Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

baodatviet.vn - Ratecard - Bao gia quang cao 2015

Là một trong những cổng thông tin Chính trị - Xã hội có số lượng truy cập nhiều nhất tại Viêt Nam. Với thế mạnh khai thác thông tin đa chiều, tính phân tích và phản biện cao, Baodatviet.vn mang đến cho độc giả những góc nhìn mới mẻ, sâu sắc về những vấn đề Kinh tế. Xã hội, Sức khỏe, Giáo dục, Đời sống, Văn hóa, Công nghệ.

baodatviet.vn is one of the most popular news portals in Vietnam. Through our strengths is providing the thorough analysis and arguments, we deliver to our readers fresh and deep perspectives on economic, social, cultural, technological, educational and healthcare issues.

  • Login to see the comments

baodatviet.vn - Ratecard - Bao gia quang cao 2015

  1. 1. 12 triệu VNĐ Tên vị trí Mô tả Đơn giá/bài (chưa VAT) • Bài viết khoảng 800 đến 1.000 chữ, kèm 03 - 05 ảnh, xuất hiện tại trang chủ ở chuyên mục phù hợp trong vòng 01 giờ. Trang Chủ và Chuyên mục BÀI PR ADVERTORIAL EDITORIAL CTY TNHH MTV ẤN PHẨM Để được tư vấn trực tiếp cũng như được hỗ trợ cao nhất, xin vui lòng liên hệ: VP HCM Tầng 7, 63AVõVănTần, Q.3,TP.HCM,Việt Nam Tel: (84-8) 3933 0707 • Fax: (84-8) 3933 0101 Ms Kim Thoa Cellphone: 090 6767 993 •Tel: (84-8) 3933 0707, Ext_634 E-mail: kimthoa@galaxypub.vn Cellphone: 0902 323 490 •Tel: (84-8) 3933 0707, Ext_611 E-mail: ngoclan@galaxypub.vn Ms Ngọc Lan Faster in a world of runners BẢNG GIÁ CPD Áp dụng từ ngày 1.1.2015 Đơn vị tính: VNĐ Cơ chế Chia sẻ 3 Chia sẻ 3 Chia sẻ 3 Chia sẻ 3 Chia sẻ 3 Chia sẻ 3 Chia sẻ 3 Chia sẻ 3 Chia sẻ 3 Chia sẻ 3 Chia sẻ 3 Chia sẻ 3 Chia sẻ 3 Chia sẻ 3 Chia sẻ 3 Chia sẻ 3 Trang chủ (1 tuần) 25.000.000 35.000.000 20.000.000 20.000.000 R1: 25.000.000 R2: 11.000.000 R3: 11.000.000 R4: 10.000.000 R5: 10.000.000 R6: 15.000.000 13.000.000 25.000.000 20.000.000 10.000.000 20.000.000 15.000.000 Trang chuyên mục 25.000.000 35.000.000 20.000.000 11.000.000 20.000.000 16.000.000 14.000.000 20.000.000 8.000.000 20.000.000 20.000.000 R1: 22.000.000 R2: 10.000.000 R3: 10.000.000 R4: 9.000.000 R5: 9.000.000 R6: 12.000.000 Kích thước (pixel) 360 x 260 500 x 300 300 x 250 120 x 300 300 x 120 300 x 120 300 x 250 300 x 250 300 x 120 300 x 120 364 x 90 300 x 600 160 x 600 120 x 600 980 x 180 486 x 90 370 x 246 640 x 480 120 x 600 PHIÊN BẢN PC Sản phẩm Balloon - Expand Balloon / Pop up Banner đồng bộ Background Left hoặc Right Right Banner Top Banner Big Banner Center Banner Vertical Banner Footer Banner Bài PR In-page ITVC Cấu hình Sticky Bottom Banner Video Ads Pre-roll Background Left hoặc Right Xuyên trang Bằng giá trang chủ x 2 lần Độc quyền - Độc quyền xuyên trang: Bằng giá trang chủ x 4 lần - Độc quyền vị trí: Bằng giá vị trí x 2 lần Trang bài viết Bằng giá trang chuyên mục Faster in a world of runners
