz fakty....................................................................................................78Opisz siebie....................................................................................................89Określ swój cel zawodowy...........................................................................99Skorzystaj ze swojej wiedzy!......................................................................104Życiorys twoją reklamą...................................................................................105Cele CV........................................................................................................105
 3. 3. Jaki powinien być życiorys?.......................................................................107Formularz.....................................................................................................111Czy zlecić komuś napisanie życiorysu?....................................................113Elementy życiorysu.....................................................................................115Nie koloryzuj...............................................................................................127Chronologicznie czy funkcjonalnie?........................................................129Ucz się na cudzych błędach......................................................................138Najczęstsze błędy........................................................................................179Piszemy twój życiorys................................................................................185List — czy rzeczywiście „motywacyjny”?....................................................186Czym jest list motywacyjny?......................................................................186Czy list motywacyjny jest zawsze wymagany?........................................188Pisać samodzielnie czy zlecić fachowcom?.............................................189Co może motywować?...............................................................................190Jak skomponować list motywacyjny.........................................................194Przykłady — te dobre i te złe...................................................................197Co zrobić, gdy piszesz z własnej inicjatywy?..........................................232Błędy, których należy unikać.....................................................................233Sprawdź, czy twój list….............................................................................238Jak się dobrze zaprezentować?.......................................................................241Czym jest rozmowa kwalifikacyjna?.........................................................241Masz stracha? Porzuć swoje obawy!.........................................................243Rzetelne przygotowanie to podstawa......................................................245Kilka porad na ostatnie minuty przed rozmową....................................2574 x 20 — pierwsze wrażenie robi się tylko raz!......................................259Jak przebiega rozmowa kwalifikacyjna?...................................................270Rozmowa przez telefon.............................................................................281Jak przygotować dobre odpowiedzi na pytania pracodawcy?..............282A co po rozmowie?.....................................................................................288Assessment center.......................................................................................290Błędy, których należy unikać.....................................................................295Do dzieła! Szukanie na cały etat....................................................................298Stwórz plan działania.................................................................................299Pomyśl, jak zbierać i przechowywać informacje....................................301Przykładowy plan dla długodystansowca................................................310Powodzenia!......................................................................................................332BIBLIOGRAFIA.............................................................................................334
 4. 4. 105Napisałam we wstępie, że każdy z nas kiedyś tworzy takitekst reklamowy, jakim jest życiorys. Dlaczego tak to uję-łam? Pomyśl — kto ma większą szansę zostać zaproszo-nym na rozmowę kwalifikacyjną: wspaniały kandydat z ni-jakim CV, czy nijaki kandydat z doskonałym CV? (Á propos,czy wiesz, dlaczego życiorys skrótowo zapisujemy „CV”?To skrót od łacińskiego wyrażenia curriculum vitae). No alewróćmy do tematu. Domyślam się, że ty aspirujesz do tego,by być wspaniałym kandydatem z doskonałym CV. Do tegodążymy. Zacznę więc od tego, by uzmysłowić ci, dlaczegoi po co piszemy życiorys.Cele CVUjmując sprawę nieco pokrętnie, mogę stwierdzić, że życiorysto twoje magiczne narzędzie, promujące i reprezentujące cie-Życiorys twoją reklamą
 5. 5. 106Praca dla absolwentabie przed pracodawcą w czasie twojej nieobecności. Innymisłowy, jest to coś, co działa, zanim jeszcze dotrzesz do poten-cjalnego pracodawcy. (Oczywiście, głównym warunkiem jestto, by CV było dobrze napisane). Jeżeli więc CV jest twoimoficjalnym „reprezentantem”, to musi mieć następujący cel.Uświadomienie twojej wartościKażdy pracodawca szuka dla siebie ko-rzyści. Dlatego twoje CV musi jasnopokazywać rekruterowi, że jesteś osobąnaprawdę wartościową. Ten dokumentmusi bezspornie informować twojegoprzyszłego pracodawcę, że zatrudnia-jąc ciebie, osiągnie wymierne korzyści.Powinna to być jakby oferta sprzedaży,w której ty stajesz się unikatowym, nie-powtarzalnym i  wyjątkowym produk-tem.Zachęta do zaproszenia na rozmowęJeżeli twoje CV spełniło swój pierwszy cel, to na pewnopomoże ci osiągnąć kolejny, główny i najważniejszy. A jestnim zaproszenie cię na rozmowę kwalifikacyjną. W końcu,jeśli jesteś kimś unikatowym, niepowtarzalnym i wyjątko-wym, warto cię poznać osobiście, prawda?Uważaj! Niektórzy twierdzą, że gdy zdarza się, żerozmowy kwalifikacyjne ma prowadzić niezbyt dobrze
 6. 6. 107Życiorys twoją reklamąprzygotowana osoba, ma ona do nich niezbyt chętnepodejście. Starając się mieć jak najmniej problemów nagłowie, częściej wykorzystuje czyjeś CV jako pretekst,by go odrzucić, niż zakwalifikować. Dlatego jeśli niechcesz paść ofiarą niekompetentnego rekrutera, musiszsię postarać, by twoje CV spełniało wszystkie możliwewymagania. Jak to zrobić, przeczytasz w dalszej częścitego rozdziału.Baza do rozmowy kwalifikacyjnejOstatnim celem naszego CV jest stanie się podstawowymmateriałem, na którym będzie bazować rozmowa kwalifi-kacyjna. (Oczywiście, najpierw muszą być spełnione dwapoprzednie cele). W czasie spotkania z rekruterem możeszsię spodziewać pytań o każdy możliwy szczegół zawartyw twoim życiorysie. Dlatego po pierwsze, musisz napisaćswoje CV w taki sposób, by nie budziło ono niepotrzebnieżadnych wątpliwości i pytań, a po drugie, musisz dobrzeprzygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, czytając roz-dział Rozmowa kwalifikacyjna.Jaki powinien być życiorys?Domyślasz się zapewne, że odpowiedź zawarta poniżejbędzie tylko drobnym szkicem ogólnych wymagań. W dal-szych częściach tego rozdziału omówię krok po kroku każ-dy fragment tego dokumentu. Jednakże istnieje kilka pod-stawowych zasad, o których warto pamiętać.
 7. 7. 108Praca dla absolwentaZareklamuj się!Pamiętasz, jak czytałeś o tym, że CV reprezentuje cię tam,gdzie ciebie nie ma i ma zachęcić pracodawcę do zapro-szenia cię na rozmowę? Uda ci się to wtedy, gdy dobrze sięzareklamujesz. Dlaczego chcę, by życiorys traktować jakreklamę? Otóż wyobraź sobie pracodawcę, który opubli-kował swoją atrakcyjną ofertę w ogólnopolskim dzienniku.Załóżmy, że odpowiedziało na nią około pięciuset osób.Jeżeli pracodawca będzie chciał porozmawiać z dziesięcio-ma osobami i mieć może jeszcze pięć osób rezerwowych,gdyby któraś z pierwszej dziesiątki się nie stawiła, to po-trzeba wybrać piętnaście najlepszych CV. Rekruter będziestarał się to robić jak najsprawiedliwiej, ale zakładając, żena każde CV poświęci tylko dwie minuty, to cała pracamoże mu zająć około dwóch dni. W związku z tym mo-żesz liczyć się z sytuacją, w której twój życiorys będzie czy-tany dosłownie przez kilka lub kilkanaście sekund. Jeżeliw ciągu tego czasu rekruter nie zauważy niczego ciekawe-go w twoim CV, zostanie ono odrzucone. Dlatego pierw-sza rada, jaką ci daję — uznaj pierwszą połowę pierwszejstrony jako najważniejszą część twojej reklamy. Potraktujją tak, jakby była najcenniejszą powierzchnią reklamowąw twoim dokumencie.To naprawdę jest ważne! Jeżeli nie wzbudzisz zainte-resowania swoją osobą, nie masz szans na zaproszenie narozmowę kwalifikacyjną, bez względu na to, ile włożyłeśwysiłku w przedstawienie swoich umiejętności i doświad-czenia.
