Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

коржов львів 31.08.2015

590 views

Published on

коржов

Published in: Art & Photos
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

коржов львів 31.08.2015

 1. 1. к.т.н., с.н.с. Володимир Коржов – перший заступник директора з наукової роботи Українського науково- дослідного інституту гірського лісівництва м. Івано-Франківськ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ГІРСЬКИХ ЛІСОВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ В УКРАЇНІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА
 2. 2. ІСТОРІЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ДЛЯ ЛІСОВИХ АВТОДОРІГ В УКРАЇНІ До 1980 року по всій Україні використовувалися норми на проектування лісовозних (лісогосподарських) автомобільних доріг вимоги до яких були однаковим для всіх регіонів колишнього Радянського Союзу. В кінці сімдесятих років розроблена «Тимчасова інструкція по проектуванню лісових автомобільних доріг в гірських умовах Карпат» (затверджена в 1980р.), яка враховувала особливості роботи лісокомбінатів. •Нормативні документи, які регламентують параметри лісових автодоріг в Україні •ВСН 7-82 ″Инструкция по проектированию лесохозяйственных автомобильных дорог″ (Москва: Союзгипролесхоз, 1982) •"Інструкція по проектуванню лісових автомобільних доріг в гірських умовах Карпат" (Київ: Івано- Франківський ПКТІ, 1994) Для гірських лісів магістральні дороги проектуються по нормах автодоріг загального користування Vкатегорії
 3. 3. КЛАСИФІКАЦІЯ ЛІСОВИХ АВТОДОРІГ I тип – основні магістральні напрямки, які об'єднують лісові автомобільні дороги всередині лісового масиву в єдину транспортну мережу і з'єднують лісові масиви і лісопромислові підприємства з автомобільними дорогами загального користування; II тип - дороги, які обслуговують окремі території лісового масиву, з'єднують їх з магістральними напрямками лісових доріг чи з автомобільними дорогами загального користування або з'єднують відокремлені лісові масиви, лісництва, цехи переробки з лісовими дорогами I типу або дорогами загального користування; III тип - дороги, які забезпечують під’їзд до ділянок лісозаготівель, лісогосподарських, лісовідновних та інших робіт і не мають подальшого розгалуження, а також протипожежні дороги, дороги до кордонів, розсадників і інших об’єктів. До лісових автомобільних доріг відносяться автомобільні дороги, які розміщені на території державного лісового фонду або на землях інших власників, і забезпечують, в основному, перевезення робітників і вантажів лісових чи лісопромислових підприємств. лісові автомобільні дороги в залежності від призначення і розміщення на території лісового фонду поділяються на три типи:
 4. 4. РОЗРАХУНКОВІ ШВИДКОСТІ РУХУ Розрахункові швидкості руху є основним визначальним чинником, від якого залежать переважна більшість параметрів лісових автодоріг. Їх величина залежить від багатьох факторів. Для нормативів, розроблених в Україні, ці величини встановлювались на основі досвіду експлуатації лісових автодоріг в Карпатському регіоні з урахуванням нормативів європейських країн, що мають гірські ліси. Тип дороги Розрахункові швидкості руху, км/годину основні допустимі на важких ділянках місцевості горбистої гірської І (V категорія) 90(60) 40 30 ІІ 40 30 20 ІІІ 20 15 10
 5. 5. ПАРАМЕТРИ ДОРОЖНЬОГО ПОЛОТНА Тип дороги Ширина, м земляного полотна проїзної частини узбіччя І (V категорія) 8,0 4,5 1,75 ІІ 4,5 3,5 0,5 ІІІ 4,0 3,0 0,5 Тип дороги Найменші радіуси кривих плану в м при вивезенні стовбурів сортиментів горбиста місцевість гірська місцевість горбиста місцевість гірська місцевість І (V категорія) 150 30 150 30 ІІ 40 30 40 20 ІІІ 30 30 15 15
 6. 6. ОСНОВНІ ДОПУСТИМІ НОРМИ ПРОЕКТУВАННЯ Розрахункова швидкість руху, км/год Найбільший поздовжній ухил, ‰ Розрахункова віддаль видимості, м Найменший радіус кривої в поздовжньому профілі, м поверхні дороги зустрічного автомобіля випуклих увігнутих основний у винятко- вих випадках 40 90 75 150 1500 800 300 30 100 50 100 700 400 150 20 100 30 60 200 250 100 15 100 25 50 100 200 100 10 100 20 40 100 100 100
 7. 7. ВІДВІД ВОДИ ВІД ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА Рід грунту Форма канави або кювету Глибина канави або кювету, м Ширина дна канави або кювету,м Укоси внутрішні зовнішні Гравелистий пісок, гравій а) насип б) виїмка       трикутні трикутні       0,3 0,3       - -       1:3 1:3 1:1,5-1:2 1:1,5 Пісок, супісок і пилуватий пісок а) насип б) виїмка       трикутні трикутні       0,5 0,6       - -       1:1,5-1:3 1:3 1:1,5-1:2 1:1,5 Суглинок, глина, в т.ч. пилуваті а) насип б) виїмка трапецеїд. трапецеїд. 0,6 0,8 0,4 0,4 1:1,5-1:3 1:1,5 1:1,5 1:1,5
