Ing global opportunities apeldoorn november_2012 def

578 views

Published on

Deze presentatie was onderdeel van de bijeenkomst Meet the Managers op maandagavond 19 november 2012.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ing global opportunities apeldoorn november_2012 def

 1. 1. ING Global Opportunities “Alpha met een thematische invalshoek” Dirk-Jan Verzuu, Senior Portfolio Manager November 2012www.ingim.com 1
 2. 2. Agenda  De huidige marktomgeving  Filosofie en proces  Wanneer werkt thematisch beleggen?  Rendement  Conclusiewww.ingim.com 2
 3. 3. Wat zien we in de huidige markten De “business cycle” is korter en meer zichtbaar Beleggers roteren aanzienlijk meer tussen stijl, regio en sectoren Eigenschappen van sectoren en landen verschuiven en vervagen: defensieve sectoren worden risicovoller terwijl historisch volatiele sectoren stabieler worden, onderscheid tussen opkomende markten en ontwikkelde markten vervaagt Sinds de financiële crisis worden de aandelenmarkten gedomineerd door macro economische gebeurtenissen, fundamentele analyse speelt een ondergeschikte rol Pieken in volatiliteit en correlaties zijn gestegen, waardoor het lastiger is om te diversificeren Mondiale themas bieden een kader om kansen te identificerenwww.ingim.com 3
 4. 4. Een thematische filosofie past in het huidige klimaat Traditionele benadering ING Global Opportunities Zelf ontwikkelde indeling gebaseerd op thema Standaard Classificatie (MSCI) identificatie “Gebaseerd op activiteit of lokatie. Negeert de “Laat expliciet de onderliggende “drivers” van een onderliggende ”driver” van een onderneming onderneming zien” Gebaseerd op een “Top-Down” allocatie of “Top-Down” Thematische wegingen gecombineerd fundamentele analyse met een fundamentele analyse “Waarom een keuze maken” “Integrale aanpak en analyse” Statische Modellen en gefixeerde aandelen Dynamische Modellen and dynamische aandelen classificatie classificatie “Gebaseerd op veronderstellingen die niet mee “Als de wereld in beweging is moeten onze modellen veranderen in de tijd” en classificatie dynamisch zijn”www.ingim.com 4
 5. 5. Headlines kunnen je op het verkeerde been zettten Hollande: Eurocrisis bijna ten einde Spanish bond yields turn lowest since April Vrouwen vinden ontrouw okwww.ingim.com 5
 6. 6. De thematische filosofie in aktie… Standaard Classificatie Werkelijke gevoeligheid “Bedrijven in ontwikkelde landen zijn vaak zeer “De overweging in Emerging Markets is 20%” gevoelig voor ontwikkeling in Emerging Markets” Veel Industriële ondernemingen hebben significante “De positie in financiële waarden is onderwogen” financiële afdelingen (lease, funding etc.) Eigenschappen van sectoren kunnen snel “De portefeuille is defensief” veranderen Is de Indonesische aandelen markt risico voller dan “Emerging Markets hebben een hoog risico profiel” de Griekse aandelen markt?www.ingim.com 6
 7. 7. Thema’s en voorbeelden van subthema’s 7 Hoofd thema’s (lange termijn) Subthema’s (kortere termijn) Economische Groei Opkomende markten; Grondstoffen Technologische en Industriële Innovatie LED; Medische technologie, “Rise of the Chinese” “Trading Down, Private Label, Conspicuous Verandering in Consumenten Gedrag Consumer” Ecologische veranderingen Alternatieve energie; groene technologie Digitale Revolutie “Cloud Computing; Virtualization, Big Data” Sociale en Politieke veranderingen Overheidssteun/stimulering (financials) Demografische ontwikkelingen Vergrijzing; Generatie XYZwww.ingim.com 7
 8. 8. Thema: Digitale Revolutie Informatie technologie en het internet groeien naar een schaal en reikwijdte die nodig is om de technologie een permanent en integraal deel uit te laten maken van de activiteiten van ondernemingen en consumenten “Software” verandert bedrijfstakken: Boeken: Amazon, wereld’s grootste boeken verkoper, is een “software” bedrijf Muziek: Apple’s iTunes, Spotify en Pandora zijn de dominante verkopers van muziek Marketing: Google is wereld’s grootste platform voor “direct marketing”www.ingim.com 8
 9. 9. Thema: Digitale Revolutie voorbeelden van subthema’s:  Cloud computing  Virtualization  Big Datawww.ingim.com 9
 10. 10. Thema: Verandering in Consumenten Gedrag Door toenemende welvaart, een verandering in demografie en persoonlijke voorkeuren zien we significante veranderingen in consumenten gedrag die een blijvend effect hebben op alle bedrijven in consumenten goederen Voorbeelden van sub thema’s:  Trading down  Private label  Conspicuous consumerwww.ingim.com 10
