Gotowa na sukces Elizabeth Gnocco

509 views

Published on

Prosty plan działania dla kobiet,
które wreszcie chcą dokonać
zmiany w swoim życiu

Powie Ci dokładnie, czego potrzebujesz, aby wejść na swoją drogę do niezależności zawodowej, osobistej i finansowej.

Krok 1. Znajdź swoją niszę, w której zaczniesz działać.
(Kilka dobrze dobranych pytań wyciągnie z Ciebie wszystko, czego potrzebujesz).


Krok 2. Określ, kim będą docelowi klienci.
(Czy już wiesz, kto będzie chciał Ci płacić bez wahania?).

Krok 3. Zdiagnozuj problemy swoich klientów.
(Odkryj co porusza klientów i dlaczego mieliby Ci płacić).

Krok 4. Zaoferuj konkretne rozwiązania.
(Sama wiedza i pasja nie wystarczy. Musisz poznać prosty sposób na jej atrakcyjne opakowanie. Jest na to 5 gotowych metod).

Krok 5. Wykreuj dochodowy produkt.
(Gdy im TO zaoferujsz, sami będą Ci wciskać pieniądze do ręki. UWAŻAJ! Jeśli to zrobisz zgodnie ze sprawdzonymi wskazówkami, nie opędzisz się od klientów...).

Krok 6. Uruchom stronę internetową.
(Okazuje się, że to bardzo łatwe, nie musisz w ogóle się na tym znać!).

Krok 7. Zacznij promować produkty.
(Potrzebujesz kilku sposobów na to, by świat dowiedział się o Twoich cudownych produktach).

Krok 8. Zdobądź strategicznych partnerów do współpracy.
(Znacznie więcej osiągniesz, gdy zaczną Ci pomagać znane osoby).

Gdzie to wszystko znajdziesz? W nowej książce DLA KOBIET:

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
509
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gotowa na sukces Elizabeth Gnocco

