Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Od pomysłu do sukcesu MARIUSZ MAKSYMILIAN JASIONOWSKI

189 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Od pomysłu do sukcesu MARIUSZ MAKSYMILIAN JASIONOWSKI

 1. 1. Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Od pomysłu do sukcesu" Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Copyright by Złote Myśli & Mariusz Maksymilian Jasionowski, rok 2013 Autor: Mariusz Maksymilian Jasionowski Tytuł: Od pomysłu do sukcesu Data: 15.04.2013 Złote Myśli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
 2. 2. Spis treści Na wstępie słów kilka.....................................................5 . I. POMYSŁ1. Skąd wziąć pomysł na biznes i działanie?.............. 92. Dreamer..............................................................................113. Bushman — buszuj w internecie, prasie i w świecie...........................................................144. Inventor — ulepszaj. .......................................................185. Explorer — odkryj siebie, określ siebie i nastaw się na odbiór..........................................................................19 .6. Odkryj siebie................................................................... 207. Określ siebie................................................................... 30 .8. Twoja stawka za godzinę............................................ 339. Finansowy bilans otwarcia........................................ 38 .10. Remanent......................................................................... 4011. MindPuzzel...................................................................... 42 .12. Jeden pomysł.................................................................. 46 .13. Zrób sobie przerwę....................................................... 48 II. TESTOWANIE14. Rozeznanie rynku.......................................................... 51 .15. Zbieranie informacji..................................................... 58 .16. Symulacja rentowności............................................... 65 .
 3. 3. 17. Skanowanie konkurencji — kolejna część rozeznania rynku.......................................................... 69 .18. Test rynku........................................................................ 7219. Wyniki testów.................................................................88 III. OSIĄGANIE SUKCESU20. czynności = 40% sukcesu......................................... 93 221. Namierzanie celu........................................................... 9622. Osiąganie celu.............................................................. 101 .23. 10 kroków do celu....................................................... 104 . IV. SUKCES W DZIAŁANIU24. Sekret czasu. ................................................................... 11125. Prowadzenie firmy....................................................... 121 .26. Jak odpisywać na maile od klientów......................12727. Jak prowadzić rozmowy z klientami przez telefon..................................................................13428. Jak medytować, czyli wstęp do tego, co już znasz...................................................................145 .29. Praktyka świadomego chodzenia............................15230. KTUALIZACJA: środków — planu — wizji..............156 A Kilka słów na koniec...................................................158 .
