Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Powerpoint sains tahun 4 small

788 views

Published on

Lesson Study

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Powerpoint sains tahun 4 small

 1. 1. PPGPJJ SEMESTER 1 SESI 2012/2013 KRT 3013 TEKNOLOGI MAKLUMAT UNTUK SEKOLAH RENDAH TUGASAN 2POWER POINT RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 4 TAJUK : MENYIASAT ALAM BENDA HIDUP DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. MATRIK TEH LIM LAY PING D20112055266 KUMPULAN : EL- A19 (A121PJJ) NAMA TUTOR E-LEARNING: EN SALMAN FIRDAUS SIDEK TARIKH SERAH: 16 NOVEMBER 2012
 2. 2. 12 3 4
 3. 3. Aktiviti Kumpulan:1. Duduk dalam kumpulan.2. Bincangkan soalan yang dikemukakan.3. Membentangkan jawapan kepada kelas.
 4. 4. KUMPULAN 1 KUMPULAN 2KUMPULAN 3 KUMPULAN 4
 5. 5. Sila mulakansekarang!
 6. 6. AirKepentingan Keperluanasas manusia Mengekalkan suhu badan
 7. 7. UdaraKepentingan Keperluan asasmanusia Bernafas
 8. 8. MakananKepentingan Keperluan asasmanusia Membekalkan tenaga
 9. 9. RumahKepentingan Keperluan asasmanusia Melindungi manusia daripada cahaya matahari dan hujan
 10. 10. Apakah kesannya,jika manusia tidakmendapatkeperluan asas?Manusia akan mati.
 11. 11. Marilah kita tonton bersama-sama
 12. 12. Typhoon berlaku diTaiwan pada 8.8.2010.Typhoon memusnahkansegala yang dibina olehmanusia.
 13. 13. Tsunami di Jepun pada21 Mac 2011.
 14. 14. Tsunami dan gempabumi di Jepun pada 21Mac 2011.
 15. 15. Apakan bantuanyang anda bolehhulurkan kepadamangsa-mangsaitu?
 16. 16. Sila mulakanperbincangankumpulan anda.
 17. 17. Jenis bantuan yang bolehdihulurkan : 1.Menderma wang 2.Barang keperluan 3.Makanan 4.Pakaian 5.Khemah sementara 6. Air yang bersih
 18. 18. Apakah kelebihan dankelemahan dua jenisrumah ini? Bincangkan.
 19. 19. Rumah Batu lebih kukuh.
 20. 20. Sekarang, lukiskanrumah idaman yangselamat dan nyatakanreka bentuk rumahidaman anda.
 21. 21. Masa untuk kuiz 1 2 3 4 5
 22. 22. Kesimpulan:Keperluan asas manusiaiaitu air, udara, rumah danmakanan.Keperluan asas inimembolehkan manusia terushidup dengan aktiviti harian.
 23. 23. HAMSTERFEEDING GAME
 24. 24. Kumpulan 1Sila jelaskan,apakah kepentingankeperluan asasmanusia? AIR
 25. 25. Kumpulan 2Sila jelaskan,apakah kepentingankeperluan asasmanusia? MAKANAN
 26. 26. Kumpulan 3Sila jelaskan,apakah kepentingankeperluan asasmanusia? UDARA
 27. 27. Kumpulan 4Sila jelaskan,apakah kepentingankeperluan asasmanusia? RUMAH
 28. 28. Soalan 1Keperluan asas manusiaialah air udara______________, _______________, ____________ rumahdan makanan.
 29. 29. Soalan 2Air diminum untukmengekalkan suhu badan___________________manusia.
 30. 30. Soalan 3 Makanan_____________membekalkan tenagakepada manusia untukmenjalankan aktiviti harian.
 31. 31. Soalan 4Manusia tidak mendapatudara yang bersih akanmengalami kematian_______________.
 32. 32. Soalan 5Rumah diduduki olehmanusia melindungi manusiadaripada cahaya matahari hujandan ________________.

×