Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Badz swoim najlepszym przyjacielem

156 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Badz swoim najlepszym przyjacielem

 1. 1. Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: Bądź swoim najlepszym przyjacielem Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj. Darmowa publikacja, dostarczona przez ZloteMysli.plNiniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezWydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartościpublikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jejodsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.plData: 24.02.2006Tytuł: Bądź swoim najlepszym przyjacielem (fragment utworu)Autor: Krzysztof DalberProjekt okładki: Marzena OsuchowiczKorekta: Sylwia FortunaSkład: Anna Popis-WitkowskaInternetowe Wydawnictwo Złote MyśliZłote Myśli s.c.ul. Plebiscytowa 144-100 GliwiceWWW: www.ZloteMysli.plEMAIL: kontakt@zlotemysli.plWszelkie prawa zastrzeżone.All rights reserved.
 2. 2. SPIS TREŚCISŁOWO WSTĘPNE.................................................................................................4NIEUJAWNIONA PARANOJA................................................................................6ODNALEŹĆ SPOKÓJ W SOBIE.............................................................................12ŻYCZLIWOŚĆ DLA SIEBIE...................................................................................16CENNE ŻYCIE......................................................................................................20PODDANIE SIĘ....................................................................................................24OSZUKIWANIE SIĘ..............................................................................................27PODRÓŻ PO NIEZNANYCH KRAINACH...............................................................32DROGA OTWARCIA SIĘ.......................................................................................35POCZUCIE HUMORU...........................................................................................40O NIEWYRZĄDZANIU KRZYWDY.......................................................................43RZECZY TAKIE, JAKIE SĄ...................................................................................49KOKON................................................................................................................54WYRZECZENIE....................................................................................................58UFNOŚĆ...............................................................................................................62BYĆ DLA SIEBIE ŚWIATŁEM...............................................................................66MĄDROŚĆ W NAS SAMYCH.................................................................................72SACRUM...............................................................................................................77NATURALNY, SPONTANICZNY SPOSÓB BYCIA..................................................81
 3. 3. BĄDŹ SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM – darmowy fragment - kliknij po więcej ● str. 4Krzyszto DalberSłowo wstępneB yć dla siebie samego najlepszym przyjacielem. W ujęciu przedstawionym w tej książce być swoim najlepszymprzyjacielem to doświadczać radości, mocy, wolności, inspiracji,wypływającej z naszej świadomości istnienia. To poczuciespełnienia i nieskończonej przestrzeni, jaka się przed namiroztacza. Mnóstwo w niej nieskończonych możliwości, świateł,barw, form, kształtów, nieznanych nam jeszcze prawd i wymiarówżycia.Wierzę, że każdy, kto uważnie przeczyta tę książkę, potrafi zmienićswoje życie. Przede wszystkim sprawi, że poczuje się szczęśliwysam ze sobą. Odkryje, że krynica szczęścia, to niewyczerpaneźródło, jest w nim samym, Człowiek nie potrzebuje żadnychpunktów odniesienia, aby być szczęśliwym, ponieważ to, co jestw nas, jest dobre. W naszym wnętrzu kryje się nieopisanawspaniałość, a poczucie istnienia jest wspaniałe i niezwykłe.Ta książka jest wezwaniem do poznania siebie i nauczenia sięprzebywania w swoim własnym towarzystwie bez lęku. Do okryciaukrytego wymiaru życia. Do bycia swoim najlepszymprzyjacielem, na którym zawsze można polegać. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Krzysztof Dalber