 4. 4. 18.Test rynkuJeśli zamierzasz wejść na rynek z czymś zupełnie nowym, towarto zrobić test rynku. Pomysł, produkt, usługa, która jużdziała na innym rynku, mogą się okazać wielkim sukcesemw  Polsce, jednak wcale tak nie musi być. Właściwie 90%tego, co działa na Zachodzie, będzie działać również w Pol-sce, ale czasami kluczowe jest wejście w odpowiednim mo-mencie na rynek. Skala też bywa inna w Polsce i za granicą. Poprzez test na rynku unikniesz możliwej straty pienię-dzy, czasu i zorientujesz się co do potencjału nabywczego,jaki jest na to, co oferujesz. Wiarygodność każdego testuwzrasta wraz z  liczbą osób, które w  teście uczestniczyły.Jeśli wyślesz mailing do 10 osób, to twój test jest mało wia-rygodny, jeśli wyślesz mailing do 1000 osób, które pasujądo twojej grupy docelowej, to test jest bardziej wiarygodny.Im więcej osób z  grupy docelowej dostanie twoją ofertę,tym wyniki testu są bardziej wiarygodne. 72
 5. 5. 18. Test rynku Oferta musi być bardzo dobrze przygotowana. Niebędę tutaj opisywać, jak należy przygotowywać ofertę, bona ten temat można by napisać całą książkę. I  już wieletakich napisano. Poza tym oferta usługi pozycjonowaniabędzie zupełnie inna niż usługi prania dywanów w domuklienta, a jeszcze inna będzie sprzedaży rewolucyjnej szczo-teczki, która nie wymaga pasty do zębów. Polecam ci jedynie: zdobyć jak największą (ale bez przesady) wiedzę o tym, co oferujesz, skorzystać z usług dobrego copywritera/marketingow- ca praktyka, który w ciekawy sposób opisze to, co ofe- rujesz, skorzystać z  usług informatyka/grafika, jeśli będziesz potrzebował strony www lub dobrej aukcji.Osobiście znam się na HTML-u i na grafice, więc korzy-stam czasami jedynie z usług copywriterów. Ty też wyko-rzystuj wszystkie swoje umiejętności. Allegro — test na Allegro jest jednym z prostszych spo-sobów sprawdzania rynku. Zaraz dowiesz się, jak to zro-bić w odpowiedni sposób. Kluczem do sukcesu jest dobraaukcja, przyciągający tytuł, zwracająca uwagę miniaturkai pewność, że to, co oferujesz, jest „sprzedawalne” na Alle-gro. Masz do wyboru różne możliwe formy sprzedaży: aukcja zwykła, aukcja promowana, aukcja na pierwszej stronie (strona główna) Allegro, sklep Allegro, 73
 6. 6. Od pomysłu do sukcesu Oferia, otoDom/otoMoto.Do testu najlepiej używać aukcji na pierwszej stronie Alle-gro + promowana. Razem za taką aukcję zapłacisz ponad150 złotych i wystawiasz ją na 14 dni. Do 2008 roku aukcjepromowane na pierwszej stronie były o wiele bardziej wi-doczne i miały większą oglądalność nawet powyżej 10 000wizyt w 14 dni. Teraz liczba wizyt jest mniejsza, ale jest tonadal opłacalne i skuteczne narzędzie. Jak już wystawisz aukcję (zrób to pomiędzy godziną20 a 22), to możesz jej jeszcze pomóc. Poproś kilku znajo-mych, aby kupili od ciebie po jednej sztuce tego, co oferu-jesz. Nazywam to animowaniem sprzedaży. Niech pierwszaanimowana sprzedaż ma miejsce drugiego dnia rano, a ko-lejna drugiego lub trzeciego dnia wieczorem. Jeśli miałabybyć jeszcze jedna animowana sprzedaż, to niech będzie do-konana np. piątego dnia. Pamiętaj, że animowane zakupynie mogą odbywać się z jednego konta i najlepiej, aby byłydokonane z różnych adresów IP. Jeśli to, co oferujesz, jest czymś zupełnie nowym, toanimowanie aukcji pomaga ludziom podjąć decyzję o kup-nie, „bo ktoś inny też kupił”. Po 14 dniach będziesz wi-dzieć, ile osób odwiedziło twoją aukcję, ile sprzedałeś, jakiepytania dostałeś itd. Na bazie tego jesteś w stanie zobaczyć,czy dalsze działania mają sens. „Pobaw się” w statystyki, towiele się dowiesz. W 2005 roku przeprowadzałem test na rewolucyjną ja-pońską szczoteczkę do zębów, która nie wymaga używania 74
 7. 7. 18. Test rynkupasty. Na aukcji sprzedały się 3 szczoteczki, została odwie-dzona przez 2400 osób. Jedna osoba na 800 kupiła szczo-teczkę. Na jednej szczoteczce zysk wynosił 40 złotych.Sprzedaż 3 szczoteczek pokryła koszt testu. Ale ten testpokazał coś większego, a mianowicie to, że 1 na 800 osóbkupiła szczoteczkę, która była i jest nadal totalną nowością,a w dodatku jest czymś zupełnie rewolucyjnym w zaszcze-pionym w ludziach myśleniu o tym, czym jest mycie zębów.Szczoteczka była dobra, bo sam ją testowałem i przy uży-waniu żadnej szczoteczki z pastą nie miałem tak białych zę-bów. Tym samym wiedziałem, że pojawiłyby się pozytywneopinie, które użyte w  kolejnych aukcjach wpłynęłyby nawiększą sprzedaż, do 1 na 600, a może nawet 1 na 400. Po-liczyłem wtedy, jaka jest skala na cały kraj, jeśli jedna osobana 800 kupi szczoteczkę. 