 8. 8. 109Życiorys twoją reklamąPisz prostym językiemMusisz wiedzieć o tym, że bardzo często pierwszą osobączytającą twoje CV jest osoba z działu kadr. Ze względuna to, że rekrutuje ona osoby na różne stanowiska i nie dokońca zna terminologię oraz specyfikę pracy w  każdymdziale, lektura twojego życiorysu nie może być dla niej trud-na. Twoje CV powinno być łatwe i zrozumiałe. Możesz toosiągnąć, starając się używać słów będących w powszech-nym użyciu, a dzięki temu takich, które znane są każdemu.Pisz zwięźleO tym, że CV powinno być napisane na komputerze, z pew-nością nie muszę wspominać. Używaj czytelnej czcion-ki, takiej jak Times New Roman albo Arial, nie mniejszejniż 10–12 punktów. W ten sposób napisane CV powinnozmieścić się na dwóch stronach — tak mówi złota zasa-da. Oczywiście są jednak sytuacje, gdy wystarczy o wielekrótszy życiorys. Absolwentowi z bardzo małym doświad-czeniem zawodowym powinna wystarczyć jedna strona.Ktoś, kto ma długą listę osiągnięć i dokonań z pewnościąbędzie potrzebował przynajmniej trzech stron na zapisa-nie wszystkich informacji. Ten wyjątek dotyczy także spe-cjalistów od technologii informacyjnej, przedstawicieli za-wodów technicznych, a  szczególnie wąskich specjalizacjiinżynieryjnych. W ich przypadku podanie szczegółowychspecjalistycznych informacji może okazać się bardziej istot-ne niż zwięzłość przekazu.
 9. 9. 110Praca dla absolwentaPewnie zechcesz zapytać: „A co gdy CV zajmuje dwiei pół strony?”. W takim przypadku mogę zasugerować cidwa rozwiązania. Pierwsze zalecenie — wprowadź więcejświatła do twojego dokumentu, zwiększając odstępy, byćmoże powiększ czcionkę i spraw, by CV rozłożyło się rów-nomiernie na trzech stronach. Drugie rozwiązanie, któreuważam za lepsze, to sprawdzenie, czy wszystkie infor-macje, które chcesz umieścić w życiorysie, są rzeczywiścieniezbędne. Być może warto przeredagować cały dokumenti zmieścić się na dwóch stronach. To najbardziej popularnadługość CV.Poza tym postaw się w sytuacji osoby, która ma przej-rzeć te pięćset życiorysów nadesłanych w odpowiedzi naogłoszenie. Czy myślisz, że potok słów zalewający ją będziew stanie wprawić ją w zachwyt? Na pewno nie. Wywoła ontylko znużenie i spadek koncentracji. A przecież ty chcesz,by twoje CV wzbudzało zainteresowanie, prawda?Wyróżnij ważne informacjeNie chcę krakać, ale jeśli uważasz, że czytający twoje CVbędzie poświęcał swój cenny czas na wyszukiwanie in-formacji w  twoim życiorysie, to skazujesz się na poraż-kę. Wspomniałam już wcześniej, na przeczytanie twojegodokumentu rekruter poświęci być może tylko kilkadzie-siąt sekund. Dlatego w tak krótkim czasie musi zauważyćwszystkie najważniejsze informacje. Powinny one być ła-two dostrzegalne w początkowej części CV. Możesz też jezaznaczyć pogrubioną czcionką albo podkreślić.
 10. 10. 111Życiorys twoją reklamąJeszcze większym problemem będzie nieumieszczeniew ogóle jakiegoś ważnego faktu lub umiejętności. Pamiętaj,że rekruter nie będzie się zastanawiał, czy dana informacjazostała omyłkowo pominięta, czy może jednak autor życio-rysu nie miał nic do napisania. Liczy się to, co napiszesz!Tak jak już ustaliliśmy, życiorys działa tam, gdzie ciebie niema, więc nie możesz dopowiedzieć nic od siebie. Czas nauzupełnienie informacji będzie w trakcie rozmowy kwalifi-kacyjnej, na którą najpierw musisz dostać zaproszenie.Pisz prawdęNajważniejsza jest prawdomówność. Twoje CV ma byćatrakcyjne, interesujące i ciekawe, dlatego zawrzesz w nimnajistotniejsze informacje, podkreślisz te najważniejszei ukażesz siebie od najlepszej strony. Zrobisz to jednak rze-telnie i uczciwie.FormularzNiektóre firmy mają szczególne wymagania, otóż prosząo wypełnienie specjalnego formularza, który jest uzupeł-nieniem twojego CV lub je w ogóle zastępuje. Firmy stosu-ją tę metodę selekcji z kilku względów:dla zapewnienia wszystkich potrzebnych danych,‚‚dla łatwego porównania aplikujących,‚‚dla dobrej selekcji.‚‚
 11. 11. 112Praca dla absolwentaZapewnienie wszystkich danychMoże się zdarzyć, że firma poszukuje specyficznych da-nych dotyczących przyszłych pracowników, np. oczekujeokreślonych informacji na temat doświadczenia i umiejęt-ności kandydatów. Mogłyby one zostać pominięte w do-kumentach aplikacyjnych, więc pracodawca bezpośredniożąda ich w formularzu.Łatwe porównanie aplikującychDane wszystkich kandydatów są zebrane i uporządkowa-ne w ten sam sposób. Dzięki temu o wiele łatwiej jestzastosować obiektywne kryteria oceny aplikacji. W  tensposób można stosunkowo łatwo jednoznacznie okre-ślić, którzy kandydaci najlepiej spełniają wymagania pra-codawcy.Dobra selekcjaCzy lubisz wypełniać długie ankiety i formularze? Z pew-nością nie. Firma, która przygotowała swój formularz, bar-dzo dobrze o tym wie. Wie ona, że nie wypełnią go osoby,którym nie zależy na pracy w tym właśnie przedsiębior-stwie. Pracodawca liczy, że zgłoszą się tylko najbardziej za-interesowani. Ten sposób selekcji sprawia, że proces jesttańszy, gdyż zamiast przeglądania setek CV, osoba rekrutu-jąca robi to z kilkudziesięcioma formularzami kandydatówo dużej motywacji. Owszem, jest też pewne ryzyko. Być
 12. 12. 113Życiorys twoją reklamąmoże bardzo dobrze rokujący kandydat nie wypełni tegoformularza i zaaplikuje gdzie indziej. Pamiętaj, to jest jed-nak szansa dla ciebie — masz mniejszą konkurencję. Jeśliwięc znajdziesz w sobie odrobinę determinacji i zacięcia, tozaaplikujesz również tam, gdzie trzeba wypełnić formularzrekrutacyjny.Czy zlecić komuś napisanie życiorysu?Ostatnio na rynku pojawia się coraz więcej firm propo-nujących odpłatne napisanie CV. Być może, jeżeli jesteśabsolutnym antytalentem w  pisaniu, oraz jeśli pracujeszdwadzieścia godzin na dobę i absolutnie nie masz czasu najego napisanie, jest to opcja dla ciebie. Jednakże, jeżeli czy-tasz już tę książkę, oznacza to, że po pierwsze, masz trochęwolnego czasu, a po drugie, chcesz się tego nauczyć. Gdyskończysz lekturę, będziesz znać wszystkie sztuczki oraznauczysz się unikać podstawowych błędów. Odpowiedzsobie na pytanie: czy rzeczywiście zaoszczędzisz czas i czyrzeczywiście CV napisane przez kogoś innego będzie lepiejdziałało w procesie twojej rekrutacji?PrzygotowanieNawet najlepsza firma pisząca życiorysy nie stworzy do-brego CV, jeśli nie podasz jej pełnego zestawu informacjina swój temat. To oznacza, że musisz dobrze się przy-gotować, zanim postanowisz dać swoje zlecenie. W tymcelu niezbędny będzie dla ciebie rozdział Poznanie siebie.
 13. 13. 114Praca dla absolwentaSpisanie swoich wszystkich umiejętności i  doświadczeńwymaga nie lada wysiłku. Czy warto więc rezygnowaćpod sam koniec i zebranie wszystkich danych w całośćpowierzyć komuś obcemu? Jeżeli myślisz, że ktoś od rękinapisze ci dobre CV, to bardzo się mylisz. Nawet najlepsiprofesjonaliści, tworząc najwspanialszy życiorys, będą ba-zowali na tym, co im przekażesz. Jeśli o czymś zapomnisz,jeśli czegoś nie dopowiesz, to nawet świetny specjalistatego nie zgadnie. A jeżeli poświęciłeś tak wiele czasu naprzygotowanie wszystkich materiałów, to czy nie wartojuż samemu dokończyć tę pracę i  samodzielnie napisaćżyciorys?Różne wersje CVŻyciorys powinien być przygotowany specjalnie dla praco-dawcy, u którego ubiegasz się o pracę. Oczywiście, częstosię zdarza, że możesz wysłać tę samą kopię, aplikując nazbliżone do siebie stanowiska. Ale czasem może cię zainte-resować zupełnie inna oferta pracy, w odpowiedzi na któ-rą warto by było wysłać zmodyfikowane CV. Odpowiedzsobie szczerze na pytanie, czy mając życiorys napisany jużprzez kogoś, będziesz prosił go o napisanie drugiej wersji?Czy raczej wyślesz mniej atrakcyjną, ale jedyną, jaką masz?Tymczasem jeśli nauczysz się, jak stworzyć ten dokument,by był atrakcyjny dla każdego pracodawcy, nie będzie dlaciebie problemem żadna zmiana. Będziesz umiał stworzyćodpowiednią wersję CV na każde oferowane stanowiskopracy.