 8. 8. ВОДОПРОПУСКНІ ТРУБИ Як правило, проектуються і використовуються круглі водопропускні труби залізобетонні і металеві. Перевага віддається металевим трубам, які забезпечують надійність і міцність конструкції за мінімальних вимог при їх будівництві
 9. 9. ДЕРЕВЯНІ МОСТИ ІЗ МЕТАЛЕВИМИ ПРОГОНАМИ Споруди Тип дороги Ймовірність перевищення максимальних витрат розрахункових повеней, % Середні мости ІІ, ІІІ 2 Малі мости і труби ІІ, ІІІ 3 Малі дерев’яні мости ІІІ 4
 10. 10. БЕТОННІ І КОМБІНОВАНІ МОСТИ
 11. 11. ДЕРЕВЯНІ МОСТИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ РАМ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЛАТФОРМ
 12. 12. ДОРОЖНІЙ ОДЯГ Типи дорожнього одягу Основні види покриття Тип дороги Полегшені Із щебеню, гравію і піску, оброблених в’яжучими І і ІІ Перехідні Щебеневі і гравійні Із грунтів і місцевих матеріалів низької міцності, оброблених в’яжучими ІІ і ІІІ ІІ і ІІІ Нижчі Із грунтів укріплених чи покращених добавками ІІІ
 13. 13. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ЛІСОВИХ АВТОДОРІГ Попередня робота по складанню техніко-економічного обґрунтування Залучення досвідчених і різнопрофільних фахівців до трасування Детальний вибір раціонального напрямку траси Використання австрійського досвіду будівництва лісових доріг Постійна співробітництво працівників лісгоспу, організації виконавця робіт та проектних організацій Своєчасне прийняття технічних рішень та внесення обґрунтованих коректив Проектування здійснюється галузевими проектними та науковими організаціями, проектними дорожніми установами, приватними підприємствами та приватними підприємцями. В більшості випадків використовуються методи автоматизованого проектування із застосуванням програмних комплексів «КРЕДО» і «РОБУР». Можливості автоматизованого проектування буде продемонстровано в процесі навчань
 14. 14. ЛАНДШАФТНЕ ПРОЕКТУВАННЯ Основним міроприємством, що визначає відповідність дороги екологічним вимогам є правильний вибір траси на засадах ландшафтного проектування
 15. 15. ЕКСКАВАТОР- БАЗОВА МАШИНА ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
 16. 16. ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВЯЗАНЬ В РАМКАХ КАРПАТСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ В кінці вересня 2014року в м. Мікулов (Чехія) пройшла Четверта конференція сторін Карпатської конвенції, якою затверджені міжнародні документи, обов’язкові для виконання країнами-учасницями 1. Транспортний протокол 2. Протокол про сталий туризм 3. Стратегічний план дій для впровадження ”Протоколу про стале управління лісами” 4. Критерії і індикатори для визначення пралісів Мета 9 – Покращення лісотранспортної інфраструктури гірських лісів Згідно статей 1, 3, 9, 14 і 15 Протоколу Сторони повинні виконувати: Захід 9.1. Вжити заходи стосовно будівництва нових лісових автодоріг в гірських лісах, де це є необхідним та покращення технічного стану наявних.  Очікувані результати:   а) Питання будівництва лісових доріг враховані у національних лісових  програмах або інших національних стратегічних документах; б) Нормативні документи, що регламентують параметри гірських лісових  доріг розроблені і прийняті  на національному  рівні;   в) Керівництво з планування лісотранспортної мережі в гірських лісах  можуть бути розроблені і прийняті  на національному  рівні; г) Проведений обмін досвідом щодо оптимізації мережі лісових доріг. 
 17. 17. ПРОПОЗИЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНИХ ВИМОГ ДО ЛІСОВИХ АВТОДОРІГ Українські нормативи по лісових автодорогах, які розроблені в минулому столітті базуються на технічних вимогах забезпечення руху лісовозного автотранспорту, мають ряд недоліків і не враховують особливості ведення лісового господарства на принципах сталого розвитку, необхідності інтеграції лісового і водного господарства, а також проведення заходів по зниженню тенденцій кліматичних змін. Тому є доцільним розробка сучасних вимог до параметрів лісових автодоріг(особливо гірських) та методів їх плануванням з урахуванням світових тенденцій та досвіду розвинутих країн. Ефективним методом для вирішення цієї проблеми може бути створення за сприяння Лісової служби США міжнародної команди спеціалістів для розробки обґрунтованого нормативного документу можливого для використання в нових незалежних країнах Європи.
 18. 18. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ГІРСЬКИХ ЛІСОВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ В УКРАЇНІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА к.т.н., с.н.с. Володимир Коржов (УкрНДІгірліс) Дякую за увагу!

×