38 miliony/800 = 47 500 poten-cjalnych nabywców pomnożonych przez 40  złotych dajerynek w skali kraju wart 1,9 mln złotych! Czy to jest mało?Oczywiście, należy odjąć koszty dotarcia do takiej liczbyosób, ale zakładając, że taką sprzedaż chcemy osiągnąćw ciągu 4 lat, to wieść „sama się rozniesie”. Jeśli przezna-czymy 300 tysięcy złotych na marketing, to i tak nasz zyskwyniesie 400 tysięcy złotych w każdym roku!Liczba wizyt na Liczba nabywców Zysk na czystojeden zakup w Polsce1/800 47 500 1,9 mln1/600 ~63 300 ~2,5 mln1/400 95000 3,8 mln 75
 8. 8. Od pomysłu do sukcesuW skali kraju szczoteczka miała wielki potencjał i dowie-działem się tego, inwestując w  test 120 złotych i  kilka-naście godzin w  zdobycie wiedzy odnośnie szkodliwościfluoru i  działania tej rewolucyjnej szczoteczki oraz kilkagodzin na przygotowanie naprawdę bardzo dobrej aukcji.Pamiętaj, że w internecie twoim głównym sprzedawcą jestaukcja/strona/sklep. Jeśli po przeprowadzonym teścieuznasz, że aukcja była mało zrozumiała lub zawierała ele-menty odstraszające kupujących, to popraw ją i  wykonajtest ponownie. Zazwyczaj, jeśli coś ma chwycić, to chwytaod razu. Oczywiście testuj produkt w odpowiednim momencie/sezonie. Pamiętaj o tym, że w Polsce najlepiej jest startowaćwraz z wiosną/Wielkanocą (kwiecień–maj) lub w szczycielata (sierpień–wrzesień). Styczeń, luty i  marzec są w  wie-lu branżach miesiącami bez zysków, a jedynie wystarczająna pokrycie bieżących kosztów. Rynek rusza wraz z ocie-pleniem, wiosną i Wielkanocą, potem rozkręca się (uwaga,długi weekend majowy bywa totalną klapą handlową), ażdo lata, gdzie następuje pewne osłabienie za względu naurlopy, ale i tak siła nabywcza jest większa niż w pierwsze3 miesiące roku. Wrzesień jest startem szkoły, końcem wa-kacji i to też przynosi nową falę przygotowującą do jesienii zimy. Póki na drzewach są liście, sezon trwa, im cieplej,tym lepiej; gdy opadną liście, opada też energia z ludzi. Po-budzenie przychodzi w okolicy mikołajek i przed gwiazd-ką. Po świętach ludzie nadal kupują, bo dostali pieniądze.Nowy Rok często jest przełomem w pogodzie na surowsząi w nastrojach ludzi na bardziej depresyjne. 76
 9. 9. 18. Test rynku Pamiętaj, że człowiek wywodzi się z natury i to, co siędzieje na zewnątrz, ma na nas wielki wpływ. Jak widzisz,odpowiedni moment na test jest ważny. Podczas jakiejkol-wiek żałoby narodowej handel spada i wzrasta wraz z ostat-nim dniem żałoby. Ciężkie są też huśtawki pogodowe naprzełomie zimy/wiosny i  lata/jesieni, gdy nie wiadomo,„jak się ubrać”.Test na prototypieJeśli przymierzasz się do produkcji lub sprzedaży czegośzupełnie nowego i nie masz pojęcia, czy sprawa chwyci, towarto, abyś znalazł sposób na test bazujący wyłącznie naprototypie. Nawet ten kurs był testowany na prototypie,a to oznacza, że wystawiając go na sprzedaż po raz pierw-szy, nie miałem wydrukowanej ani jednej sztuki podręczni-ka i nie miałem nagranej ani jednej sztuki DVD. Zawartośćkursu owszem, była gotowa, złożona, przeszła przez re-dakcję w 95%, filmy też były już nagrane, ale nie zainwe-stowałem w  druk i  tłoczenie płyt na zapas. W  obecnychczasach większość produkcji można wdrażać na bieżąco.Wydruk książki to kwestia 2–4 dni, tłoczenie płyt i wydrukna nich + okładka to kwestia jednego dnia. Do zdjęć uży-łem pustego podręcznika i jedynie wydrukowałem okładkęza 1,2 złotego. Gdy w 2005 roku testowałem sprzedaż mieszanki ziółdo przygotowania absyntu, to stworzyłem tylko jednąsztukę produktu, aby zrobić zdjęcia do aukcji. Oczywiściemiałem wszystko rozeznane i zorganizowane i byłem przy- 77