 14. 14. 115Życiorys twoją reklamąElementy życiorysuZanim zaczniesz pisać swoje CV, musisz wiedzieć, z jakichczęści może się ono składać. W zależności od twojego do-świadczenia zawodowego oraz od tego, co w nim chceszpodkreślić, niektóre części możesz pominąć lub przedsta-wić je w różnej kolejności.Dane osoboweBez względu na rodzaj CV, na samym początku należyumieścić dane osobowe.Imię i nazwisko — możesz je wyróżnić nieco większą1. czcionką.Data i miejsce urodzenia — nie obawiaj się podać swo-2. jego wieku. Jeżeli tego nie zrobisz, to rekrutujący i takspróbuje go sobie obliczyć. Jako że będzie to robiłw pośpiechu, jest duża szansa, że się pomyli, i to natwoją niekorzyść. Chyba wolisz tego uniknąć, prawda?Adres — tu wpisz adres, pod jakim cię można zastać,3. albo na który ma być słana korespondencja. Zauważy-łam, że wielu ludzi podaje w życiorysie swój adres za-meldowania, a nie zamieszkania. Wbrew pozorom tomoże mieć kilka konsekwencji. Po pierwsze, wyobraźsobie, że pracodawca zechce się skontaktować z tobąw pisemny sposób, omijając e-mail lub telefon. Jeżeliwyśle korespondencję do miejsca, w którym pojawiaszsię raz na dwa miesiące, to informacja może dotrzećdo ciebie zbyt późno, a twój brak reakcji na nią może
 15. 15. 116Praca dla absolwentabyć źle odczytany. Poza tym, pracodawcy często chcązatrudnić kogoś z pobliskiej miejscowości. Jeśli miesz-kasz w tym samym mieście co siedziba pracodawcy,a  podajesz adres z  drugiego końca Polski, możeszniechcący wywołać tym gorsze wrażenie. Rekrutujący,mając wybór między kandydatami, którzy już mieszka-ją na miejscu, a tymi, którzy dopiero (w jego mniema-niu) tam się mają sprowadzić, może wybierze kogoś,kto już tam jest. Oczywiście to nie jest żadna reguła,bo wiele dużych firm dostaje aplikacje od kandydatówz całej Polski i chętnie ich przyjmuje. Fakt, że jesteśz  innego miasta, w  niczym ci nie przeszkadza, jed-nak chodzi mi tylko o to, że jeśli od roku mieszkaszw Warszawie, to w dokumentach nie podawaj adresuw Suwałkach.Telefon — obecnie żyjemy w czasach, kiedy posiada-4. nie telefonu nie jest problemem. Każdy za stosunkowoniewielką sumę pieniędzy może mieć telefon komórko-wy chociażby na kartę. Dlatego zakładam, że go masz.Często pracodawca za pierwszym razem kontaktuje sięza pomocą telefonu. Może to być zaproszenie na roz-mowę, a nawet wstępna rozmowa kwalifikacyjna. Jeżelijednak, ze względu na jakieś tragiczne warunki, nie masztelefonu, to przynajmniej podaj adres e-mail albo zasta-nów się nad skorzystaniem z telefonu grzecznościowe-go. Wtedy zaznacz, że jest to telefon grzecznościowy,podaj godziny, w których można cię zastać i uprzedźwłaścicieli telefonu, że mogą do nich dzwonić twoi po-tencjalni pracodawcy.
 16. 16. 117Życiorys twoją reklamąAdres e-mail — to bardzo ważny punkt kontaktowy.5. Większość pracodawców korzysta z internetu jako źró-dła komunikacji. Bardzo często w przypadku wolnychzawodów, takich jak grafik, copywriter i  inne, mogąpoprosić o przesłanie darmowej, próbnej pracy wyko-nanej na zadany temat. Tego typu zlecenia najczęściejsą zgłaszane drogą e-mailową. Jeżeli nie masz w domukomputera, to i tak załóż sobie darmową skrzynkę naktórymś z serwerów i sprawdzaj pocztę przynajmniejco kilka dni. Jeśli nie możesz skorzystać z komputerau znajomych, wybierz się do najbliższej kafejki interne-towej.Pamiętaj o tym, by twój adres e-mail wyglądał profe-6. sjonalnie. Np. dla Jana Kowalskiego może on wyglądaćjan.kowalski@wp.pl albo j.kowalski@gmail.com. Niezapominaj też o tym, by adres zawierał twoje imię lubjego pierwszą literę, nazwisko i  profesjonalną dome-nę. Wszelkie przezwiska i ksywki wraz ze śmiesznymidomenami wyglądają niepoważnie. Uważaj, by tak nie-profesjonalnym adresem jak: czekolada30@buziaczek.pl,duży2008@hot.pl itp. nie zrazić do siebie rekrutujące-go.Stan cywilny — nie masz żadnego obowiązku podawać7. pracodawcy, jaki jest twój stan cywilny ani czy maszdzieci. Jednakże nikt ci też nie zabrania podać tej infor-macji. Wiedz jednak, że czasami może być ona różnieinterpretowana. Niektóre stanowiska wymagają dużegopoświęcania się pracy, co może być trudne dla np. mło-dej matki, dlatego pracodawca podświadomie będzie
 17. 17. 118Praca dla absolwentapreferował osoby wolne. Z  drugiej strony, jeśli maszjuż ponad 30 lat i nie jesteś w małżeństwie, rekrutującymoże się zastanawiać, jakie masz relacje z innymi ludź-mi. Oczywiście często są to nieprawdziwe stereotypy.Niestety nigdy nie wiesz, kto będzie czytał twoje CVi jak to zostanie odebrane. To, czy podać tę informację,pozostawiam ci do wyboru.Cel zawodowyKiedy warto wpisać swój cel zawodowy? Jeżeli jesteś zde-terminowany, aby dostać się na konkretne stanowisko. Jeślinie wysyłasz swojego CV jako odpowiedzi na ogłoszenieo pracy, ale chcesz je umieścić w bazie danych CV firmylub agencji doradztwa personalnego. Jeżeli odpowiadasz naoferty pracy na różnych stanowiskach i zamieszczasz w ży-ciorysie cel zawodowy, to z pewnością przyda ci się kilkawersji CV. Jeżeli próbujesz się przebranżowić, to właśnie tomiejsce w życiorysie może ci pomóc, gdyż jasno przedsta-wisz swoje zamierzenia.Cel zawodowy powinien być jak najbardziej konkretny,by było widać, że zmierzasz w konkretnym kierunku, alepostaraj się, by był on również w miarę elastyczny. Oczywi-ście będzie to zależało od twoich potrzeb.OsiągnięciaWarto się pochwalić swoimi osiągnięciami. Oczywiście, je-żeli nie masz na swoim koncie żadnych spektakularnych do-
 18. 18. 119Życiorys twoją reklamąkonań, to daruj sobie jakikolwiek wpis. Pamiętaj też o tym,że masz zrobić wrażenie na osobie rekrutującej. Dlategozapomnij o osiągnięciach ze szkoły średniej, jeśli ją ukoń-czyłeś np. dziesięć lat temu.Dobrze by było, gdyby twój sukces miał bezpośredniwpływ na umiejętności, jakie są potrzebne na stanowisku,na jakie aplikujesz. Jednakże nie przejmuj się, jeśli twojeosiągnięcia dotyczą twojego hobby. To także może byćpozytywnie odebrane, gdyż świadczy o tym, że potrafiszsię zająć czymś z pasją i odnieść sukces. Dobrze by jed-nak było, gdybyś pokazał pracodawcy, że z równą pasją bę-dziesz wykonywać powierzone ci obowiązki.Krótka charakterystykaKrótka, rzetelna, reklamowa notka o tym, kim jesteś, możezachęcić rekrutującego do dogłębniejszego przeczytaniatwoich dokumentów. Taką informację zazwyczaj rekomen-duje się w amerykańskim CV. Jeżeli jednak losy twojegożycia były dość burzliwe: rozpoczęte kształcenie w różnychdziedzinach, wiele wykonywanych zawodów, to może war-to w trzech–czterech zdaniach napisać o tym, kim jesteś.Pomożesz wtedy rekrutującemu.WykształcenieOpisując swoje wykształcenie w  życiorysie, musisz braćpod uwagę zarówno formalną edukację, jak też i kursy, któ-re ukończyłeś. Najpierw wypisujesz szkoły, które ukończy-
 19. 19. 120Praca dla absolwentałeś, w kolejności odwrotnie chronologicznej. To znaczy, żejako pierwszą wpisujesz szkołę, którą ukończyłeś ostatnio,a potem następne. Jeżeli studia skończyłeś kilka lat temu,możesz pominąć w  CV szkołę średnią. Oczywiście jeśliszkoła średnia dała ci zawód inny niż studia, i właśnie tenzawód wykonujesz, to jak najbardziej wpisz tę informacjędo swojego życiorysu.Jeżeli w najbliższych tygodniach zaczniesz naukę w ko-lejnej szkole i chcesz się tym pochwalić pracodawcy, możesztakże umieścić tę informację w CV, podając datę w niedale-kiej przyszłości jako czas, od którego rozpocznie się kolej-ny etap twojej edukacji.Nie musisz wypisywać wszystkich kursów, któreukończyłeś, pod warunkiem że było ich naprawdę dużo.Wybierz albo te, które ukończyłeś w  ciągu ostatnichdwóch–trzech lat, albo te, które pogłębiły twoje umie-jętności potrzebne na stanowisku pracy, o które się ubie-gasz. Jeżeli masz certyfikat ze znajomości języka obcego,nie musisz wypisywać kursów językowych, które ukoń-czyłeś, gdyż już sam certyfikat świadczy dostatecznieo twojej znajomości języka. Możesz jednak zdecydowaćsię na ich wypisanie, chcąc przez to pokazać, że zależy cina ciągłym rozwoju i że poświęcałeś część swojego wol-nego czasu na naukę.W CV warto zaznaczyć, ile trwał dany kurs lub szko-lenie oraz jaka firma lub szkoła go prowadziła. Nie zapo-mnij, by twoja lista była stworzona również w kolejnościodwrotnie chronologicznej.