 4. 4. BĄDŹ SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM – darmowy fragment - kliknij po więcej ● str. 5Krzyszto DalberKiedy zostaniemy swoim najlepszym przyjacielem, zobaczymyświat i rzeczywistość na nowo, bez strachu. Już teraz wyruszajwięc w niezwykłą podróż w głąb siebie, aby odkryć, jak celebrowaćżycie i być sobą.Wyrażam wielką wdzięczność za mądrość i głęboką, przejmującąwizję rzeczywistości, jaka mogłem poznać dzięki kilku wyjątkowymludziom o niezwykle przenikliwym umyśle, inteligencji, mądrości iwielkim duchu. Dzięki nim powstała ta książka. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Krzysztof Dalber
 5. 5. BĄDŹ SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM – darmowy fragment - kliknij po więcej ● str. 6Krzyszto DalberNieujawniona paranojaB yć swoim najlepszym przyjacielem... Co to znaczy? Dla większości z nas to całkiem coś nowego. Nie znamy siebie,obawiamy się tego, co w nas się kryje, uciekamy przed sobą,znajdujemy tysiące zajęć i przyjemności, byle tylko nie byćsamotnym, ponieważ samotność nas przeraża. Nie mamy pojęcia, corobić z samym sobą. Nie możemy tego wiedzieć, ponieważ jesteśmyobcy dla samych siebie.Nasz intelekt jest przeładowany wiedzą i wiadomościami. Nigdy niema w nim spokoju i ciszy. Jesteśmy wytworem wpływów innychludzi, środowiska, społeczeństwa, oddziaływujących na nas myśli,idei, pojęć, wyobrażeń. Kształtuje nas religia, kultura, polityka,rodzina, historia. Wszystko to rzuca cień na nasze życie. Propagandai wpływy z zewnątrz kształtują nas i niszczą. To, co składa się nanasze ja, jest tak samo niepewne, jak obiecywana nam przyszłość.Słowa mają dla nas ogromne, niewiarygodne znaczenie. Reagujemyna nie bardzo emocjonalnie. Te wrażenia stały się ważniejsze niżsama treść, która ukrywa się pod symbolami. Obraz, symbol, dźwięk,nabierają niebywałego znaczenia. Czytamy o przeżyciach innychludzi, obserwujemy, jak inni się bawią, cytujemy ich wypowiedzi,idziemy za ich przykładem. Panuje w nas pustka, więc staramy się jąwypełnić słowami, wrażeniami, wyobraźnią, nadzieją, zabawą. Nieczujemy się dobrze, kiedy jesteśmy samotni. Nagle przekonujemy Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Krzysztof Dalber
 6. 6. BĄDŹ SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM – darmowy fragment - kliknij po więcej ● str. 7Krzyszto Dalbersię, że jesteśmy dla siebie obcy. Nie potrafimy cieszyć się byciemz samym sobą.Niezadowolenie jest w każdym z nas. Bezustannie zachodzą w nasprocesy myślowe: jest w nas natłok myśli o przeszłości, przyszłościi o tym, co dzieje się teraz. Ich nadmiar prowadzi do rozdrażnienia.Pojawiające się myśli przynoszą niezadowolenie, powracająceuczucie, że czegoś nam brak, że nasze życie jest niepełne. Wciąż cośjest nie tak, jak być powinno.Próbujemy wypełnić tę lukę,doprowadzić rzeczy do porządku, odnaleźć odrobinę brakującej namprzyjemności lub bezpieczeństwa. To nasze nieustannezaabsorbowanie jest bardzo irytujące, nawet bolesne. Gdy jemy,śpimy, pracujemy albo mamy chwilę na przyjemność – cokolwiekrobimy – naszemu życiu zawsze towarzyszy niezadowolenie,poczucie pustki, niepewności, chaosu. Kiedy cieszymy sięzadowoleniem, boimy się je utracić; dążymy więc do jegospotęgowania albo staramy się je utrzymać. Jeśli cierpimy ból,pragniemy od niego uciec. Wciąż doświadczamy niezadowolenia.Wszelkie nasze działania niosą ze sobą frustrację lub ból.Tak układamy sobie życie, że zawsze brakuje nam czasu, bygo naprawdę zasmakować! Wciąż coś nas absorbuje,nieustannie gonimy za kolejną chwilą. Nigdy nie mamy czasu dlasiebie samego.Nasze ciągłe poszukiwanie wygody, bezpieczeństwa i przyjemnościjest procesem neurotycznym. Dobra organizacj i wysoki poziomtechniczny naszego społeczeństwa są wyrazem zaangażowania, Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Krzysztof Dalber