 10. 10. Od pomysłu do sukcesugotowany na nawet kilkadziesiąt zamówień każdego dnia.Jednak nie miałem żadnych zapasów. Tamten test koszto-wał mnie 20 złotych + koszt aukcji na Allegro (wybrałemwtedy promowaną aukcję) + około 20 godzin przygotowa-nia całości. Test wyszedł pozytywnie i  w  ciągu kolejnych3 miesięcy produkowałem mieszankę na bieżąco z małymizapasami na 2–4 dni do przodu. W sumie z początkowejinwestycji 20 złotych i 20 godzin pracy podczas kolejnych3 miesięcy zarobiłem około 10 000 złotych, przeznaczającna to zajęcie dodatkowo około 100–120 godzin. To chybacałkiem nieźle. Marża przy produkcji tej mieszanki wynosi-ła około 500%. Już jak byłem mały, to mi rodzice wbili dogłowy taką prostą zasadę: „Złotówka włożona w produk-cję ma przynosić co najmniej złotówkę zysku na czysto”. Na starcie wprowadziłem 2 wersje: mieszanka ziół wrazz instrukcją za 15 złotych i wersja bogatsza, gdzie opróczmieszanki i  instrukcji był bawełniany woreczek, dwie na-lepki na butelkę i  kostki cukru brydżowego oraz przepi-sy na 20 drinków na bazie absyntu. Całość kosztowała25  złotych. Sprzedaż wynosiła 50/50, ale ludzie zaczęlimnie pytać, która mieszanka jest mocniejsza i to mnie zain-spirowało, aby zrobić 2 dodatkowe wersje EXTRA. W tensposób miałem już 4 wersje: podstawowa za 15 złotych,podstawowa EXTRA za 20 złotych, bogatsza za 25 zło-tych i bogatsza EXTRA za 30 złotych. Za wersję EXTRAdostawałem 5 złotych więcej, a kosztowała mnie ona jedy-nie 50 groszy więcej. To całkiem fajna przebitka — 1000%marży. Widząc te 4 wersje, właściwie nikt nie kupował tejpo 15 złotych ani tej po 25 złotych. Sprzedaż była o wie- 78
 11. 11. 18. Test rynkule większa niż poprzednio i dodatkowo zarabiałem więcej.Jeśli zrozumiesz, czego chcą klienci i im to dasz, to zyskująobydwie strony. Gdy w  2006 roku przyśniło mi się, że sprzedaję tele-skopy astronomiczne, zaraz po obudzeniu się zrobiłemrozeznanie rynku, zebrałem informacje, dotarłem doproducentów w USA i poprzez nich nawiązałem kontaktz dystrybutorem w  Polsce, zainwestowałem czas w  opra-cowanie aukcji (30–40 godzin) i w sumie zainwestowałemokoło 100 złotych. Pomyśl, że nigdy wcześniej nie miałemteleskopu astronomicznego w  dłoniach. To było wielkiewyzwanie, bo oferowałem produkt, na którym kompletniesię nie znałem. Trochę czasu zajęło mi nauczenie się, o cow  tym wszystkim chodzi i  była to bardzo ciekawa przy-goda. Oczywiście wszelkie testy przeprowadziłem bez po-siadania na stanie ani jednej sztuki tego, co oferowałem.Uwielbiam najpierw sprzedać, a potem dopiero kupić to, cojuż sprzedałem. A podczas dalszego funkcjonowania nigdynie posiadałem na stanie towaru za więcej niż 5000 złotych— zazwyczaj mieściłem się w 2000 złotych, a oferowałemsprzęty od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych. Przez kolejne 28 miesięcy zajmowałem się tym bizne-sem łącznie przez około 1200 godzin i zarobiłem około100 000 złotych — na sam koniec postanowiłem sprzedaćten dochodowy biznes. Znalazłem kupca, spisałem księ-gę operacyjną, przeprowadziłem 14-dniowe szkolenia no-wych właścicieli i zająłem się czymś innym. 100 000 zło-tych za 1200 godzin pracy to wychodzi całkiem przyjemnastawka za 1 godzinę — około 80 zł. To jest około 20 euro 79
 12. 12. Od pomysłu do sukcesui to był czas, gdy całe rzesze moich znajomych wyjeżdżałopracować za granicę, ale oni nie zarabiali tam 20 euro nagodzinę. Jak mi się to udało? Moje marże tutaj były niskie: 15–25%,ale obroty duże, nawet 700 000 w ciągu roku. Bardzo ważnabyła organizacja, czyli zastosowanie Sekretu Czasu w prak-tyce. Całą obsługę wysyłek zleciłem zewnętrznej firmie,która za tę usługę wystawiała mi faktury i  wszystko, codotyczyło logistyki, wystawiania faktur i  paragonów byłona ich głowie. Ja zajmowałem się Istotą Zajęć — obsłu-gą klientów, czyli odpisywaniem na maile i  doradzaniemprzez telefon. Oprócz tego składałem zamówienia do