Erven en schenken

516 views

Published on

Op 3 juni organiseerde Rabobank Graafschap-Noord de bijeenkomst Erven en Schenken.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Erven en schenken

 1. 1. Bijeenkomst Erven & SchenkenMaandag 3 juniMr. Daan Siebelink
 2. 2. Lochem • Doetinchem
 3. 3. Programma• Erfrecht -Testament• Successiewet 2013• Schenken• Als er tijd over is: Levenstestament
 4. 4. Let op!Wettelijk erfrecht x testamentair erfrecht
 5. 5. VoorbeeldVrouw Man
 6. 6. Wettelijke verdeling• Langstlevende echtgenoot automatischde enig gerechtigde tot de nalatenschap(uitzonderingen bij hertrouwen)• Kinderen: vordering in geld (niet direct opeisbaar)en rente
 7. 7. Testament…Niet meer nodig?...
 8. 8. Waarom wel een testamentDeel 1 • Deel II • Deel III• Eerdere huwelijken/stiefkinderen• Privéclausule/uitsluitingsclausule• Levensgezel• Estateplanning
 9. 9. • Maatwerk: opeisbaarheid vorderingenZorgbijdrage AWBZ !!• Rampenclausule/Tenerifeclausule• Voogdij- en bewindregelingen• Huis in het buitenlandWaarom wel een testamentDeel 1 • Deel II • Deel III
 10. 10. • Executeur (-testamentair)• OntervenWaarom wel een testamentDeel 1 • Deel II • Deel III
 11. 11. Successiewet 2013Deel van de belasteverkrijging Tariefgroep 1 Tariefgroep 1a Tariefgroep 2€ 0 –€ 118.254 10% 18% 30%€ 118.254 – hoger 20% 36% 40%Tariefgroep 1: echtgenoot, partners en kinderenTariefgroep 1a: kleinkinderenTariefgroep 2: alle andere verkrijgers
 12. 12. Nieuwe vrijstellingen erfbelasting• Kinderen en kleinkinderen: € 19.535• Partner: € 616.880• Ouders: € 46.266• Overige verkrijgers: € 2.057De partner is een echtgenoot, geregistreerd partner ofongehuwd samenwonende partner mét notarieelsamenlevingscontract of die aan andere voorwaardenvoldoet.Vrijstelling kinderen en kleinkinderen is omhoog gegaan.
 13. 13. Nieuwe vrijstellingen schenkbelasting• Kinderen: € 5.141• Kinderen 18-40 (eenmalig): € 24.676• Overige verkrijgers: € 2.057De vrijstelling van € 24.676 is verhoogd tot € 51.407in bijzondere gevallen: aankoop eigen woning of durestudie of opleiding.
 14. 14. Vermogen (€)Huis € 495.000,00 Hypotheek € 160.000,00Auto € 25.000,00 Vermogen € 360.000,00€ 520.000,00 € 520.000,00
 15. 15. Uitwerking voorbeeldLet op: man en vrouw waren gehuwd in gemeenschap van goederen.• De nalatenschap is de helft van die gemeenschap van goederen,dus € 180.000.• Tot dit vermogen zijn gerechtigd moeder en haar twee kinderen,ieder voor 1/3egedeelte, of € 60.000.• Moeder is over haar deel geen successierechten verschuldigd.Moeder betaalt over de delen van de kinderen: per kind(maximaal) € 4.100,-- , totaal € 8.200,--!!
 16. 16. Oplossingen?• Testament maken/aanpassen:“Radar testament” (2 traps testament)!• Schenken
 17. 17. SchenkenSchenken is gunstig voor een ieder die voor zijntoekomstige erfgenamen belasting wil besparen.Schenken verkleint immers de erfenis.
 18. 18. SchenkenACTUEEL – ACTUEELSchenken is nu ook van belang voor hetverlagen van de zorgbijdrage (AWBZ)Schenken verkleint immers ook uw Box 3 vermogen.
 19. 19. VormvrijTenzij: schenking op papier• Notariële akte• Jaarlijks (daadwerkelijk) rente betalen: 6%Denk om:- privéclausule- inbrengverplichting
 20. 20. Vragen?
 21. 21. Waarvoor is een levenstestament?Voor regelingen tijdens leven voor als u zelf niet meer uw eigen zakentijdelijk of definitief kunt behartigen. In het levenstestament wordtgeregeld wie beslissingen kan nemen over:• Geld• Medische behandelingen• Opname in een verzorgings- of verpleeghuis• Over inboedel en huis• etc.
 22. 22. Vragen?

×