Presentatie Willem van der Velden - Rabobank Graafschap-Noord, Kennisvloer

985 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Willem van der Velden - Rabobank Graafschap-Noord, Kennisvloer

 1. 1. Willem van der Velden Economie en demografie Rabobank Graafschap Noord Kennis & Economisch Onderzoek
 2. 2. Inhoud <ul><li>Economie </li></ul><ul><ul><li>Rabobank Regio Top40: presteren Nederlandse regio’s in 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>Scores vijf gemeenten werkgebied Rabobank Graafschap Noord </li></ul></ul><ul><li>Demografie </li></ul><ul><ul><li>Vergrijzing en krimp algemeen </li></ul></ul><ul><ul><li>Prognoses vijf gemeenten </li></ul></ul><ul><li>Conclusies </li></ul>Kennis & Economisch Onderzoek
 3. 3. Regionaal en lokaal Economisch Presteren Rabo Regio Top40 Kennis & Economisch Onderzoek
 4. 4. Onderliggende indicatoren Regionaal-economische Thermometer nb: rapportcijfers, NL=6 Kennis & Economisch Onderzoek
 5. 5. Economische prestaties 2010 Kennis & Economisch Onderzoek
 6. 6. Scores 2010 Kennis & Economisch Onderzoek
 7. 7. Scores 2010 Graafschap Noord Kennis & Economisch Onderzoek
 8. 8. Verklaringen groei toegevoegde waarde Kennis & Economisch Onderzoek
 9. 9. Sectorprognoses - 2012 Kennis & Economisch Onderzoek
 10. 10. Prognoses – 2012 werkgelegenheid en beroepsbevolking Kennis & Economisch Onderzoek
 11. 11. Achtergronden Demografische krimp Kennis & Economisch Onderzoek
 12. 12. Demografische krimp Positieve en negatieve gevolgen Kennis & Economisch Onderzoek <ul><li>Krimp ‘speelt’ vooral op regionaal/lokaal niveau </li></ul><ul><li>Regio = ‘daily urban system’ </li></ul><ul><li>Oorzaken daling regionale bevolkingsomvang: </li></ul><ul><ul><li>landelijke daling bevolkingsgroei </li></ul></ul><ul><ul><li>regionale variatie economische dynamiek </li></ul></ul>
 13. 13. Demografische krimp in Nederland Daling geboortecijfer oorzaak krimp Kennis & Economisch Onderzoek geboortecijfer gehalveerd t.o.v. 40 jaar geleden
 14. 14. Demografische krimp in Nederland Vergrijzing voorbode van krimp Kennis & Economisch Onderzoek vergrijzing slaat nu toe
 15. 15. Demografische krimp in Nederland Van groei naar krimp rond 2040 Kennis & Economisch Onderzoek krimp nog ver weg
 16. 16. Regionale variatie in demografische ontwikkeling Recente verleden Kennis & Economisch Onderzoek krimp op regionaal niveau nu nog in enkele grensregio’s . . .
 17. 17. Regionale variatie in demografische ontwikkeling Krimp als olievlek Kennis & Economisch Onderzoek . . . maar krimp rukt op!
 18. 18. Regionale variatie in demografische ontwikkeling Verhuizingen belangrijkste factor Kennis & Economisch Onderzoek invloed binnenlandse migratie op ontwikkeling bevolking sterker dan invloed van natuurlijke aanwas
 19. 19. De economische basis Op een kluitje in de Randstad Kennis & Economisch Onderzoek
 20. 20. Gevolgen regionale variatie - voorzieningen D raagvlak voorzieningen kalft af Kennis & Economisch Onderzoek
 21. 21. Gevolgen regionale variatie - voorzieningen Grote afstand consument – aanbod Kennis & Economisch Onderzoek gering draagvlak leidt tot verminderde bereikbaarheid voorzieningen
 22. 22. Gevolgen regionale variatie - woningmarkt Woningmarkt uit het lood . . . Kennis & Economisch Onderzoek groot aanbod van woningen t.o.v. vraag in krimpregio’s
 23. 23. De bevolkingsprognoses voor onze streek Krimp in Graafschap Noord Kennis & Economisch Onderzoek
 24. 24. Prognoses Graafschap Noord bevolking totaal (2010=100) Kennis & Economisch Onderzoek
 25. 25. Prognoses Graafschap Noord aandeel 65+ Kennis & Economisch Onderzoek
 26. 26. Prognoses Graafschap Noord Overschot – tekort woningmarkt Kennis & Economisch Onderzoek
 27. 27. Prognoses beroepsbevolking (15-65 jaar) Kennis & Economisch Onderzoek
 28. 28. Globale conclusies <ul><li>Economie </li></ul><ul><ul><li>Centraal Nederland presteert economisch gezien goed; Achterhoek scoort lager </li></ul></ul><ul><ul><li>Stedelijke gebieden ‘trekken meer economie’ dan landelijke gebieden </li></ul></ul><ul><ul><li>Duidelijke verschillen tussen Zutphen en kleinere gemeenten </li></ul></ul><ul><li>Demografie </li></ul><ul><ul><li>Vergrijzing en krimp zijn onafwendbare processen; anticiperen is zinvoller dan verzetten </li></ul></ul><ul><ul><li>Voor sommigen zal de overgang van een aanbieders- naar een vragersmarkt ‘even wennen zijn’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Aantrekkelijke woonfunctie met nabijheid van veel banen kan troef zijn </li></ul></ul><ul><li>Conclusies </li></ul><ul><ul><li>Verscheidenheid is kracht van het gebied </li></ul></ul>Kennis & Economisch Onderzoek
 29. 29. Ontvang de Kennismail! k Meer informatie? www.rabobank.com/kennisbank http://twitter.com/raboregio Kennis & Economisch Onderzoek

×