dys-trybutora i  przesyłałem do mojej logistyki maile zawiera-jące dane do realizacji wysyłek do klientów detalicznych.W  2008 roku postanowiłem spędzić jesień i  zimę w  cie-plejszym klimacie i  poleciałem na Mauritius, i  tam nadalzajmowałem się sprzętami optycznymi. Odpisywałem namaile i sprzedawałem przez telefon (warszawski numer naSkypie przekierowany na mauretańską komórkę). Gdybymnie zorganizował całej logistyki i zewnętrznej księgowości,to nigdy w życiu bym nie mógł sobie pozwolić na kilkumie-sięczny pobyt na tej gorącej tropikalnej wyspie. Jeśli myślisz, że życie na Mauritiusie jest droższe niżw Polsce, to się mylisz. Jeśli myślisz, że w mojej firmie ko-goś zatrudniałem, to też się mylisz. Jeśli myślisz, że zaj-mowałem się firmą całe dnie, to też się mylisz. Zajmowa-ło mi to mniej niż 40–60 godzin miesięcznie. Jak widzisz,wszystko jest możliwe, tylko wymaga sprawnej organizacjii skupienia na tym, co jest najistotniejsze. 80
 13. 13. 18. Test rynku W latach 2001–2009 przeprowadziłem kilkadziesiąt te-stów. Wiele osób ma pomysł i wchodzi w niego, pomimoprzeszkód i jasnych oznak od rynku, że to nie chwyta. Aleoni lubią walkę i brną w zaparte, niektórym nawet się udaje.Tylko wiedz, że to nie ma sensu, gdy zaczynasz coś robići od razu widzisz, że jest potencjał i rynek mówi ci tak, tocałość o wiele sprawniej idzie do przodu. Gdy rynek mówin i e, to nie i już. Dlatego właśnie ważne jest, aby test wy-konywać na prototypie lub mając tylko kilka sztuk tego, cooferujesz. To pozwoli działać ci spontanicznie, bez presji,bez stresu o to, co zrobisz, jeśli pomysł nie wypali. Internet daje piękne i wyjątkowe możliwości na dosłow-ne tworzenie pieniędzy z  niczego. Nie możesz otworzyćsklepu w  twoim mieście bez towaru, ale możesz to zro-bić w internecie, bo wystarczą ci zdjęcia i opisy. Działaniaw internecie pozwalają ci na wielką mobilność i jeśli tylkozechcesz, możesz z  tego korzystać. Twój biznes możeszprowadzić z  każdego miejsca na świecie, gdzie masz do-stęp do internetu. Jeśli chcesz, możesz całe życie spędzićw  Polsce i  tylko na urlop wybierać się do innych krajów.Ale możesz też przemieszczać się i poznawać nowe kulturyod środka, a nie przez śmieszne okienko wiszące na ścia-nie zwane TV. To jest twój wybór, co robisz, jak to robiszi gdzie to robisz. Mailing — procedura jest podobna — zdobywasz wie-dzę, zlecasz przygotowanie oferty, zawartości maila orazstron internetowych. Wybierasz firmę, której zlecasz mai­ling do określonej przez ciebie grupy docelowej. Uwag a!Na Allegro są oferty taniego mailingu, który daje jedynie 81
 14. 14. Od pomysłu do sukcesupolepszenie statystyk odwiedzin twojej strony. Są też ofertymailingu realnego, który jest w stanie wygenerować sprze-daż. Normalnie mailing zlecasz w konkretnych firmach, jakwww.wp.pl, www.interia.pl itp. Ale jeśli twoja oferta jest np.skierowana do właścicieli psów lub kotów, to mailing zlećportalowi tematycznemu, gdzie tego typu osoby są zareje-strowane. Jeśli oferujesz coś dla biur nieruchomości, to mo-żesz kupić dane teleadresowe do wszystkich biur w Polsceczy województwie na www.pkt.pl. Możesz też znaleźć te biu-ra w internecie i samemu wysłać do nich ofertę. Uważaj, abytwój mailing nie stał się spamem. Im mniejsza ilość mailingu,tym bardziej indywidualnie możesz podejść do testu. Po wy-słaniu maili do biur nieruchomości (możesz wysyłać 10–15dziennie) odczekaj kilka godzin lub nawet jeden dzień i za-dzwoń, przedstaw się oraz zapytaj, czy otrzymali ofertę, czysię z nią zapoznali, czy wszystko jest jasne, czy potrzebujądodatkowych informacji lub czy chcą złożyć zamówienie. Możliwe, że po kilku przeprowadzonych rozmowachstwierdzisz, że należy zmienić zawartość maila z ofertą, abybyła bardziej atrakcyjna lub bardziej zrozumiała. Ktoś kie-dyś powiedział, aby najpierw robić test z  tymi osobami/firmami, z  którymi nie masz nawet zamiaru współpraco-wać. Pamiętaj, że to ty masz się wpasować w potrzeby ryn-ku, a  nie rynek w  twoje oczekiwania — bądź elastycznyi wdzięczny za wszelkie uwagi od osób, które są potencjal-nymi zainteresowanymi. Kiedyś znajoma przesłała mi i wielu znajomym stronęoferującą produkt finansowy za 10 000 złotych. Poprosi-ła wszystkich o  zapoznanie się z  zawartością i  napisanie 82
