Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SEPA, één Europese Betaalmarkt

1,247 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SEPA, één Europese Betaalmarkt

 1. 1. RabobankOnline Seminar SEPA: één Europese betaalmarktSEPA: Europa gaat over op IBAN21 mei 2012
 2. 2. Agenda• Waarom SEPA?• Wat verandert er voor u?• Kansen en migratie naar SEPA• Tijdlijnen SEPA
 3. 3. Waarom SEPA?• ‘Lissabon agenda’; Europa wil de meest dynamische en concurrerende economie ter wereld zijn• Nationale verschillen opheffen op het gebied van wet- en regelgeving, technologie, procedures en kosten• Eén Europese betaalmarkt; SEPA (Single Euro Payments Area)• Nieuwe, Europese betaalproducten zorgen voor meer transparantie, uniformiteit en efficiëntie
 4. 4. Waarom en welke landen doen mee aanSEPA? Pre-SEPA SEPA DUS NIET ALLEEN DE EURO-LANDEN!
 5. 5. Agenda• Waarom SEPA?• Wat verandert er voor u?• Kansen en migratie naar SEPA• Tijdlijnen SEPA
 6. 6. Wat verandert er voor u?• Europese betaling en Europese incasso vervangen binnenlandse varianten• Nieuwe Bestandsformaten voor Betaal- en Incassobestanden• Wijziging bankrekeningnummer in IBAN − Voorbeeld NL IBAN: NL79RABO0123456789• Finbox en iDEAL worden SEPA-proof• Acceptgiro• Het nieuwe pinnen met EMV-chip
 7. 7. Eurobetaling (=SCT- SEPA Credit Transfer)• Sinds 2008 in gebruik• Kenmerken: − in euro − bevat IBAN van begunstigde − bevat BIC van bank begunstigde − transactie bevat naam van begunstigde − kostenoptie altijd SHA − transactie tussen twee SEPA-landen• Wijziging van bestandsformaat
 8. 8. Euro-incasso (= SDD: SEPA Direct Debit) Algemene Euro-incasso (Core)Twee varianten: Bedrijven Euro-incasso (B2B)
 9. 9. Algemene Euro-incassoImpact voor u als incassant? −Nieuw incassocontract met de bank Incassant ID −Incassant ID NL00ZZZ342 −Kenmerk machtiging 838400000 −Actieve machtiging administratie −Pré-notificatie −Wijziging in aanlevertijdstippen −Incassobatches in een nieuw bestandsformaat −Bruto Boeken −Terugboeken door betaler 56 dagen bij Algemene Euro-incasso
 10. 10. Bedrijven Euro-incasso• Alleen incasseren bij zakelijke debiteuren• Nieuwe machtigingsvoorwaarden afspreken met uw debiteuren• Registratie machtiging door debiteur bij eigen bank• Bestand 2 werkdagen voor verwerking aanleveren• Géén stornorecht voor debiteur (nu 5 dagen!)• Voordeel: sneller zekerheid over betaling en verruiming mogelijkheden Internationaal Cash Management• Nadeel: nieuwe machtiging en registratie door debiteur nodig
 11. 11. Belangrijkste verschillen Euro-incasso Algemene Euro-incasso Bedrijven Euro-incassoTerugboekingsrecht 56 kalender dagen GeendebiteurTerugboekingsrecht BANK 5 werkdagen 2 werkdagenvan debiteurSoort debiteuren Zowel particuliere als Alleen zakelijke zakelijke rekeninghouders rekeninghoudersTermijn van insturen 6 of 3 werkdagen vóór 2 werkdagen vóórincasso-opdrachten verwerking verwerkingBereikbaarheid banken Alle SEPA-banken Geen verplichtingin Europa (NL)