 20. 20. 121Życiorys twoją reklamąDoświadczenie zawodoweTwoje doświadczenie zawodowe to wszystkie momen-ty w życiu, w których wykonywałeś pracę dla kogoś. Bezwzględu na to, czy była to umowa o pracę, umowa o dzieło,staż, praktyki czy też praca „na czarno”.Za każdym razem zdobywałeś przecież jakieś noweumiejętności i doświadczenie.W swoim życiorysie możesz wypisać wszystko, ale mo-żesz także wspomnieć tylko o wybranych pracach. Od cze-go to zależy? Jeśli masz już kilkuletnie doświadczenie zawo-dowe, naprawdę nieistotne jest dla przyszłego pracodawcyto, że w początkach swojej kariery dorywczo rozdawałeśulotki. Jednakże, jeśli jesteś właśnie szukasz swojej pierw-szej „prawdziwej” pracy, to pochwal się każdą okazją, którąmiałeś, by się czegoś nauczyć.Przykładowo, stanowisko kelnerki w Wielkiej Brytaniidaje nie tylko gotówkę, ale wskazuje na to, że jesteś oso-bą obrotną i niebojącą się wyzwań oraz że umiesz się ko-munikować po angielsku. Wszelkie dorywcze wakacyjneprace dowodzą, że jesteś pracowitą osobą. Jeżeli jeszcze teprace miały coś wspólnego z twoim przyszłym zawodem,to wierz mi, że zbierasz punkty u kolejnego pracodawcy.Pewnym doświadczeniem zawodowym mogą być nawetkorepetycje. Jeśli udzielałeś ich za darmo, to nie ma to zna-czenia. Nie musisz przecież mówić pracodawcy, jaka byłatwoja stawka.Tworząc opis, podaj koniecznie nazwę firmy, w którejpracowałeś, miasto, nazwę stanowiska pracy lub roli, jaką
 21. 21. 122Praca dla absolwentapełniłeś. Następnie w kilku punktach wymień najważniej-sze obowiązki, osiągnięcia i  inicjatywy. Najistotniejsze sąinformacje najświeższe, dlatego najwięcej napisz o ostat-nim stanowisku pracy, trochę mniej o poprzednim, jeszczemniej o wcześniejszym. Oczywiście od tej reguły możeszwprowadzić wyjątek w przypadku, gdy ostatnie stanowiskopracy zajmowałeś przez rok, a poprzednie przez dziesięćlat. Logiczne jest wtedy, że o obu miejscach pracy trzebanapisać tak samo dużo.Inna sprawa jest w przypadku, gdy wykonywałeś w da-nym okresie wiele prac dorywczych. Może to niezbyt ładniewyglądać w twoim CV, że co dwa–trzy tygodnie zmieniałeśpracę. Aby tego uniknąć, możesz zaznaczyć jeden dłuższyokres w CV i zapisać: różne prace dorywcze. Podobnie mo-żesz uczynić, jeśli od jakiegoś czasu jesteś na bezrobociu,ale „na czarno” udało ci się zdobyć jakąś pracę. Zamieść todoświadczenie w życiorysie, pamiętając jednak, by wytłu-maczyć pracodawcy na rozmowie kwalifikacyjnej, że cha-rakter tej pracy był specyficzny.UmiejętnościKażdy z nas ma różne umiejętności, ale te, które najczę-ściej interesują pracodawców, to umiejętności zawodowei  techniczne, obsługa komputera i  urządzeń biurowych,znajomość języków obcych i umiejętność prowadzenia sa-mochodu.1. Umiejętności zawodowe i techniczne. Jeżeli jesteśnp. informatykiem, to tu właśnie możesz wpisać znajomość
 22. 22. 123Życiorys twoją reklamąjęzyków programowania, umiejętność tworzenia sieci kom-puterowych czy zarządzania bazami danych, możesz teżtutaj dodać informację o obsłudze komputera. Jeśli nato-miast jesteś kosmetyczką, możesz w tym miejscu wymienićposzczególne rodzaje zabiegów, które potrafisz wykonywaćlub rodzaje specjalistycznych urządzeń, które obsługujesz.2. Obsługa komputera. Wypisz, jakie systemy umieszobsługiwać (np. Windows XP, Windows Vista, Linux) i jakito stopień zaawansowania (czy jako administrator, czy jakoużytkownik). Wymień programy komputerowe, którychpotrafisz używać, np. MS Word, MS Excel, Internet Explo-rer, systemy do księgowości, np. Teta, Symfonia itp. Nieste-ty, jeśli jesteś mistrzem świata w Quake’a albo inną gierkę,to nie jest to miejsce, by o tym wspomnieć.3. Obsługa urządzeń biurowych. Jest mile widziane,jeśli pracownik umie obsłużyć faks, drukarkę, skaner, ksero.Może się zdarzyć, że wszystkie te funkcjonalności będziemiało jedno lub dwa urządzenia wielofunkcyjne. Szczerzemówiąc, niezbyt imponująco wygląda wpis „Obsługa urzą-dzeń biurowych: drukarka”. Wygląda na to, że zbyt wieluurządzeń taka osoba nie obsługuje. Jest jednak na to spo-sób. Wysłanie faksu czy zrobienie najprostszej kserokopiiwymaga zazwyczaj naciśnięcia jednego guzika na urządze-niu. W związku z tym, jeśli chcesz w swoim życiorysie za-wrzeć tę umiejętność, to niech ona robi wrażenie. Popytajznajomych, którzy prowadzą działalności gospodarcze, czynauczyliby cię obsługi faksu lub kserokopiarki. Im zajmieto piętnaście minut, a ty zaimponujesz ciekawym CV. Tym-czasem w  nowej pracy i  tak nie musisz znać wszystkich
 23. 23. 124Praca dla absolwentafunkcji używanego tam urządzenia, gdyż może się różnićod tych, które poznałeś wcześniej.4. Znajomość języków obcych. Najlepszym mierni-kiem znajomości języków obcych jest certyfikat. Jeżeli uda-ło ci się taki zdobyć, wpisz obok języka po myślniku nazwęcertyfikatu, a w nawiasie podaj rok jego uzyskania.Jeżeli nie masz żadnego dokumentu poświadczającegopoziom znajomości języka, musisz sam ten poziom okre-ślić. Możesz to zrobić na poziomie ogólnym (np „językangielski — bardzo dobry”), a możesz też rozbić tę infor-mację na bardziej szczegółowe określenia umiejętności po-sługiwania się danym językiem biernie i czynnie: w mowiei w piśmie (np język francuski — czytanie — płynne, mó-wienie — bardzo dobre, pisanie — komunikatywne).Eksperci doradzają, by w CV nie umieszczać informacjio językach, które zna się w stopniu podstawowym. Mają ra-cję, gdyż podstawowa znajomość języka obcego jest z regu-ły niewystarczająca do wykonywania obowiązków pracow-niczych przy jego użyciu. Aczkolwiek, jeśli w ogłoszeniu,na które odpowiadasz, jest wspomniane, że np. potrzebnajest znajomość niemieckiego, a ty posiadłeś podstawy tegojęzyka i wiesz, że nie będzie on zbytnio potrzebny w pracy,to jak najbardziej możesz sobie pozwolić na jego wpisanie.Poza tym, jeśli twoje CV miałoby wyglądać bardzo ubogo,to zrobisz na pewno lepsze wrażenie, wpisując znajomośćpodstawową jednego lub dwóch języków, niż nie wpisującnic. Oczywiście niewiele ci to pomoże, gdy pracodawca bę-dzie naprawdę potrzebował kogoś, kto płynnie mówi w da-nym języku.