 15. 15. 18. Test rynkuewentualnych uwag i  spostrzeżeń. Takie działanie miałomały sens, ponieważ najpierw powinna była zapytać: „Czyktoś z was ma obecnie wolne 10 000 złotych na inwesty-cję?”. Stronę do oceny powinna wysłać wyłącznie tym,którzy mają taką kwotę i są skłonni zainwestować. Kolejnagrupa odpowiednich osób to eksperci z branży i/lub mar-ketingu. Pozostałe osoby nie są opiniotwórcze, gdyż stronaz ofertą nie jest do nich skierowana. To tak, jakbyś zapytałłysego o to, który grzebień by kupił. Takie pytanie możełysego zdenerwować i jego opinia może być totalną pomył-ką w odniesieniu do rzeczywistego rynku twoich potencjal-nych klientów. Pamiętaj, żeby być przygotowanym na różne wynikitestu — może się okazać, że popyt jest ogromny i wtedytrzeba go zaspokoić. Dlatego przed testem musisz mieć ze-brane wszystkie informacje, o których mowa była w Zbie-raniu informacji. A co zrobisz, jeśli tylko jedna osoba złożyzamówienie? To może być dla ciebie zupełnie nieopłacal-ne. Bądź przygotowany na każdą sytuację, jaką spotkasz„za zakrętem”. Mailing możesz też wysłać fizycznie listem w  koper-cie, z wydrukowaną kolorową ofertą na dobrym papierze.Koszty takiego mailingu są wyższe, jednak jego waga teżjest często większa, bo maili dziennie wyrzucasz wiele,a gdy dostaniesz zaadresowany list, to go otworzysz i prze-czytasz. Po wysyłce listów warto, abyś nawiązał telefo-niczny kontakt w  celu zebrania informacji pomocnych ciw  dalszych działaniach. Każda rozmowa z  potencjalnymnabywcą przygotowuje cię do kolejnej podobnej rozmowy 83
 16. 16. Od pomysłu do sukcesuw przyszłości, tyle że już będziesz miał gotowe odpowiedzina „trudne” pytania. W 1995 roku zrobiłem mój pierwszy mailing. Wymyśli-łem produkt — książki telefoniczne na dyskietkach i CD —wtedy nie było tego na rynku. Przygotowałem ofertę, wy-selekcjonowałem 500 adresów do różnych firm w Polsce,które, jak uznałem, mogły być zainteresowane posiadaniemtakiej bazy danych w  formie elektronicznej. Zaadresowa-łem 500 kopert, nakleiłem znaczki i wysłałem. Oczywiścienie miałem produktu gotowego, ale wiedziałem, że w ciągu7–14 dni jestem w stanie zorganizować i stworzyć produktpoprzez skanowanie książek telefonicznych i zamianę ska-nów w pliki tekstowe. Otrzymałem 3 zamówienia na CDw cenie 99 złotych. To nawet nie pokrywało kosztów, jakieponiosłem w związku z listami i odzew 3/500 nie rokowałdobrze na przyszłość. Tym samym zrezygnowałem z tegopomysłu, a firmom, które złożyły zamówienia, przesłałemfaksem informację, że z przyczyn od nas niezależnych niejesteśmy w  stanie zrealizować zamówienia i  bardzo prze-praszamy. Kilka lat później CD wydane przez www.pkt.plstało się informatycznym produktem roku… W 2000 roku zrobiłem mailing listowy z ofertą strojówświętych Mikołajów i tutaj procedura była taka sama. W li-ście znalazły się zdjęcie, próbki materiałów oraz opis wrazz  cenami. Dostaliśmy zamówienia i  zrealizowaliśmy je nabieżąco bez stanów magazynowych. Jeśli masz puste maga-zyny, to rano się budzisz z wolną głową. Na udane mailingi internetowe są przeróżne sposobyi czasem warto samemu zgłębić fachowe opisy przeprowa- 84
