Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uniewaznienie 07.11.2019

PKP Szybka Kolej Miejska unieważniła przetarg na wycinkę drzew i krzewów usytuowanych wzdłuż linii kolejowej w Trójmieście. W planach było wycięcie ponad tysiąca drzew, które rosną w odległości nie większej niż 15 metrów od torów.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×