Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Montenegro presentation

484 views

Published on

montenegro f m

Published in: Art & Photos
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Montenegro presentation

 1. 1. ŠUMSKI PUTEVI U CRNOJ GORI Mr Ranko Kankaraš Mrs Sanja Dragaš Petrović Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Lviv, 31.08.2015.
 2. 2. Tipičan šumski pejzaž u Crnoj Gori
 3. 3. Stanje šumskih puteva u Crnoj Gori OTVORENOST Površina ha % Dobro pristupačne i otvorene šume 481.886 71 Loše pristupačne i nedovoljno otvorene šume 193.503 29 Ukupno 675.390 100
 4. 4. Stanje šumskih puteva u Crnoj Gori • Strategija razvoja šumarstva (2014 – 2023) – jedan od ciljeva • 1.4. Izgradnja šumskih saobraćajnica kako bi omogućili održivost sječa • Ciljevi: - Izgradnja 125 km šumskih puteva i 500 km vlaka do 2023 godine Indikator Postojeće stanje indikatora Procjena vrijednosti i pravaca kretanja indikatora u slučaju implementacije Nacionalne šumarske strategije Godišnji obim sječe u odnosu na godišnji prirast Godišnji obim sječe 2011. godine - 1.139.000 m3 Godišnji prirast - 2.525.000 m3 Modelska procjena mogućeg godišnjeg prinosa neto drvne mase - 1.575.000 m3 Godišnji prirast - 2.525.000 m3 Dužina mreže šumskih puteva i vlaka 2.626,4 km makadamskih šumskih puteva i 3.436,2 km vlaka povećanje vrijednosti 2.751,4 km makadamskih šumskih puteva i 3.936,2 km vlaka
 5. 5. Karakteristike šumskih puteva
 6. 6. Karakteristike šumskih puteva
 7. 7. Karakteristike šumskih puteva
 8. 8. Način gradnje i održavanja šumskih puteva • Puteve projektuje Uprava za šume • Strateško projektovanje se radi na nivou gazdinske jedinice, u okviru izrade osnova gazdovanja šumama • Operativno projektovanje puteva se vrši na nivou područja sječe, kao dio izvođaćkih projekata • Tehnički prijem vrši Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja • Izgradnju i održavanje šumskih puteva vrše Koncesionari, troškovi izgradnje su ukalkulisani u cijenu koncesione naknade za korišćenje šuma
 9. 9. Primjeri dobro projektovanog i izrađenog puta
 10. 10. Primjer loše projektovanog i izrađenog puta
 11. 11. Primjer loše projektovanog i izrađenog puta
 12. 12. Osnovni problemi • Šumski putevi se vrlo često grade bez projektne dokumentacije, shodno zahtjevima koncesionara • Prilikom izgradnje puteva ne budu izrađeni svi elementi puta • Ne koriste se tehnike drenaže potrebne za odvođenje vode sa kolovoza • Koncesionari često nemaju adekvatnu mehanizaciju potrebnu za izgradnju kvalitetnog puta • Ključni problem: održavanje šumskih puteva • Nedostaje kvalitetan tehnički nadzor korišćenja puteva
 13. 13. Šumski putevi u funkciji ruralnog razvoja
 14. 14. Šumski putevi u funkciji turizma
 15. 15. H V A L A N A P A Ž NJ I T H A N K Y O U F O R A T T E N T I O N Д Я К У Ю З А У В А Г У

×