 1. 1. Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Gotowa na sukces" Darmowa publikacja dostarczona przez Złote Myśli Copyright by Złote Myśli & Array, rok 2011 Autor: %product.author% Tytuł: Gotowa na sukces Data: 29.11.2011 Złote Myśli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
 2. 2. Spis treściKilka słów wstępu ......................................................................................... 4Rozdział 1. Wizja ........................................................................................... 8Rozdział 2. To jest możliwe.......................................................................... 16Rozdział 3. Daj sobie szansę ........................................................................ 20Rozdział 4. Osiem kroków do niezależności zawodowej ............................... 27 Krok pierwszy. Znajdź swoją niszę.................................................... 28 Krok drugi. Zdefiniuj swoich odbiorców/klientów............................. 37 Krok trzeci. Zdiagnozuj problem Twoich klientów ............................. 39 Krok czwarty. Zaoferuj rozwiązanie .................................................. 43 Krok piąty. Wykreuj produkt ............................................................. 45 Krok szósty. Stwórz stronę internetową............................................ 49 Krok siódmy. Wypromuj swoje produkty .......................................... 52 Krok ósmy. Zdobądź partnerów do promocji..................................... 57Rozdział 5. Koło postępów .......................................................................... 62Rozdział 6. Trzy zasady leżące u podstaw sukcesu ........................................ 65 Unikatowość (wyróżnianie się) ........................................................ 66 Dążenie do doskonałości .................................................................. 67 Dzielenie się z innymi ...................................................................... 68Rozdział 7. Opowiedz swoją historię ........................................................... 71Rozdział 8. Twoja droga zaczyna się od miejsca, w którym jesteś ................. 75Rozdział 9. Osiem kroków w schemacie ....................................................... 78Rozdział 10. Wezwanie do dalszego działania ............................................. 79
 3. 3. Kilka słów wstępuCelem tej publikacji jest zainspirowanie Cię i zachę-cenie do podjęcia działań skierowanych na osiągnię-cie niezależności zawodowej, osobistej i finansowej.Zapraszam Cię do wykreowania nowego stylu życia,w którym to, co stanowi Twoją pasję, w sposób natu-ralny stanie się dla Ciebie źródłem dochodów, satys-fakcji i rozwoju. Właśnie tutaj pokażę Ci, w jaki spo-sób możesz wykorzystać swój potencjał i pomysły dozbudowania niezależności zawodowej.Przedstawiam Ci strategię ośmiu kroków, która w pro-sty i przejrzysty sposób ukazuje metodę połączeniatego, co Cię pasjonuje, z możliwością zarabiania natym. Pokażę Ci, jak poprzez kreowanie i sprzedażwłasnych produktów osiągnąć satysfakcjonującą sy-tuację finansową, niezależność oraz poczucie sensui radości z tego, co robisz.Po zmianie Twojego stylu życia będziesz robiła to, coCię autentycznie interesuje i pasjonuje. Przestaniesztraktować kolejne czynności jak pracę konieczną do 4
 4. 4. Kilka słów wstępuwykonania, gdyż stanie się ona spójnym, integralnym,pożądanym elementem Twojego życia. Dzięki temucała Twoja energia będzie mogła być skupiona na jaknajlepszym wykonywaniu tego, co robisz, a nie nazastanawianiu się, jak zarobić pieniądze. Przekonaszsię wówczas, że miłość do wykonywanych czynnościi stuprocentowe zaangażowanie sprawiają, że pienią-dze stają się „efektem ubocznym” Twoich działań.Nie będąc celem samym w sobie, pieniądze będą ele-mentem, który pojawi się jako konsekwencja dobrzewykonanych zadań.Wiedza zamieszczona w tej książce skierowana jestdo kobiet, które mają pasję, zainteresowania, wiedzębądź doświadczenie, i pragną wykorzystać to do zbu-dowania osobistej niezależności. Będzie ona równieżpomocna dla tych kobiet, które nie mają jeszcze po-mysłu na siebie, które jeszcze nie odnalazły życiowejmisji, jednak wiedzą, że chcą kreować swoje życiewedług własnych preferencji. W końcu, skierowanajest do tych wszystkich kobiet, które pragną dokonaćzmian w swoim życiu, zerwać z dotychczasową pra-cą, nieustannym biegiem i wymaganiami stawianymiprzez korporacje.Każda kobieta, która ma wystarczająco dużo determi-nacji i wiary w siebie, może stać się ekspertem w do-wolnej dziedzinie. Dzięki temu może zdobyć nieza- 5
