Правилни многоуглови

Radica Miletic
Radica MileticTehnicka skola Nikola Tesla
Правилни многоуглови
Професор:
Радица Милетић
Подсетимо се особина
једнакостраничног
троугла и квадрата
☺Једнакостранични троугао је троугао чије су све странице и углови једнаки.
☺Сваки унутрашњи угао једнакостраничног троугла једнак је 60°
☺Висина једнакостраничног троугла странице једнака је
2
3a
a
☺Полупречник уписаног круга једнакостраничног троугла странице једнак је
☺Полупречник описаног круга једнакостраничног троугла странице једнак је
a
a
☺Квадрат је четвороугао чије су све све странице и сви углови једнаки.
☺Сваки унутрашњи угао квадрата једнак је 90°.
☺Дијагонала квадрата странице једнака јеa 2a
☺Полупречник уписаног круга квадрата странице једнак је
☺Полупречник описаног круга квадрата странице једнак је
a
a
☺ Међу свим n-тоугловима посебно се издвајају они коју су правилни, тј.
чије су све странице једнаке и сви углови једнаки.
☺Ромб који није квадрат је пример четвороугла који није правилан иако су
све његове странице једнаке.
Пример:
Нацртај петоугао чије су све странице једнаке и који није правилан.
Многоугао чије су све странице међусобно једнаке и сви
унутрашњи углови међусобно једнаки назива се правилан
многоугао.
Да ли постоје правилни
многоуглови још негде, сем у
математици?
Правилни многоуглови
Правилни многоуглови
☺Збир унутрашњих углова многоугла рачуна се по формули:
 180)2(nSn
☺Сви унутрашњи углови многоугла међусобно су једнаки.
☺Унутрашњи угао правилног n-тог угла једнак је:
n
n  180)2(
Пример:
Израчунати унутрашњи угао сваког од правилних многоуглова приказаних на
слици.
108° 120° 135°
☺Све симетрале страница и све симетрале унутрашњих углова правилног
многоугла секу се у једној тачки која се назива центар тог многоугла.
☺Центар правилног многоугла је центар описане и центар уписане кружнице.
☺Све симетрале страница и све симетрале унутрашњих углова правилног
многоугла су уједно и његове осе симетрије.
Око правилног многоугла може се описати кружница.
У правилан многоугао може се уписати кружница.
Карактеристичан троугао правилног многоугла је троугао који
образују два суседна темена и центар тог многоугла
☺Карактеристичан троугао правилног n-тоугла је једнакокраки троугао чија је
основица једнака страници тог многоугла, а угао наспрам основице једнак је
n
360
☺Крак карактеристичног троугла је полупречник описаног круга правилног
многоугла
☺Висина карактеристичног троугла која одговара његовој основици је
полупречник уписаног круга правилног многоугла.
2
33 2
a
P 
2
3a
r 
aR 
☺Мозаици састављени од складно поређаних правилних многоуглова су веома
леп пример примене математике.
☺Проучавање могућности састављања различитих мозаика од правилних
полигона је својеврсно приближавање математике уметности.
Правилни многоуглови
Задаци за домаћи:
1. Израчунај унутрашње углове правилног:
а) десетоугла б) дванаестоугла в) петнаестоугла
2. Одреди број страница, унутрашњи угао и број дијагонала правилног
многоугла чији је збир унутрашњих углова:
а) 1260° б) 1440°
3. Постоји ли правилан многоугао чији унутрашњи углови имају по:
а) 155° б) 165
ПИТАЊА?
ХВАЛА НА
ПАЖЊИ!
1 of 24

Recommended

Mnogougao by
MnogougaoMnogougao
Mnogougaomirjanamitic18
7.2K views42 slides
Pravilni mnogouglovi by
Pravilni mnogougloviPravilni mnogouglovi
Pravilni mnogougloviMilovan Nikšić
17.2K views9 slides
Razlomci lekcija1 by
Razlomci lekcija1Razlomci lekcija1
Razlomci lekcija1mihailmihail
78.5K views10 slides
Pitagorina teorema by
Pitagorina teoremaPitagorina teorema
Pitagorina teoremaJocaArt
19.4K views25 slides
Piramida, povrsina piramide by
Piramida, povrsina piramidePiramida, povrsina piramide
Piramida, povrsina piramidemirjanamitic18
11.3K views37 slides
Povrsina paralelograma by
Povrsina paralelogramaPovrsina paralelograma
Povrsina paralelogramaNevenaLjujic
1.5K views7 slides