 7. 7. BĄDŹ SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM – darmowy fragment - kliknij po więcej ● str. 8Krzyszto Dalberz jakim manipulujemy rzeczywistością fizyczną, by uchronić sięprzed surowymi, nieprzyjemnymi i nieprzewidywalnymi aspektamiżycia. Szybkobieżne windy, fabrycznie pakowana żywność,klimatyzacja, toalety, kameralne pogrzeby, masowa produkcjatowarów, satelity meteorologiczne, oświetlenie jarzeniowe, praca odsiódmej do trzeciej albo piątej, telewizja – wszystko to stanowi próbęstworzenia sobie bezpiecznego, przewidywalnego i przyjemnegoświata. Chcemy, aby przydarzały się nam tylko miłe i bezpiecznesytuacje. Mamy ambicje zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwaoraz unikania wszelkich problemów. By to osiągnąć, lgniemy doprzyjemności, do swojego dobytku, wystrzegamy się zmian lub jewymuszamy, usiłując stworzyć sobie bezpieczne gniazdko albo swój„plac zabaw”.Intelekt odgrywa bardzo dużą rolę w naszej relacji ze światem.Tworzymy całe zestawy kategorii, służących uchwyceniui uporządkowaniu zjawisk, tego, co się wokół nas dzieje. Najbardziejrozbudowanym rezultatem tej skłonności są ideologie – systemy ideiracjonalizujących, usprawiedliwiających i uwznioślających naszeżycie. Nacjonalizm, socjalizm, egzystencjonalizm, chrześcijaństwo,buddyzm – wszystkie one dostarczają nam tożsamości i jednocześnieformułują zasady postępowania oraz wyjaśniają, dlaczego coś sięwydarza. Słowa natomiast odzwierciedlają naszą skłonność dotakiego interpretowania zagrażających ustalonemu porządkowitreści, aby zneutralizować niebezpieczeństwo i przekształcić jew korzystną dla nas jakość. Mowa każe nam używać pojęć jakofiltrów, które uniemożliwiająbezpośrednie doświadczanie tego, co się Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Krzysztof Dalber
 8. 8. BĄDŹ SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM – darmowy fragment - kliknij po więcej ● str. 9Krzyszto Dalberzdarza. Traktujemy pojęcia zbyt poważnie: używamy ich donadawania cech trwałości naszemu światu i nam samym. Wszystkoda się nazwać i siebie też określamy w kategoriach słów i pojęć.Kiedy więc mówimy o sobie, wszystko, co znamy, to tylko słowai pojęcia. W ten sposób neurotyczny proces ciągnie się bez końca.Ma on również związek z naszymi przekonaniami. Ktoś powiedział:„kiedy zaczynasz w coś wierzyć, stajesz się ślepy na wszystko inne”.Tak właśnie dzieje się naszym życiu. Wybieramy coś, w co chcemywierzyć, co sprawia, że z czasem nie jesteśmy w stanie niczegonowego doświadczyć ani zrozumieć. Zaczynamy wierzyć,a przestajemy szukać, zadawać pytania, poznawać. A kiedy wiaranabiera w naszym życiu tak wielkiego znaczenia, istniejeniebezpieczeństwo, że to właśnie słowa, idee, pojęcia i wyobrażeniazawładnęły całym naszym umysłem.To, co myślimy i w co wierzymy, kształtuje nasz świat. Nie widzimyświata takim, jakim jest, ale takim, jakim wierzymy, że jest.W średniowieczu strach kazał ludziom uznać, że istnieje tylko jednokonkretne oblicze wiary. Jeśli wierzyłeś w coś innego, byłeś wrogiemi mogłeś zostać za to skazanym na śmierć. Wiara sama w sobie,rozumiana jako dążenie do poznania prawdy, nie jest niczym złym.Jednak obsesyjne, paranoiczne trzymanie się raz przyjętych pojęćjest procesem neurotycznym, nie pozwala w pełni doświadczać życia.Poglądy, idee czy sposób myślenia same w sobie nie stanowiąproblemu. Problem powstaje, kiedy zaczynamy za mocnoprzywiązywać się do określonych poglądów czy idei i gdy z uporem Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Krzysztof Dalber