 24. 24. 125Życiorys twoją reklamąKompetencjeJeżeli w twoim CV chcesz przede wszystkim skupić się naswoich umiejętnościach, a nie na doświadczeniu zawodo-wym, możesz to zrobić, opisując szerzej swoje kompeten-cje. Jest to wykorzystywane zazwyczaj przy tworzeniu takzwanego życiorysu funkcjonalnego, o czym będzie napisa-ne w dalszej części tego rozdziału.Tu możesz skupić się także na swoich umiejętnościachmiękkich, cechach charakteru i predyspozycjach.Zamiast w części „Doświadczenie zawodowe” wymie-niać dokładnie obowiązki, możesz je „przerobić” na odpo-wiednie kompetencje. Np.: „umiejętność zarządzania dwu-dziestoosobowym zespołem”, „bardzo dobre umiejętnościnegocjacyjne i komunikacyjne wykorzystywane przy regio-nalnej sprzedaży produktu — pozyskanie dwóch regional-nych kontrahentów”.ZainteresowaniaPowiedz mi, jakie masz hobby, a powiem ci, kim jesteś. Taczęść życiorysu nie jest bardzo ważna, choć wbrew pozo-rom może mieć wpływ na to, czy będziesz zaproszony narozmowę kwalifikacyjną. Jeżeli masz objąć stanowisko, któ-re wymaga podejmowania szybkich i ryzykownych decyzji,to korespondencyjna gra w szachy nie wzmocni twojegowizerunku. Jeśli szukasz pracy w  dziale obsługi klienta,a twoje hobby wymaga absolutnej samotności, to rekruteramoże zastanowić, czy nadajesz się na to stanowisko. Dlate-
 25. 25. 126Praca dla absolwentago nie ignoruj tej części CV. Zastanów się, jakie zaintereso-wania naprawdę rozwijasz i które z nich wskazują na cechyprzydatne na wymarzonym stanowisku.Nie polecam wpisania byle czego, co wydaje się neutral-ne i bezpieczne. „Muzyka, literatura, kolarstwo” mogą byćciekawymi pasjami, ale równie dobrze mogą oznaczać, żebudzi cię radio, w czasie podróży pociągiem czytasz cza-sem książkę i w niedzielę, jak się nudzisz, czasem jeździszrowerem albo, co gorsza, oglądasz w telewizji wyczyny za-wodowych kolarzy.Zamiast pustych haseł, spróbuj opisać swoje hobby.Np. „Śpiew — członek Chóru Uniwersytetu Wrocławskie-go od 2005 roku”, „Poezja — wydany tomik wierszy pt.Leśne Jezioro w 2007 roku”, „Gotowanie — przynależnośćdo Stowarzyszenia Polskich Kucharzy i Cukierników”.Jeśli masz wiele zainteresowań, postaraj się wybrać ta-kie, które zrobią dobre wrażenie. Spróbuj wymienić jedno,które pokaże, że dbasz o swój rozwój fizyczny, np. „Wspi-naczka” (lepiej brzmi niż ogólnie „sport”), takie, którewpływa na twój rozwój umysłowy — nawet jeśli to ma być„rozwiązywanie krzyżówek”, oraz takie, które pokaże, żechętnie działasz w grupie i umiesz współpracować z ludź-mi, np. „Organizacja wycieczek do krajów Ameryki Połu-dniowej”.KlauzulaMusisz pamiętać o tym, aby zawsze, ale to na pewno za-wsze, umieścić klauzulę wyrażającą zgodę na przetwarza-
 26. 26. 127Życiorys twoją reklamąnie twoich danych osobowych dla celów rekrutacji danegoprzedsiębiorstwa.Może ona brzmieć tak: „Wyrażam zgodę na przetwa-rzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnychdo realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia29.08.97 roku o  ochronie danych osobowych, DziennikUstaw nr 133, poz. 883)”. Pominięcie tego tak ważnegowpisu w dokumencie może mieć bolesne skutki. Przedsię-biorstwo, do którego zaaplikujesz, może się czuć nieupra-womocnione do przetwarzania twoich danych osobowychi w związku z tym pominąć cię w procesie rekrutacji, nawetjeśli twój życiorys byłby najlepszy.Nie koloryzuj„Językoznawstwo” IwonyW czasie tworzenia życiorysu może cię najść pokusa, abytrochę podkoloryzować fakty. Jeszcze raz powtórzę: piszw swoim CV prawdę, bo gdy zostaniesz przyłapany na naj-mniejszym kłamstwie, możesz stracić szansę na stanowisko,o które się ubiegasz. Iwonie się udało — raz. Gdy szukałapracy, kolega podpowiedział jej, że podstawowa znajomośćangielskiego nie wygląda atrakcyjnie dla pracodawcy. Pora-dził jej więc, by wpisała sobie „język angielski — dobry”.Gdy powiedziałam Iwonie, że czasami znajomość językaobcego jest sprawdzana na rozmowie kwalifikacyjnej, po-prosiła mnie, bym napisała jej prosty tekst, którego mo-
 27. 27. 128Praca dla absolwentagłaby się nauczyć na pamięć; o zapisanie jej podstawowychzwrotów, takich jak „Mam na imię…” (My name is…), „Mojehobby to…” (My hobby is…). Praktyczna znajomość językaangielskiego była u Iwony zerowa, a ona bez mrugnięciaokiem wpisała sobie „dobry”. Na jej szczęście tam, gdziestarała się o pracę, nikt nie wymagał dobrej komunikacjiw języku angielskim i dlatego otrzymała stanowisko, o któ-re się ubiegała. Ale pomyśl, jaki byłby wstyd, gdyby w cza-sie rozmowy rekruter powiedział: „Czy możemy przejść najęzyk angielski?…”.Upiększone doświadczenie KarolaKiedy pomagałam Karolowi pisać życiorys, usłyszałam, żechciałby zmienić nieco fakty dotyczące swojego doświad-czenia zawodowego. Tuż po studiach starał się o  dobrąpracę i trochę mu było wstyd, że pracował w czasie waka-cji w Wielkiej Brytanii na budowie. Samą pracę za grani-cą uważał za atut, ale nie to, że był budowlańcem. Zapro-ponował, że w CV wpisze sobie, że pracował w pizzerii.Powiedział: „Przecież tego i tak nikt nie sprawdzi”. Nibytak, ale wystarczy, żeby ktoś od niechcenia zapytał, co robiłw tej pizzerii: pizzę czy pracował na kasie? A jeśli robił piz-zę, czy mógłby kiedyś zrobić w domu i przynieść do pracy?Niewinne pytanie zadane bez żadnej złej intencji mogło-by zaważyć na przyszłej karierze. Ktoś kiedyś powiedział,że aby dobrze kłamać, trzeba mówić jak najwięcej prawdy.Czy nie prościej po prostu mówić prawdę?
 28. 28. 129Życiorys twoją reklamąChronologicznie czy funkcjonalnie?Życiorys można napisać na naprawdę wiele sposobów. Niechcę zarzucać cię mnogością formatów i kombinacji, alemuszę ci uświadomić dwa podstawowe rodzaje CV, jakiesą wyróżniane: chronologiczne i funkcjonalne. Brzmi po-ważnie i tajemniczo? Nie szkodzi. Zaraz wszystko wyjaśnię.Ten magiczny podział określa, jakie informacje są w twoimdokumencie najważniejsze. Chronologiczne CV ukazujewyraźnie etapy twojej edukacji i kariery zawodowej. Tym-czasem życiorys funkcjonalny skupia się głównie na twoichumiejętnościach i predyspozycjach.CV chronologiczneCV chronologiczne jest najpopularniejszym rodzajem ży-ciorysu. Mówi się, że 80–90% dokumentów trafiających nabiurko rekruterów jest napisane właśnie w formacie chro-nologicznym. Być może wynika to stąd, że większość osóbkierujących procesem rekrutacji również woli analizowaćCV w ten sposób napisane. Posługuj się tym CV, jeśli two-ja kariera zawodowa jest stabilna i wciąż pogłębiasz swojeumiejętności w danej dziedzinie.Jak wygląda układ życiorysu chronologicznego? Są dwanajczęściej proponowane schematy.W przypadku gdy jest się „świeżym” absolwentem lubgdy edukacja jest ważnym aspektem w procesie ubieganiasię o pracę (kierunkowe wykształcenie), należy poszczególnekomponenty dokumentu ułożyć w następującej kolejności:
 29. 29. 130Praca dla absolwentadane osobowe,‚‚(‚‚ cel zawodowy — opcjonalnie),wykształcenie,‚‚doświadczenie zawodowe,‚‚umiejętności,‚‚(‚‚ cechy charakteru, dodatkowe informacje — opcjonalnie),zainteresowania,‚‚klauzula.‚‚Jeżeli twoje doświadczenie zawodowe jest ciekawe i przy-datne na danym stanowisku pracy, to warto tę sekcjęumieścić przed informacjami dotyczącymi twojej eduka-cji. W związku z tym schemat CV będzie wyglądał nastę-pująco:dane osobowe,‚‚(‚‚ cel zawodowy — opcjonalnie),doświadczenie zawodowe,‚‚wykształcenie,‚‚umiejętności,‚‚(‚‚ cechy charakteru, dodatkowe informacje — opcjonalnie),zainteresowania,‚‚klauzula.‚‚Jedną z  najważniejszych sekcji jest „Doświadczenie za-wodowe”. Tam przedstawisz dokładnie przebieg swojejkariery. Wypiszesz szczegółowo (oczywiście w kolejnościodwrotnie chronologicznej) wszystkie okresy zatrudnienia,umieszczając nazwę firmy, zajmowane stanowisko i zakresobowiązków.
