Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
dr hab. inż. Piotr Wężyk, dr. Ing. Roeland de Kok, mgr. inż. Małgorzata Papież,mgr.
inż. Łukasz Migo
ProGea Consulting, Kr...
AGROEYE
2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 2
AgroEye to projekt realizowany w rama...
CEL PROJEKTU AGROEYE
• wsparcie kontroli przestrzegania norm Dobrej Kultury Rolnej (DKR) przy wykorzystaniu
najnowszej tec...
Normy Dobrej Kultury Rolnej
w AGROEYE
2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 4
Norma 0...
2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 5
Normy Dobrej Kultury Rolnej
w AGROEYE
Norma 0...
2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 6
Normy Dobrej Kultury Rolnej
w AGROEYE
Norma 1...
ETAPY PROJEKTU
2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 7
ZBIERANIE I
PRZETWARZANIE
DANY...
2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 8
SENTINEL - 2
Specyfikacja Sentinel - 2
Wysoko...
2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 9
SENTINEL - 2
Sentinel-2a, Tuluza Francja, 201...
2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 10
Sentinel-2
Przygotowanie danych do analizy
O...
2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 11
Obszary testowe
11.05.2015
11.06.2015
2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 12
Sentinel-2
Przygotowanie danych do analizy
P...
2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 13
• segmentacja to sposób podziału obrazu na h...
2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 14
WERYFIKACJA WYNIKÓW
Wypalanie traw
Niezident...
2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 15
APLIKACJA AGROEYE
2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 16
APLIKACJA AGROEYE
DANE RASTROWE
2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 17
APLIKACJA AGROEYE
HISTOGRAM
2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 18
APLIKACJA AGROEYE
DANE WEKTOROWE
2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 19
APLIKACJA AGROEYE
KLASYFIKACJA
2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 20
APLIKACJA AGROEYE
KLASYFIKACJA
WYNIKI
2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 21
2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 22
Podsumowanie
algorytm segmentacji obrazu dos...
Dziękuję za uwagę
2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 23
http://agroeye.pl
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

AgroEye_ptip

146 views

Published on

Prezentacja firmy Progea Consulting na XXVI Konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

