Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie startersworkshop Let's get started

823 views

Published on

Startersworkshop Let's get started op 23 januari 2012 met Stef Bus.

Meer ino op www.kennisvloer.nl

Published in: Business
 • Be the first to comment

Presentatie startersworkshop Let's get started

 1. 1. Rabobank. Een bank met ideeën. Startersworkshop Let’s get started Hoe schrijf ik een goed ondernemingsplan?
 2. 2. Programma <ul><li>Welkomstwoord </li></ul><ul><li>Workshop onder leiding van: Stef Bus (Bedrijfsadviseur in mode-, schoenen- en sportbranche) </li></ul><ul><li>- Afsluiting </li></ul>
 3. 3. Bus Bedrijfsadvies
 4. 4. Even voorstellen <ul><li>Stef Bus </li></ul><ul><li>10-09-1960 </li></ul><ul><li>1981 – 1990 IMK te Zutphen </li></ul><ul><li>1990 – 1999 Topkring/Intres te Hoevelaken </li></ul><ul><li>1999 – 2001 Ariston-Nord-West-Ring te Velp </li></ul><ul><li>2001 – heden Zelfstandig bedrijfsadviseur in de mode-, schoenen- en sportbranche </li></ul><ul><li>Bus Bedrijfsadvies </li></ul><ul><li>Deventerweg 102 </li></ul><ul><li>7203 AP Zutphen </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>06-20411589 </li></ul>
 5. 5. Programma <ul><li>Introductie </li></ul><ul><li>Kennismakingsronde </li></ul><ul><li>Het ondernemingsplan </li></ul><ul><ul><li>De ondernemer </li></ul></ul><ul><ul><li>Het marketingplan </li></ul></ul><ul><ul><li>Het financiële plan </li></ul></ul><ul><li>Tips </li></ul><ul><li>Vervolg </li></ul><ul><li>Vragen </li></ul>
 6. 6. Het ondernemingsplan  De ondernemer <ul><li>Persoonlijke gegevens </li></ul><ul><ul><li>Naw-gegevens </li></ul></ul><ul><ul><li>Gezinssituatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Inkomenssituatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Werk en opleiding </li></ul></ul><ul><li>Persoonlijke motieven </li></ul><ul><li>Persoonlijke kwaliteiten (ik ben, ik heb, ik kan) </li></ul><ul><ul><li>Sterke punten </li></ul></ul><ul><ul><li>Zwakke punten </li></ul></ul><ul><ul><li>E-scan Rabobank </li></ul></ul>
 7. 7. Het ondernemingsplan  Het marketingplan <ul><li>De onderneming </li></ul><ul><ul><li>Handelsnaam </li></ul></ul><ul><ul><li>Kamer van Koophandel </li></ul></ul><ul><ul><li>Belastingdienst </li></ul></ul><ul><ul><li>Rabobank </li></ul></ul><ul><ul><li>Accountant </li></ul></ul><ul><ul><li>Branchevereniging </li></ul></ul><ul><li>Het idee </li></ul>
 8. 8. Het ondernemingsplan  Het marketingplan <ul><li>De markt </li></ul><ul><ul><li>De markt in beeld </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beschrijving markt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beschrijving marktpartijen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Trends en ontwikkelingen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Doelgroepen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Consumenten -> geografisch, demografisch, psychologisch en gedrag </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bedrijven -> branche, type bedrijf, werkgebied, omvang bedrijf </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Het ondernemingsplan  Het marketingplan <ul><li>De markt </li></ul><ul><ul><li>Concurrentie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wat, wie en waarom </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sterke en zwakke punten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Concurrentiestrategie (bijten, aaien, paaien) </li></ul></ul></ul><ul><li>Bedrijf en product in de markt (SWOT) </li></ul><ul><ul><li>Sterktes en zwaktes (intern) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kansen en bedreigingen (extern) </li></ul></ul>
 10. 10. Het ondernemingsplan  Het marketingplan <ul><li>De marketing mix (5 x P) </li></ul><ul><ul><li>Product </li></ul></ul><ul><ul><li>Prijs </li></ul></ul><ul><ul><li>Plaats </li></ul></ul><ul><ul><li>Promotie </li></ul></ul><ul><ul><li>Personeel </li></ul></ul><ul><li>Doelen </li></ul><ul><ul><li>Kwantiteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Kwaliteit </li></ul></ul>
 11. 11. Het ondernemingsplan  Het financiële plan <ul><li>Investeringsplan </li></ul><ul><ul><li>Vaste activa </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlottende activa </li></ul></ul><ul><ul><li>Liquide middelen </li></ul></ul><ul><li>Financieringsplan </li></ul><ul><ul><li>Eigen vermogen </li></ul></ul><ul><ul><li>Lang vreemd vermogen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kort vreemd vermogen </li></ul></ul>
 12. 12. Het ondernemingsplan  Het financiële plan <ul><li>Exploitatiebegroting(en) </li></ul><ul><ul><li>Omzet (excl. BTW) </li></ul></ul><ul><ul><li>Inkoopwaarde van de omzet </li></ul></ul><ul><ul><li>Brutowinst </li></ul></ul><ul><ul><li>Kosten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Personeel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Huisvesting </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Onderhoud </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verkoop </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Administratie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Algemeen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rente </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Afschrijvingen </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Het ondernemingsplan  Het financiële plan <ul><li>Liquiditeitsbegroting(en) </li></ul>
 14. 14. Het ondernemingsplan  Tips <ul><li>Oriëntatie/onderzoek is belangrijk </li></ul><ul><li>Wees realistisch </li></ul><ul><li>Stel zelf het plan op van A tot Z </li></ul><ul><li>Dromen .. Durven.. Doen.. Doorzetten </li></ul>
 15. 15. WINNAARS HEBBEN EEN PLAN VERLIEZERS EEN EXCUUS
 16. 16. SUCCES MET UW ONDERNEMINGSPLAN

×