More Related Content

What's hot

VIII razred - Graficko predstavljanje statistickih podataka by
VIII razred - Graficko predstavljanje statistickih podatakaVIII razred - Graficko predstavljanje statistickih podataka
VIII razred - Graficko predstavljanje statistickih podatakamirjanamitic18
9.3K views32 slides
Pitagorina teorema primjena na romb by
Pitagorina teorema primjena na rombPitagorina teorema primjena na romb
Pitagorina teorema primjena na rombNevenaLjujic
1.9K views9 slides
Vrste paralelograma by
Vrste paralelogramaVrste paralelograma
Vrste paralelogramamirjana rašić mitić
7.3K views31 slides
полиноми by
полиномиполиноми
полиномиMirjana Randjelovic
747 views20 slides
Cetvorougao, paralelogram, pravougaonik, romb i kvadrat, trapez by
Cetvorougao, paralelogram, pravougaonik, romb i kvadrat, trapezCetvorougao, paralelogram, pravougaonik, romb i kvadrat, trapez
Cetvorougao, paralelogram, pravougaonik, romb i kvadrat, trapezmirjanamitic
10K views52 slides
Uglovi by
UgloviUglovi
UgloviJelena Galic
8.9K views21 slides

What's hot(20)

VIII razred - Graficko predstavljanje statistickih podataka by mirjanamitic18
VIII razred - Graficko predstavljanje statistickih podatakaVIII razred - Graficko predstavljanje statistickih podataka
VIII razred - Graficko predstavljanje statistickih podataka
mirjanamitic189.3K views
Pitagorina teorema primjena na romb by NevenaLjujic
Pitagorina teorema primjena na rombPitagorina teorema primjena na romb
Pitagorina teorema primjena na romb
NevenaLjujic1.9K views
Cetvorougao, paralelogram, pravougaonik, romb i kvadrat, trapez by mirjanamitic
Cetvorougao, paralelogram, pravougaonik, romb i kvadrat, trapezCetvorougao, paralelogram, pravougaonik, romb i kvadrat, trapez
Cetvorougao, paralelogram, pravougaonik, romb i kvadrat, trapez
mirjanamitic10K views
VIII razred - Tacka, prava, ravan by mirjanamitic18
VIII razred - Tacka, prava, ravanVIII razred - Tacka, prava, ravan
VIII razred - Tacka, prava, ravan
mirjanamitic1816K views
Pitagorina teorema primjena na trapez by NevenaLjujic
Pitagorina teorema primjena na trapezPitagorina teorema primjena na trapez
Pitagorina teorema primjena na trapez
NevenaLjujic5.2K views
VIII razred - Linearne jednacine i nejednacine sa jednom nepoznatom by mirjanamitic18
VIII razred - Linearne jednacine i nejednacine sa jednom nepoznatomVIII razred - Linearne jednacine i nejednacine sa jednom nepoznatom
VIII razred - Linearne jednacine i nejednacine sa jednom nepoznatom
mirjanamitic1811.8K views
Pitagorina teorema primjena na jednakostranicni trougao by NevenaLjujic
Pitagorina teorema primjena na jednakostranicni trougaoPitagorina teorema primjena na jednakostranicni trougao
Pitagorina teorema primjena na jednakostranicni trougao
NevenaLjujic1.9K views
Термоминералне воде и језера Србије by tanjamz
Термоминералне воде и језера СрбијеТермоминералне воде и језера Србије
Термоминералне воде и језера Србије
tanjamz26.1K views
VIII razred - Linearna funkcija by mirjanamitic18
VIII razred - Linearna funkcijaVIII razred - Linearna funkcija
VIII razred - Linearna funkcija
mirjanamitic1814.8K views