 5. 5. Elizabeth Gnoccoleżność zawodową, podejmować sensowne działaniaoraz uzyskiwać satysfakcjonujące zarobki.Żyjemy w czasach, w których przed kobietami stawiasię bardzo wysokie wymagania. Z jednej strony ichzadaniem jest tworzenie ogniska domowego, opiekanad rodziną i domem. Z drugiej — niezwykle silnajest presja, by kobiety się rozwijały, uczyły, pracowa-ły. Aby nie zamykały się w czterech ścianach, by wy-chodziły w świat dzielić się swoimi zasobami, wiedząi osobowością. Każda z nas ma prawo wyboru, jakchce żyć. Pamiętaj, że zawsze masz możliwość podej-mowania własnych decyzji i zawsze również możeszcoś zmienić w swoim życiu. Każdy dzień jest dobry,by zacząć, nawet od takich drobnych, niemal niezau-ważalnych zmian, które w końcu mogą przynieśćpożądane rezultaty. Zastanów się teraz i odpowiedzsobie na poniższe pytania: Jak mocno chcesz, aby Twoje działania zawodo- we stały się Twoim stylem życia, a nie elementem, który Cię męczy, zabiera energię i zasoby? Na ile praca pozbawiająca Cię możliwości two- rzenia i wykorzystywania w pełni własnych zaso- bów sprawia, że czujesz się „więźniem sytuacji”? Jak bardzo cenisz sobie niezależność, wolność i swój czas? Jak często zdarza Ci się marzyć, aby stanąć na własnych nogach i być niezależną zawodowo? 6
 6. 6. Kilka słów wstępuTa książka skierowana jest do każdej kobiety, którama wystarczająco determinacji i wiary w siebie, bypodjąć wyzwanie dokonania istotnych zmian w swo-im życiu, dzięki którym zyska: Czas dla siebie, rodziny i przyjaciół. Pieniądze, by móc swobodnie żyć i zaspokajać wszelkie potrzeby. Możliwość rozwoju, tworząc i kreując własne produkty. Możliwość robienia tego, co lubi, z poczuciem, że ma to sens. Możliwość pomagania innym.Serdecznie Cię zapraszam do kreowania swojego no-wego stylu życia!
 7. 7. Rozdział 2. To jest możliweByć może odnosisz wrażenie, że to, co właśnie napi-sałaś, jest jedynie pobożnym życzeniem. Pamiętaj, żetym, co stoi na przeszkodzie, by marzenia przekształ-cić w rzeczywistość, jesteś Ty sama i sposób Twojegomyślenia. Głębokie przekonanie, że coś jest możliwe,to podstawa, aby cokolwiek zmienić. Uwierz zatem,że Twoja wizja siebie może stać się rzeczywistością.Ja sama długo wątpiłam, czy kiedykolwiek uwolnięsię od tradycyjnego pojmowania pracy i roli kobie-ty. Nieustannie zastanawiałam się, jak ułożyć swojeżycie, jakie decyzje podjąć, by być szczęśliwą, wol-ną, niezależną, spełnioną, by mieć kochającą rodzinęi czas dla niej. To były marzenia, które dzięki mojejdeterminacji, wierze, wytrwałości oraz licznym dzia-łaniom spełniły się!Moje życie ułożyło się tak, jak sobie tego życzyłam.Wiedziałam, że chcę zostać psychologiem, który bę-dzie pomagał innym w odkrywaniu ich własnego po-tencjału, zasobów, pasji, w rozwijaniu ich zdolności 16
 8. 8. Rozdział 2. To jest możliwei dążeniu do lepszego, pełniejszego życia. Zawsze to-warzyszyła mi wizja tego, jak chcę żyć, wyglądać i jakchcę się czuć. Oczywiście nie wszystko układało siętak, jakbym sobie tego życzyła od samego początku.Przez pewien czas miałam pracę, która całkowiciewysysała moją energię. Po 8–10 godzinach wysiłkuwracałam do domu zmęczona i jedynym, o czym ma-rzyłam, był sen. W pewnym momencie praca stała sięmonotonna i przewidywalna — miałam poczucie, żezabija drzemiącą we mnie kreatywność. Czułam, żepostępuję wbrew sobie; moje życie mijało dzień podniu na wykonywaniu czynności, które nie były dlamnie ważne; które nie przyczyniały się ani do mojegorozwoju, ani do pomocy innym. W końcu pewnegodnia stanowczo stwierdziłam, że nie godzę się na ta-kie funkcjonowanie, że to już koniec. Pomyślałam, żechcę mieć czas dla siebie i dla swoich bliskich, chcęrobić coś przydatnego i ważnego. Chcę być niezależ-na. Zwolniłam się z pracy. Pierwsze dni były cudow-ne, w końcu odpoczęłam, cieszyłam się wizją nowe-go życia. Nie trwało to jednak długo. Po kilkunastudniach bez pracy zaczęłam poważnie zastanawiać sięnad tym, co dalej. To co ja właściwie mam robić?Wtedy właśnie zaczęłam poszukiwać różnych szko-leń, wykładów, seminariów, książek, które miały po-móc mi w odkryciu swojej własnej drogi i sprawić, żezacznę zajmować się tym, co będzie przynosiło satys- 17