 9. 9. BĄDŹ SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM – darmowy fragment - kliknij po więcej ● str. 10Krzyszto Dalberpróbujemy naginać do nich rzeczywistość. Krótko mówiąc,posługując się w taki sposób swoim systemem przekonań,decydujemy się zamknąć oczy – zamiast patrzeć, zatkać uszy –zamiast słyszeć, być uśpieni – zamiast uważni, martwi – zamiast żyć.W dzisiejszych czasach niektórzy ludzie wykraczają poza swój utartysposób myślenia i starają się więcej rozumieć, inni jednakodgradzają się od świata wysokim murem swoich przekonań.Fanatyzm każe im niszczyć i zabijać. Wszyscy pamiętamy reakcjew krajach arabskich na książkę Salmana Rushdiego Szatańskiewersety, w której autor sugerował, że Mahomet nie jest tym, za kogouważają go wyznawcy islamu. Tylko dlatego, że Salman Rushdienapisał taką książkę, wydano na niego wyrok śmierci! Podobnezjawisko można jednak zaobserwować wszędzie. Na całym świecietoczą się wojny i konflikty zbrojne, ponieważ ludzi obraża to, że ktośnie zgadza się z ich systemem wiary. Tak więc problem dotyczy naswszystkich. Nazywamy to fundamentalnym teizmem. To cecha całejludzkości. Każdy chce posiadać tę jedną i jedyną wiarę. Kiedyuparcie obstajemy przy swoich przekonaniach, musi to, wcześniejczy później, doprowadzić do konfliktu.Musimy wreszcie uświadomić sobie to wszystko, jeżeli chcemycokolwiek w swoim życiu zmienić. Jeżeli chcemy być dla siebienajlepszym przyjacielem, musimy poznać przyczyny, któresprawiają, że jesteśmysobie obcy. Kiedy więc uświadomimy sobiejasno swoje niezadowolenie, jego przyczyny; neurotyczne dążenie dobezpieczeństwa, wygody, przyjemności, poczucie lęku i spętania, Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Krzysztof Dalber
 10. 10. BĄDŹ SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM – darmowy fragment - kliknij po więcej ● str. 11Krzyszto Dalberwtedy zaczniemy szukać jego przyczyny. Analizując swoje myślii działania, odkrywamy, że stale usiłujemy podtrzymywać i umacniaćistnienie naszego „ja”. Uświadamiamy sobie, że nasze cierpieniebierze się z nieustannych zmagań. Musimy więc postarać sięzrozumieć istotę tego procesu zmagań.Wielu ludzi popełnia błąd, sadząc, że skoro u podstawniezadowolenia i cierpienia leży ego („ja”), to naszym celem powinnobyć jego pokonanie i zniszczenie. Walczą więc ze sobą, by zrzucićjarzmo ego, ale zmagania te są jedynie inna formą jego ekspresji.W ten sposób nie rozwijamy się wcale, mimo że wkładamy tak wielewysiłku w samodoskonalenie się – dopóki nie uświadomimy sobie,że to właśnie przemożne pragnienie samodoskonalenia samo w sobiestanowi problem! Dostrzeżemy prawdę tylko wtedy, gdy w naszychzmaganiach pojawią się przerwy, tylko wtedy, gdy rezygnujemyz prób pozbywania się myśli, gdy po prostu pozwolimy sobie nadostrzeżenie ich natury.Zaczynamy sobie wtedy uświadamiać, że istnieje w nas trzeźwa,przebudzona jakość, lecz przejawia się ona tylko pod nieobecnośćnaszych zmagań. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Krzysztof Dalber
 11. 11. BĄDŹ SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM – darmowy fragment - kliknij po więcej ● str. 12Krzyszto DalberOdnaleźć spokój w sobieC zy zatem moglibyśmy zrobić coś, czego nigdy dotąd nie robiliśmy, czego nigdy nas nie uczono, o czym nigdy niemówiono? Przyjrzeć się sobie, zobaczyć bez obaw i lęku, co w nas jesti przekonać się, czy możemy stać się najlepszym dla siebieprzyjacielem. Czy możemy odczuwać radość ze swojego istnienia, czymoże nam po prostu być dobrze z sobą samym? Innymi słowy - czymożemy stać się sami dla siebie oparciem i światłem?Podróż ta nie jest łatwa, ale