 30. 30. 131Życiorys twoją reklamąZ pewnością się domyślasz, że w przypadku częstychzmian pracy albo dłuższych przerw w twojej praktyce za-wodowej taki sposób przedstawienia informacji nie będziedla ciebie korzystny. Jeżeli nie rozwijasz się zawodowo,choć chciałbyś, to także być może należy skorzystać z innejformy CV.Pewną jakby „wadą” CV chronologicznego jest fakt, żetrudno przykuć uwagę rekrutera i zachęcić go do swojejkandydatury, jeśli twoje umiejętności są rozproszone wśródwielu różnych stanowisk. Kolejnym negatywnym aspektemjest to, że jeśli ostatnio zajmowane stanowisko różni się odtego, o które się ubiegasz, osoba czytająca twój życiorysmoże zwątpić w twoją przydatność.Na szczęście inne rodzaje formatów CV pozwalają uwy-puklić inne aspekty niż samo doświadczenie zawodowe.O tym, jak to zrobić, przeczytasz, w kolejnych częściachtego rozdziału. Ale najpierw zapoznaj się ze wzorem typo-wego życiorysu chronologicznego.Joanna Chronologiczna kładzie nacisk przede wszyst-kim na swoje doświadczenie zawodowe. W czasie trzech latpracy w jednej firmie raz awansowała, co bardzo wyraźniepodkreśla, wymieniając inne zakresy obowiązków na po-szczególnych stanowiskach, które piastowała. Zakładając,że kolejna praca, której zacznie szukać, będzie o podob-nym profilu do obecnej, informacja o wykształceniu możezejść na dalszy plan, gdyż specjaliście do spraw logistyki niejest potrzebna znajomość kartografii.
 31. 31. 132Praca dla absolwentaC U R R I C U L U M V I T A EJoanna ChronologicznaData i miejsce urodzenia: 1981.10.04, PiasecznoAdres: ul. Warszawska 32/401–230 PiasecznoTel. kom. 0 604 13 96 17e-mail: Joanna.Chronologiczna@wp.plDOŚWIADCZENIE ZAWODOWE2006.01–obecnie Vanitris Polska sp. z o.o.2008.09–obecnie Stanowisko: Specjalista ds. Logistyki/Specjalista ds.Wsparcia ZakupówGłówne zadania:obsługa bazy asortymentowej: wprowadzanie, weryfikacja, aktualizacjainformacji dot. nowego oraz istniejącego asortymentu tradycyjnego orazpromocyjnego w SAP, tworzenie cenników, współudział w tworzeniumiesięcznych i dwutygodniowych gazetek informacyjnych, współpracaz dostawcami, udzielanie informacji o wprowadzanych zmianach w systemie,obsługa baz w Lotus Notes, tworzenie raportów, zestawień, udzielanieinformacji dla potrzeb innych pracowników firmy, prace asystenckie w DzialeZakupów.2006.01–2008.09 Stanowisko: Specjalista ds. AnalizGłówne obowiązki:rozliczanie promocji marketingowych, tworzenie raportów sprzedażowychpod potrzeby Działu Sprzedaży i Działu Zakupów, wprowadzanie informacjidot. nowych kontrahentów.WYKSZTAŁCENIE2003.10–2008.06 Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii,Kierunek: Geodezja i Kartografia, Geodezja i SystemyInformacji Przestrzennej2001.09–2003.06 Policealne Studium Geodezyjne w Warszawie1999.09–2001.06 Liceum Zawodowe w Zespole Szkół Rolniczychw Piasecznie
 32. 32. 133Życiorys twoją reklamąUMIEJĘTNOŚCIBardzo dobra znajomość relacyjnych baz danych MS Access,Znajomość obsługi Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access, PhotoShop,Lotus Notes,Umiejętność poruszania się w środowisku SAP,Znajomość programów inżynierskich AutoCAD, MikroMap, EwMapa,WinKalk,Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,Języki obce: angielski – podstawy,. niemiecki – podstawy,rosyjski – podstawy.Dobra znajomość środowiska internetowego.Prawo jazdy kat. BHOBBY, ZAINTERESOWANIASport (udział w letnich wycieczkach rowerowych i pracowniczej lidzesiatkówki),Kosmetyka (ukończony kurs wizażu 2005),Robótki ręczne.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dziennik Ustaw nr 133, poz. 883).
 33. 33. 134Praca dla absolwentaCV funkcjonalneJeżeli przede wszystkim chcesz zaprezentować swoje umie-jętności i kwalifikacje, a zarazem masz doświadczenia za-wodowe w  prezentowanym zakresie, warto spróbowaćstworzyć życiorys funkcjonalny. Najważniejsze podanew nim informacje będą dotyczyły pełnionych funkcji i wy-konywanych obowiązków.Na taki format powinieneś się zdecydować, jeśli np.powierzano ci już wcześniej zadania podobne do wymaga-nych na stanowisku pracy, o które się ubiegasz, ale nie byłoto twoje ostatnie miejsce zatrudnienia i twoje obecne obo-wiązki daleko odbiegają od rodzaju pracy, którą chciałbyśwykonywać. Wtedy na pierwszym miejscu możesz napisaćo doświadczeniu zawodowym, jakie masz, a które jest naj-bardziej odpowiadające pracy, którą chciałbyś wykonywać.Informacje o innego rodzaju obowiązkach i stanowiskachmożesz podać na końcu, umniejszając ich rangę. Taki zapisinformacji pozwoli ci na uwypuklenie swoich konkretnychumiejętności zawodowych, bez podkreślania, kiedy je zdo-byłeś.Życiorys funkcjonalny jest również polecany osobom,które są od dłuższego czasu bezrobotne, często zmieniająpracę lub nie rozwijają się zawodowo i chcą to zmienić. Taksamo mogą z tej formy dokumentu korzystać ludzie, którzymieli niespójną ścieżkę kariery lub zamierzają się przekwa-lifikować. Jeżeli należysz do którejś z tych grup, być możewarto, byś popracował nad taką formą swojego CV. Nie-którzy specjaliści podpowiadają, że w tego typu życiorysie
 34. 34. 135Życiorys twoją reklamąnie trzeba koniecznie podawać nazw firm ani okresów za-trudnienia lub dokładnej informacji o wykształceniu. Jed-nakże ukrywanie faktów (być może mniej znaczących, alejednak) dotyczących tego, gdzie i kiedy się pracowało możezrodzić u osoby rekrutującej podejrzenie, że być może ko-niecznie chcesz coś zataić, jeśli chodzi o twoją historię za-trudnienia.Struktura CV funkcjonalnego będzie wyglądała nastę-pująco:dane osobowe,‚‚(‚‚ cel zawodowy — opcjonalnie),kompetencje,‚‚umiejętności,‚‚wykształcenie,‚‚doświadczenie zawodowe,‚‚(‚‚ dodatkowe informacje, cechy charakteru — opcjonalnie),zainteresowania,‚‚klauzula.‚‚W tym życiorysie najważniejszymi sekcjami są kompeten-cje i  umiejętności. Tutaj powinieneś zawrzeć wszystkieinformacje potrzebne do tego, by zachęcić pracodawcędo zaproszenia cię na rozmowę kwalifikacyjną. Powinie-neś skupić się na tych kwalifikacjach, które będą atrak-cyjne na stanowisku pracy, o które się ubiegasz. Sekcja„Doświadczenie zawodowe” będzie natomiast dość nie-pozorna, gdyż tam nie musisz już umieszczać informacjio  wypełnianych obowiązkach i  zajmowanych stanowi-skach.