 9. 9. Elizabeth Gnoccofakcję, rozwój oraz pieniądze. Był to bardzo owocnyczas, który doprowadził mnie do wielu odkryć, dzię-ki którym postanowiłam zająć się tym, co lubię i naczym się znam. Odnalazłam i dookreśliłam temat, ja-kim będę się zajmować (pozycjonowanie). Dzięki wy-trwałemu czytaniu i szkoleniom oraz natychmiasto-wemu stosowaniu w życiu tego, czego się uczyłam,stałam się kobietą bardziej świadomą siebie, swoichpotrzeb, potencjału i możliwości oraz zyskałam wy-sokie poczucie sprawczości (doświadczenie, że jeżelisię czegoś bardzo chce i zaczyna nad tym z deter-minacją pracować, to zawsze się to osiąga). Wypra-cowałam kilka skutecznych rozwiązań, które mogąbyć pomocne dla innych (pomoc), zaczęłam tworzyćprodukty (produkt) oraz je sprzedawać (promocja).Tak jak marzyłam — zostałam psychologiem. Do-datkowo jestem współzałożycielką stowarzyszeniawspierającego działania międzykulturowe, dziękiczemu realizuję swoją potrzebę bezinteresownej po-mocy innym. Odbyłam roczną podróż po StanachZjednoczonych, przebywając w miejscach, o którychzobaczeniu zawsze marzyłam. Otrzymałam rów-nież trzymiesięczne stypendium w Londynie, gdziewspółtworzyłam projekt skierowany do Polek pracu-jących w londyńskim City. Obecnie przygotowuję siędo rozpoczęcia studiów doktoranckich z psychologii.Moje życie jest pełne przygód, pasji, ciekawych ludzi 18
 10. 10. Rozdział 2. To jest możliwei wciąż pojawiających się nowych możliwości. Terazwidzę, że wykonanie jednego właściwego kroku todroga do odkrycia kolejnych możliwości, które za-czynają pojawiać się niemal automatycznie i dziękiktórym możliwe jest kreowanie życia takiego, jakiegochcemy, a nie takiego, jakie się przypadkowo zdarzy.Będę Cię gorąco zachęcać, abyś również, tak jak ja,uwierzyła we własne możliwości. Abyś wykorzystałato, na czym się znasz, czym się interesujesz i co jestTwoją pasją lub hobby, do uczenia innych i pomaga-nia im. Nie musisz samodzielnie poszukiwać na tosposobu — dostajesz gotowy przepis tutaj — wspól-nie przejdziemy przez osiem kroków, dzięki którymopiszesz swoje 4P.Czas wziąć sprawy w swoje ręce. Nigdy nie pozwalajsobie na życie poniżej Twoich możliwości!
 11. 11. Rozdział 4. Osiem kroków do niezależności zawodowej Krok czwarty. Zaoferuj rozwiązanieKolejnym krokiem, po zdiagnozowaniu problemów,potrzeb i trudności, z jakimi borykają się Twoi klien-ci, jest stworzenie konkretnego rozwiązania, któremoże im naprawdę pomóc. Pomyśl nad tym, czy Tysama doświadczałaś czegoś podobnego, jak sobiez tym radziłaś, gdzie możesz poszukać ewentualnychodpowiedzi na nurtujące ich pytania? Jeśli wystarcza-jąco zgłębiłaś wybraną przez siebie dziedzinę, to roz-wiązanie powinno pojawić się szybciej, niż myślisz.Pamiętaj, że to Ty jesteś osobą, która w tym okre-ślonym temacie wie dużo więcej niż Twoi odbiorcy,zatem to, co dla Ciebie może wydawać się oczywiste,dla nich może takie nie być.Zastanów się, co Twoi klienci potrzebowaliby wiedzieć,aby przejść z miejsca, w którym znajdują się obecnie, domiejsca, w którym chcieliby być. Następnie sprecyzujkroki, które muszą wykonać, aby to osiągnąć. Zacznijsię nad tym zastanawiać, a przekonasz się wkrótce, żeprogram sam stopniowo będzie się układał w Twojejgłowie. Następnie do każdego z kroków dodawaj in-teresujące i wartościowe przykłady, szczegółowe in-formacje, punkty do wykonania, ćwiczenia. Skup sięna wykreowaniu rozwiązania, za którym łatwo będziepodążać. Inspiracją do rozpoczęcia może okazać sięuzupełnienie poniższych zdań. 43
 12. 12. Elizabeth GnoccoZrób to teraz: Aby osiągnąć pożądane rezultaty, moi klienci po- winni odbyć podróż z miejsca, w którym znaj- dują się obecnie, do miejsca, w którym chcą się znaleźć (celu). Aby tego dokonać, konieczne jest wykonanie następujących kroków .......................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... Wykonując te kroki, moi klienci nieustannie po- winni mieć na uwadze .............................................. ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... Typowe błędy, jakie pojawiają się przy wykony- waniu tego typu kroków, to ..................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... 44
 13. 13. Rozdział 4. Osiem kroków do niezależności zawodowej Plan mojego nowego rozwiązania będzie wyglą- dał następująco.......................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... (ta k , stwórz plan Twojego rozwiązania t eraz!) Krok piąty. Wykreuj produktTeraz, kiedy już określiłaś swoją niszę (temat), od-biorców (klientów) oraz program zawierający roz-wiązanie, czas, abyś wykreowała produkt. Potrzebnyjest on po to, byś miała konkretny sposób na dotarciedo swoich klientów. Musisz ubrać Twoje rozwiązaniew „coś”, po co klienci będą mogli sięgnąć, co będąmogli kupić. Produkt potrzebny jest zatem po to,abyś mogła zarabiać na swoim rozwiązaniu, dzieleniusię swoją wiedzą i doświadczeniem.Bardzo wielu ludzi chciałoby dokonać zmian w swoimżyciu i czerpać dochody z bycia ekspertami i doradca-mi w określonych dziedzinach, jednak tylko niewielupomyśli nad stworzeniem produktu bądź programu,który mogliby zaoferować klientom. Nigdy nie napi-szą książki, nie zrobią prezentacji, nie przygotują se-minarium, warsztatu czy szkolenia, nigdy nie nagrają 45