jeżeli zdamy sobie sprawę, że my samijesteśmy dla siebie najcenniejsi, podróż w głąb siebie może byćnajbardziej niezwykłą podróżą naszego życia. Odkryjemy noweobszary, światy, z których istnienia nie zdawaliśmy sobie sprawy.Zauważmy, że przez całe nasze życie przyjmujemy wszystkona wiarę.Czy jednak musimy o wszystkim dowiadywać się z drugiej ręki, czynie możemy zacząć poznawać rzeczy u ich źródeł, polegać nawłasnych zdolnościach, własnym wglądzie w naturę rzeczy? Bo tylkowtedy uczymy się siebie cenić, szanować, wierzyć w siebie. A nie maw życiu ważniejszej rzeczy. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Krzysztof Dalber
 12. 12. BĄDŹ SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM – darmowy fragment - kliknij po więcej ● str. 13Krzyszto DalberUprzedzenia i wyobrażenia nieustannie wpływają na nasze życie, nawzajemne stosunki z innymi ludźmi. Obrazy i wrażeniez przeszłości, przechowywane w pamięci, zabarwiają i zniekształcająnasze teraźniejsze postrzeganie. Każdy z nas może to łatwosprawdzić. Tak długo, jak zachowam w pamięci krzywdę, jaką miwyrządziłeś lub życzliwe uwagi, jakie do mnie skierowałeś, tak długowrażenie, jakie wywarłeś, będzie wpływać na nasze stosunki i będęalbo cię unikać, albo skłaniać się do ciebie. Jeżeli nie spojrzymy nawszystkie swoje sprawy bez uprzedzeń i wpływu przeszłości, nigdynie wyjdziemy naprzeciw temu, co jest w sposób świeży i nowy.Zadajmy sobie pytanie, czy potrafimy zobaczyć siebie i innych ludzitakimi, jakimi jesteśmy w tej chwili, a nie poprzez pamięć, obraz,pobożne życzenia. Nie poprzez to, czym chcemy być ani to, czymchcemy, aby inni byli dla nas. Czy wyobrażenia, które kultywujemy,można zdemaskować tak, by utraciły nad nami władzę, abyśmywreszcie zobaczyli ludzi i rzeczy takimi, jakimi są? Wyobrażenia niesą nam potrzebne, aby cieszyć się samym sobą! Czy potrafimy więcprzyjrzeć się samemu sobie bez obaw i leków? Potrafimy, jednakmusimy tego chcieć.Kiedy niczego się nie nazywa, nie reaguje w duchu pamięciowychnawyków, nie odnosi się wszystkiego do nabytej wiedzy, wtedymożna po raz pierwszy przyjrzeć się samemu sobiei zacząć obcować z sobą samym. Jest to możliwe tylkow teraźniejszości. Teraz. A kiedy nasza świadomość naprawdęzagłębi się w „teraz”, ogarnie nas spokój, którego nawet Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Krzysztof Dalber
 13. 13. BĄDŹ SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM – darmowy fragment - kliknij po więcej ● str. 14Krzyszto Dalbersobie nie wyobrażaliśmy, spokój, który jest naszą naturą,naszym istnieniem.W pracy z sobą samym, w procesie poznawania siebie chodzio to, aby stanąć z samym sobą bez żadnych obaw i bez ocenianiatego, co postrzegamy. Ocenianie wiąże się z przeszłością. Kiedy cośoceniamy, odnosimy to do tego, co nam powiedziano w przeszłości,co czytaliśmy na ten temat, co mówiły różne autorytety, co w naswprogramowano. Tymczasem aby być po prostu w „teraz”, aby byćsobą, nie potrzebujemy żadnej przeszłości. Co więcej, ona niepotrzebuje nas.To, czego potrzebujemy, to odprężenie. Kiedy działamygorączkowo, to chcemy szybko cos osiągnąć, by zaspokoić jakieśpragnienie. Kiedy jednak nie gorączkujemy się, możemy sobiepozwolić na odprężenie. A kiedy możemy sobie pozwolić naodprężenie, możemy również być dla siebie towarzyszem,zaprzyjaźnić się ze sobą. Wtedy wszystko, co pojawia sięw naszym umyśle – myśli, emocje – nieustannie może umacniaćprzyjaźń z samym sobą.Gorączkowanie się, aby coś osiągnąć, mieć, zazwyczaj wiąże sięz myśleniem o tych, którzy jak uważamy robią coś lepiej od nas albomają od nas czegoś więcej. Zawsze jednak, kiedy myślimy, że ktośinny potrafi coś zrobić lepiej od nas, wprawiamy w ruch całyskomplikowany mechanizm poczucia niższości, wraz z jegohamulcami i blokadami. To się dzieje zawsze, kiedy porównujemysiebie z kimś innym. Robili tak nasi rodzice, nauczyciele i przyjaciele. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Krzysztof Dalber