 35. 35. 136Praca dla absolwentaZanim jednak zdecydujesz się na pominięcie pew-nych faktów z  twojego życiorysu, pamiętaj, że więk-szość (ponad 80% CV) jest napisana w formie chrono-logicznej lub w jednej z jej odmian. Dlatego rekruterzysą o  wiele bardziej wyczuleni na wszelkie odejścia odtej formy. Mogą się obawiać, że chcesz coś ukryć, więcz  o  wiele większą ostrożnością będą patrzyć na twojąkandydaturę. Ze względu na to, że czysto funkcjonalneCV może nie być optymalnym rozwiązaniem, polecamci CV mieszane, o którym przeczytasz w kolejnej sekcjitego rozdziału.Mieszanie oraz Skill CV i Success CVCo zrobić w sytuacji, gdy z jednej strony ma się ciekawyprzebieg kariery zawodowej, który interesująco możnaprzedstawić w sekcji „Doświadczenie zawodowe”, a jed-nocześnie charakteryzuje się atrakcyjnymi kompetencja-mi, na które warto zwrócić uwagę rekrutera? Rozwią-zaniem jest CV mieszane. W związku z tym, choć CV„wygląda” jak funkcjonalne, zawiera też elementy ży-ciorysu chronologicznego — dokładnie podane okresyzatrudnienia w kolejności chronologicznej. Zapoznaj sięz  załączonym poniżej życiorysem Joanny Funkcjonal-nej.Jeżeli należysz do osób, które dopiero stawiają pierw-sze kroki na rynku pracy i wydaje ci się, że nie masz jesz-cze czym pochwalić się swojemu pracodawcy, dobrymrozwiązaniem będzie dla ciebie Skill CV. Jest ono trochę
 36. 36. 137Życiorys twoją reklamąpodobne do życiorysu funkcjonalnego, gdyż podajeszw nim swoje umiejętności, ale możesz podeprzeć się fak-tami z życia akademickiego, które pomogły ci je zdobyć.Nie musiałeś z nich jeszcze korzystać w pracy zawodo-wej. Powinieneś się skupić na tych umiejętnościach, któremogą zostać wykorzystane przez pracodawcę. Podkreślswoje mocne strony, np. cechy wyróżniające cię w okre-sie nauki, konkretne umiejętności. Możesz wspomniećo doświadczeniu zawodowym i opisać te obowiązki, któremogą być uznane przez rekrutującego za istotne w dal-szym rozwoju zawodowym. Nie zapomnij podać infor-macji o stopniu znajomości języków obcych i o swoichzainteresowaniach. Pamiętaj, by pochwalić się sukcesami,które odniosłeś. Może zainspiruje cię życiorys MariuszaUmiejętnego?Inną odmianą życiorysu jest tak zwane Success CV.Jest ono przeznaczone dla kandydatów z bardzo dużymdoświadczeniem zawodowym. Jeżeli jesteś taką osobą, toprzede wszystkim powinieneś zacząć od napisania celuzawodowego. Wtedy możesz wykazać swoje zoriento-wanie na sukces. Następnie powinieneś wypisać swojesukcesy. Przede wszystkim należy szczegółowo opisać teodniesione ostatnio, gdyż te wcześniejsze, np. z lat stu-denckich, mogą być już nieaktualne i sprawiać wrażenie,że czas, w którym odnosiłeś sukcesy, minął. Warto do-kładnie opisać zakres odpowiedzialności i  obowiązkóww ramach każdego ze stanowisk pracy. Koniecznie nale-ży wspomnieć o kursach i szkoleniach, szczególnie jeślimogą cię wyróżnić pod względem wkładu samokształce-
 37. 37. 138Praca dla absolwentania w rozwój twojej kariery zawodowej. Jeżeli masz jakieśreferencje, pamiętaj, by je zamieścić. Szczególnie cennebędą referencje od uznanych autorytetów w  dziedziniebiznesu.Poniżej możesz zobaczyć przykładowe CV funkcjo-nalne z elementami CV chronologicznego. Joanna Funk-cjonalna wydziela w nim cztery główne kategorie kom-petencji, które ma i szczegółowo opisuje, w jaki sposóbje zdobyła (podając np. stanowisko pracy, na którym taumiejętność była wymagana). W sekcji „Doświadczeniezawodowe” wzmiankuje tylko nazwy firm, stanowiskai  okresy zatrudnienia, by nie sprawiać wrażenia, że cośukrywa. Poza tymi istotnymi danymi nie podaje już żadnejinnej informacji.Ucz się na cudzych błędachW tej części rozdziału pokażę ci kilka przykładów z ży-cia obrazujących, jakie błędy można popełnić przy kon-struowaniu CV. Oczywiście zmieniłam imiona, nazwiska,daty i nazwy pracodawców, ale sposób przedstawienia tychdanych oraz błędy pozostawiłam bez zmian. Jasne, że ta-kich przykładów jest bardzo wiele i dużo się można na nichnauczyć.
 38. 38. 139Życiorys twoją reklamąC U R R I C U L U M     V I T A EJoanna Funkcjonalnaadres: ul.Głogowa 453-190 Wrocławur. 23.10.1979 r. w OławieStan cywilny: pannatel. (+48) 036 3 65 45 62e-mail: j.funkcjonalna@onet.euWIEDZA ZAWODOWA:Praktyczna wiedza związana ze szkoleniem kadry kierowniczej w firmachzdobyta podczas pracy zawodowej w firmie szkoleniowej Edukatoria;Szeroka wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi zdobyta podczasstudiów magisterskich odbytych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz pracyw firmie doradztwa personalnego Doradztwo Personalne Konsultaria nastanowisku asystenta konsultanta;Dogłębna wiedza z zakresu HR zdobyta podczas gromadzenia danych doprojektów prowadzonych przez firmę Doradca;Ugruntowana wiedza z zakresu motywowania pracowników zdobyta naszkoleniu dla pracowników branży HR organizowanym przez OśrodekSzkolenia Kadr Pracownia.ORGANIZACJA:Zarządzanie kalendarzem konsultanta; umawianie spotkań i prezentacji;Niezawodna organizacja pracy; punktualność systematyczność, obowiązkowość;Organizowanie szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych podczas pracy w firmieDoradztwo Personalne Konsultaria; zapewnienie lokalu, noclegów,transportu uczestników i materiałów;Odpowiedzialność za przepływ informacji o szkoleniach.ZARZĄDZANIE:Ugruntowana wiedza z zakresu zarządzania, zdobyta podczas studiów;Stabilne kierowanie zespołem podczas pracy przy szkoleniach dla kadrkierowniczych;Koordynacja projektu Motywowanie kadry kierowniczej jako asystentkonsultanta. Projekt zakończony terminowo;Umiejętność kierowania zespołem, potwierdzona podczas organizowaniai pilotowania wycieczek krajowych i zagranicznych w ramach pracy pilotawycieczek.
 39. 39. 140Praca dla absolwentaADMINISTRACJA:Umiejętność sporządzania jasnych i merytorycznie poprawnych raportówze szkoleń oraz czynności związanych z pracą konsultanta;Dociekliwość w zbieraniu danych niezbędnych do wykonania projektów;Kreatywność i oryginalność w sporządzaniu ofert i broszur dla klienta ―umiejętność nabyta podczas pracy jako asystent konsultanta;Umiejętność zarządzania korespondencją.OBSŁUGA KOMPUTERA:System operacyjny Windows Vista, MS Office 2007, Internet ExplorerZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:Język angielski — biegła w mowie i piśmie,Język niemiecki — dobra w mowie.WYKSZTAŁCENIE:Uniwersytet Wrocławski, Wydział Marketingu i Zarządzania. Pracamagisterska „Zarządzanie zasobami ludzkimi w PKO BP”, obronionana ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem (2003.10–2009.06)III LO im. Adama Mickiewicza, Wrocław (1999.10–2003.06)Szkolenia i kursy„Zwiększanie lojalności pracowników w firmie” — Ośrodek Szkolenia KadrPracownia (2004.11)DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:Doradztwo Personalne Konsultaria s.c., Wrocław: asystent konsultanta(2010.01–obecnie)Edukatoria: pomocnik trenera (2008.02–2009.11)ZAINTERESOWANIA:Taniec (4 semestry nauki tańca towarzyskiego w Akademii Tańca ESSENS),Podróże (2005 ukończony kurs pilota wycieczek krajowych i zagranicznych).DODATKOWE INFORMACJE:Cechy charakteru: rzetelność dokładność i kreatywność, odporność na stres,umiejętność analitycznego myślenia,Prawo jazdy kategorii B.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji(zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883).
