SlideShare a Scribd company logo

odpowiedź dziennikarze.pdf

KONFLIKT INTERESÓW I KOMPLIKACJE

1 of 2
Download to read offline
Pruszcz Gdański dnia 21 sierpnia 2023 r.
Nord House sp. z o.o. z siedzibą
Ul. Obrońców Wybrzeża nr 1 lok. A
83-000 Pruszcz Gdański
NIP 6040146612
KRS nr 0000383570
Reprezentowana przez
Prezesa Zarządu
Ryszarda Janusza Majchrowskiego
Odpowiedź na pytania
wyjaśnienie wstępne:
Spółka Nord House sp. z o.o. działa od 2011 r. to mała spółka rodzinna, realizująca
na przestrzeni lat małe inwestycje deweloperskie. Dotychczasowe inwestycje spółki były dokonywane
w pewnych odstępach czasu, lokalnie w Pruszczu Gdańskim, a ostania inwestycja w Borkowie.
Realizacja obecnej inwestycji zbiegła się w czasie z ogromnymi zwyżkami cen materiałów budowlanych
i usług. Mimo tego, choć jesteśmy małym rodzinnym deweloperem, w niełatwym czasie udało nam się
ukończyć inwestycję, chociaż inni w tym czasie zgłosili szereg upadłości nie radząc sobie z problemami,
z inflacją i wzrostem cen robót budowlanych i materiałów.
Prace podczas realizowania inwestycji zostały kilka miesięcy opóźnione z kilku przyczyn.
Główną przyczyną braku możliwości zakończenia prac w grudniu 2022 r. był fakt,
iż w dniu 21 grudnia 2022 r. Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku poinformował dewelopera,
iż ze względu na swoje problemy z wykonawstwem własnej inwestycji nie wykona umówionych
przyłączy inwestycji w terminie zgłaszając opóźnienie aż do 28 lutego 2023 r.
Z uwagi na opóźnienia zakładu energetycznego z realizacją przez nich własnej inwestycji w wykonaniu
przyłącza energetycznego opóźnił się cały proces zgłoszenia budynku do użytkowania, a także
wykonania prac przyłączeniowych.
W wyniku tego budynek uzyskał zaświadczenia o przyjęciu do użytkowania dopiero z dnia 17
maja 2023 r.
- pismo Energa Operator z dnia 21 grudnia 2022 r. w załączeniu
Deweloper na bieżąco informował nabywców o problemach, a także przesyłał nabywcom
powyższe pismo z Energii Operatora S.A. w celu dodatkowego zilustrowania nabywcom zaistnienia
problemu niezależnego od dewelopera.
Podobne problemy deweloper napotkał u gminnego operatora wod-kan, co również
przyczyniło się do opóźnień. Gmina Wiejska Pruszcz Gdański ma wieloletnie opóźnienia z infrastrukturą
wodno-kanalizacyjną, co jest przedmiotem szeregu postępowań administracyjnych. Deweloper
również miał znaczne trudności z możliwością podłączenia budynków do sieci wod-kan.
Odnosząc się ściśle do zarzutów Pana Kacpra Płażyńskiego wyrażamy ubolewanie,
że osoba ta, wysuwa poważne oskarżenia pod naszym adresem nie próbując uzyskać od nas wyjaśnień,
ani naszego stanowiska w sprawie. Co więcej, Pan Kacper Płażyński nie zapoznał się również z zapisami
umów, na które powołuje się publicznie.
I Po pierwsze, spółka w żadnej umowie nie żąda zrzeczenia się roszczeń na przyszłość,
co oznacza że nie ma mowy o tym, iż jakiś nabywca zostanie pozbawiony prawa zgłoszenia wad,
czy usterek. Nabywcy zgłosili częściowo wady i wady te są obecnie usuwane, co przeczy stanowisku
jakoby deweloper uchylał się od napraw – proszę o zapytanie mieszkańców czy od dnia przekazania im