Recently uploaded

Modeli razvoja IS.pdf by
Modeli razvoja IS.pdfModeli razvoja IS.pdf
Modeli razvoja IS.pdfVlada Nedic
8 views47 slides
IT9-L2.pptx by
IT9-L2.pptxIT9-L2.pptx
IT9-L2.pptxAleksandarSpasic5
8 views4 slides
IT9-L4.pptx by
IT9-L4.pptxIT9-L4.pptx
IT9-L4.pptxAleksandarSpasic5
5 views6 slides
MladenIlic_MaliPrinc.pptx by
MladenIlic_MaliPrinc.pptxMladenIlic_MaliPrinc.pptx
MladenIlic_MaliPrinc.pptxkosta04miletic
22 views7 slides
IT9-L1.pptx by
IT9-L1.pptxIT9-L1.pptx
IT9-L1.pptxAleksandarSpasic5
5 views6 slides
Azija prirodne i drustvene odlike nova lekcija by
Azija prirodne i drustvene odlike nova lekcijaAzija prirodne i drustvene odlike nova lekcija
Azija prirodne i drustvene odlike nova lekcijaTatjanaCakic
9 views90 slides

Правилни многоуглови

 • 3. ☺Једнакостранични троугао је троугао чије су све странице и углови једнаки. ☺Сваки унутрашњи угао једнакостраничног троугла једнак је 60° ☺Висина једнакостраничног троугла странице једнака је 2 3a a
 • 4. ☺Полупречник уписаног круга једнакостраничног троугла странице једнак је ☺Полупречник описаног круга једнакостраничног троугла странице једнак је a a
 • 5. ☺Квадрат је четвороугао чије су све све странице и сви углови једнаки. ☺Сваки унутрашњи угао квадрата једнак је 90°. ☺Дијагонала квадрата странице једнака јеa 2a
 • 6. ☺Полупречник уписаног круга квадрата странице једнак је ☺Полупречник описаног круга квадрата странице једнак је a a
 • 7. ☺ Међу свим n-тоугловима посебно се издвајају они коју су правилни, тј. чије су све странице једнаке и сви углови једнаки. ☺Ромб који није квадрат је пример четвороугла који није правилан иако су све његове странице једнаке.
 • 8. Пример: Нацртај петоугао чије су све странице једнаке и који није правилан.
 • 9. Многоугао чије су све странице међусобно једнаке и сви унутрашњи углови међусобно једнаки назива се правилан многоугао.
 • 10. Да ли постоје правилни многоуглови још негде, сем у математици?
 • 13. ☺Збир унутрашњих углова многоугла рачуна се по формули:  180)2(nSn ☺Сви унутрашњи углови многоугла међусобно су једнаки. ☺Унутрашњи угао правилног n-тог угла једнак је: n n  180)2(
 • 14. Пример: Израчунати унутрашњи угао сваког од правилних многоуглова приказаних на слици. 108° 120° 135°
 • 15. ☺Све симетрале страница и све симетрале унутрашњих углова правилног многоугла секу се у једној тачки која се назива центар тог многоугла. ☺Центар правилног многоугла је центар описане и центар уписане кружнице. ☺Све симетрале страница и све симетрале унутрашњих углова правилног многоугла су уједно и његове осе симетрије.
 • 16. Око правилног многоугла може се описати кружница. У правилан многоугао може се уписати кружница.
 • 17. Карактеристичан троугао правилног многоугла је троугао који образују два суседна темена и центар тог многоугла
 • 18. ☺Карактеристичан троугао правилног n-тоугла је једнакокраки троугао чија је основица једнака страници тог многоугла, а угао наспрам основице једнак је n 360 ☺Крак карактеристичног троугла је полупречник описаног круга правилног многоугла ☺Висина карактеристичног троугла која одговара његовој основици је полупречник уписаног круга правилног многоугла.
 • 19. 2 33 2 a P  2 3a r  aR 
 • 20. ☺Мозаици састављени од складно поређаних правилних многоуглова су веома леп пример примене математике. ☺Проучавање могућности састављања различитих мозаика од правилних полигона је својеврсно приближавање математике уметности.
 • 22. Задаци за домаћи: 1. Израчунај унутрашње углове правилног: а) десетоугла б) дванаестоугла в) петнаестоугла 2. Одреди број страница, унутрашњи угао и број дијагонала правилног многоугла чији је збир унутрашњих углова: а) 1260° б) 1440° 3. Постоји ли правилан многоугао чији унутрашњи углови имају по: а) 155° б) 165