 17. 17. 18. Test rynkudzonych kampanii lub zlecić to sprytnym ludziom z dobrejfirmy zajmującej się takimi tematami. Polecam ci www.mar-keting-news.pl. Badania marketingowe — zleca się firmom, któresię w tym specjalizują. Nigdy z ich usług nie korzystałem,dlatego nie będę wypowiadać się w  tym temacie. Tańszerozwiązanie to przygotowanie np. 10 pytań, jakie studentkibędą zadawać w formie krótkiej ankiety ludziom w twoimmieście — w ten sposób możesz uzyskać ciekawe informa-cje. Pamiętaj, aby dobrze określić swoją grupę docelową. Reklama w prasie/internecie — możesz wykupić re-klamę w prasie branżowej lub lokalnej i czekać na odzew.To samo możesz zrobić, wykupując reklamy bannerowelub inne w internecie. W każdym teście kluczowe jest okre-ślenie twojej docelowej grupy odbiorców, bo wtedy możeszumieszczać reklamę tam, gdzie jest więcej twoich potencjal-nych klientów. W reklamie umieszczasz adres strony www,telefon i czekasz na zamówienia, pytania itp. Reklama mobilna — czyli twój samochód. Możeszzlecić profesjonalne oklejenie samochodu tak, aby stał sięmobilną reklamą twojej usługi lub strony www. Koszt jestniewielki — kilkaset złotych, skuteczność chyba nikt niewie jaka, ale warto przetestować. Szczególnie jeśli twój sa-mochód będzie się wyróżniać i zwracać uwagę, a przekazbędzie bardzo jasny i łatwy do zapamiętania — np. łatwydo zapamiętania link „wzmocniony” wizualnie tym, co jestna grafice auta. Link powinien być czytelny z odległości kil-ku metrów, tak aby piesi lub osoby czekające na przystankumogły się z nim zapoznać. 85
 18. 18. Od pomysłu do sukcesu Reklama lokalna — czyli akcje ulotkowe. Im więcejulotek rozdawanych jest „na mieście” i  wkładanych doskrzynek, tym jest mniejsza ich skuteczność. Swoją pierwsząkampanię ulotkową do skrzynek przeprowadziłem w roku1999, a wtedy właściwie nie było reklam w skrzynkach, stądskuteczność była wyjątkowo wysoka, a koszty niskie, tymbardziej że nie skorzystałem z usług poczty, tylko zleciłemrozniesienie 40 tysięcy ulotek kilku zaufanym osobom. Ulotki rozdawane „na mieście” też testowałem i okazy-wało się, że najchętniej są brane ulotki w kolorach ciepłych,np. czerwone, żółte, pomarańczowe. Ulotki niebieskie,błękitne, białe, czarne miały 2–3-krotnie mniejsze branie.Sposób rozdawania ulotek też ma znaczenie. Najwięcej jestsię w stanie rozdać, idąc dość szybkim krokiem i wręczającje napotkanym i wyprzedzanym osobom. To powoduje, żeludzie odbierają to jako okazję, która zaraz zniknie. Gdyosoba rozdająca stoi w miejscu, wtedy jest więcej czasu namyślenie i odmówienie. Jeżeli ulotka dana w biegu będzieciekawa i  wciągająca, tym samym wzrastają szanse na jejskuteczność. Miejsca takie jak giełdy samochodowe, bazary są ide-alne do rozdawania ulotek. Skuteczność każdej formy re-klamowej wzrasta wraz z mniejszą liczbą konkurencyjnychreklam w tym samym środowisku. Ulotki możesz też wkła-dać za wycieraczki samochodów, na parkingach centrówhandlowych zazwyczaj jest to zabronione. Telebimy — przygotowany ciekawy spot + łatwy dozapamiętania adres strony internetowej lub numer telefonumogą przyciągnąć potencjalnych nabywców. Twoja rekla- 86
 19. 19. 18. Test rynkuma może się pojawić na telebimach w  różnych miastach.Możesz oferować coś np. w Warszawie, a mieszkać gdzieśindziej. Wystarczy działać/testować na tamtym rynku re-klamowym. Rynek — giełda — wyjście na rynek lub na giełdę sa-mochodową to najbardziej realny test, jaki możesz prze-prowadzić, aby uzyskać więcej informacji odnośnie tego, cooferujesz. Od wieków prawdziwy handel to bazar. I nadalte miejsca mają wielki potencjał. Z odpowiednim produk-tem możesz w ciągu jednego dnia zarobić ponad 1000 zło-tych. Wszystko zależy od tego, co oferujesz, jak to oferujeszi  w  jakiej cenie. Przy okazji możesz rozdawać ulotki, abyzapuszczać swój wirus, możesz też użyć do wzmocnieniasprzedaży reklamy na swoim aucie, które będzie stało oboklub za tobą. W ciągu jednego dnia dostaniesz bardzo wieleopinii o tym, co oferujesz. Pamiętaj, że nowości potrzebujączasu, aby zaczęły się sprzedawać na większą skalę. Wyjściena giełdę lub rynek może być dla ciebie doskonałym wy-zwaniem, w rezultacie którego przekroczysz sam siebie.