 14. 14. BĄDŹ SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM – darmowy fragment - kliknij po więcej ● str. 15Krzyszto DalberUczono nas, że tak musi być. Jest jednak obszar, który jest zawszedziewiczy, a jakiekolwiek porównywanie nie ma prawa bytu. To mysami - nasze czyste poczucie bycia, obecności.Czy jednak możliwe jest ciągłe doświadczanie tego obszaru? Tak,jeśli pozbędziemy się leku przed samym sobą. Musimy wejśćw głąb siebie, wiedząc, że jest to obszar dziewiczy i niczego niemusimy się lękać. Jesteśmy dla siebie tajemnicą. Przestaniemy niąbyć, kiedy zaczniemy się uczyć bycia ze sobą, mieć świadomośćsamego siebie jako istnienia, które jest zawsze niematerialnei niemożliwe do zwerbalizowania. Czy można trwać w spokoju, naniczym się nie wspierając? Musimy próbować tak długo, aż sięnam powiedzie. Wtedy te chwile będą coraz dłuższe, aż kiedyś stanąsię naszym naturalnym doświadczeniem.Zadajmy sobie pytanie, czy może zaistnieć coś nowego, nieznanego?Czy może to być świadomość, stan przytomności, który po prostujest? Bądźmy ostrożni, bo kiedy pojawi się myśl: „a co się ze mnąteraz stanie”, będzie to znak, że już zaczynamy uciekać od siebiesamego. Nic się z tobą nie może stać, bo ty już jesteś- poczucieistnienia, bycia żywym jest z tobą zawsze, tylko nigdy nie zwracałeśna to uwagi. Kiedy umysł, nasza świadomość zatrzyma sięw bezruchu na tym „stanie bycia”, doświadczymy stanu,którego nie można ująć w żadne słowa. Trzeba jednakwytrwale próbować. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Krzysztof Dalber
 15. 15. BĄDŹ SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM – darmowy fragment - kliknij po więcej ● str. 16Krzyszto DalberŻyczliwość dla siebieA by cokolwiek zrobić, musimy mieć dla siebie pełną miłości życzliwość. Aby bez obaw i lęku spojrzeć w głąb samegosiebie, musimy dobrze sobie życzyć. Będąc sobie życzliwi,możemy zaakceptować samych siebie. Możemy polubić siebie,zaakceptować swoją złość i swoje szaleństwa. Możemy zaakceptowaćswoje zahamowania, zazdrość, niskie poczucie własnej wartości.Oczywiście nie powinniśmy próbować zmieniać się na siłę. Niechodzi nam o to, aby negować samego siebie po to, by stać się kimślepszym. Mamy się ze sobą zaprzyjaźnić – takimi, jakimi jesteśmy.Podstawą procesu poznawania siebie, wchodzenia w kontaktz przestrzenią, jesteś ty kimkolwiek w tym momencie jesteśi dokładnie taki, jaki jesteś. To przedmiot naszych badań któryzgłębiamy z niezmiernym zainteresowaniem i ciekawością. Rzecz niew tym, aby wyzbyć się ego, ale by zacząć się sobą interesować,wnikać w samego siebie i doświadczać wciąż nowych,nieuświadomionych obszarów naszej psychiki.Życie poważnie traktowane to życie pełne ciekawości, ciągłegodociekania, zdobywania wiedzy z pierwszej ręki. My sami jesteśmypodstawą wszystkiego. Sami jesteśmy dla siebie światłem.Jesteśmy na ziemi po to, by poznać siebie, właśnie w tej chwili, nigdy Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Krzysztof Dalber
 16. 16. BĄDŹ SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM – darmowy fragment - kliknij po więcej ● str. 17Krzyszto Dalberpóźniej nie dostaniemy już kolejnej szansy. Nie trzeba do tegożadnych przygotowań. Bądź sobie życzliwym i nie stawiajwarunków ani nie wymyślaj sobie hierarchii czypoziomów, na które masz się wspinać. W „teraz” nie mażadnych poziomów, hierarchii, jest tylko różnicaw dostrzeganiu tego, co jest.Musimy uświadomić sobie, jak nieustannie uciekamy od tui teraz, jak bardzo boimy się być sobą. Nie pozbędziemy się strachunatychmiast – ważne jednak, abyśmy umieli zdać sobie z niegosprawę.Z dociekliwością, ciekawością zawsze wiąże się łagodność, precyzjai otwartość. Łagodność to nic