lokali i zgłoszenia przez nich wad deweloper wykonywał naprawy, czy też uchyla się od tego obowiązku
i wad nie naprawia? Oskarżenia jakoby ,,zapisami w umowach” chcemy uniknąć odpowiedzialności za
zgłaszane wady są rażąco naruszające nasze dobre imię i są nieprawdziwe, szkalujące – zwłaszcza, że
prace naprawcze nawet obecnie są wykonywane.
II Mieszkańcy nie kwestionują zapisów zawartych umów deweloperskich, co wyraźnie
podkreślają. Pan Kacper Płażyński też twierdzi, że tych umów nie kwestionuje i żąda aby umowa
końcowa była zgodna z umowami deweloperskimi. Otóż każdy nabywca w swojej umowie
deweloperskiej otrzymał lokal oraz prawo wyłącznego korzystania z tych części nieruchomości
wspólnej, które zostały mu wyłącznie przypisane: np. balkonu, czy ogródka. Jednocześnie każdy
nabywca zgodził się, aby deweloper pozostałymi częściami wspólnymi dysponował samodzielnie – co
jest typowym zapisem, gdyż inaczej nie dałoby się przypisywać np. innych ogródków innym nabywcom.
Zapisy te znajdują się w §4 każdej umowy deweloperskiej. Co za tym idzie, deweloper uprawniony był
przypisać prawo wyłącznego korzystania z części dachu na rzecz jednego z mieszkańców i w żadnym
razie w ten sposób deweloper nie naruszył praw do ogródka, czy balkonu przypisanego do wyłącznego
korzystania przez innego nabywcę. Na takiej samej zasadzie są ustalane u innych deweloperów
sposoby korzystania z tarasów na dachu wspólnym przypisanych do korzystania przez właściciela
jednego z mieszkań, a przecież ów taras znajduje się nie tylko nad tym jedynym danym lokalem.
Mieszkańcy jednocześnie nie przedstawili żadnych dowodów, iż fotowoltaika narusza konstrukcję
dachu lub w jakikolwiek inny sposób narusza przepisy prawa. Co za tym idzie, we wskazanym §4
umowy deweloperskiej mieszkańcy wyrazili zgodę między innymi na przekazanie do wyłącznego
korzystania z części dachu na rzecz jednego z nabywców.
III Pan Płażyński wraz z mieszkańcami przedstawili również subiektywne i wybiórcze informacje
co do naliczenia kar umownych. Pan Płażyński myli termin przekazania lokali z terminem zawarcia
umowy przenoszącej własność, a zgodnie z umową deweloperską tylko od tego drugiego terminu
liczy się kary umowne. Tym samym, termin do liczenia ewentualnych kar umownych liczy się od dnia
1 stycznia 2023 r. Jak wynika z załączonego dokumentu z Energii Operator ze względu na brak
dokończenia przez operatora energetycznego jego inwestycji, a także ze względu na inne opisane
okoliczności udało nam się w maju 2023 r. uzyskać zaświadczenie o użytkowaniu budynku
i niezwłocznie przystąpiliśmy do czynności przenoszenia lokali na mieszkańców. Co warto dodać
mieszkaniec, który najgłośniej krytykuje dewelopera, zalegał z zapłatą ostatniej transzy (ponad 100.000
zł) ponad rok. Takich nabywców było kilku. Zatem za niezawinione przez nas kilkumiesięczne
opóźnienie w przeniesieniu własności mieszkań oskarża nas nabywca, który sam za lokal zapłacił
z prawie półtorarocznym opóźnieniem i dopiero pod zarzutem odstąpienia od umowy w przypadku
braku zapłaty. Co ważne, braku zapłaty nie odsetek za opóźnienie w płatności, ale części ceny sprzedaży
nieruchomości.