  2. 2. Faster in a world of runners PHIÊN BẢN MOBILE Mobile Inpage Mobile Inpage Mobile Inpage Floating Pop up Cấu hình Sticky 3.000 BẢNG GIÁ CPM & CPC Áp dụng từ ngày 1.1.2015 Đơn vị tính: VNĐ 320 x 50 320 x 100 320 x 250 PHIÊN BẢN PC Sản phẩm Kích thước (pixel) 360 x 260 500 x 300 300 x 250 120 x 300 364 x 90 300 x 600 160 x 600 800 - 1000 chữ + 3 hình 120 x 600 980 x 180 486 x 90 370 x 246 640 x 480 120 x 600 300 x 120 300 x 120 300 x 250 300 x 250 300 x 120 300 x 120 Balloon - Expand Balloon / Pop up Banner đồng bộ Background Left hoặc Right Right Banner Top Banner Big Banner Center Banner Vertical Banner Footer Banner Bài PR In-page ITVC Cấu hình Sticky Bottom Banner Video Ads Pre-roll Background Left hoặc Right Ghi chú Không xuất hiện tại Trang chủ Không xuất hiện tại Trang chủ Không xuất hiện tại Trang chủ 12.000.000 CPC 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 3.000 8.000 CPM 30.000 18.000 60.000 20.000 15.000 18.000 15.000 15.000 15.000 18.000 15.000 30.000 45.000 20.000 18.000 25.000 30.000 35.000 CTY TNHH MTV ẤN PHẨM Để được tư vấn trực tiếp cũng như được hỗ trợ cao nhất, xin vui lòng liên hệ: VP HCM Tầng 7, 63AVõVănTần, Q.3,TP.HCM,Việt Nam Tel: (84-8) 3933 0707 • Fax: (84-8) 3933 0101 Ms Kim Thoa Cellphone: 090 6767 993 •Tel: (84-8) 3933 0707, Ext_634 E-mail: kimthoa@galaxypub.vn Cellphone: 0902 323 490 •Tel: (84-8) 3933 0707, Ext_611 E-mail: ngoclan@galaxypub.vn Ms Ngọc Lan
  3. 3. TRANG CHỦ Standard 360 x 260 Balloon Expand 300 x 250 500 x 300 20 triệu / tuần 35 triệu / tuần Top Banner 1 364 x 90 13 triệu / tuần Bottom Banner 486 x 90 10 triệu / tuần Footer Banner 980 x 180 20 triệu / tuần Top Banner 2 364 x 90 13 triệu / tuần Right Banner 1 300 x 250 25 triệu / tuần Right Banner 2 300 x 120 11 triệu / tuần Right Banner 3 300 x 120 11 triệu / tuần Right Banner 4 300 x 120 10 triệu / tuần Right Banner 5 300 x 120 10 triệu / tuần Right Banner 6 300 x 250 18 triệu / tuần Big Banner 300 x 600 25 triệu / tuần Vertical Banner 1 120 x 600 16 triệu / tuần Background 120 x 300 20 triệu / tuần Vertical Banner 2 120 x 600 16 triệu / tuần Background 120 x 300 20 triệu / tuần CTY TNHH MTV ẤN PHẨM Để được tư vấn trực tiếp cũng như được hỗ trợ cao nhất, xin vui lòng liên hệ: VP HCM Tầng 7, 63AVõVănTần, Q.3,TP.HCM,Việt Nam Tel: (84-8) 3933 0707 • Fax: (84-8) 3933 0101 Ms Kim Thoa Cellphone: 090 6767 993 •Tel: (84-8) 3933 0707, Ext_634 E-mail: kimthoa@galaxypub.vn Cellphone: 0902 323 490 •Tel: (84-8) 3933 0707, Ext_611 E-mail: ngoclan@galaxypub.vn Ms Ngọc Lan
  4. 4. TRANG CHUYÊN MỤC Top Banner 1 364 x 90 11 triệu / tuần Bottom Banner 486 x 90 8 triệu / tuần Footer Banner 980 x 180 20 triệu / tuần Top Banner 2 364 x 90 11 triệu / tuần Right Banner 1 300 x 250 22 triệu / tuần Right Banner 2 300 x 120 10 triệu / tuần Right Banner 3 300 x 120 10 triệu / tuần Right Banner 4 300 x 120 9 triệu / tuần Right Banner 5 300 x 120 9 triệu / tuần Right Banner 6 300 x 250 15 triệu / tuần Center Banner 160 x 600 (Chạy theo nội dung) 16 