 40. 40. 141Życiorys twoją reklamąMariusz UmiejętnyDANE OSOBOWEAdres: ul. Juliusza Słowackiego 361-457 PoznańTelefon: 0 693 94 86 75Email: mariusz.umiejętny@gmail.comUr.: 25 lutego 1987OSIĄGNIĘCIA2008/2009 — Roczne stypendium w ramach programu Socrates/Erasmusna uniwersytecie w Paryżu2002 — 3. miejsce w Warszawskim Konkursie Informatycznym2007 — 1. miejsce na konkursie chórów w Pradze2006 — 1. miejsce w konkursie chórów w Moskwie2004 — 3. miejsce w konkursie chórów w Lecco, Włochy, z chóremPoznańskie SłowikiPUBLIKACJE„Linux w szkole nr 6” — „Stare komputery w nowoczesnej sieci” (Artykułprzedstawiający sposób konfiguracji laboratorium komputerowego korzystającegoz serwera LTSP [Linux Terminal Server Project] oraz bezdyskowych stacji roboczych)„Linux w szkole nr 7” — „Squid w lokalnej sieci” (Artykuł opisujący wykorzystanieserwera proxy „Squid”)UMIEJĘTNOŚCITECHNICZNE:Języki programowania: C/C++, Java, Pascal, SmallTalk, Python, Assembler x86Programowanie WWW: Java EE, ASP .NET, PHP, JavaScript, HTML, CSSUmiejętność pisania sterowników dla systemu LinuxZnajomość platformy Microsoft .NETZnajomość baz danych MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server 2005:— doświadczenie w administrowaniu bazami MySQL oraz PostgreSQL— pisanie skryptów PL/SQL— umiejętność projektowania struktury bazy danych— znajomość zagadnień związanych z obiektowymi bazami danychwykorzystującymi XML (Xquery, Xpath)MIĘKKIEUmiejętność rozwiązywania problemów, analityczne myślenie, pewnośćsiebie, odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktówJĘZYKI OBCEAngielski — certyfikat FCE 2006Francuski — podstawyPRAWO JAZDYKat. B 2004
 41. 41. 142Praca dla absolwentaWYKSZTAŁCENIE2006–obecnie Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Zarządzania2008–2009 Uniwersytet Paryski — dyplom Master 12002.2006 XX LO im. K.I. Gałczyńskiego w Poznaniu, profilmatematyczno-fizycznyKURSY I SZKOLENIA2006.09 Politechnika Poznańska — Letnia Szkoła Eclipse 2008sponsorowana przez IBM (uzyskany certyfikat ukończeniawarsztatów w pisaniu plug–ins w Eclipse)DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ2007.10–obecnie Członek grupy .NET przy Politechnice Poznańskiej2006.12 uczestnik Mistrzostw Wielkopolski w ProgramowaniuZespołowymDOŚWIADCZENIE ZAWODOWE2008–2009 Udzielanie korepetycji z matematyki i programowania w C++(Paryż, Poznań)2006–2007 INFOGRAJ sp. z o. o., Poznań, projektowanie stron WWWz użyciem HTML, CSS, PHP2006 Konfiguracja sieci komputerowej w Poznańskim Zespole SzkółTechnicznych2003–2006 administracja serweru szkolnego pod FreeBSD,odpowiedzialnego za obsługę poczty, kont WWW, shelowych itp.ZAINTERESOWANIAMuzyka przynależność do chóru Poznańskie Słowiki od 1998 r.w czasie szkoły podstawowej i liceum nauka gry na fortepianieSport udział w Poznańskim Maratonie 2009pływaniejazda na rowerzejazda konnakomputery kwantowe i mechanika kwantowa
 42. 42. 143Życiorys twoją reklamąDane personalne:imię i nazwisko: Agnieszka Chojnackastan cywilny: pannadata urodzenia: 05 maj 1980adres korespondencyjny: ul. Nowolipki 21/72; WarszawaWykształcenie:2003–2005 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Warszawie, kieruniek:hotelarstwo.1999–2003 Prywatne Technikum dla Dorosłych przy Zespole SzkółHotelarsko-Gastronomicznych w WarszawieCel:znalezienie ciekawej pracy, pozwalającej na samodzielne utrzymanie sięw Warszawie, nabywanie nowych umiejętności, rozwój zawodowyCechy charakteru:punktualność, odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność, sumienność,wysoka kultura osobista, pracowitość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,komunikatywność, dokładność, pogoda ducha.Doświadczenie zawodowe:praca na stanowisku asystentki w BIGOM Spółka Akcyjnapraca w Hotelu Intercontinental w Warszawie przy obsłudze bankietówi imprez okolicznościowychzatrudnienie na stanowisku pracownika pbsługi w AmRest Sp. z o. o.Znajomość języków obcychhiszpański (stopień podstawowy)niemiecki (stopień podstwowy)angielski (stopień podstawowy)Obsługa komputera:opanowane programy:– Microsoft WordZainteresowania:literatura, turystyka, antropologia, kulturoznawstwo, sztuka,gastronomia, fotografiaDodatkowe informacje:umiejętność obsługi urządzeń biurowychWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dziennik Ustaw nr 133, poz. 883).
 43. 43. Złote Myśli polecająCoaching karieryAngelika ŚniegockaCzy chcesz zdobyć szybko jakąkolwiekpracę? Czy jednak zależy Ci na czymś wię-cej, bo pragniesz wreszcie świadomie pokierować swoją karierą?Jakikolwiek cel Ci przyświeca, w publikacji„Coaching kariery”od-kryjesz wszystko, czego potrzebujesz. Autorka dołożyła starań,by osobiście przeprowadzić Cię przez cały proces poszukiwaniapracy. Jest ona dyrektorem personalnym, managerem i certyfiko-wanym coachem ICC. Specjalizuje się w managerskim coachingukariery. Została laureatką ogólnopolskiego konkursu Top Mana-ger HR 2010, organizowanym przez miesięcznik „Personel Plus”i „Rzeczpospolitą”. Od ponad 10 lat zarządza zespołami i tworzystrategie polityki personalnej w  międzynarodowych organiza-cjach. Publikuje artykuły na temat zarządzania w pismach takich,jak „Personel i Zarządzanie”, „Personel Plus”, „Manager”, „Benefit”,a także współpracuje z m.in. Pracuj.pl.Pierwszym krokiem ku zdobyciu dobrej pracy jest zapoznanie sięz poradami Angeliki Śniegockiej. Przejdzie ona z Tobą przez ko-lejne etapy poszukiwania pracy, ale to Ty sam musisz wyruszyćw tę podróż.Książkę zamówisz na stronie Złotych Myśli:http://kariera-coaching.zlotemysli.pl
 44. 44. Dlaczego warto mieć pełną wersję?„Praca dla absolwenta” kryje w sobie historiekilkunastu osób, które kiedyś były bezrobotne,ale miały szczęście być dobrymi znajomymiautorki tej książki, Anny Tabisz. Ona toudzielała im wskazówek i zdradzała różneskuteczne triki działające na rynku pracy.Prowadziła ich krok po kroku aż doosiągnięcia ich zawodowego celu. Stała sięich zawodowym coachem. Sprawiła, żedostrzegli swoje możliwości i uzdolnienia. Topodniosło ich poczucie wartości i pewności.Tak wyposażeni wkroczyli pewnie na rynekpracy i znaleźli to, czego szukali – pracędającą im satysfakcję. Dzięki tej publikacjimoże udać się to również Tobie, bowiemm.in.:  poznasz sposoby na napisaniekonkurencyjnego i atrakcyjnego CV i listu motywacyjnego;  zwiększysz swojąpewność siebie, a Twoje poczucie wartości znacznie wzrośnie;  dojrzyszpozytywne strony rynku pracy;  otrzymasz konkretny plan działania w okresiebezrobocia. W pozycji ciekawie i rzeczowo zostały wskazane i skomentowanebłędy popełniane przy tworzeniu CV oraz listów motywacyjnych . Co więcej,książka zawiera również autorski plan szukania pracy, motywujący osobyposzukujące do poważnego i odpowiedzialnego potraktowania tematu. Oautorce, Annie Tabisz: Przez ostatnie 12 lat pracowała na różnychstanowiskach w największych na świecie amerykańskich korporacjach FMCG iIT. Jednak jej pasją jest copywriting i motywowanie innych. Anna Tabisz odwielu lat współpracuje z agencjami reklamowymi, przedsiębiorstwami i osobamiprywatnymi, kreując teksty, które pomagają im osiągać swoje cele. Jednym zobszarów jej działalności jest tworzenie CV i listów motywacyjnych dlaabsolwentów i osób z niewielkim doświadczeniem zawodowym. Poradnik„Praca dla absolwenta” jest owocem doświadczeń zebranych w trakciepomagania osobom poszukującym zatrudnienia. Anna Tabisz prowadzi bloghttp://wzrastanie.wordpress.com/. W wolnym czasie uczy się języków obcych,czyta książki lub pisze teksty.Pełną wersję książki zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myślihttp://praca-dla-absolwenta.zlotemysli.pl

×