 14. 14. Elizabeth Gnoccowideo czy nie stworzą kursu online. Nie zrobią tegowszystkiego głównie dlatego, że nie wiedzą, od czegozacząć, albo mają przekonanie, że nie będą potrafilitego zrobić. Tymczasem, nie posiadając konkretnychproduktów, nie mają czego sprzedawać, a tym samymnie mają na czym zarabiać.Wbrew pozorom stworzenie produktu jest proste.Proponuję Ci zacząć od czegoś bardzo podstawowe-go, to znaczy od decyzji, w jaki sposób chciałabyśprzekazywać swoją wiedzę i informacje klientom. Dowyboru masz zaledwie pięć dróg komunikacji, który-mi możesz docierać do innych. Zapoznaj się z nimii zastanów, od której z nich zaczniesz. Pierwszą drogą komunikacji, dzięki której inni będą mogli konsumować Twoją wiedzę, jest cz yt a n i e. Oznacza to, że możesz przekazywać wiedzę, pisząc książki, ebooki, artykuły, wpisy na blogu, przewodniki czy poradniki. Drugą możliwością jest słuchanie. Możesz za- tem przekazywać informacje za pomocą audio CD, MP3, telekonferencji czy rozmów telefonicz- nych (jeden na jeden). Trzecia forma to oglądanie. Możesz emitować Twoje przekazy w telewizji, na DVD czy w inter- necie (online wideo). 46
 15. 15. Rozdział 4. Osiem kroków do niezależności zawodowej Czwarta możliwość to doświadczanie. Obej- muje to przygotowywanie konferencji na żywo, seminariów, szkoleń, warsztatów, prezentacji. Ostatnia, piąta możliwość przekazywania wiedzy to przygotowywanie indywidualnych pro - g r a m ó w, takich jak indywidualne sesje coachin- gowe, mentoringowe czy consultingowe.Są to wszystko drogi, jakimi klient może zdobyćprzekazywaną przez Ciebie wiedzę — czytając, słu-chając, oglądając, doświadczając i trenując. Wieleosób będzie chciało każdej z tych form, zatem Two-im zadaniem jest wybór kilku z możliwych kategorii,następnie zaczęcie od jednej i stopniowe rozwijaniesię. Ludzie lubią mieć możliwość wyboru i lubią ko-rzystać z kilku opcji jednocześnie, przykładowo poprzeczytaniu książki chętnie przyjdą na seminarium,a nawet indywidualny coaching. Zastanów się zatem,na jaką modalność chcesz oddziaływać? W czym bę-dziesz się dobrze czuć? Do czego masz predyspozy-cje i umiejętności?Przypominam, produkt potrzebny jest po to, byś mo-gła „zapakować” w niego przygotowane przez Ciebierozwiązanie, swoją wiedzę, porady oraz doświadcze-nie. Tylko dzięki niemu będziesz miała możliwośćotrzymania za swą wiedzę pieniędzy i rozwijania wła-snego biznesu. Zapewniam Cię, że tysiące ludzi będziechciało zapłacić za porady, które będziesz oferować. 47
 16. 16. Elizabeth GnoccoOd jakiego rozwiązania zatem zaczniesz? Którą dro-gę sprzedaży wiedzy wybierzesz? Książkę, szkolenie,consulting? Oczywiście nie ma dobrej ani złej drogi,zależy to tylko od Twoich preferencji i możliwości.Jak pisałam wcześniej, ważne jest, byś od czegoś za-częła, później sama się przekonasz, że zechcesz po-szerzać swój produkt o nowe opcje sprzedaży. Treśćzawartą w ebooku możesz z łatwością przełożyć naszkolenie lub filmy wideo sprzedawane online. Pa-miętaj, ludzie lubią mieć wybór — zatem twórz dlanich jak najwięcej opcji i możliwości. Chcąc pomócCi w rozpoczęciu procesu tworzenia produktu, za-chęcam do uzupełnienia poniższych zdań.Zrób to teraz: Prawdopodobnie moi klienci najbardziej chcieli- by się uczyć za pomocą modalności ...................... ..................................................................................... (wybierz: czytanie, słuchanie, oglądanie, doświad- czanie, trening indywidualny). Modalność, w jakiej ja chciałabym najbardziej uczyć, to ..................................................................... ..................................................................................... (pisanie, mówienie — CD, nagranie wideo, szkole- nia grupowe na żywo, rozmowa jeden na jeden). Uważam, że pierwszym produktem lub progra- mem, jaki wykreuję dla moich klientów, będzie ... ..................................................................................... 48
 17. 17. Dlaczego warto mieć pełną wersję? Pełną wersję książki zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myśli http://http://gotowa-na-sukce s.zlotemysli.plPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

×