triệu / tuần Vertical Banner 1 120 x 600 14 triệu / tuần Background 120 x 600 20 triệu / tuần Vertical Banner 2 120 x 600 14 triệu / tuần Background 120 x 600 20 triệu / tuần Standard 360 x 260 Balloon Expand 300 x 250 500 x 300 20 triệu / tuần 35 triệu / tuần CTY TNHH MTV ẤN PHẨM Để được tư vấn trực tiếp cũng như được hỗ trợ cao nhất, xin vui lòng liên hệ: VP HCM Tầng 7, 63AVõVănTần, Q.3,TP.HCM,Việt Nam Tel: (84-8) 3933 0707 • Fax: (84-8) 3933 0101 Ms Kim Thoa Cellphone: 090 6767 993 •Tel: (84-8) 3933 0707, Ext_634 E-mail: kimthoa@galaxypub.vn Cellphone: 0902 323 490 •Tel: (84-8) 3933 0707, Ext_611 E-mail: ngoclan@galaxypub.vn Ms Ngọc Lan
  5. 5. TRANG BÀI VIẾT Top Banner 1 364 x 90 11 triệu / tuần Small Bottom Banner 486 x 90 10 triệu / tuần Fotter Banner 980 x 180 20 triệu / tuần Bottom Banner 980 x 180 8 triệu / tuần Top Banner 2 364 x 90 11 triệu / tuần Right Banner 1 300 x 250 22 triệu / tuần Right Banner 2 300 x 120 10 triệu / tuần Right Banner 3 300 x 120 10 triệu / tuần Right Banner 4 300 x 120 9 triệu / tuần Right Banner 5 300 x 120 9 triệu / tuần Right Banner 6 300 x 250 15 triệu / tuần Vertical Banner 1 120 x 600 14 triệu / tuần Background 120 x 600 20 triệu / tuần Background 120 x 600 20 triệu / tuần Vertical Banner 2 120 x 600 14 triệu / tuần Center Banner 160 x 600 (Chạy theo nội dung) 16 triệu / tuần Standard 360 x 260 Balloon Expand 300 x 250 500 x 300 20 triệu / tuần 35 triệu / tuần CTY TNHH MTV ẤN PHẨM Để được tư vấn trực tiếp cũng như được hỗ trợ cao nhất, xin vui lòng liên hệ: VP HCM Tầng 7, 63AVõVănTần, Q.3,TP.HCM,Việt Nam Tel: (84-8) 3933 0707 • Fax: (84-8) 3933 0101 Ms Kim Thoa Cellphone: 090 6767 993 •Tel: (84-8) 3933 0707, Ext_634 E-mail: kimthoa@galaxypub.vn Cellphone: 0902 323 490 •Tel: (84-8) 3933 0707, Ext_611 E-mail: ngoclan@galaxypub.vn Ms Ngọc Lan
  6. 6. Faster in a world of runners CTY TNHH MTV ẤN PHẨM Để được tư vấn trực tiếp cũng như được hỗ trợ cao nhất, xin vui lòng liên hệ: VP HCM Tầng 7, 63AVõVănTần, Q.3,TP.HCM,Việt Nam Tel: (84-8) 3933 0707 • Fax: (84-8) 3933 0101 Ms Kim Thoa Cellphone: 090 6767 993 •Tel: (84-8) 3933 0707, Ext_634 E-mail: kimthoa@galaxypub.vn Cellphone: 0902 323 490 •Tel: (84-8) 3933 0707, Ext_611 E-mail: ngoclan@galaxypub.vn Ms Ngọc Lan 1. Đảm bảo clickTAG được đưa vào trong các file flash. Code đưa vào banner là: on (release) { getURL(_root.link, “_blank’’); } 2. Đối với yêu cầu link trực tiếp thì đưa địa chỉ như sau: on (release) { getURL("http://www.....", "_blank"); } 3. Đảm bảo các quy định sau cho từng thể loại: 4. Đảm bảo banner được phủ kín nền background của báo theo như ví dụ, nếu banner có nền trùng với màu của báo thì phải có border Loại Banner Kích thước Dung lượng Banner thường Big Banner Balloon Background Richmedia Trang thông tin html Banner có định dạng html5 Quảng cáo trên mobile 300x250, 728x90, 468x90 980x90, 300x600, 400x500 300x600 360x260, 300x250 (500x300) 120x600 Theo kích thước quy định của Báo Đất Việt Online Kích thước hiển thị phù hợp với các loại màn hình Kích thước banner như quy định 300x50 pixels 60kb 80kb 150kb 60kb 150kb <100kb Dung lượng code HTML không được quá 5kb <40kb QUY ĐỊNH THIẾT KẾ BANNER TRÊN BAODATVIET.VN Banner bị thủng nền Banner kín nền