Recommended

Euro-Went - odpowiedz dla_radiogdansk
Euro-Went - odpowiedz dla_radiogdanskEuro-Went - odpowiedz dla_radiogdansk
Euro-Went - odpowiedz dla_radiogdanskRadioGdansk
 
Solidarna odpowiedzialność inwestora w Pakiecie Morawieckiego
Solidarna odpowiedzialność inwestora w Pakiecie MorawieckiegoSolidarna odpowiedzialność inwestora w Pakiecie Morawieckiego
Solidarna odpowiedzialność inwestora w Pakiecie MorawieckiegoRK Legal
 
Spór firmy Megaron z wykonawcami (dane od firmy Megaron)
Spór firmy Megaron z wykonawcami (dane od firmy Megaron)Spór firmy Megaron z wykonawcami (dane od firmy Megaron)
Spór firmy Megaron z wykonawcami (dane od firmy Megaron)RadioGdansk
 

More Related Content

More from RadioGdansk

Gdzie zamierzają protestować rolnicy na Pomorzu
Gdzie zamierzają protestować rolnicy na PomorzuGdzie zamierzają protestować rolnicy na Pomorzu
Gdzie zamierzają protestować rolnicy na PomorzuRadioGdansk
 
List Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia
List Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego RadiaList Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia
List Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego RadiaRadioGdansk
 
obszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdf
obszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdfobszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdf
obszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdfRadioGdansk
 
Oświadczenie_Black Red White.doc
Oświadczenie_Black Red White.docOświadczenie_Black Red White.doc
Oświadczenie_Black Red White.docRadioGdansk
 
ilovepdf_merged.pdf
ilovepdf_merged.pdfilovepdf_merged.pdf
ilovepdf_merged.pdfRadioGdansk
 
Podsumowanie_RG.pdf
Podsumowanie_RG.pdfPodsumowanie_RG.pdf
Podsumowanie_RG.pdfRadioGdansk
 
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rokProjekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rokRadioGdansk
 
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdfList do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdfRadioGdansk
 
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdfAkcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdfRadioGdansk
 
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdfRadioGdansk
 
odp interpel 545_23.pdf
odp interpel 545_23.pdfodp interpel 545_23.pdf
odp interpel 545_23.pdfRadioGdansk
 
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdfpismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdfRadioGdansk
 
Interpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej Jabłoniowej
Interpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej JabłoniowejInterpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej Jabłoniowej
Interpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej JabłoniowejRadioGdansk
 
Decyzja ws. Nowej Jabłoniowej
Decyzja ws. Nowej JabłoniowejDecyzja ws. Nowej Jabłoniowej
Decyzja ws. Nowej JabłoniowejRadioGdansk
 
Odpowiedź Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ws. Nowej Jabłoniowej
Odpowiedź Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ws. Nowej JabłoniowejOdpowiedź Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ws. Nowej Jabłoniowej
Odpowiedź Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ws. Nowej JabłoniowejRadioGdansk
 
S2 instrukcja video.pdf
S2 instrukcja video.pdfS2 instrukcja video.pdf
S2 instrukcja video.pdfRadioGdansk
 

More from RadioGdansk (20)

Gdzie zamierzają protestować rolnicy na Pomorzu
Gdzie zamierzają protestować rolnicy na PomorzuGdzie zamierzają protestować rolnicy na Pomorzu
Gdzie zamierzają protestować rolnicy na Pomorzu
 
List Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia
List Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego RadiaList Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia
List Otwarty Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia
 
obszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdf
obszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdfobszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdf
obszary zasięgu DAB_ Gdańsk.pdf
 
Oświadczenie_Black Red White.doc
Oświadczenie_Black Red White.docOświadczenie_Black Red White.doc
Oświadczenie_Black Red White.doc
 
ilovepdf_merged.pdf
ilovepdf_merged.pdfilovepdf_merged.pdf
ilovepdf_merged.pdf
 
Straszyn_W2.pdf
Straszyn_W2.pdfStraszyn_W2.pdf
Straszyn_W2.pdf
 
Podsumowanie_RG.pdf
Podsumowanie_RG.pdfPodsumowanie_RG.pdf
Podsumowanie_RG.pdf
 
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rokProjekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
Projekt budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 rok
 
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdfList do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Tak! Dla Polski! (podpisany).pdf
 
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdfAkcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
Akcja Wola Fundacja Łączy Nas Polska.pdf
 
Straszyn_W2.pdf
Straszyn_W2.pdfStraszyn_W2.pdf
Straszyn_W2.pdf
 
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
78. rocznica urodzin Radia GdaĹ sk.pdf
 
odp interpel 545_23.pdf
odp interpel 545_23.pdfodp interpel 545_23.pdf
odp interpel 545_23.pdf
 
bp tour 2.PDF
bp tour 2.PDFbp tour 2.PDF
bp tour 2.PDF
 
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdfpismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
pismo do Ministra Sprawiedliwości 22 sierpnia 2023.pdf
 
Interpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej Jabłoniowej
Interpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej JabłoniowejInterpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej Jabłoniowej
Interpelacja radnego Przemysława Majewskiego ws. Nowej Jabłoniowej
 
Decyzja ws. Nowej Jabłoniowej
Decyzja ws. Nowej JabłoniowejDecyzja ws. Nowej Jabłoniowej
Decyzja ws. Nowej Jabłoniowej
 
Odpowiedź Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ws. Nowej Jabłoniowej
Odpowiedź Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ws. Nowej JabłoniowejOdpowiedź Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ws. Nowej Jabłoniowej
Odpowiedź Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska ws. Nowej Jabłoniowej
 
pomorskie.pdf
pomorskie.pdfpomorskie.pdf
pomorskie.pdf
 
S2 instrukcja video.pdf
S2 instrukcja video.pdfS2 instrukcja video.pdf
S2 instrukcja video.pdf
 

odpowiedź dziennikarze.pdf

  • 1. Pruszcz Gdański dnia 21 sierpnia 2023 r. Nord House sp. z o.o. z siedzibą Ul. Obrońców Wybrzeża nr 1 lok. A 83-000 Pruszcz Gdański NIP 6040146612 KRS nr 0000383570 Reprezentowana przez Prezesa Zarządu Ryszarda Janusza Majchrowskiego Odpowiedź na pytania wyjaśnienie wstępne: Spółka Nord House sp. z o.o. działa od 2011 r. to mała spółka rodzinna, realizująca na przestrzeni lat małe inwestycje deweloperskie. Dotychczasowe inwestycje spółki były dokonywane w pewnych odstępach czasu, lokalnie w Pruszczu Gdańskim, a ostania inwestycja w Borkowie. Realizacja obecnej inwestycji zbiegła się w czasie z ogromnymi zwyżkami cen materiałów budowlanych i usług. Mimo tego, choć jesteśmy małym rodzinnym deweloperem, w niełatwym czasie udało nam się ukończyć inwestycję, chociaż inni w tym czasie zgłosili szereg upadłości nie radząc sobie z problemami, z inflacją i wzrostem cen robót budowlanych i materiałów. Prace podczas realizowania inwestycji zostały kilka miesięcy opóźnione z kilku przyczyn. Główną przyczyną braku możliwości zakończenia prac w grudniu 2022 r. był fakt, iż w dniu 21 grudnia 2022 r. Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku poinformował dewelopera, iż ze względu na swoje problemy z wykonawstwem własnej inwestycji nie wykona umówionych przyłączy inwestycji w terminie zgłaszając opóźnienie aż do 28 lutego 2023 r. Z uwagi na opóźnienia zakładu energetycznego z realizacją przez nich własnej inwestycji w wykonaniu przyłącza energetycznego opóźnił się cały proces zgłoszenia budynku do użytkowania, a także wykonania prac przyłączeniowych. W wyniku tego budynek uzyskał zaświadczenia o przyjęciu do użytkowania dopiero z dnia 17 maja 2023 r. - pismo Energa Operator z dnia 21 grudnia 2022 r. w załączeniu Deweloper na bieżąco informował nabywców o problemach, a także przesyłał nabywcom powyższe pismo z Energii Operatora S.A. w celu dodatkowego zilustrowania nabywcom zaistnienia problemu niezależnego od dewelopera. Podobne problemy deweloper napotkał u gminnego operatora wod-kan, co również przyczyniło się do opóźnień. Gmina Wiejska Pruszcz Gdański ma wieloletnie opóźnienia z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, co jest przedmiotem szeregu postępowań administracyjnych. Deweloper również miał znaczne trudności z możliwością podłączenia budynków do sieci wod-kan. Odnosząc się ściśle do zarzutów Pana Kacpra Płażyńskiego wyrażamy ubolewanie, że osoba ta, wysuwa poważne oskarżenia pod naszym adresem nie próbując uzyskać od nas wyjaśnień,