 11. 11. Sub Thema: Conspicuous Consumer High Net Worth Individuals Focust op “high end”; jachten, vliegtuigen, limited edition horloges etc. Meet sociale status af versus andere high net worth Individuals. Schaarste is belangrijk. Henrys (High Earners Not Rich Yet) Focust op bekende “premium” en “luxury” merken waarmee ze zich onderscheiden van de buren Aspirational Consumer Kan zich eigenlijk geen luxe permitteren, richt zich op handtassen, lederwaren of een horloge om kenbaar te maken dat hij of zij tot de middenklasse behoort.www.ingim.com 11
 12. 12. Conspicuous Consumer in China De conspicuous consumers in China hebben veel gemeen met die in de rest van de wereld, toch zijn er duidelijke verschillen: Ze zijn jonger; Ze kopen voor anderen; Mannen houden van “luxury”; Ze spenderen meerwww.ingim.com 12
 13. 13. Portefeuille constructie: elk thema heeft zijn eigen levenscyclus Wind energy Graying population Baby boomers Cloud computing Virtualization Big data DNA sequencing Super Groei Adoptie Volwassenheid Verval  Thema ontstaat  Thema groeit in belang  Thema in toenemende  Thema groeit  Niet bewezen, geringe  Verstoring van mate geaccepteerd niet meer adoptie gevestigde orde  Gevestigde orde  Thema volledig  Potentieel hoge  “Pure plays” hebben een vervangen geaccepteerd waarderingen natuurlijke voorsprong  Traditionele spelers  Bedreiging van participeren nieuwe thema’swww.ingim.com 13
 14. 14. Portefeuille constructie: elk thema heeft zijn eigen levenscyclus Portefeuille constructie wordt bepaald door de fase van de levens cyclus van elk subthema Super groei: diversificeer bedrijfsrisico zoveel mogelijk Adoptie: selecteer de mogelijke winnaars Volwassenheid: koop de winnaar Verval: koop een sterke kasstroom, balans en management ervaringwww.ingim.com 14
 15. 15. ING Global Opportunities Fund 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 5Y (ann) (in%) (in%) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %) (in %)Global Opportunities Fund 13.74 - 8.65 21.21 49.30 - 40.24 17.22 6.55 37.36 1.48Benchmark 12.33 -4.25 20.50 28.33 -38.08 3.51 3.00 27.70 -0.42Relatief rendement 1.41 -4.40 0.71 20.97 -2.16 13.71 3.55 9.66 1.90  In 2008 bleef het rendement achter bij de index. 2008 werd gekenmerkt door een extreem hoge volatiliteit veroorzaakt door de krediet crisis. Beleggers hadden een korte termijn focus en negeerden lange termijn structurele trends. Dit gaf ons de mogelijkheid interessante aandelen op een lage waardering te kopen. In 2009 zagen we de resultaten van de thematische aanpak. Alle thema’s dat jaar droegen positief bij aan het rendement.  In 2011 lijkt een spiegel te zijn van 2008. We hebben sterke ondernemingen in onze thema’s op zeer aantrekkelijke waarderingen kunnen kopen.  In 2012 zien we het eerste resultaat van een meer “normale omgeving. Het rendement was 1,33% boven de index op 31 Oktober. Bron; ING Performance Measurement Bruto rendement in euro per 31 oktober 2012 Benchmark: MSCI (AC) World Index (Net), tot 31 oktober 2009 de MSCI (DM) World Growth (Net) www.ingim.com 15
 16. 16. Conclusie  De “business cycle” is korter en meer zichtbaar met als gevolg dat beleggers vaker en sneller roteren tussen stijl, regio en sectoren  Een thematische aanpak verlost ons van de beperkingen van een traditionele beleggingsstijl zowel in opkomende als in ontwikkelde markten  Kansen ontstaan wanneer aandelenmarkten korte termijn georiënteerd zijn en langere termijn structurele trends negeren  Een thematische aanpak zal “alpha” genereren over de cyclus heenwww.ingim.com 16
 17. 17. www.INGGlobalOpportunities.nlBepaal uw GO score Stel uw vraag aan de fondsbeheerders Wilt u de actuele ontwikkelingen rond het ING Global Opportunities Fund blijven volgen? Meld u dan via de website aan.www.ingim.com 17
 18. 18. Disclaimer Hoewel de inhoud van deze presentatie met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt ten aanzien van de volledigheid of juistheid ervan, uitdrukkelijk of stilzwijgend, geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, garantie of verklaring gegeven. De informatie in deze presentatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING Investment Management (Europe) B.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Geen aansprakelijkheid zal worden aanvaard voor schade die door de lezers wordt geleden als het gevolg van het gebruik van of het zich baseren op deze publicatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.www.ingim.com 18

×