  7. 7. CTY TNHH MTV ẤN PHẨM Để được tư vấn trực tiếp cũng như được hỗ trợ cao nhất, xin vui lòng liên hệ: VP HCM Tầng 7, 63AVõVănTần, Q.3,TP.HCM,Việt Nam Tel: (84-8) 3933 0707 • Fax: (84-8) 3933 0101 Ms Kim Thoa Cellphone: 090 6767 993 •Tel: (84-8) 3933 0707, Ext_634 E-mail: kimthoa@galaxypub.vn Cellphone: 0902 323 490 •Tel: (84-8) 3933 0707, Ext_611 E-mail: ngoclan@galaxypub.vn Ms Ngọc Lan 5. Đối với Banner flash có các nút replay trên định dạng swf và ảnh backup bằng GIF, JPG 6. Đối với banner ảnh GIF số frame không quá 3 frame, đối với flash không quá 3 kịch bản 7. Quảng cáo phải thể hiện nhãn hiệu, tên tuổi của nhà quảng cáo. 8. Tài liệu KH gửi thiết kế phải là bản mềm 9. Trên cùng một trang không cho phép hai hoặc nhiều hơn banner giống hệt nhau về hình ảnh, nội dung, kích thước trừ trường hợp KH đã mua độc quyền chuyên trang (về chủ đề hợp tác) 10. Một số quy tắc về hình ảnh và màu sắc - Banner mặc định tắt âm thanh - Đảm bảo hình ảnh sử dụng phải có bản quyền nguồn gốc rõ ràng, Báo Đất Việt sẽ không chịu trách nhiệm về bản quyền: hình ảnh, nội dung, logo của KH gửi sang khi yêu cầu thiết kế - Không được sử dụng hình ảnh lá cờ tổ quốc để làm quảng cáo - Không sử dụng cùng lúc màu cờ tổ quốc làm quảng cáo (màu nền cờ và màu của ngôi sao làm chữ hay vật trang trí) - Không sử dụng hình ảnh nhạy cảm, các slogan gây phản cảm - Không sử dụng nền có màu gây nhức mắt ảnh hưởng đến nội dung của báo (màu có độ chói, gắt) - Không quảng cáo cho các sản phẩm trong danh mục cấm quảng cáo như: Đồ uống có nồng độ cồn >15 độ, sữa cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi và thuốc không có nguồn gốc đăng ký rõ ràng. 11. Một số quy tắc về nội dung - Nội dung yêu cầu thiết kế rõ ràng, mạch lạc - Để đảm bảo hiệu quả quảng cáo, số lượng text không được quá dài (không vượt quá 70 ký tự) trong 1 frame. - Không được sử dụng giá ngoại tệ trong các banner quảng cáo nhằm bảo vệ người tiêu dùng, nếu là giá ngoại tệ thì đổi sang VND. 12. Một số yêu cầu về quảng cáo - Giá trên chưa bao gồm 10% VAT và chi phí thiết kế banner - Chế độ chia sẻ 3 theo cơ chế F5 - Sản phẩm chia sẻ cùng 1 vị trí - Mỗi lượt xem chỉ xuất hiện 1 banner - Thời gian gửi banner trước 1 ngày đối với banner thường và trước 2 ngày đối với banner đặc biệt - Nội dung quảng cáo tuân thủ các Quy định của Nhà nước và sự chấp thuận của baodatviet.vn - Đối với popup: Rê chuột vào banner standard đếm ngược 3-2-1 bắt đầu expand sau đó 15s thu nhỏ xuống 13. Mọi banner quảng cáo phải được bộ phận thiết kế quảng cáo kiểm duyệt trước khi online QUY ĐỊNH THIẾT KẾ BANNER TRÊN BAODATVIET.VN

×