innego jak życzliwość dla samegosiebie. Precyzja natomiast oznacza zdolność do czystego widzenia,wyzbycie się strachu przed tym, co możemy zobaczyć: jest topodejście naukowca, który nie obawia się zajrzeć w soczewkęmikroskopu.Przedmiotem życzliwości jesteśmy więc my sami. Naszym zadaniemjest bowiem poznawanie samego siebie. Chcemy być swoimnajlepszym przyjacielem, dlatego pełni życzliwości dla siebie samegopatrzymy na to, co w nas jest. Cokolwiek na codzień robimy, jestw zasadzie wszystkim, czego potrzebujemy, aby osiągnąć pełnięświadomości, pełnię życia. To tak jakbyśmy rozglądali się za jakimśbardzo cennym skarbem, który pozwoli nam prowadzić dobre, pełne Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Krzysztof Dalber
 17. 17. BĄDŹ SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM – darmowy fragment - kliknij po więcej ● str. 18Krzyszto Dalbersatysfakcji, energii i natchnienia życie - nagle okazuje się, że mamywszystko pod ręką.Jedną z najpoważniejszych przeszkód, uniemożliwiających namosiągniecie pełni życia, jest uraza, zniechęcenie, poczucie byciaoszukanym.Mówimy o konieczności zaprzyjaźnienia się z sobąsamym, ponieważ tylko wtedy możemy się zrelaksować i zrozumieć,jak cenne jest to wszystko, co już posiadamy, i to, kim jesteśmy.Nasza neurotyczne stany umysłu i mądrość są nierozdzielne. Naszaspostrzegawczość, błyskotliwość, fantazja są pomieszane z naszymszaleństwem i zagubieniem, chaosem. Dlatego nie próbujmy zabićw sobie cech niepożądanych, bo przy okazji możemy zniszczyć takżeto, co w nas wspaniałe.Możemy żyć tak, by – zamiast starać się na siłę wciąż siebieulepszać, zmieniać, odrzucać – być coraz bardziejświadomym tego, kim jesteśmy i co robimy. Chodzi bowiemo to, by się przebudzić ze złego snu, by stać się bardziej czujnym,uważnym, i ciekawym samego siebie.Podstawą życzliwości dla siebie samego jest zadowoleniez tego, kim obecnie jesteśmy i co już posiadamy. Na tej ścieżceprzypominamy dwu- albo trzylatków, wiecznie pragnących poznaćniepoznawalne, zadających trudne pytania. Wiemy, żeprawdopodobnie nie znajdziemy odpowiedzi na pewne pytania, alezadajemy je, ponieważ wynikają one z pasji życia i głodu prawdy. Nie Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Krzysztof Dalber
 18. 18. BĄDŹ SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM – darmowy fragment - kliknij po więcej ● str. 19Krzyszto Dalberoczekujemy szybkich rozwiązań, nie spodziewamy się dostać do rękiwszystkich narzędzi niezbędnych do życia. Kiedy przyjrzymy sięsobie i swoim lękom z życzliwością, kiedy rozluźnimy sięi otworzymy, odkryjemy, że nasz świat jest znacznie bardziejfascynujący i pełen niespodzianek, niż nam się do tej pory wydawało.Innymi słowy aby poczuć się zdrowszym, mniej wyobcowanymi zamkniętym na rzeczywistość, musimy zobaczyć wyraźnie, kimjesteśmy i co robimy.Zaprzyjaźnianie się z sobą nie jest więc przejawem egocentryzmu.Przeciwnie, to początek procesu wzbudzania w sobie życzliwościi zrozumienia także dla innych. Stając się życzliwym dla siebie,będziemy życzliwi także dla innych ludzi. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Krzysztof Dalber
 19. 19. BĄDŹ SWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM – darmowy fragment - kliknij po więcej ● str. 20Krzyszto DalberJak skorzystać z wiedzy zawartejw pełnej wersji ebooka?Dalsza część tej publikacji dostępna jest w pełnej wersji, którąznajdziesz na stronie http://przyjaciel.zlotemysli.plOstrzegamy jednak uczciwie, że tekst ten, może zapoczątkowaćdrastyczną zmianę Twego życia. Jeśli więc nie chcesz nic w swoimżyciu zmienić na lepsze, lepiej go nie czytaj :-)Jeśli jednak coś chciałbyś lub chciałabyś zmienić to... Odkryj w sobie tajemnicę osiągania sukcesu i powodzenia w każdej dziedzinie życia Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Krzysztof Dalber

×