AgroEye_ptip

 1. 1. dr hab. inż. Piotr Wężyk, dr. Ing. Roeland de Kok, mgr. inż. Małgorzata Papież,mgr. inż. Łukasz Migo ProGea Consulting, Kraków AGROEYE MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DOBREJ KULTURY ROLNEJ ZGODNYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
 2. 2. AGROEYE 2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 2 AgroEye to projekt realizowany w ramach konkursu Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA - European Space Agency) 2nd CALL FOR OUTLINE PROPOSALS UNDER THE POLISH INDUSTRY INCENTIVE SCHEME Czas trwania projektu AgroEye - 18 miesięcy (01.06.2015 - 31.12.2016 r.) Sentinel-2a, ESA
 3. 3. CEL PROJEKTU AGROEYE • wsparcie kontroli przestrzegania norm Dobrej Kultury Rolnej (DKR) przy wykorzystaniu najnowszej technologii satelitarnej oraz algorytmów analizy obrazu, • wykorzystanie wielospektralnych i wieloczasowych serii zobrazowań satelitarnych z programu Copernicus (dawny GMES) – głównie SENTINEL-2A, • oprogramowanie AgroEye całkowicie wykonane na zasadach kodu OpenSource, • nieodpłatne przekazanie danych satelitarnych Sentinel użytych od testowania aplikacji, • współpraca z ARiMR w celu wsparcia procesu tworzenia aplikacji (dane, merytoryczna pomoc oraz testowanie aplikacji), • przewidziano bezpłatne szkolenia z obsługi programu dla beneficjentów.
 4. 4. Normy Dobrej Kultury Rolnej w AGROEYE 2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 4 Norma 01 - Grunt orny nie jest wykorzystywany do uprawy roślin lub nie jest ugorowany. Norma 03 - Na gruntach ugorowanych przeprowadzono, co najmniej raz w roku w terminie do 31 lipca, koszenie lub inne zabiegi uprawowe zapobiegające występowaniu i rozprzestrzenianiu chwastów. Norma 05 - Powierzchnia stanowiąca, co najmniej 40% gruntów ornych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną, powinna pozostawać pod okrywą roślinną co najmniej od dnia 1 grudnia do 15 lutego. A A – Wykaszanie użytków zielonych na obszarach, na których zaprzestano prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych.
 5. 5. 2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 5 Normy Dobrej Kultury Rolnej w AGROEYE Norma 08 - Wieloletnie plantacje trwałe powinny być utrzymywane w stanie niezachwaszczonym. Norma 09 - Grunty orne położone na stokach o nachyleniu powyżej 20°: • nie powinny być wykorzystywane pod uprawę roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku lub • nie powinny być utrzymywane jako ugór czarny. Norma 10 - Na gruntach ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20° wykorzystywanych pod uprawę roślin wieloletnich: • powinna być utrzymywana okrywa roślinna lub ściółka w międzyrzędziach albo • uprawa powinna być prowadzona metodą tarasową. A B C A – Wykaszanie łąk, B – Żniwa, C – Użytek zielony.
 6. 6. 2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 6 Normy Dobrej Kultury Rolnej w AGROEYE Norma 11 - Zabrania się wypalania gruntów rolnych. Norma 12 - Zabrania się wykonywania zabiegów uprawowych ciężkim sprzętem rolniczym w okresie wysycenia profilu glebowego wodą. Norma 13 - Utrzymywanie trwałych użytków zielonych. Jeżeli w danym roku stosunek wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego, w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego zmaleje o więcej niż 5 %, i rolnik przekształci trwałe użytki zielone bez zgody kierownika biura powiatowego ARiMR, to działanie takie stanowi niezgodność z normami. A - Pola uprawne (RGB 2009 r.) A A A - Zmiana użytkowania (CIR 2012 r.)
 7. 7. ETAPY PROJEKTU 2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 7 ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH ALGORYTMY ANALIZY OBRAZU TESTOWANIE ALGORYTMÓW APLIKACJA
 8. 8. 2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 8 SENTINEL - 2 Specyfikacja Sentinel - 2 Wysokość orbity 786 km Liczba satelitów 2 Okres rewizyty 5 dni Czas okrążenia Ziemi 98,8 min Kanał Rozmiar piksela GSD [m] Środek zakresu spektralnego B1 – Aerosol 60 443 B2 – Blue 10 490 3 – Green 10 560 4 – Red 10 665 5 – NIR 20 705 6 – NIR 20 740 7 – NIR 20 783 8 – NIR/SWIR 10 842 8a – SWIR 20 865 9 – SWIR 60 945 10 – Cirrus 60 1375 11 – Snow/Ice/Cloud 20 1610 12 – Snow/Ice/Cloud 20 2190 • docelowo konstelacja dwóch satelitów SENTINEL-2, • czas rewizyty 10 dni (jeden satelita), 5 dni – konstelacja, • 13 kanałów spektralnych, • dostępny nieodpłatnie, • część systemu SENTINEL, obejmującego satelity różnego przeznaczenia.
 9. 9. 2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 9 SENTINEL - 2 Sentinel-2a, Tuluza Francja, 2015; ESA Monitoring upraw – słoneczniki (pomarańczowy), kukurydza (żółty)
 10. 10. 2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 10 Sentinel-2 Przygotowanie danych do analizy Obraz po korekcji atmosferycznej (level 2A) Przetworzenie w udostępnionym przez ESA programie Sen2Cor Skalibrowany pojedynczy kafelek ze sceny • Zbudowanie obrazu multispektralnego poprzez złożenie wszystkich kanałów Skalibrowany obszar testowy AOI • Wycięcie z kafelka obszaru zainteresowania Pobrany obraz (level 1C) • Kalibracja obrazu w oparciu o co najmniej 20 punktów dostosowania rozmieszczonych równomiernie na danym obszarze testowym AOI metodą wielomianową drugiego stopnia z błędem poniżej 1.5 piksela
 11. 11. 2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 11 Obszary testowe 11.05.2015 11.06.2015
 12. 12. 2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 12 Sentinel-2 Przygotowanie danych do analizy Pojedyncze pasmo pobranego obrazu (surowe dane – level 1C) Zrektyfikowany obraz w kompozycji CIR (po korekcji atmosferycznej – level 2A)
 13. 13. 2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 13 • segmentacja to sposób podziału obrazu na homogeniczne fragmenty (regiony, segmenty) posiadające określone właściwości; połączone zbiory pikseli (connected sets of pixels). • odejście od schematu ograniczającego analizę tylko do informacji zawartej w pikselach, Wyniki segmentacji przy parametrze skali równym 8 (a) i 15 (b) Analiza obiektowa obrazu GEOBIA
 14. 14. 2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 14 WERYFIKACJA WYNIKÓW Wypalanie traw Niezidentyfikowane obiekty Budowle
 15. 15. 2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 15 APLIKACJA AGROEYE
 16. 16. 2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 16 APLIKACJA AGROEYE DANE RASTROWE
 17. 17. 2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 17 APLIKACJA AGROEYE HISTOGRAM
 18. 18. 2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 18 APLIKACJA AGROEYE DANE WEKTOROWE
 19. 19. 2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 19 APLIKACJA AGROEYE KLASYFIKACJA
 20. 20. 2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 20 APLIKACJA AGROEYE KLASYFIKACJA
 21. 21. WYNIKI 2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 21
 22. 22. 2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 22 Podsumowanie algorytm segmentacji obrazu dostosowany to potrzeb klasyfikacji terenów rolnych; autorskie reguły klasyfikacyjne zoptymalizowane pod kątem konkretnych sensorów teledetekcyjnych; klasyfikacja obiektowa obrazu z jednoczesną analizą serii czasowych w ciągu roku; prostota programu – aplikacja przypomina inne aplikacje typu GIS; możliwość integracji danych rastrowych i wektorowych wynik w postaci warstwy wektorowej oraz tabeli atrybutowej; otwarty kod źródłowy (Open Source); Przewidywane prowadzenie szkoleń dla ARiMR, dodanie następnych reguł
 23. 23. Dziękuję za uwagę 2016-12-09 AGROEYE - MONITORING SATELITARNY POD KĄTEM SPEŁNIENIA ZASAD DKR 23 http://agroeye.pl

×