Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Test stack CzechTest 2016

 1. 1. Radim Daniel Pánek Software Engineer in Test @RDPanek | rdpanek.cz | medium.com/@RDPanek
 2. 2. Test stack Je soubor nástrojů, frameworků, knihoven a dalšího software, návrhy TC, architektury, infrastruktury, postupy a mnoho dalšího co automatizaci testů doprovází.
 3. 3. E2E tests ● Harness ( testovací framework ) ● TestCase ● Selenium grid ( automatizace prohlížeče ) ● Reporter ( rozhraní, které předává zprávy ) ● Elasticsearch ( úložiště ) ● Kibana ( prohlížeč logů ) ● Grafana ( prohlížeč logů ) ● Docker ( přenositelnost nástrojů a nastaveného prostředí ) ● Jenkins, …, ...
 4. 4. Test stack - Harness
 5. 5. Test stack - Selenium grid
 6. 6. TestCase module.exports = -> nameOfBook = 'The Art of Application Performance Testing' describe "Add book #{nameOfBook} to basket", -> homepage.open 'http://www.amazon.com/', 'Amazon.com: Online Shopping for Electronics, Apparel, Computers, Books, DVDs & more' amazon.homepage.find 'Books', nameOfBook amazon.resultPage.openProduct nameOfBook amazon.detailPage.exist nameOfBook amazon.detailPage.addToBasket.paperbackBookmark() amazon.basket.exist.wasAdded nameOfBook
 7. 7. Test stack - Elasticsearch - Kibana - Grafana
 8. 8. Test stack - Docker
 9. 9. Test stack - Docker
 10. 10. Test stack - Docker
 11. 11. Test stack - Docker
 12. 12. Test stack - Docker
 13. 13. DEMO
 14. 14. Performance test ● Smartmeter ● Reporter ( http://rdpanek.cz/report-20160301-002656/ ) ● Elasticsearch ( úložiště ) ● Kibana ( prohlížeč logů ) ● Grafana ( prohlížeč logů ) ● Docker ( přenositelnost nástrojů a nastaveného prostředí ) ● Jenkins, …, ...
 15. 15. Test stack
 16. 16. DEMO
 17. 17. Doporučení ● 2016 DevOps ● Less Code More Tests ● Infrastructure as Code ● Testeři (ne vývojáři) / SDET
 18. 18. Zdroje pro učení ● @RDPanek ● http://bit.ly/RDPanekTestingBooks ● DZone https://dzone.com ● MindMaps http://www.ministryoftesting.com/resources/mindmaps/ ● MindMaps http://apps.testinsane.com/mindmaps/ ● https://dojo.ministryoftesting.com/ ● [pro] Test
 19. 19. Radim Daniel Pánek Software Engineer in Test @RDPanek | rdpanek.cz | medium.com/@RDPanek

×