  • 2. ani naszego stanowiska w sprawie. Co więcej, Pan Kacper Płażyński nie zapoznał się również z zapisami umów, na które powołuje się publicznie. I Po pierwsze, spółka w żadnej umowie nie żąda zrzeczenia się roszczeń na przyszłość, co oznacza że nie ma mowy o tym, iż jakiś nabywca zostanie pozbawiony prawa zgłoszenia wad, czy usterek. Nabywcy zgłosili częściowo wady i wady te są obecnie usuwane, co przeczy stanowisku jakoby deweloper uchylał się od napraw – proszę o zapytanie mieszkańców czy od dnia przekazania im lokali i zgłoszenia przez nich wad deweloper wykonywał naprawy, czy też uchyla się od tego obowiązku i wad nie naprawia? Oskarżenia jakoby ,,zapisami w umowach” chcemy uniknąć odpowiedzialności za zgłaszane wady są rażąco naruszające nasze dobre imię i są nieprawdziwe, szkalujące – zwłaszcza, że prace naprawcze nawet obecnie są wykonywane. II Mieszkańcy nie kwestionują zapisów zawartych umów deweloperskich, co wyraźnie podkreślają. Pan Kacper Płażyński też twierdzi, że tych umów nie kwestionuje i żąda aby umowa końcowa była zgodna z umowami deweloperskimi. Otóż każdy nabywca w swojej umowie deweloperskiej otrzymał lokal oraz prawo wyłącznego korzystania z tych części nieruchomości wspólnej, które zostały mu wyłącznie przypisane: np. balkonu, czy ogródka. Jednocześnie każdy nabywca zgodził się, aby deweloper pozostałymi częściami wspólnymi dysponował samodzielnie – co jest typowym zapisem, gdyż inaczej nie dałoby się przypisywać np. innych ogródków innym nabywcom. Zapisy te znajdują się w §4 każdej umowy deweloperskiej. Co za tym idzie, deweloper uprawniony był przypisać prawo wyłącznego korzystania z części dachu na rzecz jednego z mieszkańców i w żadnym razie w ten sposób deweloper nie naruszył praw do ogródka, czy balkonu przypisanego do wyłącznego korzystania przez innego nabywcę. Na takiej samej zasadzie są ustalane u innych deweloperów sposoby korzystania z tarasów na dachu wspólnym przypisanych do korzystania przez właściciela jednego z mieszkań, a przecież ów taras znajduje się nie tylko nad tym jedynym danym lokalem. Mieszkańcy jednocześnie nie przedstawili żadnych dowodów, iż fotowoltaika narusza konstrukcję dachu lub w jakikolwiek inny sposób narusza przepisy prawa. Co za tym idzie, we wskazanym §4 umowy deweloperskiej mieszkańcy wyrazili zgodę między innymi na przekazanie do wyłącznego korzystania z części dachu na rzecz jednego z nabywców. III Pan Płażyński wraz z mieszkańcami przedstawili również subiektywne i wybiórcze informacje co do naliczenia kar umownych. Pan Płażyński myli termin przekazania lokali z terminem zawarcia umowy przenoszącej własność, a zgodnie z umową deweloperską tylko od tego drugiego terminu liczy się kary umowne. Tym samym, termin do liczenia ewentualnych kar umownych liczy się od dnia 1 stycznia 2023 r. Jak wynika z załączonego dokumentu z Energii Operator ze względu na brak dokończenia przez operatora energetycznego jego inwestycji, a także ze względu na inne opisane okoliczności udało nam się w maju 2023 r. uzyskać zaświadczenie o użytkowaniu budynku i niezwłocznie przystąpiliśmy do czynności przenoszenia lokali na mieszkańców. Co warto dodać mieszkaniec, który najgłośniej krytykuje dewelopera, zalegał z zapłatą ostatniej transzy (ponad 100.000 zł) ponad rok. Takich nabywców było kilku. Zatem za niezawinione przez nas kilkumiesięczne opóźnienie w przeniesieniu własności mieszkań oskarża nas nabywca, który sam za lokal zapłacił z prawie półtorarocznym opóźnieniem i dopiero pod zarzutem odstąpienia od umowy w przypadku braku zapłaty. Co ważne, braku zapłaty nie odsetek za opóźnienie w płatności, ale części ceny sprzedaży nieruchomości.