 20. 20. Złote Myśli polecają Myśl jak człowiek biznesu Piotr Surdel Czy to możliwie, że od sposobu myślenia zależy nasze działanie, a  potem wynik i sukces?Każdy biznes, przedsiębiorstwo, sukces zaczynają się w świecieprzekonań lidera. Wystarczą dwa słowa wypowiedziane w  my-ślach: „to trudne”, by najpiękniejszy pomysł, najbardziej szczytnaidea, kreatywne rozwiązanie napotkały barierę, którą pokonaćnajtrudniej – barierę własnych ograniczeń i braku pewności.W książce znajdziesz opis wielu sytuacji biznesowych i studiówprzypadków, dotyczących konkretnych przedsiębiorców, którepokazują szanse i zagrożenia, a także rozwój koncepcji bizneso-wych w polskiej praktyce. Piotr Surdel logicznie, krok po kroku,prowadzi nas przez kolejne etapy rozwoju przedsiębiorczości.Wskazuje na kluczowe aspekty, które decydują o  tym, że jedniwygrywają, a inni nie. Zaprasza czytelnika do zrealizowania po-mysłu na biznes życia” – Maciej Bennewicz, Norman Benett Academy Książkę zamówisz na stronie Złotych Myśli: http://przedsiebiorczosc.zlotemysli.pl
 21. 21. Złote Myśli polecają Etat, biznes tradycyjny czy marketing sieciowy Kamila Molińska, Roman Hadasik Twoje obecne nastawienie do MLM ma swoje źródło w  tym, co Ci na ten tematmówiono. Tylko czy to aby na pewno prawda?Jeśli Twoja wiedza pochodzi od osoby, która tylko powierzchow-nie zna temat albo, co gorsza, od kogoś, kto poniósł na starcieporażkę w tym biznesie, to jak myślisz, czego się dowiesz?Kamila Molińska i Roman Hadasik są współzałożycielami pierw-szych w Polsce studiów podyplomowych dla branży marketingusieciowego, przy współpracy z Wyższą Szkołą Bankową.Z publikacji dowiesz się m.in.:)) czym naprawdę różni się MLM od pracy na etacie i własnego biznesu;)) jak to możliwe, że bez względu na to, co myślisz, już angażu- jesz się w tę działalność, tylko jeszcze nikt Ci za to nie płaci;)) ile naprawdę możesz zarobić, startując DZIŚ w Network Mar- ketingu. Książkę zamówisz na stronie Złotych Myśli: http://marketing-sieciowy.zlotemysli.pl
 22. 22. Dlaczego warto mieć pełną wersję? “Całe życie funkcjonujesz wśród pomysłów innych osób. Każdy sklep, firma, budynek, samochód i wszystko to, co cię otacza, to są zrealizowane marzenia jakichś ludzi. Na ziemi wszystko, co człowiek tworzy, jest materializacją mniej lub bardziej dziwnych pomysłów. Ziemia jest takim miejscem, gdzie istnieje wolna wola i możesz robić, co chcesz, a jedyne, co cię ogranicza, to twój sposób myślenia, postrzegania i działania. Tak że jeśli wciąż powtarzasz sobie, że nie masz żadnego pomysłu na biznes lub na życie, to otwórz oczy. Zacznij postrzegać wszystko dookoła ciebie z punktu widzenia tych, którzy mieli pomysł i go zrealizowali najlepiej jak potrafili. Perfekcja nie istnieje, ideał możesz ścigać całe życie i nigdy go nie dogonisz, ale sam w sobie jesteś idealny i wyjątkowy. Twoje możliwości i geniusz wewnętrzny zaskoczą ciebie i wielu dookoła, o ile oczywiście zechcesz latać…” - M.M. Jasionowski Czego m.in. dowiesz się z książki "Od pomysłu do sukcesu"? Jak i gdzie znaleźć pomysł na biznes? Jak i gdzie skutecznie testować swoje pomysły za małe pieniądze? Jak dogłębnie rozeznać każdą branżę? Jak rozgryźć swoją konkurencję? Jak pracować za stawkę, która Cię w pełni satysfakcjonuje? Znajdź swój pomysł na pomysł i prowadź życie, jakiego pragniesz już dziś! Pełną wersję książki zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myśli http://od-pomyslu-do-sukcesu.zlotemysli.pl Dodaj do koszykaPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

×