 12. 12. Aanpassing financiële software• Nieuwe bestandsformaten − Betaal- en incasso-opdrachten − Rekeninginformatie − Bruto Boeken en rekeninginformatie i.p.v. VerwInfo• Aanvullen gegevens debiteuren en crediteuren − IBAN en BIC − Incassant ID en Kenmerk Machtiging bij incasso• Aanpassen ‘intelligentie’ − Pre-notificatie − Vastleggen datum eerste incasso − Verschillende tijdlijnen voor indienen Euro-incasso bij eerste/ eenmalige en terugkerende incasso
 13. 13. Agenda• Waarom SEPA?• Wat verandert er voor u?• Kansen en migratie naar SEPA• Tijdlijnen SEPA
 14. 14. Voordelen SEPAAlgemeen:• In ieder SEPA land dezelfde betaalproducten en regels• Korte verwerkingstijdlijnen• Voordeliger en transparant betalingsverkeerEuro-incasso:• Minder bankrelaties: voor internationale bedrijven• Meer consumentenvertrouwen: meer grip op de incasso betekent meer gedragenheid incasso• Sneller zekerheid betaling: bij de Bedrijven Euro-incasso geen terugboekmogelijkheid voor debiteur
 15. 15. Centraliseren Cash Management• Euro-incasso: − Lokale buitenlandse rekeningen in principe geen verplichting• Centrale cashpool bij Rabobank − Meer overzicht, eenvoudiger debiteurenbeheer en efficiënter cashmanagement − Rabo-rekening voor buitenlandse dochters binnen Eurozone − Inzage in alle bankrekeningen via Rabo Cash Management• Transparantie en verlaging van bank- en transactiekosten• Eén aanspreekpunt: accountmanager Rabobank
 16. 16. Directie: Formeren Projectteam Accorderen Budget en Actieplan Projectteam: ICT: Software- Actieplan opstellen aanpassingen evt. Migratiemoment uitfaseren ‘oude’ vaststellen systemenCommunicatie: Financiën:Medewerkers Wijzigen processen KLANT XCliëntenLeveranciers Incasso en ICT en Financiën: Acceptgiro: Keuze van bestanden en Alternatieven formaten overwegen Debiteuren en Processen herzien crediteuren: Opvragen en informeren over IBAN en BIC
 17. 17. Agenda• Waarom SEPA?• Wat verandert er voor u?• Kansen en migratie naar SEPA• Tijdlijnen SEPA
 18. 18. Hoeveel tijd heeft u nog? 2011 2012 2013 2014 Einde migratie IBAN Conversie Migratie Eurobetaling Migratie Euro-incasso Einddatum overgang naar Eurobetaling en Euro- incasso 1 februari 2014
 19. 19. Wat gaat U morgen doen?• Benoem projectleider• Inventariseer en maak een plan van aanpak• Neem contact op met uw softwareleverancier• Bepaal het budget• Zorg ervoor dat uw bedrijf SEPA-proof is vóór Q3 2013 (liefst eerder)• Incassanten: − Sluit een nieuw Euro-incassocontract met uw Rabobank − Ontwerp nieuwe machtigingsformulieren − B2B: neem contact op met uw debiteuren en maak (nieuwe) afspraken. Wijs erop dat de debiteur de machtiging registreert bij de eigen bank;
 20. 20. Wat doet uw Rabobank voor u?• Leveren van SEPA-geschikte producten• Informeren en adviseren over kansen en uitdagingen van SEPA − www.rabobank.nl/sepa − www.rabobank.nl/seb − Brochures en checklist − SEPA-check; www.rabosepacheck.nl − Adviesgesprek met uw adviseur• Overige algemene informatie: − www.sepanl.nl wordt www.betaalvereniging.nl (NFS) − www.ibanbicservice.nl (conversie IBAN nummers) − www.overopiban.nl (DNB) − www.europeanpaymentscouncil.eu (Nieuws EPC)
 21. 21. De SEPA overstap… Veel succes met Uw adviseur is u hierbijnaar de overstap graag vanSEPA dienst!!

×